Ide Sophie Grove 1662-1735

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Født i Flekkerøy i Norge?

Ide Sophie Grove blev født d. 22. august 1662 og var datter af Anders Jensen Grove og hustru i 2. ægteskab, Anneke Munckgaard.

Humble-relation
(Ide Sophie Grove blev 8. juli 1694 viet til Valentin Hermansen Beyer i Nørgård i Villerslev i Hassing-R. herred og var mor til Anne Marie Kristine Beyer f. 1.5.1695 på Boller, ~ Laurids Homle.)

Ide Sophie Groves far, hans liv, karriere og efterslægt i England
Anders Jensen Grove blev født d. 17. juni 1623 i Helsingør, døde [13.] marts 1677 [i Frederikssten i Norge?]. Var stykhauptmand, Oberst i de norske landstyrker, Kommandant. Søn af Jens Pedersen Grove og Ane Andersdatter Schougaard.
Anders Jensen Grove
var 1.g. gift 1646 med Mary Elisabeth Grey, 3 sønner, 1 datter.
Gift 2.g. i 1658 med Anneke Munckgaard, død nov. 1706 i Visby, Thisted, begr. 22. nov. 1706 i Visby kirke, Thisted. (http://www.mortenclausen.dk/).

Gl. slægtsforskning om bl.a. AJGs liv, karriere og slægt i England ved Mary Elisabeth Grey, død o. 1658/1668. Slægtsforskningen peger på en datter af 1st. B[aron] of Warke, William Grey i Northumberland ~ Anne Wentworth. Word-dokument. Detailoplysninger om bl.a. Ide Sophie Grove født på Flekkerøen ved Christianssand i Norge m.m.
Læs EK Grove-Stephensens slægtsforskning om Grove-slægten.

Ide Sophies opdragelse
"Ides forældre gav hende en mere end standsmæssig opdragelse. Hun blev vel educeret (uddannet) af både danske og tyske informatores, ”desforuden blev hun oplært i alle de Ziirligheder og Nætheder, som et honnet Fruentimmer egner og andstaar”." (Torben Lodberg om Valentin Hermansen Beyer)

Slægten Grove
Navnet Grove føres tilbage til Grove sogn i Lysgård herred, hvor fyrinspektør på Skagen, Jens Pedersen (1584-1639) var født. Han var far til bl.a. fyrforvalter Peder Jensen Grove (1615-73), til Anne Jensdatter Grove (1630-1705), gift med koloniembedsmanden Christian Cornelisen (-1634), og til oberstlt. Anders Jensen Grove (1623-77), som gennem en illegitim datter formenes at være bedstefar til kopist Anders Christian G. (Gyldengrove) Bibliografi: Frantz Møller: Stamtavle over familien Grove, 1875. Th. Hauch-Fausbøll: slægthaandbogen, 1900 273-81; samme: De ældste led af slægten C, Pers.hist.t. 9.r.4, 1941 119-27. (jf. Dansk Biografisk Leksikon).

Læs mere om Grove-slægten i Torben Lodbergs historie om Valentin Hermansen Beyer(pdf).

Stamfaderen fra Helsingør
Stamfaderen Jens Pedersen Grove var født 1584 og døde d. 9. oktober 1639 i Helsingør, Frederiksborg amt. Var skriver og fyringsforvalter.
Gift 1.g. 22 jan 1613 i "Varberg Slot", Halland med Ane Andersdatter Schougaard, f. 3. dec. 1586 i Helsingør, død 12. jan. 1629 i Helsingør. (Datter af Anders Christensen Schougaard [residerende kapellan Sct. Olai Domkirke 1583-1612] og Mette Christensdatter.) Søn: Anders Jensen Grove (1623-1677).
Jens Pedersen Grove var gift 2.g. med Dorthe Mortensdatter Rasch den 24. maj. 1629 i Helsingør. (http://www.mortenclausen.dk/).

