Margrethe Christensdatter Humble

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Døde i barselsseng med tvillinger 1695

Margrethe Christensdatter Humble var datter af Christen Christensen Humble, 1627-1707. Moderen kan være Johanne Madsdatter eller Johanne Cathrina Steenholt.

Margrethe Christensdatter Humble var søster til Catharina Maria Christensen Humble og Mads Christensen Humble.

Hun blev gift d. 14. juni 1691 med Antonius Rüde (1666-1704), præst i Stendrup 1691, ordineret d. 14. januar. (Wiberg nævner fejlagtigt, at Antonius Rude blev gift med Sophia Christensdatter Humble - han var 2. g. med Sophia Traninde/Tranesdatter d. 7. okt. 1696.) Margrethe Chr. Humble døde i barselsseng med tvillinger Christian og Margrethe den 28. december 1695, begr. den 1. januar 1696. (Kilde: Kirkebog for Vonsild, Vejle amt 1659-1708, AO opslag 4. /Anne R, slaegtogdata.dk).
 

Slægtsforsker Anne Ravnskjær har følgende oplysninger om Margrethe Christensdatter og hendes efterslægt samt ægtemanden Antonius Rudes slægt
 

Generation nr. 1

1. PRÆST I VONSILD JOHANNES2 RÜDE (HANS1) blev født 28. apr. 1633 i Tønder1. Han giftede sig med WALBORG JØRGENSDATTER SCHRØDERS 19. febr. 1660 i Kolding1, datter af JØRGEN SCHRØDER. Hun blev født 2. marts 1636 i Bjert1.

Børn af JOHANNES RÜDE og WALBORG SCHRØDERS:
2. i. CHRISTINA3 RÜDINN, f. 4. apr. 1662, Vonsild.
ii. MARGARETAM RÜDE, f. 26. febr. 1664, Vonsild1; d. 20. apr. 1664, Vonsild1.
3. iii. PRÆST I STENDERUP ANTHONIUM RÜDE, f. 16. dec. 1666, Vonsild; d. 1. maj 1704, Stenderup.
iv. MARGARETA RÜDE, f. 6 okt. 1671, Vonsild2; d. 7. jan. 1689, Vonsild2.

Noter for MARGARETA RÜDE:
Dåb AO: Vejle amt Vonsild sogn 1659-1708, opslag 80.

Generation nr. 2

2. CHRISTINA3 RÜDINN (JOHANNES2 RUDE, HANS1) blev født 4. apr. 1662 i Vonsild. Han giftede sig med HANS NŸSSEN 4. marts 1686. Han blev født 25. okt. 1665 i Aller.

Noter for CHRISTINA RÜDINN:
AO: Vejle amt Vonsild sogn 1659-1708, opslag 70.
1662: d. 16. April ... post Miseria. Dni døbte Provsten av Hadersleff M. Bonaventura Rehnfeld min Daater Christina Rudinn. Anna M. Anchers av Colding bar. Margreta M. Drejers av Haderselff holte hende. H. Ancher Burkar av S..sted , H. Ancher Mogensen av Colding. H. Peder ..gensen av Jarup. H. Claus i stepping, oc Herritzfoged Johann Herstmann vare Fadder effter den Tÿds Skik og Tilstand.
[Tilførelse] firk til æcte Ao. 1686 d. 4 martÿ Dn. Joh Nÿssen Fledsted

Mere om HANS NŸSSEN:
Præst: 24. apr. 1695, Præsteviet.

Børn af CHRISTINA RÜDINN og HANS NŸSSEN:
i. PEDER4 NŸSSEN, f. 9. juni 1686, Vonsild.
ii. WALBURG NŸSSEN, f. 16. marts 1692, Vonsild.
iii. JOHANNE CATHARINA NŸSSEN, f. 22. maj 1699, Vonsild; d. 6. juli 1699, Vonsild.

3. PRÆST I STENDERUP ANTHONIUM3 RÜDE (JOHANNES2, HANS1) blev født 16. dec. 1666 i Vonsild, og døde 1. maj 1704 i Stenderup. Han giftede sig med (1) MARGRETE HUMBLET3 14 jun 1691 note3. Hun døde 29 dec 1695 i Stenderup. Han giftede sig med (2) SOPHIE [Trane, red. LKJ] 7. okt. 1696 [hos] Stiftsamtmand Speck i Ribe.

Noter for PRÆST I STENDERUP ANTHONIUM RÜDE:
AO: Vejle amt, Vonsild sogn 1659-1708, opslag 73.
1666: D: 18. December ... post 3. Adventus døbte Hr. Christoph Schøder av Vohnsbeck min Søn Antonius Rüde, udj Kircken. Elsabe, Rittemester Langmosis hustro av Beyerholm bar hanem, min fader Hans Rude holte hannem, Hr. Laude Iversen av Tyrstrup, Dn Georgig Schrøter min Svoger, Catharine H. Peters av Aller, oc min Syster Elsabe Rüdinn vare fadder.

Mere om PRÆST I STENDERUP ANTHONIUM RÜDE:
Præst: 14. jan. 1691, adj. præst i Stenderup.

Børn af ANTHONIUM RÜDE og MARGRETE HUMBLET:
i. JOHANNES4 RÜDE,
f. mel. 12. - 22. juni 1692, Stenderup3.
ii. CHRISTIAN RÜDE,
f. 28. dec. 1695, Stenderup3.
iii. MARGARETA RÜDE,
f. 28. dec. 1695, Stenderup3.


Børn af ANTHONIUM RÜDE og SOPHIE:
iv. WALBORG CATHARINA4 RHŸDINN4, f. 20. dec. 1697, Stenderup5; d. 6 jan. 1700, Stenderup6.
v. JENS RÜDE, f. 25. maj 1699, Stenderup; d. 11. sept. 1699, Stenderup.
vi. WALBURG RÜDE, f. 29. juli 1699, Stenderup.
vii. CHARLOTTA RÜDE, f. 1. jan. 1702, Stenderup.

Slutnoter
1. Vejle amt, Vonsild sogn, 1659-1708, opslag 3.
2. Vejle amt, Vonsild sogn.
3. Vejle amt, Vonsild sogn, 1659-1708, opslag 4.
4. Vejle amt, Stenderup sogn, 1656-1707, opslag 255.
5. Vejle amt, Vonsild sogn, 1659-1708, opslag 5.

Læs mere på :
- http://vonsilds-slaegter.dk
- Rüde-artikler http://vonsilds-slaegter.dk/43_rude-artikler.htm
- kirkebøger for Vonsild, transkriberet og analyseret v. Hans H. Worsøe: "Vonsild Kirkebog 1659-1708 (Landbohistorisk Selskab 1982) - læs også på
http://vonsilds-slaegter.dk/212_1659-1708-doebte.htm
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Hans Christensen Humble?
Køge o. 1640
 


Marcus Christensen Humble
Stavanger 1661
 


Peder Christensen Humble
Hesselager 1668Erik Christensen Humble
Tryggelev 1673
 

Fotos LKJ