Else Kirstine Paulin o.1703-e.1746

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Født i Kalundborg

Else Kirstine Paulin blev født o. 1703 i Kalundborg og var datter af Ove Jacobsen Paulin og Helvig Cathrine Munchgaard. Hun var gift 2 gange.
Navnet Paulin er det samme som Poulsen, iflg. Wiberg b.2, s. 633.

Fra Kalundborg til Roskilde
Det ser ud til at familien Paulin i Kalundborg har haft tætte relationer til Roskilde Domkirke, hvor der har været forbindelser fra compastor/lector i teologi ved Domkapitlet, magister Peder Poulsen (Paulin) i 1542 og i 1717 sognepræst, enepræst i Domkirken magister Peder Jacobsen Paulin af Ålborg, Frue kirke, gift 1. Blichfeldt og 2. Fleischer, han død 1729 der. (Wiberg). Peder Jacobsen Paulin var Else Kirstine Paulins farbror, og hun blev gift med en præst i Roskilde. Se Paulin-slægt: "Aalborg-præster og deres efterkommere" af Flemming Aagaard Winther. Uafsluttet manuskript, nov. 2013. Jf. min *) NOTE

Gift 1. i Roskilde
Else Kirstine Paulin blev gift med præsten Laurits Nielsen Spangberg/ Spangenberg, præst ved Vor Frue Kirke i Roskilde.
Ifg. Quistgaards præstehustruer og Wibergs pr. hist. blev hun gift første gang den 28. marts 1724 i Roskilde, Sømme herred, Københavns amt, Sjællands stift. Laurits Nielsen Spangberg var født i Svogerslev i dec. 1685, blev student i Roskilde 1711, C. 10.12.1720 og hører i Roskilde, sognepræst i Roskilde Vor Frue kirke 28.6.1721.
Børn? Har ikke fundet børn i kirkebogen for Roskilde Vor Frue, men "Præstens Hustru Else Kirstine Paullin" nævnes igennem årene som den der bar barnet ved dåb. Den 25. april 1728 (opslag 43) bar hun Niels Hansens og Mette Olisdatters søn til dåben, men barnets navn er ikke oplyst. Else Kirstines søster, "Helvig Cathrine Paullin" var fadder. Barnet levede ikke længe efter og blev begravet d. 2. maj 1728. En anden interessant dåb hvor præstens hustru bar barnet er dåb af Bernt Tøgersen Matrosis og Sidse Svendsdatters datter Margrete. Under dåben blev barnets dåbshue holdt af "Jomfr. Elisabeth Lind, salig Conrectors Mag. Steen Linds datter", der sandsynligvis er i familie med procurator Niels Lind, der levede 1702-1772. Se billede af hans gravsten th.

Laurits Nielsen (Spangberg) blev præst i Frue kirke og samtidig nederste kapellan til domkirken 28.6.1721 indtil sin død i 1733.
Sognepræst for Roskilde Vor Frue, Laurits Nielsen (Spangberg), døde i sommeren 1733, men er ikke nævnt i Vor Frue kirkebog. Fordi han også var capellan for Domkirken blev hans begravelse registreret i Roskilde Domkirkes bog, og han havde desuden fri begravelse inde i domkirken:
"D. 22. Junÿ" (1733) blev "... Laars Nielsen Sognepræst for Vor Frue Menighed og Capellan til Domkirken Begrafen i Domkirkens Store gang og hafde fri Begrafuelse Sted". 1708-1741 (Roskilde Domkirke, Sømme h, Roskilde amt, ny udg. ops. 289.)

