Maren Gregersdatter o.1576-1618

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Præstedatteren fra Bøstrup

Maren Gregersdatter var datter af Gregers Nielsen, sognepræsten i Bøstrup, moderen kendes endnu ikke.

Maren Gregersdatter blev muligvis født o. 1576, hvis man sætter hendes alder til 42 år ved hendes død i 1618. Hun fødte sit sidste barn i 1616, Rudbeck, og fik et barn ca. hvert andet år, som man gjorde dengang.

Gift 10.10.1592
Hvis Maren Gregersdatter var f. o.1576, ville hun have været 19 år ved sit giftermål med Christen Pedersen den 1. oktober 1592, jf. sønnen Erik Christensen Humbles egne optegnelser i "Tryggelevbogen".

Død 1618
Hun døde "Anno 1618, dagen efter St. Olaf, som var den 30. juli [en torsdag] døde min hjertenskære moder Maren Gregersdatter, som var født i Bødstrup præstegård og blev begraven 2. august [9. søndag efter Trinitatis] og levede kristeligen og kærligt med sin husbond hr. Christen Pedersen moxen 25 år, og avlede tilsammen 12 børn." (Erik Christensen i "Tryggelevbogen")

Børnene
Der var 8 sønner og 4 døtre, alle født i Humble 1593-1616. De 10 levede til voksenalder.

1. Christen Christensen Humble (1593 - o. 1660)
Efterfulgte 1624 faderen i Humble kirke. Undervist af privatlærer i Humble præstegård. Kandidat på K.U. i 1615, studierejse til Siena og Padua i 1621-22 med adelsmanden Stig Pors, søn af Rudbeck Pors, Skovsgård på Langeland.
Gift med Cathrina Justdatter. Værge for sine søskende. Efterslægt. Efterfulgt af sin søn Just Christensen Humble 1660-1692.
(Havde forset sig med lejermål, medens han studerede, men da han nu har tilfredsstillet den besovede kvinde, må hans sag eftergives og han beholde sit kald. Åbent brev i Canceliets brevbøger.)

2. Anna døde som ung.

3. Cecilie - "Cidzel"
Undervist af privatlærer i Humble præstegård. Gift med præsten Rasmus Jacobsen, Bøstrup præstegård på Langeland. Flyttede dermed ind i moderens fødehjem. Enke den 23. maj 1623.
2. gang gift med sognepræst Anders Poulsen, Bøstrup Sogn på Langeland.

4. Gregers (1597-1657)
Undervist af privatlærer i Humble præstegård. K.U. i 1617-1618, i 1622 ordineret og r. cap. Skt. Knuds Domkirke i Odense og 1623 Nykøbing Sj., 1624 sognepræst i Sdr. Kirkeby og Sdr. Alslev på Falster.
Gift 1. med Karen Hansdatter, 2. gang med Karen Frederichsdatter. Efterslægt.

5. Hans (1601-1645)
Født den 7. febr. 1601 kl. 04 og døde den 20.1.1645 kl. 17 ifg. ligprædiken over ham i 1645. Undervist af privatlærer i Humble præstegård. Odense latinskole 1 år og bad sine forældre om at slutte latinskolen i Odense. Derefter til Lybek for at få drejer- og regne-uddannelse. Ansat som skriver på Kronborg, ridefoged i Vallø og senere købmand og rådmand/borgmester i Køge, ejer af Brogade 1, 3 og 16. Rigsarkivet opbevarer hans ligprædiken, skrevet og udgivet af Christian Madsen Tausen, sognepræst i Køge. Døde kun 44 år gammel mandag den 20. januar 1645 "ved 5 slet imod Aften". Begravet [søndag] 26. januar 1645 af Christian Madssøn Tausan, der skrev ligprædiken og udgav den d. 13. febr. 1645, printet i København. Begravelsen fik et tragisk efterspil i familien, se Birgitte Christensdatter.
Gift med Karen Hansdatter fra Lech. Ingen Efterslægt.
Se HCH ligprædiken 1645 og hans levnedsforløb på www.fynhistorie.dk/node/12143 .

