Christian Reitzer Humble 1730-99

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Født i Thy
Christian Reitzer Humble var døbt den 14. marts 1730 på gården Damsgård i Grurup sogn i Thy, Hassing og Refs herreder. Han var søn af Lauridz/Lars Pedersen Humble, herredsskriver, og Anne Marie Christine Beyer, datter af Falentin/Valentin Hermansen Beyer, herredsfoged i samme herreder (død 26.10.1722.)

Dåben 1730
Hjemmedbt. 14. marts Anno 1730, opslag 20, blev Herreds Skriver Seign. Lauritz Humble og Hustrue Anne Marie Kristine Beyer deres Barn (utydeligt ord) Christian. Den 8 may (?) blev Barnets Daab (offentlig?) publiceret. Barnet blev holdt over Daaben af Madame Aagaard i Hassing Præstegaard, Faddere: Velærværdig Hr. Otto Diderich (?) Aagaard i Hassing Præstegaard, Christen Lauritzsen i Grurup xxxxx, ??? Christensdaatter, Grurup (?), og Degnexxx (?), Maren Sørensdaatter (?).

Navneopkald?
Faderen var herredsskriver og sønnen Christian Reitzer Humble var sandsynligvis opkaldt efter professor i "lovkyndigheden", Christian Reitzer, blev 1705 historiograf, 1709 assessor i højesteret, siden stiftsamtmand i Trondhjem og derefter i Aalborg, døde 1736. Var rektor ved Københavns universitet 1698 efter dr. Hans Vandal. CR blev efterfulgt af Ole Rømer. (Kilde: Fortegnelse over Universitetets Rektorer fra 1479" http://tidsskrift.dk )

Studier

 • Student fra Slagelse 1752
 • cand.teol. 1757, hovmester for arveprins Frederik
 • Blev 1737 faderløs som 7-årig og kom i huset hos (morbror) Peder Grove Beyer i Glumsø, derefter i Slagelse skole, hvor Mag. Otto Rhud dimitterede ham til universitetet 1752. (Barfod, Falsterske Geistligheds Personalhistorie del II side 277)
 • Tog filosofikum 1753
 • Huslærer i 5 år hos prof. Kraft i Sorø
 • Tog attestats 1757, skal have været hovmester for arveprins Frederik
 • 1765 magistergrad

Embeder

 • 1762 kaldet til sognepræst i Hvidberg, Ørum og Lodberg sogne på Mors
 • Ordineret 1763
 • 1772 til Ønslev
 • Udnævnt til konsistorialråd 1773

Forkæmper for menneske-ret og mod hoveri og undertrykkelse
Christen Reitzer Humble blev flere gange involveret i sager, hvor han ikke kunne forsvare at se stiltiende til, mens overgreb mod hoveribønder gik for sig.

"Humble gjorde, hvad han kunne, for at hjælpe bønderne, og selv om han fik en trist skæbne på grund af økonomiske vanskeligheder, fordunkler det ikke hans ædelmodige kamp for bøndernes frigørelse." (Læs om "Hoveriet ved Vestervig kloster". Ved H. A. RIIS-OLESEN)

Efter forfremmelsen til konsistorialråd i 1773 på Falster blev han igen involveret i retssager til forsvar for hoveribønderne. Tabte retssager ruinerede ham. Men her var det alvorligere og langt farligere sager end den i Vestervig, fordi advokater og øvrighed gik efter ham personligt og økonomisk, og fordi hoveribønderne blev straffede som statuering af eksempler. Trods total økonomisk ruin og retslige ydmygelser beholdt han embedet, og han giftede sig i 1792 og fik 4 børn.

Historikere har givet Christian Reitzer Humble et uklart og negativt eftermæle, men tingbøgerne og retssagerne taler for sig selv.
Jf. Stavnsbåndets ophør i 1788, krisen i landbruget og den politiske situation sidst i 1700-tallet http://da.wikipedia.org/wiki/Landboreformerne .
Jf. den franske revolution 1789-99.

Gift 1792
Christen Reitzer Humble ~ 16.03.1792 med Johanne Margrethe Ricther. Han var da 62 år gammel. Hun var født 1772, datter af købmand Richter i Odense.

Børn
Alle født i Ønslev, Falster Nørre herred, Maribo amt. Der er faddere nævnt. (kirkebogen for 1785-1814).

Christian Reitzer Humble døde 1799 som ovenfor nævnt. AO opslag 101, Ønslev sogn.

Lidt om børnene:

1. Marie Kirstine Humble, * 1793 den 19. april, opslag 24/25, død 7 uger og 4 dage gammel den 11. juni s.å., opslag 97. "Ligger begravet i kirken."

