Christopher Andersen Scheel

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Byskriveren i Slangerup 1695-1744

Christopher Andersen Scheel blev født o. 1695 i Nykøbing Falster, Maribo Amt. Han døde d. 2. august 1744 i Slangerup, Slangerup Sogn, Frederiksborg Amt. Christopher Andersen Scheel var søn af guldsmed Anders Jensen Skeel/Scheel i Nykøbing F. (o. 1641-1725) og Ingeborg Baltasarsdatter Maschwedel (1650-1727 Nykøbing Falster), hvis mor var Anne Marcusdatter Humble. Han var bror til Jørgen Andersen Scheel, der blev købmand i Slangerup.
Se skifte efter guldsmed A J Skeel (pdf-fil 8.101 KB, fotos: Jørgen Green og Mogens Sander, Canada)
Oplysningerne her på siden er hovedsagelig fra Mogens Sanders/Jørgen Greens slægtsforskning.


Klosterkirken i Nykøbing Falster. Foto: Matthew Ross 2007, Wikipedia

Student
Christopher Scheel blev student i 1719 fra skolen i Nykøbing Falster.

Byskriver i Slangerup
Christopher Andersen Scheel blev udnævnt til Byskriver d. 14/2 1727.
Der findes et testamente i Danske Kancellis arkiver, Sjællandske Register, koncepter og indlæg, nr. 144, dateret den 11. maj 1744.
Samme sted under nr. 322, 25. september 1744 findes der en ansøgning fra Sven Cord Glad om at blive hans efterfølger i stillingen som byskriver.
Note: Mogens Sander har en kopi af denne ansøgning.


Christopher Andersen Scheels  testamente 1744

Gift Gad
Christopher Andersen Scheel blev gift med Anne Margrethe Nielsdatter Gad den 6. november 1731 i Slangerup Kirke, Frederiksborg Amt. Hun var født o.1698. Hun døde den 28. oktober 1754 i Slangerup, Slangerup Sogn, Frederiksborg Amt. Anne Margrethes broder var byfoged i Slangerup.

Børn
Christopher Andersen Scheel og Anne Margrethe Nielsdatter Gad fik datteren Agathe Birgitha Scheel.

Købmandsgården brænder i 1719
I forbindelse med branden den 19. januar 1719, kl. 11 om aftenen lagde Ebbe Jensens store Købmandsgaard i aske, hvorved ikke alene gården, men også 24 stykker kvæg og stude med mange gode bæster, heste og hopper brønd ". Ikke et hår eller levende Øje af dem blev reddet. Ebbe Jensen selv var død. Han blev begravet i Slangerup kirke den 22. februar 1718 og hans svigersøn, Jørgen Andersen Scheel, en ung mand, der oprindelig havde været på Amtskontoret i Frederiksborg, men i 1713 var blevet gift med Ebbe Jensens Datter, Bodil, ejede nu gården.
Hans Kone og to børn og hans gamle svigermoder, Anne Clausdatter Ogelby, der var 69 år, måtte flygte i største hast for ikke at blive kvalt af røgen. Jørgen Scheel var 7 mil borte, da ilden opstod.
Han havde de første åringer, han var gift, boet i en gård på torvet, og efter at han havde fået sin svigerfaders gård i 1718, gik det ham såre vel.
Hans Konsumtionsafgift var ikke mindre end 250 Rgd. (Rigsdaler). Nu var hele hans eksistens lagt i aske. Gaarden havde et hundrede og tredive Fag Hus, 5-6000 Rgd. i værdi. Den var Slangerups største...

Jørgen Scheel fik samme år tilladelse til at sætte bækken for kirkedørene og nåede derved en ringe erstatning på 2-300 Rgd. Året efter fik han og Ole Nielsen Jyde (Bech) også fritagelse for ekstraordinære skatter i 4 år. Scheel døde dog, inden dette tidsrum var udløbet, den 2. oktober 1723. Ikke et år efter hans død led hans enke nye store tab i den store ildebrand i 1723.

Købmandsgården brænder i 1725, igen
I forbindelse med en brand i 1725, hvor 54 husejere var brandlidte i Slangerup, oplyses det, at Jørgen Andersen Scheels enke Bodil Ebbesdatter gifter sig den 7. juli med Anders Jensen Borch, Købmand, som lige var flyttet fra Hillerød til Slangerup for at blive Købmand. Huset lå på nordsiden
af Gromsgade på hjørnet af Kongensgade. Han blev klokker i 1741 og døde den 24 Juli 1745. Her i Hestemøllegaarden boede hos Bodil Ebbesdatter, foruden en anden lejer, også hendes afdøde mands broder, Christoffer Andersen Scheel, der efter broderens død i 1723, blev udnævnt til Byskriver den 24. februar 1727. Disse Scheel'er var født i Nykøbing Falster, hvor faderen Andersen Scheel (død 1725) var Guldsmed. Moderen hed Birgitte Maschwedel.

Christopher Scheel, der var student fra Nykøbing F. 1717, mistede ved branden alt, hvad han ejede, som han havde mistet alt, da broderens gård brændte i 1719.

Da Phrænger døde i 1731, blev byskriver Scheel den 26. september gift med hans enke og fik Købmandsgården med hende.
Phrængers Gaard, det sydlige hjørne af Sneversti og torvet, gik efter byskriver Scheels død over til enkens tredie mand, prokurator Michel Holst, der i 1748 solgte den til en afdanket (dvs. hjemsendt) soldat, glarmester Chr. Jacobsen Flade.

Døde 1744 i Slangerup
Christopher Andersen Scheel døde d. 2. august 1744 i Slangerup, Slangerup Sogn, Frederiksborg Amt.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Omslag til Ligbærerlaugets protokol o. 1705-1715.
 


Anders Jensen Scheel var  laugs-medlem og siges
at være tegneren.


Anders Jensen Sølv-stempler. Foto Jørgen Green og Mogens SanderSlangerup kirke
Foto: Michael Knak 2008
Wikipedia