Ebbe Jensen og hans slægt

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Fra Nykøbing Falster til Slangerup

Ebbe Jensen var svigerfar til Jørgen Andersen Scheel fra Nykøbing Falster var søn af guldsmed Anders Jensen Skeel/Scheel i Nykøbing F. (o. 1641-1725) og Ingeborg Baltasarsdatter Maschwedel (1650-1727 Nykøbing Falster), hvis mor var Anne Marcusdatter Humble.

Gift med Købmandens datter
Jørgen Andersen Scheel blev gift med Bodil Ebbesdatter 1712-1713 i Slangerup Kirke, Frederiksborg Amt. Hun var datter af Ebbe Jensen og Anne Clausdatter Ogelby.

I Slangerup Skt. Michaels kirke kan man se en gravkrypt igennem en gitter-åbning mellem sydmurens første og anden støttepille. Her er der flere kister. Krypten er sandsynligvis indrettet som en familiebegravelse for Ebbe Jensen ifølge Slangerup kirkes hjemmeside www.slangerup.net - og en lem ca. midt i skibet oven på en åben begravelse fører måske til denne krypt.
Familiebegravelsen. Foto: www.slangerup.net ved red. Niels Jensen, 2012.

Købmand og gæstgiver i Slangerup
Købmand Ebbe Jensen holdt gæstgiveri i sin gaard. Han var også stempelpapirforhandler.

Gæstgiveriet fortsattes af Ebbe Jensens svigersøn, Jørgen Scheel, og dennes efterfølger, Anders Jensen Borch.

Branden i januar 1719
I forbindelse med branden den 19. januar 1719, kl. 11 om aftenen lagde Ebbe Jensens store Købmandsgaard i aske, hvorved ikke alene gården, men også 24 stykker kvæg og stude med mange gode bæster, heste og hopper brændte. Ikke et hår eller levende Øje af dem blev reddet. Ebbe Jensen selv var død. Han blev begravet i Slangerup kirke den 22. februar 1718 og hans svigersøn, Jørgen Andersen Scheel, en ung mand, der oprindelig havde været på Amtskontoret i Frederiksborg, men i 1713 var blevet gift med Ebbe Jensens Datter, Bodil, ejede nu gården.

Hans Kone og to børn og hans gamle svigermoder, Anne Clausdatter Ogelby, der var 69 år, måtte flygte i største hast for ikke at blive kvalt af røgen. Jørgen Scheel var 7 mil borte, da ilden opstod. (Mogens Sanders slægtsforskning)

Slægtens spor i Slangerup kirke
http://www.slangerupkirke.net/vor-historie/kirkens-inventar/malerierne viser nogle malerier, der blev skænket af Ebbe Jensens slægt.

Malerierne i Slangerup Skt. Michaels kirkes malerier blev i 1700-tallet ophængt til minde om Slangerup borgere af købmand Claus Ebbesens slægt.
Maleriet "Christi omskærelse" hænger i kirkens nordside mellem 4. og 5. vindues fag. Der er en knælende kvinde med fakkel i forgrunden.

Claus Ebbesen
Hillerød-købmanden Claus Ebbesen skænkede 4 malerier til kirken i 1731 samtidig med oprettelsen af et legat til fordel for en dansk skole i Kongensgade i stedet for den, som brændte syv år tidligere.

Claus Ebbesen var født i Slangerup og var søn af købmand Ebbe Jensen. Nederst på vedhængstavlen står årstallet 1731 og initialerne IEC, som står for Claus Ebbesøns søn Jørgen Ebbe Clausen.

Et andet maleri forestiller Mariæ besøgelse og på skriftbåndet, som holdes af svævende putti står "Mariaa mea domina" ("Maria, min herskerinde").

Et tredje hænger i tredie fag øst for vinduet. Under to vers er der initialerne KIDW, som står for Claus Ebbesens første hustru Kirsten Jensdatter Woller. Maleriet hænger på nordvæggen i 3. fag øst for vinduet.

Det fjerde maleri handler om Kongernes tilbedelse, kopieret efter stik af et Rubens-maleri. Maria har en blå kappe, og den knælende konge har en rød kappe med hermelinskrave, mens pagen i forgrunden har grøn kappe. PÅ vedhængsstykkets sidste vers ses initialerne CES og KSD for Claus Ebbesen og hans anden hustru Karen Svendsdatter. Maleriet hænger på nordvæggen i 4. fag øst for vinduet.

Malerierne blev konserveret i 1909.

Slangerup kirkes hjemmeside oplyser også, at "Det sidste maleri viser Den hellige Katharina af Sienas trolovelse, og det hænger i 3 fag på sydsiden vest for vinduet. Hængestykkets to vers viser, at den katolske helgenfremstilling enten ikke er forstået eller bevidst er omfortolket. Vedhængsstykket viser spor efter initialerne BBDC og DIDI."

Mindetavle for Jørgen Ebbesen Orgelbye
Kirken ejer også en mindetavle for Jørgen Ebbesen Ogelbye, rektor ved Slangerup skole, degn og feltpræst. Han var søn af købmand Ebbe Jensen.

Mindetavlen viser en korsnedtagelse med motiv efter en Rembrandt-radering. Tre vers hentyder til afdødes stilling: "... ieg her hafde væred Hans Præst, hans Clerk og Kirkedegn". Det hænger på sydvæggen i 3. fag øst for vinduet. (Kilde: slangerupkirke.net, v. redaktør Niels Jensen)


Mindetavlen i Slangerup. Foto: slangerupkirke.net


 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Omslag til Ligbærerlaugets protokol o. 1705-1715.
 


Anders Jensen Scheel var  laugs-medlem og siges
at være tegneren.Slangerup kirke
Foto: Michael Knak 2008
Wikipedia