Albert Fochsen With 1640-1715

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Fra Horsens til København
Ifølge Wibergs præstehistorie blev Albert Fochsen With sognepræst i København ved Trinitatis kirke. Han var født i "Horsens 29.1 eller 27.1. 1640" af forældrene F. A. With, købmand og rådmand, "nedstammede fra den berømte hollandske Familie de Witt" og Lene Clemensdtr. (Wiberg, bd. II, side 133.) (NOTE: AFW født i Horsens 27.1.1640, død 29.3.1715, iflg. Langholz, "Anetavler..." side 197.)

Forældrene
Faderen Foch Albertsen With var f. o. 1590 i Emden, Nordlige Holland. Lene Clemensdatter f. o. 1600, gift 1623, var datter af Clemens d. yngre Sørensen 1573-1646 og Marine Baggesdatter f. o. 1560, død 13. december 1602. (Langholz: anetavler s. 198) Foruden Albert Fochsen With var der en datter, Christine Fochsdatter With, f. o. 1630, gift o. 1659 med Jacob Sørensen Ørsted, o. 1625-1674, sognepræst i Hornslet, søn Søren Jacobsen Ørsted, 1666-1736. (finnholbek.dk/genealogy)

Studier
Albert Fochsen (de) With blev student i Århus 1657, rejste udenlands 1664-67 og blev magister 1671, rektor i Vordingborg 1671. (Wiberg bd. II, s. 133.)

Viet
Gift med Barbara Henriksdtr. Mule af Skamby, 7 børn. (Wiberg bd. 2, side 133.) f. o. 1652, gift 6.7.1674, død 1723, begr. 15.7.1723. (finnholbek.dk). (NOTE: Barbara Henriksdatter Mule var datter af Henrik Hansen, præst i Skamby og Anna Jensdatter Mule. Henrik Hansen var søn af Biskop over Fyn Hans Mikkelsen (1578-1651). Anna Jensdatter Mule var datter af Dr. Jens Mule og Anne Willumsdatter. Jens Mule var søn af Hans Mule og Mette Kotte, Odense)

