Christian Ottesen Humble o.1656-1722

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Født o. 1656

Rådmand og senere borgmester i Faaborg, Christian Ottesen var søn af Otte Rasmussen, født 1625, død 1685 og Maren Pedersdatter Humble af Hesselager, født o. 1635, død 1708 i Rønninge.

Maren Pedersdatter var datter af provst Peder Christensen Humble i Hesselager, der var søn af sognepræsten og provst i Sønder herred på Langeland Christen Pedersen (Humble) og Maren Gregersdatter.

Byens købmand, rådmand, borgmester, skibsreder og jordejer
Christian Ottesen Humble var købmand og blev optaget i de styrende (og lukkede) kredse i Fåborg by, selvom han kom udefra. Men her kom hans slægtskab med fætteren borgmester Jacob Jørgensen godt tilpas, og hans ægteskab med rådmand Laurids Hansens datter har nok også hjulpet. Christian Ottesen blev optaget som rådmand i 1694. (Kilde: (FBH, 1955 = Fåborg Bys Historie, bind I, side 162, af Blomberg, Fåborg 1955)

Han ejede også galioten "Håbet" på 14 læster sammen med Jens Christensen til Steensgård. Senere blev Christian Ottesen eneejer for 400 rdl. "Af Jens Christensen og Laurids Lauridsen købte han en del ejendomsjord i bymarken og grunde i byen som Hammerstoft, Skomagerlavs have, Klingenbergtoften og Sundtoften. note 91)" (Kilde: FBH, 1955, side 162, af Blomberg, Fåborg 1955).

Krig, brand og fallit
"Under Den store Nordiske Krig [1700-1732] gik det jævnt ned ad bakke for ham, huse, jorder og skib pantsattes og solgtes. note 92) I 1712 pantsatte han sin gård på Vestergades sydside for 1280 sldl., note 93) og fem år senere pantsattes løsøret for 300 rdl.; i den anledning nævnes følgende værelser i hans gård: sengekammeret, det grønne kammer, dagligstue, hvor der bl.a. pantsættes en messinglysekrone, i den store stue gjaldt det et ovalt forgyldt spejl og en kiste med drejede piller og på salen en himmelseng og et brunt marmoreret bord; foruden disse genstande pantsattes køkkentøj, porcelæn, linned, kister, skabe og ikke mindre end 28 stole. note 94). Kreditorerne plagede ham ustandseligt; 300 rdl., han havde lånt af en myndling, kunne han ikke betale tilbage og undskyldte sig med de dårlige tider. note 95). Det var der også god grund til. Den Store Nordiske Krig påførte han mange tab; i taxationen til krigsstyr 1712 hedder det om ham, at han bruger slet ingen handel og heller ikke nogen næring, men bruger "liden jord som han med små børn har sit ophold og til levnedsmiddel, sidder i stor vidtløftighed formedelst skade, han har lidt til søs og har ingen tillæg eller løn for bestillingen" note 96)" Skiftet efter den anden hustru i 1706 viste et overskud på 1553 rdl. til deling mellem sig og børnene, når gælden blev betalt; da han døde i 1722, var han en forgældet mand. Alt hvad han ejede, solgtes på auktion og indbragte 2322 rdl. ; i boet var en del sølvtøj og malerier, men gælden blev langt fra dækket, passiverne var 4713 rdl." (Kilde FBH 1955: side 163-164.)

Efterfølgeren i embedet
Borgmestre blev dengang valgt, fordi de var i stand til at lægge ud for byens gæld og skatter, når der var lavvande i byens kassen. Denne sammenblanding af byens økonomi og privat økonomi gik ikke altid godt. Christian Ottesen Humbles efterfølger, borgmestersønnen Jørgen Jacobsen, søn af Christian Ottesen Humbles fætter, Jacob Jørgensen, var også dygtig "men senere blev der en sådan uorden i hans embedsførelse, at han på sine gamle dage fik en viceborgmester ved sin side. Man fandt da et forfærdeligt roderi i byens pengesager, fordi han ikke havde formået at holde byens og sine egne pengesager ude fra hinanden. Når det gik så galt for ham, skyldes det de store tab, han led ved ildebranden i 1728." (Kilde: FBH 1955, side 164.)

Gift 3 gange
1.g. med Anne Lauridsdatter en datter af Laurids Hansen, rådmand i Fåborg. Hendes bror Laurids Lauridsen solgte en gård på Vestergade, Orelund, "som dennes "sl. fader" rådmand Laurids Hansen havde ejet; den lå på Vestergades nordre side, øst for borgmester Jacob Jørgensens gård, og mod nord gik hans grund ned til byens grave; med grunden fulgte efter skik og brug i Fåborg to stolestader i kirken; han boede dog ikke i denne gård, men i en gård på den sydlige side af Vestergade mellem Korsgade og Vesterport." Kilde FBH 1955, side 162.

2.g. med Ellen Christensdatter Smit (1663-1704) næsten 41 år gl. (børnene Peder, Birgitte Marie, Diderik og Friderik). Ellen Christensdatter Smidt blev begravet i Fåborg kirke, den 16. september 1704. Hun døde klokken elleve om natten imellem den 8de oc 9de september, 40 år 9 mnd. 6 dg gammel. Hun må så være født ca. 2.12.1663.


