Mads/Mathias Christensen Humble

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Fra Sønder Stenderup til Seest 1658-1737
Mads Christensen Humble blev født den 12. april 1658 i Sønder Stenderup præstegård som søn af Christen Christensen Humble og Johanne Madsdatter i Sønder Stenderup.

Mads Christensen Humble var bror til Margrethe Christensdatter Humble og Catharina Maria Christensen Humble.

Uddannelse
Student Kolding 1679.
Hører ved Kolding skole 1683-1689.
Mag. 1716.

Embede
Den 10.12.1692 blev han "af kongen beskikket til præst i Sest, da her Knud Lauritsen Morslet/Maarslet p.g.a. alder og skrøbelighed har ønsket af afstå kaldet." (Nygaards sedler/ JY. Reg. 19.304 (nr. 65))
Blev successor ("adjunctus et sucessor" eller "cum spe sucessionis") i Seest 20. oktober 1692 og præst i Seest 1692 til sin død 45 år senere. 

Den 4. februar 1735 fik han sin søn Christen til personel capellan og sucessor. Mads Chr. Humble var "ganske berøvet sine legems- og åndskraft", iflg. visitas 1732. (Regelsen, DIS).
Førte kirkebogen i Seest på latin og indskrev de døbte, copulerede eller døde med latiniserede navne.

Gift Ravn
Hustru var Elisabeth Ravn, der døde 6. juli 1757 i Seest.

Børn
1. Johanna Catharina Madsdatter Humble
, f. 23. oktober 1696 (Seest kb. opslag 61), enke efter Lytke Hansen i Haderslev.

2. Catharina/Karen Madsdtr. Humble, født d. 4. dec. 1698 i Seest  (opslag 65), begr. 24. nov. 1769 i Tyregod, ~ med præsten Hans Pedersen Bering i Hjarup & Vamdrup., søn præst N. Omme & Brejning. (Kilde: slaegtogdata.dk).
Se Catharina/Karen Madsdatter Humbles efterslægt

3. Lene Margrethe Madsdatter Humble, f. den 6. juli 1705, "die 6. juli hora 6tæ antemeridiam bleff min liiden Daatter Liene Margrete Humblit fød." Faddere nævnt. (Seest kb. opslag 79.) Hun blev begravet i Thyregod 1773: begravelse nr. 526, Thyregod. "Onsdagen d. 17.de Martii Jomfr. Lene Margrethe Humblet fra Kokborg Huuse begraveb æt. 67 Aar." (Kirkebog for Thyregod, Nørvang herred, Vejle amt 1713-1787, AO opslag 121.)

4. Christen Madsen Humble, faderens personel capellan 4. febr. 1735 og ordineret 8. juli samme år. Faderens efterfølger i præsteembedet d. 18. oktober 1737 iflg. Wibergs præstehistorie.
Christen Madsen Humble var født d. 28. august 1710 i Seest (Kirkebogen for Seest sogn, opslag 89), student 1730 i Kolding, C. 1733. Død 21. juni 1797 i Kolding.
1731 filosofisk, 1733 teologisk eksamen, s.å. udgav han et skrift "Theses miscellaneæ", kapellan hos sin far 1735 & præst i Seest, da faderen døde 1737, ~ 3. juni 1738 i Kolding med Gunder  Kirstine/Gunild Christiane Leeh - db. 25. nov. 1714 i Kolding, død ss. 23. oktober 1797, datter af
Ebbe Christensen Leeh (købmand 1705 i Kolding, senere herbergere, rådm. 1721-46 -død, ~ 14. sept. 1705 i Kolding med Kirsten Jensdatter Werling.
 (Kilder: Regelsen, slaegtogdata.dk og Wibergs præstehist.)

Alderdom og død
Mads Chr. Humble døde d. 15. september 1737 i Seest sogn (kirkebogen for Seest sogn, , Anst herred, ribe amt, AO opslag 144), og han blev begravet d. 23. i samme måned i kirken.

2 år før, den 4. februar 1735, fik han sin søn Christen Mathiesen Humble til personel Kapellan. Mads Chr. Humble var "ganske berøvet sine legems- og åndskraft" iflg. visitas 1732.  (Kilde: Regelsen, slaegtogdata.dk).