Gift 2. i Gadstrup
Else Kirstine Paulin blev gift den 25. januar 1736 i Gadstrup Kirke med enkemanden Knud Lerche Klarschou, der var døbt 1707 i Marslev kirke, død 4/5 november 1740 Skullerupholm. Var forpagter på Lindholm/ Skullerupholm, Kisserup sogn, Voldborg herred, Roskilde amt. Gift 1. gang 1724 med Dorothe Jensdatter Bredal (født 1700, død 1734 i barselsseng), gift 2. gang den 25. januar 1736 i Gadstrup kirke med Else Kirstine Paulin (født ca. 1703), "copulered efter kongelig allernådigste tilladelse uden forudgående trolovelse hiemme i mit huus Monsieur Knud Lerche Klarschou ****** Lindholm, og Madme Else Kirstine Paullin." (kb. 1717-1762 Gadstrup, Ramsø, Roskilde amt, opslag 75, ny udg.)


Viet i Gadstrup kirke, kb. 1717-1762 Gadstrup, Ramsø, Roskilde amt.

Knud Lerche Klarskov var søn af Hans Caspar Peitersen og præstedatteren Ingeborg Sørensdatter Ebeltoft, hvis far var præsten Søren Sørensen Ebeltoft i Skalkendrup. Knud Lerche Klarskov døde på Skullerupholm efter nogen tids sygdom. Han døde "natten mellem 4. og 5. november 1740 og blev begravet i Kidserup kirke. Ved skifte 5/4.1741 (fylder ca. 60 sider i Ledreborg skifteprotokol) møder til vurdering og registrering ridefoged Hans Larsen, Sonnerupgård, S. Niels Eskildsen, Kallundborgkroen og Claus Høfding, Dellinge mølle." (Kilde: http://www.klarskov.org/knud-lerche.htm)
 

Barn i ægteskabet Knud Lerche Klarskov-Dorthe Jensdatter Bredal
Knud Lerke Klarskov var forpagter på Lindholm. Dorthe Jensdatter Bredal døde efter 10 års ægteskab i 1734 ved sønnen Hans Caspers fødsel. Hans Caspar blev døbt den 6. sept. 1734 i Gevninge kirke: "døbt Sr. Knud Lerkes forpagter ved Lindholm hans søn Hans Caspar, forpagterens moder fra Fÿen bar det. Faddere var monsr. Gonsager, monsr. Søren Klarschow, monsr. Frans Klarschow, begge forpagterens brødre, monsr. Arendt Hulegaard, monsr. Nicolaj Slenting Urtegaardsmanden." (Gevninge kb. 1658-1810, Gevninge sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, ny udg. opsl. 41.)"
Moderen blev begr. den 15. sept. 1734 i Gevninge kirke i gulvet foran korbuen, nu er gravstenen i Ølandsk kalksten 130x80 cm. anbragt i våbenhusets vestmur. jf. http://danmarkskirker.natmus.dk)

Børn i ægteskabet Knud Lerche Klarskov-Else Kirstine Paulin
"I det nye ægteskab var 2 børn, "Dorthe Bredal" (Klarskov) døbt d. 25.12.1736 (Gevninge 1658-1810, ny ops.41), og "Laurs Nielsøn" (Klarskov) døbt 11.5.1738 (Gevninge 1658-1810, ny ops.41) blev mejeriskriver på Rygård og opholdt sig som enkemand sine sidste dage hos Mogens Klarskov ved Lindholm, hvor han døde og er vel sagtens begravet på Såby kirkegård." iflg. slægtsforsker Søren Klarskov Larsen.
(Kilde: http://www.klarskov.org/knud-lerche.htm)

