Jørgen Andersen Scheel 1694-1723

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Fra Nykøbing Falster til Slangerup

Jørgen Andersen Scheel (Anders Jensen2, Jens1) blev født i 1694 i Nykøbing F., Maribo Amt. Han døde 2. oktober 1723 i Slangerup, Slangerup Sogn, Frederiksborg Amt.
Broder til byskriver Christopher Andersen Scheel, der også tog til Slangerup.

Han var søn af guldsmed Anders Jensen Skeel/Scheel i Nykøbing F. (o. 1641-1725) og Ingeborg Baltasarsdatter Maschwedel (1650-1727 Nykøbing Falster), hvis mor var Anne Marcusdatter Humble.
Se skifte efter guldsmed A J Skeel (pdf-fil 8.101 KB, fotos: Jørgen Green og Mogens Sander, Canada)

Oplysningerne her på siden er hovedsagelig fra Mogens Sanders/Jørgen Greens slægtsforskning.


Klosterkirken i Nykøbing Falster. Foto: Matthew Ross 2007, Wikipedia


Gift med gæstgiverens datter
Jørgen Andersen Scheel blev gift med Bodil Ebbesdatter 1712-1713 i Slangerup Kirke, Frederiksborg Amt. Hun var datter af Ebbe Jensen og Anne Clausdatter Ogelby.

Ihukommende Jensen-slægten
I Slangerup Skt. Michaels kirke kan man se malerier, som er skænket af denne slægt.


I Slangerup Skt. Michaels kirke kan man se en gravkrypt igennem en gitter-åbning mellem sydmurens første og anden støttepille. Her er der flere kister. Krypten er sandsynligvis indrettet som en familiebegravelse for Ebbe Jensen ifølge Slangerup kirkes hjemmeside www.slangerup.net - og en lem ca. midt i skibet oven på en åben begravelse fører måske til denne krypt.
Familiebegravelsen. Foto: www.slangerup.net ved red. Niels Jensen, 2012.

Købmand og gæstgiver i Slangerup
Jørgen Scheel var ansøger til birkedommerembedet i Frederiksborg Birk, før han kom til Slangerup og blev købmand.
Der var ingen postmester i Slangerup Posthus. Posthuset har rimeligvis været hos Ebbe Jensen, der holdt gæstgiveri i sin gaard. Han var også stempelpapirforhandler.

Gæstgiveriet fortsattes af Ebbe Jensens svigersøn, Jørgen Scheel, og dennes efterfølger, Anders Jensen Borch.
Da kratmølleren, Jens Pedersen, døde 1715, inddrog Slangerup Skræderholmen og Torsmindehave. Jørgen Andersen Scheel og Anders Nielsen Gad fæstede straks Torsmindehave, mens byfoged Gad fik Skræderholmen, der hørte til hans embede.

Branden i januar 1719
I forbindelse med branden den 19. januar 1719, kl. 11 om aftenen lagde Ebbe Jensens store Købmandsgaard i aske, hvorved ikke alene gården, men også 24 stykker kvæg og stude med mange gode bæster, heste og hopper brændte. Ikke et hår eller levende Øje af dem blev reddet. Ebbe Jensen selv var død. Han blev begravet i Slangerup kirke den 22. februar 1718 og hans svigersøn, Jørgen Andersen Scheel, en ung mand, der oprindelig havde været på Amtskontoret i Frederiksborg, men i 1713 var blevet gift med Ebbe Jensens Datter, Bodil, ejede nu gården.

Hans Kone og to børn og hans gamle svigermoder, Anne Clausdatter Ogelby, der var 69 år, måtte flygte i største hast for ikke at blive kvalt af røgen. Jørgen Scheel var 7 mil borte, da ilden opstod.

Ruineret
Han havde de første åringer, han var gift, boet i en gård på torvet, og efter at han havde fået sin svigerfaders gård i 1718, gik det ham såre vel.
Hans Konsumtionsafgift var ikke mindre end 250 Rgd. (Rigsdaler). Nu var hele hans eksistens lagt i aske. Gaarden havde et hundrede og tredive Fag Hus, 5-6000 Rgd. i værdi. Den var Slangerups største...

Jørgen Scheel fik samme år tilladelse til at sætte bækken for kirkedørene og nåede derved en ringe erstatning på 2-300 Rgd. Året efter fik han og Ole Nielsen Jyde (Bech) også fritagelse for ekstraordinære skatter i 4 år. Scheel døde dog, inden dette tidsrum var udløbet, den 2. oktober 1723. Ikke et år efter hans død led hans enke nye store tab i den store ildebrand i 1723.

Enkens 2. og 3. giftermål
I forbindelse med en brand i 1725, hvor 54 husejere var brandlidte i Slangerup, oplyses det, at Jørgen Andersen Scheels enke Bodil Ebbesdatter giftede sig den 7. juli med Anders Jensen Borch, Købmand, som lige var flyttet fra Hillerød til Slangerup for at blive Købmand.
Huset lå på nordsiden af Gromsgade på hjørnet af Kongensgade. Han blev klokker i 1741 og døde den 24 Juli 1745. Her i Hestemøllegaarden boede hos Bodil Ebbesdatter, foruden en anden lejer, også hendes afdøde mands broder, Christoffer Andersen Scheel, der efter broderens død i 1723, blev udnævnt til Byskriver den 24. februar 1727.

Disse Scheel'er var født i Nykøbing Falster, hvor faderen Anders Jensen Scheel (død 1725) var Guldsmed. Moderen hed Birgitte Maschwedel. Christopher Scheel, der var student fra Nykøbing F. 1717, mistede ved branden alt, hvad han ejede, som han havde mistet alt, da broderens gård brændte i 1719.

Da Phrænger døde i 1731, blev byskriver Scheel den 26. september gift med hans enke og fik Købmandsgården med hende. Phrængers Gaard, det sydlige hjørne af Sneversti og torvet, gik efter byskriver Scheels død over til enkens tredie mand, prokurator Michel Holst, der i 1748 solgte den til en afdanket [dvs hjemsendt] soldat, glarmester Chr. Jacobsen Flade.

Jørgen Andersen Scheel and Bodil Ebbesdatter havde børnene:

1. Ebbe Jørgensen Scheel
(Jørgen Andersen3, Anders Jensen2, Jens1) født o. 1714 i Slangerup, Frederiksborg Amt. Han døde i november 1762 i Norge.
Han giftede sig med (1) Anna Kirstine Schiutz den 25. april 1749 i Birkerød Sogn, Frederiksborg Amt. Hun døde den 14. februar 1754 i Sandholm, Frederiksborg Amt.
Han giftede sig med (2) Ingeborg Top den 8. august 1754 i Karlebo Kirke, Frederiksborg Amt, datter af Peder Christian Top og Anna Dorothea Johansdatter Platen. Hun var født den 12. maj 1738 i Karlebo Sogn, Frederiksborg Amt.
Læs mere om Ebbe Jørgensen og hans familie

2. Anders Jørgensen Scheel født i 1722 i Slangerup, Frederiksborg Amt. Han døde den 7. juni 1758 i Slangerup, Slangerup Sogn, Frederiksborg Amt. Han giftede sig med Anne Oles Datter i 1745 i Slangerup Kirke, Frederiksborg Amt.


Død 1723
Jørgen Andersen Scheel d
øde 2. oktober 1723 i Slangerup, Slangerup Sogn, Frederiksborg Amt.


 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Omslag til Ligbærerlaugets protokol o. 1705-1715.
 


Anders Jensen Scheel var  laugs-medlem og siges
at være tegneren.Slangerup kirke
Foto: Michael Knak 2008
Wikipedia