Christiern Nielsen

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)
 
Christiern Nielsen, borgmester i Varde, nævnes 1519 i forbindelse med en strid med Ribe borgere om handel på Varde marked, en strid der da havde varet i 60 år. 1533 fik disse et kongebrev, som lød på, at de plejede at besøge Varde marked Aske Onsdag, Midfast Søndag og Sct. Jacobi Apostles Dag (23.juli), men borgerne i Varde forsvarede sig med våben og værge og nedkastede deres kram og gods. Men da kongen var på Ribes parti, måtte Varde borgere bøje sig og lade borgerne fra Ribe handle på deres marked 2 gange om året. Borgmesteren Christiern Nielsen var en af tidens betydeligste studehandlere. Han fik 1511 (efter at der havde været lukket for udførsel et år på grund af krig med Lybæk) 550 stude at udføre på betingelse af, at de skulle drives veterpå til Holland, at de ikke skulle komme rigets fjender tilgode. 1519, da 12 mænd i Varde udførte 1284 stude, var de 202 borgmesterens. Hans datter Lene blev gift med borgmester i Vejle Mads Nielsen, og efter dennes død 1539 anden gang gift med borgmester i samme by Clemen Sørensen den ældre. Hun døde 1556 vistnok i Varde, men blev begravet i Vejle. En søn, Jens Christiernsen, Varde, blev en betydelig mand i Ribe (må ikke forveksles med en kannik af samme navn). Han afløste Niels Markvardsen som præst i Petri kirke i (eller uden for Ribe), men blev efter religionsforandringen, da denne menighed kom til at udgøre en bestanddel af det nyoprettede Katrine sogn, den første sognepræst for dette. Han må altså først have været katolsk præst. Han forekommer som kanik 1537, da han var en af kapitlets fuldmægtige, og rimeligvis på grund af føjelighed med den nye lære, blev han altså samme år sognepræst ved Katrine kirke. Han blev først gift 1540, men synes før den tid at have haft en datter, som man uden sky tillægger ham i hans gravskrift, og i skoleprotokollen bemærkes, at han levede kun 7 år i ægteskabet, og det var barnløst. Datteren blev gift med rådmand Anders Sørensen Klejn, biskop Hegelunds svigerfader og Anders Bordings bedstefader. Der findes et mindedigt over ham mellem Hans Frandsen (Johanni Francisi) epigrammer, hvori han roses for særdeles dygtighed og virksomhed. Han døde 25/6.1547, hans kone levede til 1560, og efter gravstenen skulle hun være 55 år gammel. Hun skulle da være født 1505, men der må være læst forkert, på gravstenen har snarere stået 35 år.

Foruden den føromtalte Lene, havde Kristiern Nielsen Varde en anden datter, der blev gift med rådmand Lauge Stephensen, Ribe og blev moder til biskop Hans Laugesen, der blev født i Ribe 1530.

Kildeangivelse: Varde bys historie, Kinch Ribe bys historie.

Kongen lod i 1537 sammenkalde til en forsamling af gejstlige i Odense til at forfatte et udkast til en ny kirkeordonans [kirkeordinans, red. lis]. På Ribe kapitels vegne magister Søren Nimb og magister Jens Chrestensen, Varde. Denne sidste havde foruden sit embede i Ribe et vikarie i Vejle, nemlig "Hellig Korses", der efter hans død blev lagt til hospitalet i Ribe.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Varde gamle Rådhus fra 1872. Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Varde 2009
Varde gl. rådhus fra 1872

Varde byvåben er
et blåt skjold med
en gående guldleopard med løftet højre forben og rød tunge (fabeldyr)