Ide Rudbecksdatter Humble o.1650-e.1701

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Født o. 1650 i Vrejlev

Ide Rudbecksdatter var født i Vrejlev, Børglum Herred, Hjørring Amt. (Kirkebog 1667-1716, Wiberg 3. bind side 634, opslag 319, http://da2.uib.no)

Hun var datter af sognepræst i Vrejlev og provst Rudbeck Christensen Humble og hustru Anna Pedersdatter holm.
Læs om slægtsforbindelser tilbage til middelalderen (ikke checket.)


Vrejlev kirkes gamle præstetavle

Gift med købmand og rådmand Bech i Vrejlev 1670
Ida R. Humble blev gift med ungkarl Laurids Nielsen Bech (1646-1712) onsdagen den 8 Jun. 1670. (Kilde: Vrejlev/Hæstrup kirkebog, Børglum herred, Hjørring amt, 1667-1713, opslag 10.)
Laurids Nielsen Bech f. 1646 Hjørring, d. 1712 i Ydby, Thy. "Ætling af Skipper Klement (d. 1536), Peter von Achen (d. 1598) og Guldsmed Gert Hermans i Aalborg (se Kap 7.) (Kilde: P. Filtenborg: Slægtsbog for sognedegn Sejer Olesen Leth og hustru Ida Nielsdatter samt forslægt og efterslægt (1938).)

Laurids Nielsen Bech blev begravet 18. sept. 1712 i Ydby sogn, Refs herred, Thisted amt, 1669-1734, AO opslag 120. 66 år gl., 8 mdr. og 5 dage (?). Der står ikke noget om, at han skulle være enkemand!


Børn

1. Anna Margrethe Lauritsdatter Bech, f. o. 1671, død Skibstedgaard, Ydby sogn.
1. g. gift med Mikkel Christensen, ridefoged og gårdejer, død 12. jan. 1706, Skibstedgaard, Ydby sogn, 56 år gl. 7 måender og 10 dage gammel (kb for 1669-1734, Ydby, Refs herred, Thisted amt, opslag 115).
2.g. gift 12. jan 1706 (i Ydby) med gårdmand Søren Christensen Kammergaard f. o. 1670?, død 11. marts 1750, Skibstedgård, Ydby sogn. (Kilde: www.bossebus.eu/Hvide.pdf )

2. Helvig Lauritsdatter Bech, f. 1677 Kærgård/Ålborg. "4. Helvig Lauritsdatter paa Jÿlbÿe Gaard, Sejer Degns enkes moder, døde d. 30. Julÿ og blev begraven d. 6. August, ætat 83 aar, 10 maned, 6 dage." i 1761 i Solbjerg, Mors (kb for 1719-1805, Sundby sogn, Morsø Nørre herred, Thisted amt, opslag 79).
Gift m. Niels Pedersen (Lang?) i Raasted (d. 1734) (se Kap. 6). Datter: Ida Nielsdatter (o.1710-1780), g.m. Sognedegn Sejer Olesen Leth i Galtrup-Ø. Jølby (1711-1760) (se Kap. 5.)" (Kilde: P. Filtenborg:  Slægtsbog for sognedegn Sejer Olesen Leth og hustru Ida Nielsdatter samt forslægt og efterslægt (1938).)

Præstesøn fra Hjørring
Laurids Nielsen Bech var søn af magister Niels Lauritsen Bech, sognepræst til Hjørring, St. Hans og St. Olai sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt, Aalborg stift 1635-1667. Student 1628, magister 1637, provst 1656. Gift med formandens datter Hedvig Gertsdatter von Achen, datter af Gert Pedersen von Achen og Mette Melchiorsdatter af Aggersborg. Ligsten over NL Bech/HG von Achen i kirken. (Wiberg Præstehistorie).

Købmand, rådmand og forpagter
Laurids Nielsen Bech var
> Købmand i Hjørring og Raadmand 1671 og 1672
> opsagde 1673 sit Borgerskab i Byen, forpagtede Kærsgaard i Tornby S.
> herfra kom han o. 1680 som Forpagter til Aggersborggaard
> 1684 blev han Forpagter paa Nordentoft i Thy
> 1694 træffer vi ham som Forpagter paa Nørtorp i Ræer S.
> 1697-1701 var han Forpagter paa Slettegaard
> flyttede til Ydby, hvor han døde 1712.
(Kilde: Niels Christian Munksgaard Pedersen, DIS-Danmarks Forum, 2008/C. Klitgaard: Slettegaard i Vester Hanherred)

Købte 1695 Skibstedgaard, som han allerede afstod igen 1697 (Kilde: http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/Historisk%20%C3%85rbog/%C3%85rgang%201947/Schmidt,
%20August%20F.%20%20%20Fra%20Skibstedgaard.pdf )

Læs: "Laurids Nielsen Bech overfaldet på åben gade i Hjørring.