Kirkebogen for Fåborg by, Sallinge herred, Svendborg amt

3. g. med Valdborg Rasmusdatter Bruun (o.1678-1715) 37 år gl. (børnene Rasmus Bruun og Peder Bruun), f. o. 1678 i Klinte, død i 1715 og begravet d. 19. august 1715, 37 år gl. i Fåborg (kirkebog for 1690-1726, opslag 227). Datter af Mag. Rasmus Pedersen Bruun, Klinte på Fyn.Fåborg kirke

Børn
1. Peder Christiansen Humble født mandagen d. 26. februar 1694 i Fåborg. dbt. fredag d. 2. marts 1694, (kb. 1690-1726 Fåborg, Sallinge, Svendborg - opslag 16.), søn af Christian Ottesen og Ellen Christensdatter. Båret af Karen Borgemester Jacob Jørgensens. Faddere Jfr.(?) Jacob Lauerssen?, Tolder Peder Didrichsen, Jørgen Thomsen?, Barbara Mag. Michel ???.
Iflg. skifte 1740 (Digitalarkivet http://da3.uib.no ) for Birgitte Marie Christiansdatter, gift Fabricius i Larvik, Norge, var hendes broder Peder Humble i 1740 provst til Laurvigens grevskab og Nummedals provsti, samt sognepræst til Bruunlaugnæs præstegælds menigheder i grevskabet Laurvigen.
Sognepræst og provst

David Widerberg Howden, Norge, oplyser (nov. 2015):
"Angående Peder Humble står det i bygdebok for Brunlanes og boka "Tanum kirke i Brunlanes 300 år".
1726-1741: Sogneprest i Tanum kirke, Brunlanes i Vestfold. I en kortere periode var han også prost. Han beskrives som en djerv og frittalende mann. Han kjempet blant annet for at Tanum skulle få sitt eget skolehus og det fortelles at han betalte av sin egen lomme for å holde skolen på Langestrand i Larvik i gang. Om han står det i bygdeboka: Mulig sønnesønn av Markus Humble, død som biskop i Stavanger 1661, en danske. (Det var han derimot ikke, men sønn av Christian Ottesen Humble). Han fikk kallsbrev på Brunlanes 13 Sept 1726 (stadf. av kongen 1 Nov.). Humble var i 1736 sykelig og søkte da han hadde ansvar for 4 kirker og hadde lidd av sykdom i 13 år, om å få Peter Stjerne som kapellan. Han ivret sterkt for den nye konfirmantundervisningen og han viste stort engasjement for de fattige.
Han var gift med Margreta Kristine Gade og hadde disse barna: Christian Otto Humble; Fredrik Ludvig Humble; Peder Gade Humble; Rebekka Humble; Zakarias Pesch Humble; og Hans Kaspar Humble. Har ikke sjekket dåpsdatoene, men alle barna nevnes her: https://familysearch.org/ark:/61903/2:1:M5BC-K7J

Kilde: David Widerberg Howden. Styremedlem i Norsk Slektshistorisk Forening (NSF). Styremedlem (vara) i Norsk Interessegruppe for DNA i slektsforskning (NIDNA)
http://www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Bruker:Davidwhowden

2. Birgitte Marie Christiansdatter Humble, (kb. 1690-1726 Fåborg, Sallinge, Svendborg - opslag 21.) "Fredagen (1696) den. 14. febr.: Raadmand Christian Ottesen og Ellen Christensdatter døbt og kaldet Birgitte Marie Humble, føed d. 10. febr.
Anne Sophie Hr. Knud Lerches af Skalkendrup bar hende. Faddere var: Hr. Madts Brand (?) i Rønninge, Borgemester Jacob Jørgensen, Ulrik Mogensen paa Brendegaard (?), Ingeborg Søfrensdaatter oc Karen Jacobsdatter".
Familiesammenhæng:
Anne Sophie Ottesdatter er af Humbleslægt, søster til Christian Ottesen og mor til fadder Ingeborg Søfrensdaatter.
Birgitte Marie Humble blev gift med Laurs Sørensen Fabricius, der var døbt i Faaborg kirke i 1695 på Fyn. Læs mere om slægtsforbindelser på http://www.genealogy.fabricius-slaegt.dk/individual.php?pid=I984&ged=faaborg.ged&tab=0

3. Diderik Christiansen Humble, (kb. 1690-1726 Fåborg, Sallinge, Svendborg - opslag 43.) 1700. Mandagen d. 22. November bleff Raadmand Christian Ottesøns oc Ellen Christensdatters Barn Diderik døbt, som war fød om natten kl. 12.mellem den 16. oc 17 ejusdem. Welb. Frue Anna-Hedewig Tot paa Herdholm bar det; Faddere ware Welb. Justitz-Raad Jørgen Brahe, Hr. Peder Frandtzøn Rauberg, Sr. Hans (?) Christensøn til Worremarkgaard, christentzs Rasmus Laurittzøns paa Skierbæk, Elisabets Hr. Hansis i Budbierg (?), Møller-Mariæ Hr. Frandtzis i Fløstrup/Fløjtrup (?).