Kgl. fyrforvalter og slotsskriver på Varberg
Jens Pedersen (Grove) Kgl. Fyrforvalter og Slotsskriver på Varberg, f. 1584 i Ungstrup, Lysgaard, død 9/10 1659 [1639, LKJ red.] g.m. Anne Andersdatter f. 3/10 1586, død 12 /1 1629. 2.g. Dorte Mortensdatter Rasch d. 1650" (http://www.udeholm.dk/danske_malede_portr%C3%A6tter.htm)

Donerer lysekrone i Sct. Olai Domkirke, Helsingør
Lysekronerne i kirkerummet er givet af : Jens Pedersen Grove 1633, Iver Pedersen 1653 og Lauritz Christensen Rhoed 1651 (zeus2.dk)

Epitafie i Sct. Olai Domkirke
I Helsingørs domkirke hænger et epitafie over fyrforvalter Jens Pedersen (Grove) 1584-1639, hans hustruer Anne Andersdatter Schougaard 1586-1629 og Dorrit (Dorte) Mortensdatter Rasch død 1650 samt børnene, 5 døde og 6 levende.


Jens Pedersen Grove 1639 med 2 hustruer og børn
Foto: livinghistory.dk

Peder Jensen Grove
PJG var Anders Jensen Groves bror. Han var Kgl. Majestæts fyrforvalter og søn af Jens Pedersen Grove. Ses ovenfor på forældrenes epitafie i Sct. Olai Domkirke. Han blev 1. gang gift med Anna Christensdatter Langberg, begr. 26. sept. 1659 i Gilleleje. Hun var datter af Christian Longomontanus og Dorthe Bartholin. (Regelsen, slaegtogdata.dk). Han var 3. gang gift med Dorrethe Steffensdatter Rode, der døde uforløst d. 14. januar 1677 i KBH. (Regelsen, slaegtogdata.dk) Fik 5 børn.

Dorethe Steffensdatter Rhode/Rode var dbt. d. 18. april 1633 i KBH, døde 14. jan. 1677 KBH. Datter af Steffen og Marie Rhode i København. (Karin Andersen, slaegtogdata.dk). Hun var gift 1. gang med Peder Jensen Grove f. o. 1615, d. 5. juni 1673, fik en datter Marianne Grove (f. dec. 1661 i Gilleleje sogn, Nellerup, begr. 4. sept. 1733 i Lime. Gift d. 16. juli 1682 på Krogerup Gods i Humlebæk med Christopher Thomsen Bartholin.)
DSR var 2. gang gift med Hans Rostgaard til Krogerup, f. 1625 i Arrild sogn, begr. 31. dec. 1684 i Humlebæk.
Hans Rostgaard giftede sig for 3 gang: "... (i Novbr. 1674) ægtede han [Hans Rostgaard] Dorthe Rhode *), enke efter Peder Grove til Nellerup; hun døde i Barselseng den 14. Januar 1677 i Kjøbenhavn, hvorhen hendes Mand havde ladet hende føre, da Sundet var islagt, og man frygtede for at Svenskerne skulde gjøre Landgang paa Sjælland." 
*) "Med sin første Mand havde hun en Datter Mariane Grove, som blev gift med Christopher Bartholin (Landsdommer i Jylland, d. 1714). Søn af den berømte Thomas Bartholin, som døde paa Hagested 1680. Denne Thomas Bartholins tredie Kone hed Magdalene Rhode; hun var Søster til Dorthe Rhode." (Kilde: "Frederik Rostgaard og Hans Samtid" af Chr. Bruun, KBH 1870 siderne 4 og 5.)

Dorethe Rode døde i København og blev ført til Helsingør Sct. Olai, Frborg amt, opslag 147, hvor kirkebogen meddeler:
1677, d. 25 - [Jan.]
Dorethe Rode Hans Rostgaards nedsat i S. Olai
Kirche betalte alle Klocherne
War 4 Mark. 24 S[killing]


Så få var ordene - og så stor var tragedien! Dengang var den tids lange og hårde transport med hestekøretøj livsfarlig ved at forårsage en abort, der kunne medføre døden. Man var ikke uvidende om risikoen selv dengang. Det samme skete i 1645 for Birgitte Damsberg (født Christensdatter Humble) fra Falster, lige hjemkommet fra broderen Hans Christensen Humbles begravelse i Køge! Hun ventede endda tvillinger.

Dåbskapellet
Peder Jensen Grove satte sig varige spor i dåbskapellet, der blev bekostet af borgmester Niels Hansen og hustru Karen Jonasdatter Charisia, hvis navne findes over døren i nordre væg. I de to panelvægge er der indsat tralværk, der består af 20 messingbalustre, givet af byens rige borgere i deres navn.
Børnenes navne er indgraveret i balustrene, bl.a. Peder Jensen Groves barn nr. 13: Dorothea Pedersdatter Grove, datter af fyrforvalter Peder Jensen Grove og Anna Christensdatter Langberg. (zeus2.dk).

