Cecilie Christensdatter Humble

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Født o. 1596? i Humble

Cecilie Christensdatter Humble var datter af Christen Pedersen (Humble), sognepræst og provst i Langelands sønder herred og Maren Gregersdatter fra Bøstrup præstegård. Undervist af privatlærer i Humble præstegård som de andre søskende.


Bøstrup præstetavle, udsnit. Foto: LKJ 2005

Gift 2 gange
Gift 1. gang med præsten Rasmus Jacobsen, Bøstrup præstegård på Langeland. Flyttede dermed ind i moderens fødehjem. Enke den 23. maj 1623.

2. gang gift med sognepræst Anders Poulsen, Bøstrup Sogn på Langeland. Anders Poulsen var p. capellan 1623 og var ordineret 23. sept. 1622. Han døde 1650. Sønnen Poul Andersen blev faderens eftermand, død 1672 (Wiberg).

Hvis og hvis og hvis?
Cecilie Christensdatter havde været til sin morfars (Gregers Nielsens) død/begravelse i Bøstrup kirke den 7. juli 1605, en måned efter at Bøstrup-præsten Christen Pedersen havde skrevet i Quenslovius stambog, se nedenfor.)
Hvis Cecilie blev født o. 1596 har hun været ca. 9 år gl. ved morfaderens begravelse i Bøstrup.
Hvis hun blev gift som 18-årig
, var vielsen foregået ca. 1614, altså 4 år før hendes mor døde.
Hvis Rasmus Jacobsen blev præst i Bøstrup som ca. 30-årig i 1605, ville han være blevet født ca. 1575 og være død ca. 48 år gl.

Bøstrup-præsten Rasmus Jacobsen den 26. august 1605
Det er ikke så meget, jeg ved om Bøstrup-præsten Rasmus Jacobsen, men han skrev i Quenslovius stambog den 26. august 1605 i Lindelse præstegård. Han kaldte sig "Erasmus Jacobi" og bagefter skrev "værten" sognepræsten i Lindelse "Michael Jacobi Lind" sig ind i stambogen.

Forinden, den 6. juni 1605 havde svigerfaderen Christen Pedersen i Humble skrevet sit navn "Christiernus Petrejus Ecclesiastes Homlitensis Ecclesiæ in monticulis Longolondicis" i Laurentius Quenslovius' stambog. [Tilføjet: Christen Pedersen, sp. i H., † 1624] (Vello Helk: Laurentius Quenslovius i Personalhistorisk Tidsskrift, 16-1, 1973, s. 160-61.)

Den 6. juni 1605 havde kapellanen i Humble kirke også skrevet i samme stambog: "Laurentius Langius verbi dei comminister Homblit Langlandorum." [kapellan i H.]. Så Christen Pedersen Humble havde altså en kapellan til at hjælpe med "verbi dei" dvs. "Guds ord" i Humble kirke. Christen Pedersens børn havde en huslærer, og det har nok været kapellanen Laurents Lang.
Kilde: Helk, Vello: Uddrag af indførsler i Laurentius Quenslovius’ stambog. Personalhistorisk tidsskrift. Årg. 93 = rk. 16, bd. 1, halvbd. 2 (1973) s. 155−161. (Statsbiblioteket)
NOTE: Laurentius Canuti Quenslovius
var en svensk student, der var dansk og norsk huslærer i beg. af 1600-tallet. Han var præstesøn fra Småland, og han blev immatrikuleret i okt. 1596 i Greifswald. Han blev registreret i Rostock i nov. 1599 og startede sin stambog i aug. 1600. Derefter til Skåne, København, Flensborg og Hamborg tilbage til Rostock, hvor han kom i dec. 1600. Derefter var han hofmester (præceptor) for en fynsk adelig i de næste 2 år. (Die Universität Greifswald in der Bildungslandschaft des Osterseeraums. Af Nils Jørn.)
Rostock uni. grundlagt 1419, Greifswald 1456.

Jeg har ikke fundet Rasmus Jacobsen alias "Erasmus Jacobi" immatrikuleret ved Københavns eller Rostock universitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Humble kirke, Langeland 2004. Foto Lis Klarskov Jensen
Humble kirke,
Langeland 2004

Humble kirkes indgang 2004. Foto: Lis Klarskov Jensen
Humble kirkes indgang

Humble kirkes kor og alter 2004. Foto: Lis Klarskov Jensen
Humble kirkes kor og alter

Humble prædikestol. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Humble kirkes prædikestol


Bøstrup kirke 2005


Bøstrup kirke 2005


Bøstrup alter og
prædikestol 2005

Fotos LKJ