Familiebaggrund
Børn af Ove Jacobsen Paulin og Helvig Cathrine Munchgaard
B.9.1. ELSE KIRSTINE PAULIN, født ca. juni 1703 i Kalundborg (1¾ år ved skiftet e. moderen). (24. Maj 1712: 9 år). Kirstine Paulin, 1746 Andreas Hochlands enke i Næstved, (har allerede givet afkald efter arv efter deres mor).186 [vedr. den overskrevne tekst: den nævnte Kirstine Paulin må være en forveksling med halvsøsteren Margrethe Christine, da Margrethe Christine blev gift med Andreas Hochland 3. aug. 1736 i Næstved Skt. Peters. Andreas Hochland blev begravet den 6.2.1743, Næstved Skt. Peders, opslag 206, ny udgave, red. LKJ]  Se også *) NOTE
B.9.2. HELVIG CATHRINE PAULIN, født ca. juni 1704 i Kalundborg (¾ år ved skiftet e. moderen), død 27.5.1730 i Roskilde (Dom.). 1 Søn: B.9.2.1. Gift 3.8.1729 m. ridefoged ved Københavns Universitets gods ved Roskilde, CHRISTEN KNUDSEN, født ca. 1679, død 10.3.1738 i Roskilde (Dom.). Hans 3. af 4. ægteskaber.187 [natmus gravstensnr. 142, gravstenen har indhugget nr. 17. Ligger i Midskibet. (Løffler nr. 162) i Rosk. Domk. iflg. Nationalmuseets Danmarks Kirker. "Helvig Cathrina Poulin, 1. søn. Hun blev 25 år gl. Hun blev nedsat i Christen Knudsens murede begravelse i 1730 iflg. klokkernes regnskaber, red. LKJ]

Børn af Ove Jacobsen Paulin og Anne Hansdatter Horneman
B.9.3. JACOB OVESEN PAULIN, født ca. 1706 i Kalundborg. (6 år ved skiftet e. faderen). Student privat 1724 København, 19 år, bacc. 1725.
B.9.4. MARGRETHE CHRISTINE OVESDATTER PAULIN, født ca. 1707 i Kalundborg. [gift 3. aug. 1736 med Andreas Hochland, Næstved Skt. Peder, Tybjerg, Præstø, 1680-1803, opslag 359. Andreas Hochland blev begravet den 6.2.1743, Næstved Skt. Peders, opslag 206, ny udgave, red. LKJ]
B.9.5. DORTHE OVESDATTER PAULIN, født ca. 1709 i Kalundborg.
B.9.6. OVENIA OVESDATTER PAULIN, født ca. april 1712 i Kalundborg, 1746 gift m. købm. i Næstved MIKKEL SCHORLER, (har allerede givet afkald efter arv efter deres mor).
Børn af Anne Hansdatter Horneman og Thomas Nicolai Behr
B.9.x. Niels Thomsen Behr, hjdbt. 26.5.1718,188 død 26.7.1778. Ejer af Skafføgaard. Gift to gange.
B.9.y. Anna Svends Thomasdatter Behr, hjdbt. 7.10.1716,189 død 25.7.1788 i Grenaa.190 Gift ### m. mag. Jens Pedersen Olrog, født 28.4.1698 i København, død dér 4.9.1766. Student priv. 1717, 1735 øverste kapellan til Trinitatis Kirke, København.191 (4 S., 6 D.). Søn af brygger Peder Clausen Olrog og Anna Seyersdatter Hald.
Se hele kilden paulin-flaalborg-brejl.pdf: "Aalborg-præster og deres efterkommere" af Flemming Aagaard Winther. Uafsluttet manuskript, nov. 2013.

Forældre og bedsteforældre (ikke checket)
Else Kirstine Paulin var datter af Ove Jacobsen Paulin og Helvig Cathrine Munchgaard og blev født ca. juni 1703 i Kalundborg. Da moderen døde var Else Kirstine kun 1½ år gammel.
Hun havde en lillesøster, Helvig Cathrine Paulin, født ca. juni 1704 i Kalundborg, død 27.5.1730 i Roskilde.
Faderen giftede sig 2. gang efter Helvig Cathrine Munchgaards død i Kalundborg 1705 med Anne Hansdatter Horneman (1687-1762 Hvilsager, 75 år gl.)
Faderen Ove Jacobsen Paulin var borger og købmand i Kalundborg og døde 21.8.1711 der.

