Ebbe Christensen Leeh o.1670-1746

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Født i Odense
Ebbe Christensen Leeh var søn af købmand Christen Lauritzen Leeh, f. i Lee d. 6. marts 1615, død i Odense d. 29. maj 1676, og hustru Gunder Fochsdatter With, f. i Horsens d. 27. januar 1640, død i Odense d. 10. oktober 1690. Forældrene var gift 19. søndag efter Trinitatis (søndag d. 25. oktober) 1663 i Odense St. Knuds sogn. ("Beretning om Slægten Thura og dens Oprindelse gennem 400 Aar...", af F. Hjort, Otterup 1925, 2. udg.) side 53 note. Efter Købmand Chr. L. Leehs død giftede enken sig med rådmand Niels Mule (1647-1712) i Odense den 8. oktober 1679, fik 1. december 1680 en datter Pernille Mule (død 1756) og 12. sept. 1683 Christen Mule (faddere bl.a. mosteren fra Næstved) Skifter i 1679 og 1691, betydelige midler). (Kilde: Thura 1925.) Niels Mule forblev enkemand efter hustruens død i 1690, Odense. (Regelsen, slaegtogdata.dk)

Epitafie i Odense, Skt. Knuds domkirke
Der findes et epitafie over storkøbmand Christen Lauridsen Lee (1615-1676) og hans hustru, Gunde Fogsdatter (1640-90) og hendes 2. mand, rådmand Niels Mule (1647-1712), der hænger i Skt. Knuds kirke. Og da Gunde Fogsdatter, rådmandsdatter fra Horsens, fejrede sig bryllup på rådhuset, forærede Peder Pedersen Lerche sin bodsvend en sølvkande. (Kilde: Odense bys historie, bind 1660-1700. /Regelsen, slaegtogdata.dk). Se epitafiets tekst.

Søskende f. o. 1664-76
Ebbe Christensen Leeh havde 4 brødre og 1 søster: Foch, Lauritz, Hans, (Ebbe), Henrich og Leene. (Thura 1925, s. 53.)

Erhverv
Ebbe Christensen Leeh var købmand 1705 i Kolding, senere herbergere.
o. 1713 fattigforstander i Kolding.
Rådmand i Kolding 1721-1746. Fri for militær indkvartering 1732 (rådmand)

Allerede 7. august 1705 fik Ebbe Chr. Leeh efter ansøgning tilladelse til at drive næring - med adskillig brødbagning. Han giftede sig en måned senere med Kirsten Jensdatter Verling (Werling), der var bagerenke. (Regelsen, slaegtogdata.dk)

Den 18. marts 1707 blev Ebbe Chr. Leeh autoriseret til at drive værtshus i sit eget hus i Søndergade, som han havde restaureret og nu kaldte Hamborgherberget.

I 1708 var han oldermand for byens vange.

Men d. 4. juli 1737 blev han dømt i en sag, hvor magistraten påstod, at han skyldte de fattiges Kasse 341-0-6. Sagen sluttede d. 30. december 1737 med Gabels og biskop Anchersens afgørelse: Ebbe Chr. Leeh skulle betale 268-1-9 "uden forhaling". (Regelsen, slaegtogadta.dk)

Gift 2 gange
1.g. viet den 14. sept. 1705 i Kolding til Kirsten Jensdatter Werling. (Kolding Sct. Nikolai sogns kb., Brusk herred, Vejle amt. AO opslag 52). Garanter/forlovere var Jens Jensen Werling og Fog Leeh (Ebbe Chr. Leehs bror).
Kirsten Jensdatter Werling døde tidligt: "Ebbe Leehs Hustrue" døde i 1708 og blev begravet i marts 1708 (Kolding Sct. Nikolai kb, AO opslag 529.)
NOTE: Denne forlover Jens Jensen Werling var måske den Jens Jensen Werling "den yngre", der døde 9.3.1716 i Vejle? (kb. side 11, Nygaards sedler, opslag 24). I Vejle kb blev en Anne Jensdatter Werling copuleret med Johan Svale d. 13. august 1715 (opslag 19).