Laurids Nielsen Bech havde 4 søskende:

  • Gert Nielsen, Præst i Hjørring, død 1678, jf. Viberg bind I, s.645.
  • Margrethe Nielsdatter, gift 1. g. m. Peder Nielsen Bagge, rådmand i Hjørring. Gift 2. g. m. Knud Christensen Skytte, kapellan i Hjørring (se note ovenfor). Hun død 1681.
  • Hans Nielsen, præst i Tversted, Uggerby og Bindslev
  • Jens Nielsen, byfoged i Hjørring

Familien Bech
Laurids Nielsen Bechs
bror Gert Nielsen Bech var præst i Hjørring, gift med Elisabeth Akselsdatter Bjørn (se Ålborg Bisp, Geistligt skiftebreve, Pakke I 1671-1679, C 1.427 www.brejl.dk/aalborgstift.htm ) som det fremgår af skiftet i 1678 ved broderen Gerts død:

15 Gert Nielsen Bech, præst i Hjørring. 22.4.1678. Nr.15.
E: Elisabeth Akselsdatter [Bjørn].
Børn, hvis navne ikke angives B:
[1) Niels Gertsen Bech]
[2) Henrik Gertsen Bech]
FM: farbror Laurids Nielsen Bech, [forpagter] i Kærsgård [i Tornby sogn]
2) [morbror] Jens Akselsen Bjørn på Sønder Lophave [i Vennebjerg sogn].
[Første ægteskab med Anne Hansdatter, død omkring 1670].
Desuden nævnes enkens forældre Aksel Jensen Bjørn, præst i Børglum og Furreby og Mette Thomasdatter [Mumme, skifte 19.7.1671 lbnr.1].

1681 døde Laurids Nielsen Bechs søster Margrethe (se Ålborg Bisp, Geistligt skiftebreve, Pakke I 1671-1679, C 1.428 www.brejl.dk/aalborgstift.htm ):
29 Margrethe Nielsdatter Bech i Hjørring. 8.11.1681. Nr.5.

E: Knud Christensen Skytte, kapellan i Hjørring.
Første ægteskab med [Peder Nielsen Bagge, rådmand i Hjørring]. B:
1) Niels Pedersen
2) Maren Pedersdatter
3) Helvig Pedersdatter.
FM:
1) Hans Nielsen Bech, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev
2) Jens Nielsen, byfoged i Hjørring
3) morbror Laurids Nielsen Bech på Aggersborggård.
Noter: (Jf. dette skifte: 8 Anne Lauridsdatter Bagge i Horne. 19.12.1729, fol.35. Enke efter Knud [Christensen] Skytte, præst i Horne og Asdal, [død 1.2.1713]. Arvinger angives ikke. Dog nævnes en brordatter Johanne Jensdatter. Kilde: http://www.brejl.dk/hjorringgejst.htm)
Knud Christensen Schyth, sognekapellan i Hjørring 13.8.1674, ordineret 7.4.1675. Kom d. 14.1.1688 til Horne og Asdal. Wibergs oplysninger, bind I, s. 647. Set på http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=wiberg1&sideid=324&storleik=
Og iflg. Vibergs oplysninger, bind I, s. 673: Horne og Asdal var Knud Christensen Schyth født på Stubbergård. Han var søn af C. Christensen Schyth og Johanne Rasmusdatter. Han blev student i Viborg 1669 og aflagde ed 1673. Gift: Borup 25.9.1689 med Anna Lauritsdatter, formandens enke efter P. Bagge. Knud Christensen Schyth døde 1.2.1713. Epitaph. http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=wiberg1&sideid=337&storleik=125

Hans Nielsen Bech af Hjørring H-O. var født d. 22.5.1649. Student fra Aalborg 1669. Ed 17.7.1672. Han var præst i Tversted, Uggerby og Bindslev. 26.9.1674, ordineret 7.4.1675. Gift m. Margrethe Cathrine Torbensdtr., datter af Torben NIelsen til Hammelmosegrd, børn. HNB begr. 21.10.1687. Enken fragik arv og gæld. (Viberg bind III, side 389). 

Jens Nielsen Bech, byfoged i Hjørring. Jf. s. 71, 88 f, 108, 203, 217, 239, 269, 280, 339, 343. Hjørring Bys Historie - indtil det 19. Aarh. Midte, af C. Klitgaard, Hjørring, 1925.
Byfoged i Hjørring, Jens Nielsen, fik d. 26. nov. 1687 bevilling at være tilligemed herredsfoged i Horns og Vennebjerg herreder. Jens Bech muligvis gift med Christiana Laursdatter. (Kilde: Jyske registre 1660-1798. Rigsarkivet, kongelige bevillinger vedr. bestallinger og udnævnelser m.v. Læsning af mikrofilm/afskrift af Kurt Kermit Nielsen: http://www.kkermit.dk/jyske-blandet-06.htm). Datter: Johanne Jensdatter. http://www.brejl.dk/hjorringgejst.htm)

************************

Ida Rudbechsdtr. Humble, læs mere på s. 263. Hjørring Bys Historie - indtil det 19. Aarh. Midte, af C. Klitgaard, Hjørring, 1925.
Iver Rudbechsen Humble, købmand, læs mere på s. 83. Hjørring Bys Historie - indtil det 19. Aarh. Midte, af C. Klitgaard, Hjørring, 1925.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Vrejlev kirke


Vrejlev kirkes gamle præstetavle


Vrejlev kirkes
prædikestol


Vrejlev døbefont med døbefad, Giøe1639

Fotos: vrejlev-haestrup-sogne.dk