Moderen Helvig Cathrine Munchgaard var datter af sognepræst i Herlufsholm, Poul Munchgaard (10.12.1645-5.2.1717 og 1. hustru Else Sørensdatter May (dbt. 28.4.1648-begr. 8.6.1699). jf. Poul Gjertsen, Degnen Edward de Place 1746-1810 og hans aner (manuskript 2004) s. 52 og 71 ff. [Else Sørensdatter May var datter af sognepræst i Holbæk, Søren May og Catharine Petersdatter. red. LKJ)]
("Aalborg-præster og deres efterkommere" af Flemming Aagaard Winther. Uafsluttet manuskript, nov. 2013. http://www.brejl.dk/flaalborg.pdf)

[Note: Anne Hansdatter Horneman (1687-1762 Hvilsager, 75 år gl.
Se http://www.brejl.dk/riberhus.html Skifteuddrag nr. 367 over Frands Didrik Blome til Lydumgård, 11.8.1757, side 109. Enkemand efter Cathrine Hansdatter Hornemann, skifte 12.10.1748 lbnr. 139. Testamente af 1.3.1730. Annes og Cathrines far: købmand i Næstved Hans Hornemann, note LKJ]

Skifte efter Helvig Cathrine Munckgaard, 26. febr. 1705, pg 304
E: Ove Paulin, borger handelsmand indvaaner
B: Else Kirstine Paulin 1 3/4 år gl.
Helvig Cathrine Paulin 3/4 år gl.
? Poul Munckgaard sognepræst i Herlufsholm og provst over Øster Flechsbierg herred.
Fader.søster: Johanne Munkgaard = Christen Blichfeld sognepræst i Ringsted og provst over Ringsted herred
[Kalundborg Byfoged; Holbæk, Bog 2 1695-1708; film 49350]
Kilde: http://aurelia.dis-danmark.dk/kalundbx.htm

Skifte efter Ove Paulin handelsmand, d. 21. aug. 1711/24. maj 1712, pg. 92
2. hustru: Ane Horneman. B:
Jacob Paulin 6 år
Margrethe Christine Pauline 5 år
Dorthe Pauline 3 år
Ovenia Pauline 3 uger
1. hustru: Helvig Cathrine Munchgaard (død). B:
Else Kirstine Pauline 9 år
Helvig Cathrine Pauline 8 år
Bror: Peder Paulin, sognepræst i Ringsted
2. hustrus fader: Hans Horneman handelsmand i Næstved
? Johanne Munchgaard (død) = Christen Blichfelt provst i Ringsted
1. hustrus fader: Poul Munchgaard provst i L. Næstved
[Kallundborg Byfoged; bog 3 1708-1717, film 49351]
Kilde: http://aurelia.dis-danmark.dk/kalundbx.htm

Skifte efter Else Sørensdatter May i lille Næstved 28.2.1701, fol. 276. E: Poul Munkgaard, præst i Herlufsholm. B:
1. Cathrine Munkgaard g.m. Hans [Sørensen] Lynge, præst i Bårse og Beldringe.
2. Johanne Margrethe Munkgaard
3. Helvig Cathrine Munkgaard [gift m. Ove Paulin, Kalundborg, red. LKJ]
4. Pouline Munkgaard
5. Anne Marie Munkgaard
FM: morbror Bertel [Sørensen] May, præst i Tystrup og Haldagerlille.
[Note LKJ: sognet kaldes "Tystrup og Haldagerlille" iflg. Trap 5. udg. og  Tjustrup-Haldagerlille i Wiberg bind III, s. 339. side 340: præst nr. 10, Bertel Sørensen May af Holbæk-M. student Roeskilde 1678, 21.4.1683**, død 1711.]
(Kilde: http://www.brejl.dk/sorogejst.html)
 

*) NOTE
"Kirstine Paulin" må som sagt ovenfor være Margrethe Christine Paulin som blev gift med Andreas Hochland 3. aug. 1736 i Næstved Skt. Peters, (opslag 359, ny udg.) Andreas Hochland blev begravet den 6.2.1743, Næstved Skt. Peders, opslag 206, ny udg. 