Ejer af øren Anholt
"Gennem sin 3.die hustru Dorthea Rode, enke efter fyrforvalter Peder Jensen Grove til Nellerupgård i Gilleleje sogn, blev Rostgaard tillige ejer af øen Anholt (11,17 tdr. hartkorn), købt af sal. Grove fra kongen i 1668 for 2.242 rdl." (http://www.landsbyskriveren.dk/bykrogerup.html)

Se Grove-Stephensens slægtsforskning om Anders Jensen Grove
Ifølge denne grundige og spændende slægtsforskning kom AJG/Andreas vidt omkring:
"1644 ANDREAS stikker af igen. Han melder sig i borgerkrigen i England under kong Charles I's faner mod Cromwell. Hans hærfører er her Prince RUPERT AF PFALZ, som er en slægtning af Fyrst Johan Moritz.
1646 Afskedspas for 10 mdrs tjeneste udstedt af Prince RUPERT i Oxford, ANDREAS bliver 'gift' med engelske MARY ELISABETH GREY, en datter af Cromwell's nu fyrede hærfører, Lord William Grey of Werke i Northumberland, næsten på grænsen til Skotland."

Det store bryllup i kancellieråd Hiorts gård i Kiøbenhavn
Ide Sophie Grove blev 8. juli 1694 viet til Valentin Hermansen Beyer i Nørgård i Villerslev i Hassing-R. herred, der har skrevet om brylluppet, der blev fejret i København. "1694 den 8 July holtis voris brøllup i Cancellie-Raad Hiortis grd i Kiøbenhavn."
Læs mere om brylluppet på Valentin Hermansen Beyers side.

Torben Lodberg skriver: "Det var Grev Friis, der afholdt brylluppet, og det var ikke så få honoratiores, der deltog. Det er der naturlige forklaringer på. Niels Friis var gift med Christine Sophie Rewentlov. Bruden Ide Sophie Grove havde været ”cammergpige” for Jens Juel til Juellinges hustru Regitze Sophie Vind i de sidste 6 år af hendes liv (døde 1692). At Bartholin’erne var med har en familiemæssig årsag. Bartholin den Unge må være Christopher, han var gift med brudens farbrors datter Marianne Grove. Hendes far, Peder Grove, havde været gift med Caspar Bartholins søsterdatter. " Grev Niels Friis var Valentin H Beyers arbejdsgiver.


Det nygifte par flyttede ind på Boller, hvor Valentin H Beyer var forvalter

Slægten Beyer
Hent historien om "Valentin Hermansen Beyer - en herredsfoged i Sydthy" af Torben Lodberg i Hurup der spørger "Hvor kom han fra - hvem var han - og hvorfor blev han herredsfoged."  pdf-fil. Kilde: Sydthy Årbog 1994, side 27-31.

Børn
1. Anne Marie Kristine Beyer f. 1.5.1695 på Bollergaard ~ Laurids Homle
2. Christopher Herman B
eyer f. 6.10.1696 Horsens, præst i Mygind. død 1743.
3. Anders Hendrich Beyer f. 7.1.1698 i Tibstrup Syndergaard. Død før 1722.
4. Nicolaj Beyer f. 8.3.1700 på Haxholm
5. Conradine Sophie Beyer f. 8.6.1703 på Haxholm, død 3.10.1768. Hent Conradine Beyers historie, pdf-fil
6. Peder Grove Beyer f. 30.11.1707 på Nørhedegaard i Thye, (døbt 4.12.1707, jf. Visby kirkebog side 14. Nygaards sedler). Død 11.2.1790 KBH.
Mere om børnene i Torben Lodbergs "Valentin Hermansen Beyer" (pdf)

Enke 1722
Ide Sophie Groves ægtemand døde i oktober 1722, og der er ifølge Nygaards sedler et skifte efter "Valentin Hermansen Beyer i Nørgård i Villerslev i Hassing-R. herred, herredsfoged i samme herreder 1703 (død 26.10.1722). Skifte i Dueholm m. fl. amters skfpr. 79, enke Ide Sophie Grove. Boets indtægt: 1441 rd. 5 mark 12 sk. (fol 9), og boets udgift: 1286 rd. 1 mark 4 sk. Beholden midler: 155 rd. 4 mark 8 sk.  Skiftet sluttet 24.9.1723." Det yngste barn Peder Grove Beyer var da 15 år gammel og Ide Sophie Grove var 60 år.