4. Friderik Christiansen Humble, (kb. 1690-1726 Fåborg, Sallinge, Svendborg - opslag 55.) 1702. Fredagen d. 28 Julii bleff Raadmand Christian Ottesøns oc Ellen Christiansdatter Smits Barn Friderik døbt, som war føed d 25. ejusdem. Maren Jørgen Berthelsøns bar det; faddere ware Tolderen Johan Gerdes, Rector Scholæ Corfitz Henrichsøn Schuurmand, Byskriveren Michel Lauritzøn, Maren Børge Mølmarks oc Edel-Margrethe Hr. Peder Raubergs.
Død 1722: En måned efter faderen døde Friderich den 14. febr. om aftenen klochen halfgaaen 7 og begravet 20. febr. i kirken, og han blev også begravet af sognepræsten Hr. Hans Bloch. Opslag 291 samme kirkebog.

5. Rasmus Bruun Christiansen Humble, søn af Rådmand Christian Ottesen Humble og Valborg Rasmusdatter Bruun. Han var født lørdag d. 12. august 1708 og døbt torsdag 16. august 1708. Karen Achtonia Borgmesterrens bar det; fadere ware Contraleur Hans Wulf, Rector Scholæ Rasmus Winther, Jens Lauritzens xxx?, Henrich Larss oc Metthe Hr. Jacob Ruhdringes (?). (kb. 1690-1726 Fåborg, Sallinge, Svendborg - opslag 86.)

6. Peder Bruun Christiansen Humble, (kb. 1690-1726 Fåborg, Sallinge, Svendborg - opslag 95.) Torsdagen den 5. juni 1710 "blef Raadmand Christian Ottesens oc Waldborg Rasmusdatters Barn, Peder Bruun, døbt aff sin Morfader, Mag. Rasmus Bruun udi Klinte, som war foed d. 31. maj.
Kirsten M. Rasmusses bar det, oc Mette-Marie Hans Wulfis gik hos hende; Fadere ware Raadmand Jørgen Berthelsøn, oc Sr. Børge Mølmark."

Sandsynligvis døde Peder Bruun Christiansen Humble som skræddersvend i Christiania (Oslo), Norge. Han blev begravet på Watterlands kirkegård d. 7. marts 1737: "Afg(angne) Peder Humble Skreder Svend /: gl: 26 á 27 aar :/ Liigs begravelse paa Watterlands/Vaterlands Kirkegaard med Tolv-Klokkens ringning. Jorden samt klokkens ringning betalt med penge 2 Rdhr (anvist d. 9 Martÿ." Kilde: kirkebogen for Oslo Domkirke, Vår Frelsers menighet 1731-1743, side 245.(http://arkivverket.no/ ) Vielse og barnedåb er ikke fundet Oslo Domkirkes bøger.

En af sønnerne var i lære som feltskærer i København o. 1719
 

Borgmesteren død i 1722
I samme kirkebog opslag 290/291 ses Borgemester Christian Ottesen Humbles død og begravelse:


• Død Løfferdagen d. 3. januar 1722 om Aftenen Klochen ved 5 slet.
• Begravet i Kierken Fredagen dend 9nde. Begravet i kirken kl. 12., og sognepræsten Hr. Hans Bloch kastede jord på ham.
Christian Ottesen Humble blev ca. 66 år gl.

Skiftet efter Borgemester Christian Ottesen Humble
Christian Ottesen, borgmester, Fåborg, 3.2.1722, 64
Skiftet indføres her da det havde været forlagt indtil september 1738
Hans børn:
Peder Christiansen Humble, egen værge dog indfandt sig for ham degnen Peder Sørensen i Rønninge.
Frederik Christian Humble, værge sognepræst Oluf Lauritsen til Avnslev og Bogense
(Bovense)
Rasmus Brun Christiansen Humble
Peder Brun Christiansen Humble
Værge Niels Juul Christian Schønning, købmand i Fåborg
Marie Birgitte Christiansdatter Humble
Værge Peder Sørensen i Rønninge
Skiftet afsluttes fol. 68."
(Kilde: http://www.karins-historie.dk/skifter/faaborgby_foged_skifter.pdf)

Fåborg Bys historie
Christian Ottesen, borgmester i Fåborg, var fadder til Jacob Tanderup/Fanderups søn Michel i 1718.
Læs om hans liv og slægtsforbindelser i Fåborg: Faaborg Bys Historie 1229-1750. ved Aage Fasmer Blomberg, Faaborg 1955.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Foto: Fåborg-kirke.dkPeder Christensen Humble
Hesselager 1668Maren Pedersdatter Humble
Hesselager epitafie 1668
- muligvis th., ca. 33 år gl.
Hesselager o. 1635-efter 1706
 

Fotos LKJ


Rønninge kirke set fra sydøst
Foto Søren Møller, WikipediaAvnslev kirke 2003
Foto Anders Straarup