Margrethe Kristine Paulin gift m. Andreas Hochland er nævnt i 1746:
http://kkermit.dis-danmark.dk/jyske-blandet-08.htm
Jyske registre 1699 - 1798, [ikke alle år findes]
Film fra Rigsarkivet, M 460486–460496 + 544323-331 + 549033-548126-128, Kongelige bevillinger vedrørende skifter - uskiftet bo - m v. År 1743 – 1746.
120
Thomas Behr, bevilling på at giøre sådan disposition, som hand for got siunes. [3 sider].
C6tus G a v, at, eftersom Thomas Behr fra Schafføegård [Skaføgård] i Århus stift udi Vort land Nørre Jylland, for Os allerunderdanigst haver andraget, at da hand udi 33 år har prøvet det bedrøvelig hus - kårs, at see hans hustrue Anna Horneman, tvende gange angreben med sinds og sandsers urolighed, så haver hand eftertenk, hvorledes hun efter hans død, nu hand træder til høy alder, kand nyde den tilsyn og opvartning som hendes tilstand udfordrer, og dertil kunne fastsætte de behøvende bekostningers bestridelse i henseende til, at deres fælles eyende midler til alt, når gielden først blev udgiort, og resten efter Vores lov skulle skiftes, ikke synes at være tilstrækkelig, hvilket hand har overlagt med alle hans børn, såvel hans kones tvende med afgangne Ove Paulin i Vor kiøbstad Kalundborg endnu levende børn, Kirstine Paulin afgangne Andreas Hoehlands [Hochlands?] efterleverske af Næstved og Ovenia Paulin gift med Michel Schorlev handelsmand i bemelte Næstved, som og med egne, med bemelte hans svage hustru avlede børn, Niels Thomesen Behr og Anna Svendsdatter Behr gift med mag Jens Olrog, Capellan til Trinitatis kirke i Vor kongelig residentz stad Kiøbenhavn, som alle er myndige, foruden at forbemelte hans tvende stifbørn allerede forhen er fyldestgiort, og fornøyede for den arvedel de kan vente sig efter deres moder, samt de og deres mænd derfor have givet afkald etc. Bevilger og tillader, at han må i levende live disponere og skriftlig forfatte, hvorledes det med hans gård og hans hustrues ophold og fælles boes øvrige deling, efter hans død til hans børn skal forholdes etc. Hirschholms slot den 17 juni 1746.
(Kilde: Film: M544324 fra Rigsarkivet. Jyske registre.
http://kkermit.dis-danmark.dk/jyske-blandet-08.htm)

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Vor Frue kirke i Kalundborg
Foto: LKJ 2008
 


 Procurator Niels Lind 1702-1772, efterlod gravsten, formue til sine fattige venner og et eftermæle som en dygtig og ærlig procurator. LKJ 2008Vejrbidt gravsten fra 1734, 1767 og 1776 over herredsfoged Peder Carlsen Rauberg og 2 hustruer.
http://danmarkskirker. natmus.dk
 


Rauberg, Schiønning, Lyt
Kalundborg. LKJ 2008
 


Gl. kirkegård omkring Kalundborg Vor Frue set mod Kalundborg fjord. LKJ 2008.Vielsen 1736 i
Gadstrup kirke
 


Peder Christensen Humble
Hesselager epitafie 1668
59 år gl.
Humble 1609-1675 Hesselager
 


Maren Pedersdatter Humble
Hesselager epitafie 1668
- muligvis th., ca. 33 år gl.
Hesselager o. 1635-efter 1706
 

Humble kirke, Langeland 2004. Foto Lis Klarskov Jensen
Humble kirke,
Langeland 2004
 

Fotos Lis Klarskov Jensen


Knud Olufsen Lerches
farfars og farmors
epitafie i Nysted 1663


Knud Madsen Lerche
1593-1666


Sophia Bathe
1600-1653

Fotos: www.livinghistory.dk