2. g. viet til Sara Christensdatter Kullerup i Rønninge, Åsum herred, Odense amt den 15. juli 1709 efter et kongebrev. "Ebbe Lehe af Kolding og Sara Christensdatter Kullerup var her i Rønninge, jf. kb 1700-1740 for Rønninge sogn, opslag 26.

Sara Christensdatter Kullerup døde iflg. Nygaards sedler i Kolding by i 1741, begravet den 27. marts, 68 år, 3 mdr. og 7 dage gl. (Kolding Sct. Nicolaj sogn, Brusk herred, Vejle amt, 1723-1779, opslag 249). Beskrivelse af begravelsesplads, pris og klokkeringning og lys tændt på alteret.
 


Sct. Nikolai kirke i Kolding. Foto: S. Juhl 2008 Wikipedia

Børn
1. barn
, "Ebbe Leehs Barn", begr. 28.3.1707 (Kolding kb. opslag 529.)

2. Gunder, dbt. 13.3.1707. Faddere: Hat. Hustrus moder fra Wejle, H. Christians Hustru, ... Toldforvalter Hans Pedersen, Raadmand Niels Bertelsen; Fog Leeh. (Kolding kb. AO opslag 395.)

3. Christen, dbt. 1.8.1710. Faddere: Mag. Anders Lund, Raadmand Michel Danielsen, Fog Leeh, Mester Frodes Hustru, Søfren Hans Hustru. (Kolding kb. AO opslag 409.) Note: Mag. Anders Lund var Rectoris Scholæ i Kolding opslag 392.

4. Laurids, dbt. 25.8.1713 (Kolding kb. 117). Død d. 30.9.1729 i Kolding ("min brodersøn"/dvs. Laurits Leehs broders søn, Kolding Sct. Nikolaj kb for 1713-1750, s. 322, AO opslag 260)

5. Gunder Kristine, dbt. 25.11.1714 (Kolding kb. 121). Boede i Lejrskov (uden for Kolding) i 1730, jf. kb. Gift med Christen Madsen Humble viet d. 3. juni 1738 i Kolding. Død 23.10.1797 i Kolding, 83 år gl. 1788 sikredes der hende pension på 35 rdlr. årligt, hvis hun overlevede sin mand Kr. Humblet i 4 mdr. Ægtemanden døde 21. juni 1797 i Kolding. Blev også begravet d. 28. juni 1797 i Koldings Sct. Nikolaj kirke.

Svigerfar til...
Christen Madsen Humble, der blev viet d. 3. juni 1738 i Kolding med Gunder  Kirstine/Gunild Christiane Leeh - db. 25. nov. 1714 i Kolding, død ss. 23. oktober 1797, datter af Ebbe Christensen Leeh (købmand 1705 i Kolding... (Kilder: Regelsen, slaegtogdata.dk og Wibergs præstehist.)

Død i Kolding 1746
Ebbe Chr. Leeh døde i Kolding juli 1746 og blev begr. 22.7. (Kolding bys kb, opslag 281) - kun en måned efter broderen og sognepræsten Laurits.
(: Seest kb. side 80, opslag 162. Begr. i Kolding.)


Klingpung - Gave til Seest kirke i 1741

Ebbe Christensen Leeh og hustru i Kolding gav i 1741 en klingpung til Seest kirke (www.seestkirke.dk). Note: En klingpung er det samme som en klingbøjtel, dvs. en poseformet pung på enden af en lang stang til almisse-/pengeindsamling i kirker. Ofte en lille klokke for enden af stangen.