Gravsten i Seest kirke over Mads Chr. Humble
Der findes en "gravsten af grå kalksten over sognepræst Mathias Christensen Humble død 1737. Gravstenen er delvis dækket af dørtrin og karm ved indgangen til tårnrummet." www.seestkirke.dk/kirken.htm

Skifter
23 Mads [Christensen] Humble (Humblet), præst i Seest. 28.10.1737, fol.154B, 168.
E: Elisabeth Ravn. LV: bror Henrik Ravn i Kolding. B:
1) Christen Humble, successor
2) Johanne Cathrine Madsdatter, enke efter Lytke Hansen i Haderslev
3) Karen Madsdatter g.m. Hans Bering, præst i Thyregod og Vester
4) Lene Margrethe Madsdatter.
FM: Christian Langelo, præst i Vonsild og Dalby.
Død 15.9.1737.
Kilde: Anst herred, Gejstlig justits- og skifteprotokol, 1687-1778, C 45A-1 (Erik Brejls hjemmeside)

43 Elisabeth Ravn i Seest præstegård. 3.8.1757, fol.200.
Enke efter Mads [Christensen] Humble, præst i Seest, [skifte 28.10.1737 lbnr.23]. B:
1) Christen Humble, præst i Seest
2) Johanne Cathrine Madsdatter g.m. Hans Bøye i Haderslev
3) Karen Madsdatter g.m. Hans Bering, præst i Thyregod og Vester
4) Lene Margrethe Madsdatter.
Kilde: Anst herred, Gejstlig justits- og skifteprotokol, 1687-1778, C 45A-1 (Erik Brejls hjemmeside)
 

Familierelationer
Anst herred, Gejstlig justits- og skifteprotokol 1687-1778 C 45A-1 :
8 Hans Lauridsen Aagaard i Gamst præstegård. 25.8.1710, fol.63B, 68B.
A:
1) mor Elisabeth Hansdatter Vedel, enke efter Laurids Nielsen Aagaard, præst i Anst og Gesten, [skifte 1.5.1699 lbnr.4]. LV: Claus Gosmann i Ribe
2) Barbara Lauridsdatter
3) Niels Lauridsen
4) Kirsten Lauridsdatter
6) Maren Lauridsdatter
7) Mette Lauridsdatter
8) Elisabeth Lauridsdatter
9) Poul Lauridsen, død.
FM:
1) Lauge [Hansen] Vedel, præst i Nustrup
2) Lauge [Bentsen] Vedel, præst i Hee
3) Christian Bentsen [Vedel], præst i Navr og Sir
4) Claus [Hansen] Vedel, præst i Munkebo på Fyn.
5) Mads [Christensen] Humble, præst i Seest
6) Peder [Bertelsen] Friede, præst i Lejrskov og Jordrup
Afdøde døde 7.7.1710 som student i København.

Anst herred, Gejstlig justits- og skifteprotokol 1687-1778 C 45A-1
4 Laurids Nielsen Aagaard i Gamst præstegård, præst i Anst og Gesten.
1.5.1699, fol.19, 42B, 43, 48, 52B, 101, 102B.
E: Elisabeth Hansdatter Vedel. LV: Bertram Pedersen i Lejrskov, død ved afkald 1.6.1725. B:
1) Barbara Lauridsdatter Aagaard 20
2) Niels Lauridsen Aagaard 16, død ved afkald 1.6.1725
3) Kirsten Lauridsdatter 11. Ved afkald 1.6.1725 g.m. Niels Hansen, færgemand på Tåsinge
4) Hans Lauridsen 9, skifte 25.8.1710 lbnr.8
5) Maren Lauridsdatter 7
6) Mette Lauridsdatter 5
7) Elisabeth Lauridsdatter 4
8) Poul Lauridsen 6 mdr, der døde.
FM:
1) Anders Aagaard, professor ved Københavns universitet
2) Laurids [Christensen] Aagaard, præst i Helsingør Olai
3) Søren [Jensen] Aagaard, præst i Vistoft på Mols
4) Anders Aagaard, amtsskriver i Vordingborg
5) Lauge [Hansen] Vedel, præst i Nustrup
6) Lauge Bentsen [Vedel], præst i Hee
7) Christian Bentsen [Vedel], præst i Navr og Sir
8) Claus [Hansen] Vedel, præst i Munkebo på Fyn.

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Seest kirke


Seest kirkes alter


Seest prædikestol
Fotos: seestkirke.dk
 


Marcus Christensen Humble
Stavanger 1661
 


Peder Christensen Humble
Hesselager 1668


Fotos LKJ