Børnene
"1. Foch A. With, Præst i Slagelse, f. 1. juni 1677. iflg. F. Hjorts slægtsbog "Beretning om Slægten Thura, 1925, s. 53; (f. 21.6.1677 iflg. Wiberg III, s. 126.) Sognepræst ved St. Peders kirke i Slagelse 1707-1729, f. 21.6.1677 i Sverborg. Blev St. Pr. 1692, aflagde Ed d. 25.4.1695. Magister 1698, Provst i Slagelse herred (1728), død 3.11.1729. Gift 4.6.1716 med Anna Cathrine Benedicte Randulph af Hellig Geist kirke (1689-1759), datter af biskop Nicolai Randulph i Bergen f. 20. aug. 1629 i Roskilde, d. 14.5.1711 i Bergen, og Dorothea Catharina Wandal f. 1660-1708. Anna C B R var søster til Elisabeth Randulf, gift m. Laurids Chr. Leeh i Kolding. (Der var sandsynligvis også en søster, Marie Nielsdatter Randulf datter af Biskop Randulf i Bergen (se Elisabeth Mule With nedenfor), gift Hellig. G. Kirke i KBH med kgl. confessionarius Søren Jacobsen Lintrup).
Niels Randulf With, søn af F A With og ACBR, student fra Kolding 1739 hos mosteren, * 5.7.1720 i Slagelse, optaget i Kolding skole 1731, død 19.7.1788 i Tårnby på Amager." (Kilde: F. Hjort "Beretning om Slægten Thura, 1925, s. 53. og http://runeberg.org/dbl/19/0199.html )
2. Helene Cathrine With, f. 16.., død 1760, gift med Biskop L. Thura, født Lauritz Thura Lauritzen Widsted, f. 20.8.1657 i Nakskov Købstad, d. 1.4.1731 Ribe. Gift 22.9.1697 i Trinitatis kirke, KBH. (finnholbek.dk) (Læs om broderen Chr. Stephan Widsted og om Widsted-slægt) Børn: Albert Thura f. 6.10. 1700 KBH, d. 10.5.1740. Diderich de Thura f. 1.5.1704, Århus, d. 1.3.1788 KBH. Laurids de Thura f. 4.3.1706 Århus, d. 6.9.1758 KBH. (Kilde: F. Hjort "Beretning om Slægten Thura, 1925, s. 53.)
3 Henrik Vilh. With, Premierleut., død 1712 i Brabrant efter at have været paa den forannævnte Arvereje [arverejse] i Emden 1703 (Kilde: F. Hjort "Beretning om Slægten Thura, 1925, s. 53.)
4. Elisabeth Mule With, død 1758 (iflg. Hjort), g.1. med Præsten Chr. Lemvig, død 1724, og 2.g. med Admiral Vilh. Lemvig. (Kilde: F. Hjort "Beretning om Slægten Thura, 1925, s. 53.)
EMW født 8.6.1690, død 21. 6.1768 (iflg. Holbek), gift med Christen Sørensen Lemvig d. 1.3.1707, søn Søren Lemvig f. 1709, d. 1760, KBH. (finnholbek.dk)
(Albert Fochsen Withs efterfølger som sognepræst til Trinitatis kirke i København var 15.12.1703 magister Christen Sørensen Lemvig, Kgl. Confessionarius 23.3.1715, iflg. Wiberg, bd. II, side 133. Ingen ægtefælle angivet her.)
Kgl. Confessionarius i København: "Magister Christen Sørensen Lemvig af Borup-K, f. 14.7.1672, student Køge 1690, aflagde Ed 1693; udenlands; Magister 1698; gift 1.3.1707 med Elisabeth Mule Albertsdtr. With af Kbh. Trin. Kirke, f.8.6.1690, død 21.6.1768, 4 sønner; see Søren C. L. t. Kbhs danske Garn.; Albert C.L. i Ørsted-D.; hun 2. gift juli 1731 med Cpt., siden Vice-Admiral, Vilh. Lemvig; CSL død 15.10.1724; gav 400 Rdlr. til gudeligt brug i Steenstrup." (Kilde: Wibergs pr.hist. Bind II, side 104.) Efterfølger som kgl. konf. blev i 1725 Søren Jacobsen Lintrup, f. 1675, gift med Marie Nielsdtr. Randulf af Kbh. Hel.G. Kirke, fader blev biskop i Bergen) (Kilde: Wibergs pr.hist. Bind II, side 104.)
5. Johan Albrecht With, der blev Stiftamtmand i Viborg, f. 23. December 1683, død 1754." (Kilde: F. Hjort "Beretning om Slægten Thura, 1925, s. 53.) [Viborg Domsogn, opslag 65.]
JAW var født i Sværdborg, Præstø, døde i Viborg. Gift m. Cathrine Ernestine von Hausmann, f. 12.2.1692, d. 30. maj 1760. Datter: Fridericha Sophia With, f. 7.11.1722 Helsingør, d. 24.12.1784 i Vejgaard. (finnholbek.dk)

Død 1715
Magister Albert Fochsen With døde d. 29.3.1715.
Hustruen Barbara Henriksdtr. Mule døde 1723.
 

Et skifte 1695, Odense
Maren Hansdatter (1619-1695, gift med Henrik Jørgensen Rosenvinge)
Ved hendes skifte (Odense skiftebog 28.3.1695, jf. Odense auktionsbog 31.8.1696) Som arvinger nævnes:
Albert Fochsen With, sognepræst i Trinitatis, gift med Barbara Henriksdatter Mule fra Skamby;
Niels Nielsen Aarøe, sognepræst til Fausing og Auning, gift med Mette Fochsdatter With;
Niels Olufsen Ravn, sognepræst til Hornslet, gift med Stinche Fochsdatter With. (Kilde: Regelsen, slaegtogdata.dk)

Slægten de Withs aneforhold
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Sct. Knuds domkirke
Odense 2004
 


Sct. Knuds domkirke

Fotos: LKJ 2004
 


Kolding Sct. Nikolai kirke
Foto: S. Juhl 2008,
Wikipedia