Laurids Nielsen Bech overfaldet?

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Skrøne eller virkelighed?

"Laurids Nielsen Beck overfaldet på åben gade i Hjørring. Hvor stammer disse oplysninger fra?
Dette spørgsmål er indsendt til DIS-Danmarks Forum af: Niels Christian Munksgaard Pedersen d. 07/05-08 16:49, hvor han skriver:

C. KLITGAARD og Provst Filtenborg fortæller begge, at Laurids Nielsen Beck blev overfaldet af Borgmester Søren Bering på åben gade i Hjørring
Hvor har de disse oplysninger fra???

"I 1697 blev Slettegaard bortforpagtet til Laurids Nielsen Bech, Præstesøn fra Hjørring, f. o. 1645 og gift 1670 med Præstedatteren Ide Rudbecksdatter Humble fra Vrejlev. Laurids Bech førte en ret omtumlet Tilværelse, thi først var han Købmand i Hjørring, hvor han tillige var Raadmand 1671 og 1672 blev overfaldet paa Gaden af Borgmester Søren Bering, som gennemstak ham med sin Kaarde. Bech kom sig dog igen, men opsagde 1673 sit Borgerskab i Byen og forpagtede Kærsgaard i Tornby S.
Herfra kom han o. 1680 som Forpagter til Aggersborggaard, og 1684 blev han Forpagter paa Nordentoft i Ty, 1694 træffer vi ham som Forpagter paa
Nørtorp i Ræer S., og 1697-1701 var han Forpagter paa Slettegaard. Endelig flyttede han til Ydby, hvor han døde 1712. Medens Laurids Bech boede paa Slette, havde Gaardens nye Ejer Niels Jensen Manstrup, vist Broder til foranomtalte Albret Jensen, Strid med ham om Forpagtningskontrakten, Bygningernes Vedligeholdelse m.m., og 1697 var der blevet holdt Syn over Gaarden og dens Afbyggere, vel ved Bechs Tiltrædelse af Forpagtningen. Venlig Hilsen Niels Munksgaard."
http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,428735,428735

Man kunne gætte på, at overfaldet - hvis det virkelig skete - findes optegnet i Hjørrings tingbog for 1672? Har nogen et svar på det?

 

 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Fotos LKJ


Vrejlev kirke


Vrejlev kirkes gamle præstetavle

Fotos: vrejlev-haestrup-sogne.dk