6. Peder (den første)
Døde som 5-årig ved en ulykke, spiddet af fork i en stak.

7. Marcus (0.1605-1661)
Undervist af privatlærer i Humble præstegård. 1629 sognepræst i Karleby og Holeby Sogne på Falster, magister ved K.U. i 1641, 1650 præst i Fårevejle på Sjælland, … 1655-61 biskop i Stavanger, Norge. Han var ikke født i 1601. Ifølge Marcus Christensen Humbles epitafie i Stavanger domkirke (se www.livinghistory.dk) blev han 56 år gl., dvs. født i 1605. Broderen Hans Christensen Humble var født den 7. febr. 1601 kl. 4 morgen (jf. ligprædiken i Køge 1645)
Gift 1. med Ingeborg Andersdatter Beske, Falster. Efterslægt.
Gift 2. med Anne Christensdatter Thrane, Stavanger. Ingen efterslægt.

8. Anne
Undervist af privatlærer i Humble præstegård. Levede og døde i Nakskov på Falster. Er ikke nævnt i broderen Hans' ligprædiken i Køge, 1645. Se www.fynhistorie.dk/node/12143

9. Peder (1609-1675)
Undervist af privatlærer i Humble præstegård. 1634 sognepræst i Hesselager Sogn og provst for Gudme Herred, Fyn. Epitafie fra 1668 i Hesselager kirke, læs mere på http://historie.fyn2.dk/node/6291
Gift med Mette Nielsdatter Foss. Efterslægt.

10. Erik (o. 1611?-1674)
Undervist af privatlærer i Humble præstegård. K.U. 1634, 1641 sognepræst i Tryggelev-Fodslette Sogne på Langeland. Skrevet i "Tryggelevbogen". Epitafie i Tryggelev kirke.
Gift med Sara Madzdatter. En datter. Efterslægt?

11. Birgitte (o. 1614?-1645)
Undervist af privatlærer i Humble præstegård. Præstekone i Falkerslev på Falster, gift med sognepræst Jørgen Madsen Damsberg.
Da broderen Hans Christensen Humble blev begravet i Køge kirkes kor den 26. januar 1645 var det meste af hans nære familie til stede – også hans søster Birgitte Humble, der var kommet fra Falkerslev i Falster Sønder Herred, Maribo Amt. Hans Sadolins Dagbog beretter:
”1645, 1. februar [lørdag]. Paa Birgitte Dag døde Birgitte Humble, Hr. Jørgen [Damsbergs] Hustru i Falkerslev, i Barselseng med Tvillinger. Hun var et Mønster paa alle kvindelige Dyder.” (Kilde: Hans Sadolins Dagbog, H. Rørdam ”Historiske Samlinger og Studier”, side 524).
Birgitte Christensdatter døde 7 dage efter sin bror Hans' begravelse i Køge.
Birgitte Humble efterlod sig børn og fik efterslægt. (Hendes mand, Jørgen Madsen Damsberg, giftede sig 2. gang, ~ Maren Sadolin. Efterslægt.)

12. Rudbeck (1616-1673)
Formodentlig opkaldt efter Rudbeck Pors til Skovsgaard.
K.U. 1638, 1642 sognepræst i Flemløse Sogn, Fyn, 1645 i Vrejlev, Jylland.
Gift med Anne Saxager Pedersdatter Holm (efter 1645). Efterslægt.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Bøstrup kirke 2005
 


Bøstrup kirke 2005
 


Bøstrup alter og
prædikestol 2005
 

Humble kirke, Langeland 2004. Foto Lis Klarskov Jensen
Humble kirke,
Langeland 2004
 

Humble kirkes indgang 2004. Foto: Lis Klarskov Jensen
Humble kirkes indgang
 

Humble kirkes kor og alter 2004. Foto: Lis Klarskov Jensen
Humble kirkes kor og alter
 

Humble prædikestol. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Humble kirkes prædikestol
 

Humble præstegårds lade, december 2004. Foto Lis KLarskov Jensen
Humble præstegårds
lade 2004
 


Hans Christensen Humble?
Køge o. 1640
 


Marcus Christensen Humble
Stavanger 1661
 


Peder Christensen Humble
Hesselager 1668
 


Erik Christensen Humble
Tryggelev 1673
 

Fotos Lis Klarskov Jensen