Karen Hansdatter fra Leck

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Enken Karen Hansdatters skæbne

Ligprædiken over Hans Christensen Humble, der døde i januar 1645 nævner enken Karen Hansdatter, og giver hende det skudsmål, at hun i 12 år har levet trofast og oprigtig i hans velmagtsdage og i hans langvarige “svaghed”, både dag og nat, indtil hans død.

Karen Hansdatter gift 3. gang
Laurids Knudsen og Karen Hansdatter blev gift den niende søndag efter Trinitatis (26. juli ? 1646). Se sidste 2 linier på siden i Køge Kirkebog.

Tingbogen 7.11.1653 beretter
I 1653 blev en voldsom begivenhed omkring enken Karen Hansdatter indført i Tingbogen den 7.11.1653: “Da Jacob Bortig kastede en sten ind i forstuen til Laur. Knudsen (Brogade 1). Jacob Bortig ejede den sydligste ende af Brogade 16 og mente, at Laurits havde opført sig dårligt over sin nyligt afdøde aldrende kone Karen Hansdatter.

Laurits Knudsen var hendes tredje mand. Jacob råbte, da han kastede stenen: “Laurits, du vedst nok, at jeg må ikke slå dig i dit eget hus. Kom ud på gaden.”” Historien taler for sig selv. Man levede tæt og kendte hinanden godt, og det er til Jacop Bortigs ære, at han stiller op over for en uret, der tilsyneladende har overskredet de gængse normer på den tid.

Begravelsen 29. nov. 1653
Køge Kirkes kirkebog har indført, at Karen Hansdatter blev begravet inde i kirken den 29. november 1653 og det er noteret, at alle klokker ringede. Der findes ifølge sognepræst i Køge kirke, Susanne Fabritius de Tengnagel, en ”pompøs” gravsten inde i kirken over Hans Christensen Humble.

Karen Hansdatter blev begravet inde i kirken den 29. november 1653. Hun døde sandsynligvis kort før den 7. nov. 1653, jf. tingbogen s. d. ovenfor.


Konferensspeciale 2003
Tyge Andersens konferensspeciale: Gravskik i Danmark 1500-1800 – Køge Kirke som gravkirke og socialt mikrokosmos. Analyser og analogier. Nov. 2003”. Bl.a. vedr. Sct. Nicolai kirke.

 

 

 

 

 

 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Dåbsfad i Køge Kirke
skænket  1635 af
Hans Christensen Humble og Karen Hansdatter
Foto: Køge kirke
 


Hans Humbles gravsten
i Køge kirke?
Foto: Fabritius de Tengnagel
 


Epitafie o. 1640 i Køge kirke
Hans Christensen Humble?
 


Karen Hansdatter?
Køge o. 1640
 


Hans Christensen Humble ? Køge o. 1640
 

Fotos LKJ