Catharina Maria Chr. Humble

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Død i barselsseng 37 år og 7 maaneder gl.
Catharina Maria Christensen Humble blev døbt den 6. maj 1657 i Sønder Stenderup præstegård, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt (kirkebog for Sønder Stenderup 1656-1703, dåb, http:ddd.dda.dk) og var datter af Christen Christensen Humble og Johanne Matthiasdatter Steenholt.

Gift Beske
Catharina Maria Christensd. Humblet var gift med Anders Matthsen Beesk, sognepræst til Slemminge oc Fielde menigheder i Lolland. 8 børn.

(iflg. Barfods pr. hist. var en Mads Andersen Beske sognepræst i Skælby og Geddesby 1569, Lolland-Falster, død o. 1604. MAB var far til Anders Madsen Beske, der var sognepræst fra 1594-1626 i Fuglse på Lolland. (Kilde: Barfods pr. hist. del 1, side 241-242.) 

Catharina Maria Christensen Humble var søster til Margrethe Christensdatter Humble og Mads Christensen Humble.

Slægt
Anders Beske i Stubbekjøbing havde en datter Ingeborg Beske, gift med Marcus Christensen Humble. Ingeborg Beske døde i barselsseng før rejsen til Norge. (Kilde: Barfods pr. hist. del 1, side 161.) Der var 6 børn iflg. Wibergs pr. hist. og Humble-epitafiet i Stavanger Domkirke.

Børn
Skifte af 11. dec. 1693
AO: Maribo-Gejstlig-Musse herred provsti 1683-1717, opslag 328.
I skiftet nævnes børn med alder i 1693:
- Matz Besehe 11 aar,
dvs. f. o. 1682
- Christen Andersøn Besehe 8 Aar,
dvs. f. o. 1685
- Knud Andersøn Besehe 7 Aar,
dvs. f. o. 1686
- Anna Andersøn 6 Aar,
dvs. f. o. 1687
- Johanne Catharina Andersdatter it Aar,
dvs. f. o. 1692 (Kilde: Anne R.)
- Peder Andersen Beesk,
f. 11. jan. 1692, død 14. febr. 1695

Peder Andersen Beese/Beeske f. mandag d. 11. januar 1692, søn af Anders Matthsen Beesk, sognepræst til Slemminge oc Fielde på Lolland og Catharina Maria Christensd. Humblet, begravet i Vonsild den 14. februar 1695. Han er ikke nævnt i skiftet, men i teksten refereres tydeligt til Humble slægten. Jf. Vejle amt, Vonsild sogn 1695-1698, AO opslag 7 og frem. Se også Hans H. Worsøe, "Vonsild Kirkebog 1659-1708", 1982. (Kilde: Anne R, slaegtogdata.dk).

Peder Andersen Beeskes familie nævnt i Kirkebogen
"Die jovis post invocavit 14. febr. begrafuede jeg u Stendrup kirke den liden sal. Peder Andersen Beesk. Hans ærlige oc fornæme herkomst, besuerligt leffnet oc dog meget yndigt oc saligt endeligt aff denne verden anlangende, da var hand fød ao. 1692 d. 11. jan. paa en mandag, aff heederlige oc geistlige stands oc stamis forældre: hans bedrøfuede fader er den æreværdige meget heederl. oc vellærde h. Anders Matthsen Beesk, velfortiente sogne-præst til Slemminge oc Fielde meenigheder i Lolland. Hans moder var den heederbaarne, ær-oc dydfulde saa oc Gud meget elskelige nu sal. matrone Catharina Maria Christensd. Humblet, der æffter at hun denne 6.te sønn, som hendis 7de æctelige lijffsfruct haffde fød, strax følgendis andet aar, d. 1. nov.; fødde hendis 8de barn, en daater Iohanne Catharina, som endnu leffuer, oc motte hun på 14de dag, fuer dend Benoni, vil sige Bathoni, tillucke hendis øjen, og saligen skillies fra hendis da leffuende 4 sønner oc 2 døttrer, der hun udi hendis ecteskab haffde på 12. aar leffuet oc fød 8 deilige børn oc naaet hendis alders 36. aar oc 7 maaneder.

Hans farfar var den heederlige oc vellærte h. Matths Andersen Beesk, sognepræst til Fuelse sogn oc proust i Musse herrit. Hans farmor var den heederlige dydelskende oc gudfryctige matrone Anna h. Matthsis.

Hans morfader den heederlig oc vellærde h. Christensen Christensen Humblett, udi 39 aar velfortiente sognepræst til denne Stendrup meenighed. Hans mormoder er den heederl. dydelskende oc gudfryctige matrone Johanne Matthsd. Steenholt der sig om dette sal. barn meer end som moderlig har vel fortient. Vidre behøfuis ikke at opregne hans herkomst: thi den af uhrgammel præsteaffkom er på fæderne oc møderne side vijt oc sijt naunkundig, baade i Fuelse i Lolland oc i Humblet på Langeland, som da æffter den syndige fødtzel hans k. forældre hannem ved daaben snart forfremmede til den aandelige igienfødtzel udi Slemminge meenighed, saa hælte sig oc strax korset til hannem, icke allene, at hans gode moder ham ved døden fragick ofuer en søsters haarde fødtzel, der hand var ... [et blad mangler her] ... stand med andæctige facter oc lader, saa som Guds aand var hos barnet, oc rørde munden, som det læssde bønner. Oc som hans alder vel kunde hafue hafft den æffne at tale frijt, hvad hand skulle, saa skal vi dog derimod acte, at naar den indvortis drifuendis krafft er suæckit, saa lide alle de affecter med deris virckninger ogsaa affbræck, og ere seenere end som ellers...,
... 5 børn:
Søn, Matthias-Christian er i Nykiøbings latinske skole 3. kl.
Søn, Christian er hos grevinde Uhlefeldt på Maribo kloster – page
Anna er hos Jens Laursen, kgl. Toldinsp. På Draxminde
Søn Knud & [datter] Johanne Catharina, er hjemme"
(Kilde: Kb for Vonsild sogn, Vejle amt, 1695-1698, AO opslag 7 mv. /Regelsen, slaegtogdata.dk)

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Marcus Christensen Humble
Stavanger 1661


Hans Christensen Humble?
Køge o. 1640
 


Peder Christensen Humble
Hesselager 1668Erik Christensen Humble
Tryggelev 1673
 

Fotos LKJ