Humble-slægten

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

En slægtshistorie fra hele Danmark

Min Humble-slægt har sine rødder på Fyn og Langeland i 1500-tallet, og senere i Jylland og på Lolland-Falster og i Norge.

Humble-navnet - en analogi
Stamfar til Humble-slægten, Christen Pedersen, var sognepræst i Humble sogn fra 1592 og provst i Langelands Sønder herred indtil sin død 1624. Han har af eftertiden fået tilnavnet "Humble" men det ses først båret af sønnerne.
Christen Pedersen underskrev sig i Humble kirkes regnskabsbog som Christiern Pedersen, og han underskrev sig ikke officielt med Humble-navnet.

Navnet ses stavet på flere måder: Homblet, Homblit, Homle, Humble osv.

Hvad findes her?
Menuen på Humble-siden følger stamfader Christen Pedersens og stammoder Maren Gregersdatters og deres børns historie, og herigennem lukker deres efterslægt sig op.

Hvad findes her ikke?
Stamtræer og hurtige oversigter er ikke formålet med denne hjemmeside. I stedet linkes der til nære familie- og slægtsrelationer, og der findes et navneregister.

Ane-sammenfald i 1500-tallet
Ved tilfældighedernes puslespil er jeg dobbelt beslægtet med Humble præsteslægten i 1500-tallet, fordi både min morfars Klarskov-slægt (via Peder Christensen Humble) og min mormors Sommerslægt (via broderen Gregers Christensen Humble) fører tilbage til de samme aner i 1500-tallet, Christen Pedersen Humble og Maren Gregersdatter, der blev gift den 1.10.1592 på Langeland iflg. sønnen Erik Christensen Humbles notater i "Tryggelevbogen". De fik åbenbart en stor og vidt forgrenet efterslægt!

Christen Pedersen (Humble) blev muligvis født o. 1560 og døde den 25. maj 1624 i Humble, Langelands Sønder herred som sognepræst og provst, og Maren Gregersdatter muligvis født o. 1575 i Bøstrup præstegård i Langelands Nørre herred. Hun døde den 30. juli 1618 - "dagen efter St. Olaf" - og blev begravet den 2. august i Humble. De fik 4 døtre og 8 sønner:

1. Christen Christensen Humble, som blev præst i Humble.
2. Anna Christensdatter Humble, der døde som ung.
3. Cecilie Christensdatter Humble, der blev gift med præsten Rasmus Jacobsen i Bødstrup.
4. Gregers Christensen Humble blev sognepræst i Sønder Kirkeby og Sønder Alslev på Falster.
5. Hans Christensen Humble
, der blev borgmester i Køge.
6. Peder Christensen Humble, der døde af en fork i en stak.
7. Marcus Christensen Humble, sognepræst i Karleby på Falster og endte sine dage som biskop i Stavanger, i hvilken kirke eller domkirke hans epitafium endnu skal findes.
8. Anna Christensdatter Humble levede og døde i Nakskov.
9. Peder Christensen Humble 1609-1675, sognepræst i Hesselager og provst i Gudme herred.
10. Erik Christensen Humble, sognepræst i Tryggelev-Fodslette på Langeland.
11. Birgitte Christensdatter Humble, præstekone i Falkerslev på Falster.
12. Rudbeck Christensen Humble, sognepræst i Flemløse, siden i Vrejlev kloster i Jylland og consistorialråd.

De 3 døtre og 7 sønner blev voksne og fik en talrig efterslægt.

Uldsaxerne - slægtens oprindelse?
Der er mange og vidt forskellige teorier og formodninger om Humble-slægtens aner i 1500-tallet og før. Teorierne peger på Uldsax, Ulfstand, Ulfeld m. fl., men en del forskning mangler her. J. C. Blochs oplysninger i "Den fynske geistligheds historie" og med ham præstehistorikeren Wiberg peger mod en Uldsaxe-slaegt.

Socialt engagement - moralsk ansvarlighed - lærdom der hjælper
Humble-slægtshistorien vidner om, at det var en engageret præsteslægt, der ikke kun stilede efter personlig lærdom og biskoppers ros som embedsmænd.

Der er kildemateriale, der viser en Humble-præsts sociale engagement og moralske ansvarlighed i 1588 i et brev til biskoppen. En andens omsorg for sine mange forældreløse søskendes fremtid i årene efter 1624. En tredjes modige støtte af hoveri-bønder, der protesterede mod øvrigheds-overgreb og groft hoveri-misbrug i 1770'erne.

Deres præsteliv fortæller hver deres historie. Det er denne historie, jeg gerne vil fortælle her.

Der findes en norsk og en svensk/skånsk Humble-slægt, der ikke ser ud til at være i familie med den langelandske Humble-slægt. Læs mere på www-slaegtogdata.dk på tråden "Hvem var Christen Pedersen Humbles slægt?" side 6, svar #157.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Humble kirke, Langeland 2004. Foto Lis Klarskov Jensen
Humble kirke,
Langeland 2004
 

Humble kirkes indgang 2004. Foto: Lis Klarskov Jensen
Humble kirkes indgang
 

Humble kirkes kor og alter 2004. Foto: Lis Klarskov Jensen
Humble kirkes kor og alter
 

Humble prædikestol. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Humble kirkes prædikestol
 

Humble præstegårds lade, december 2004. Foto Lis KLarskov Jensen
Humble præstegårds
lade 2004
 

Fotos LKJ 2004