2. Frederich Christian Humble, * 1794 den 1. maj, opslag 28, begr. 1810 den 24 sept. Har ikke fundet begr. datoen i kirkebogen...

3. Juliane Frideriche Humble * 1796 den 13. febr, opslag 32.

4. Anna Marie Kristine * 1798 den 28. april, opslag 39. Døde 1803 iflg. Barfods præstehistorie.

Kun ét barn blev voksen: Juliane Frideriche Humble.

Død 28. jan. 1799
I Ønslev-Eskildstrup på Falster var 1772-1799 en præst konsistorialråd C. R. Humble, som sikkert stammer fra en af provsten hr. Christens børn.

(Muligvis mere i Kirkehistoriske Samlinger (1945 eller 1946), side 257 og 258, muligvis 6. række, V bind, Det Kgl. Bibliotek. Også en 5. række, III bind side 401. 1946-udgaven med Optegnelser fra Riserup præstegård 1798-1842. "Mærkværdigheder på Nordfalster, fortrinsvis i Nørre Vedby og Nørre Alslev sogne." Optegnelser findes indført bag i Nørre Alslev sogns kirkebog for 1797-1817 ... se folie 253 02.02.1799 vedr. Humble, folie 253v-gravskriften.)

Enken Johanne Margrethe Ricthers liv efter 1799
Johanne Margrethe Humble var fra Odense, dbt. den 12. september 1772 (kb. for 1742-1797 Odense, Skt. Knuds 1742-1797, opslag 334.) og en af fadderne var Jacob Shelbye, der boede hos borgmester Seidelin.
(jf. http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,663972,page=6 og http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,663972,page=7).

Hendes forældre var Lars/Laurits (Pedersen) Richter og Johanne Hansdatter, viet 1760. Faderen var farversvend og småhandler, lærredshandler, og familien boede i Skt. Knuds Kirkestræde 1-3, Pogestræde 16, som de selv ejede. (Spor? Blev denne Lars Pedersen Richter født i Frederiksgave, Sønderby, i 1731, forældre Lars Pedersen Richter og Karen Nielsdatter, der døde 7.6.1758 Sønderby, Odense amt (uddrag af Frederiksgaves Godsarkivs Skifteprotokoller 1719-1755)???)

6 børn - alle dbt. Odense, Skt. Knuds:

 1. Maren Richter, dbt. 19.9.1760, begr. 21.9.1762
 2. Peder Richter dbt. 2.11.1762
 3. Karen Richter dbt. 28.6.1765
 4. Maren Richter dbt. 23.12.1767
 5. Johanne Margrethe Richter dbt. 12.9.1772
 6. Frederica Richter dbt. 10.4.1776
 7. dreng, dbt. 5.12.1777, begr. 9.12.1777
  (Kilde: www.odensedatabasen.dk)

Johanne Margrethe Richters 2. ægteskab
Efter Christian Reitzers død 1799 blev Johanne Margrethe Richter gift for 2.g. den 1. april 1803 med skræddermester Rasmus Jensen Bølle fra Nakskov (gift i Nykøbing, opslag 228) og de flyttede derefter til Odense, hvor de fik børnene - alle døbt i Skt. Hans sogn:

 1. Karen Johanne Bølle født 26.11.1805, dbt. 20.1.1806
 2. Laurine Bølle  født 9.5.1808, dbt. 20.6.1808
 3. Jochumine Bølle  født 27.3.1810, dbt. 2.6.1810
  (Kilde: www.odensedatabasen.dk)

NOTE: www.familysearch.org oplyser, at Johanne Margrethe Richter døde 1822, men ikke hvor. Samme kilde angiver, at Rasmus Jensen Bølle var født 1777 i Nakskov, Maribo amt, og gift 2. gang den 6. januar 1822 med Maren Kristine Krogstad og at han døde 5. januar 1839. Oplysningerne herfra er ikke checket.

Bølle-slægt?
Bag på Aarhus domkirkes altertavle findes en våben-udsmykning, her i blandt også et Bølle-våben, muligvis fra bisp Eiler Madsen Bølle, hvis mor var af Rantzau-slægt. (Knud Prange: Våbenanetavlen 1982, side 19)

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Motiv fra epitafie over
Marcus Christensen Humble
Stavanger 1661
 


Motiv fra epitafie over
Marcus Christensen Humble
Stavanger 1661

Fotos: www.livinghistory.dk


Humble kirke, Langeland 2004. Foto Lis Klarskov Jensen
Humble kirke,
Langeland 2004
 

Humble kirkes indgang 2004. Foto: Lis Klarskov Jensen
Humble kirkes indgang
 

Fotos LKJ