Familie i København
Jens Pedersens datter Anna Grove i Kbh., enke efter Christian Corneliussen, jf. "Slægten Grove" ovenfor), havde ejendom i København:

(Kilde: H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728. Ejnar Munksgaards Forlag.):
1. Øster Kvarter. Karré nr. 24. Matr. Nr. 312. 346-357 (Laxegade 1-11, Asylgade 9-11, Hummergade 1-7, Holmensgade 37-39, Holmens Kanal 2-18.)

S[ide] 164. Matr. nr. 354 ejes 1. feb. 1649 af Eske Nielsen Smedeskriver. 12. juli 1650 fik Hans Uldrich Svitzer Mestersmed på Bremerholm kgl. skøde på grunden, som han 23. sept. 1651 skødede til Arent Berntsen Byskriver, som 12. juli 1667 gav Christian Corneliussen pant i gården. Arent Pedersen døde d. 29. dec. 1680 og efterlod gården til sin enke Mette Lauridsdatter, men hun måtte sælge gården. Den blev 28. aug. 1683 overtaget af Jørgen Goltsmid som 28. juni 1684 overdrog sine rettigheder til panthaveren Anne Grove, enke efter Christian Corneliussen Kgl. Fyringsforvalter og hendes to stifsønner Hendrich Christian og Christian Nicolai Corneliussen. Siden blev gården d. 23. juni 1687 tilskødet Bremerholms Kirke som residens for sognepræsten.

Døde 1735
Ide Sophie Grove
døde d. 31. maj 1735 i Mygind, Sønderhald herred, Randers amt. (jf. www.mortenclausen.dk) Hun var 73 år.
 

Anden efterslægt
<Personalhistorisk tidsskrift. - Årg. 108, nr. 2 (1988). - S. 197-198> v/ Regelsen, slaegtogdata.dk.

Storsire: Poul Herman Petrus Beyer, født 24.11.1849 på Mulebjerggård (nu Birkelund) Hvedstrup sogn ved Roskilde. Læge. Død 4.11.1924 i KBH, urne på Vestre kirkegård.
Hans tipoldefar, Valentin Hermansen Beyer, der fødtes 1659, var herredsfoged i H. & R. -Thy.
Oldefaderen, Peder Grove Beyer, præst i Glumsø & provst i Thybjerg h., forfatter.
Farfaderen, Andreas Frederik Beyer, teol.k., men gik forretningsvejen - sukkerraffinadør & gros. i Kbh., købte Frederiksgård i Brønshøj & Islehøj, da han døde, 81 år gl, overgik Frederiksg. til hans ugifte døtre, en af dem - Sille Beyer - evner for sprog - oversætter ved Det Kgl. Teater.
Faderen var proprietær Andreas Frederik Beyer (1811-1900), gift med Edle August (1807-1862).
NB. Officer, folketingsmand Frederik Beyer, der stavede navnet Bajer, var hans fætter.
Petrus Beyer Student 1869 fra Borgerdydsskolen på Christianshavn, cand. med. 1878, reservelæge i nåden 1879-80, 1884-86 i søværnet og hæren, 2884 Odd Fellow ordenen, loge 3 Nordstjernen, 1889 stormester, 1892 storsire, læge ved de kommunale vaccinationsanstalter 1889, 1891 og 1894, tilknyttet Hånd i Hånd - blev lægekyndig direktør, i styrelsen for Forsørgelsesselskabet for Blinde. Bånd & stjerner; slipsnål i safir med brillanter fra kejserinde Dagmar. Gift 8.10.1903 i KBH, Frederiks, med Ella David, f. 7.11.1882 i Roskilde, død 16.5.1976 på Frederiksberg, datter af J.H. Chr. David (1837-90) og Magdalene Juliane Hagen (1840-1901). Og bedstefaderen var finansminister David. (Se også Dansk Biografisk Leksikon.)

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Sct. Olai Domkirke
 Helsingør
 


Sct. Olai Domkirke
 Helsingør
Fotos: LKJ 2010
 


Jens Pedersen Groves epitafie i Sct. Olai Domkirke
Helsingør 1639/40
Foto: livinghistory.dk
 


Jens Pedersen Grove
Foto: livinghistory.dk
 


Anne Andersdatter Schougaard
Foto: livinghistory.dk
 


Dorthe Mortensdatter Rasch
Foto: livinghistory.dk