En bror...
Magister Laurits Christensen Leeh (o.1665-1746), præst og provst i Kolding 1699. Født i Odense o. 1665. Student fra Odense 1684, magister 1698.  1700 den 2.1. fik han brev på nogle kongetiender (Nygaards sedler.) Gift 1 med Elisabeth Randulf (søster til Anna Cathrine Benedicte Randulph gift Foch A With, og søster til Marie Nielsdatter Randulf datter af Biskop Randulf i Bergen, gift Hellig. G. Kirke i KBH med kgl. conf. Søren Jacobsen Lintrup) o. 1700. Laurits Chr. Leeh gift 2 den 20.10.1735 med jfr. Ellen Kirstine Lehmejer i Kolding. 1742 fik han til kapellan pr pers. Matt. Backe, se denne (Nygaards sedler). Døde/begr. 10.6.1746, begr. 17. juni (Kolding kb opslag 281) efterfulgt af Matt. Bakke. (Nygaards sedler)

Wibergs præstehistorie oplyser: at præst nr. 10 i Kolding 1699-1746 hed Laurits Christensen Leeh, f. i Odense 1664 af forældre C. Leeh, handelsmand, og Gunild Forchsdatter With. (skifte: Odense Byfoged - Christen Lauritsen Lee, bog IX, side 297)

Ebbe Chr. Leehs svigerinde
Elisabeth Leeh var fadder i Kolding til flere børn, bl.a. 1708 til Jørgen ??? søn Bertel, øvrige faddere var Mad. Normands, Bertel Skomager (?), Knud Andersen, Baltzer Adamsen (?) Kolding kb. opslag 397.) (Bl.a. fadder, opslag 402, opslag 408.) Gift med sognepræsten i Kolding, Laurits Christensen Leeh. Elisabeth var født Randulf, jf. Kolding kb. Død 1734. Begravelsen var optegnet i kirkebogen af ægtemanden, der førte en meget forenklet kirkebog, men denne begravelse d. 15. oktober var af "min Dyreriige og Dyrebare: 35 Aar Kone, Elisabeth Randulf, A[ar] 61. Født o. 1673? (Vejle amt, Kolding kb. 1713-1750 AO opslag 266.) Var søster til Anna Cathrine Benedicte Randulph, gift With.

En søster
Leene Christensdatter Lee[h]
, gift 20.8.1690 med Friderich Edelberg, købmand i KBH. (Thura 1925). Han var urtekræmmer i 1689, hvor han var ejer af en ejendom i Frimands Kvt., 1689: Matr. nr. 56, Købmagergade 102 - Helliggejststræde 102, KBH, nu Købmagergade 31?
I 1756 er en Albrecht Edelberg købmand og ejer af ejendom i Øster Kvt. Lille/Store Færgestræde 217/Højbro Plads.
Iflg. kobenhavnshistorie.dk: Edelberg senior døde 28. marts 1706, 82 år gl (Vester Kvt.) En magister Albert With var Trinitatis kirkes sognepræst 1715 og begravet i kirken. (Trinitais eller Hellig Trefoldigheds kirke eller Runde kirke ved Rundetårn.)

En bror
Foch/Fog Leeh
, f. o.1664 i Odense, stud. Odense 1682, sognepræst til Tostrup-Roum. Gift 28.10.1719 med Magdalene Sibille Kaltoft. Forlovere Christian Kjærulf og Ebbe Leeh (Kolding bys kirkebog, opslag 32), død 13.12.1751, Wiberg bd. 3, side 371. Forældre: Christen Lauritzen Leeh og Gunder Fochsdatter With.

Nederlandske aner?
Der er skrevet meget om eventuelle aner tilbage til Nederlandene, og om disse aner var adelige eller borgerlige.

Her er F. Thuras optegnelser (Thura 1925), hvor den ældste slægt i Danmark kaldes de With, med spor tilbage til 1588... Læs mere om sporene.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Hus i Ryttergade
OdenseSct. Knuds domkirke
Odense


Sct. Knuds domkirke

Fotos: LKJ 2004
 


Leeh-With Epitafiet i Skt. Knuds kirke, Odense
Foto: V. Sylvest Frederiksen

 


Kolding Sct. Nikolai kirke
Foto: S. Juhl 2008,
Wikipedia


Alter 1589
Foto: S. Juhl 2008,
Wikipedia


Seest kirke


Seest kirkes alter


Seest prædikestol
Fotos: seestkirke.dk
 


Kolding Sct. Nikolai kirke
Foto: S. Juhl 2008,
Wikipedia