Matthias Christensen Humble 1739-1784

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

6. generation Humble-præst
Mathias Christensen Humble
, f. 24.3.1739 og var søn af præst i Seest  Christen Madsen Humble og Gunder  Kirstine/Gunild Christiane Leeh.

"Den 24. Martii ??? til denne Verden Woris liiden Søn Matthias som offentlig kom i Kirken og blev fremstillet for Herren d. 7. Maj i hands faderens navn" Faddere Etatsråd von (Licht?), Hr. Langelo, Rector Ørsted, Hr. Bakke, Hend. Ravn, (Marne?), Provstinde Lene Margrete. (kirkebogen for Seest sogn, AO opslag 147).

Uddannelse
Student Haderslev 1758.
Ed aflagt d. 22.9.1763. (Wibergs præstehistorie bd. 3, side 37.)

Sin faders efterfølger 1771 i Seest
Den 24.5.1771 fik Matthias Christensen Humble efter ansøgning af sin far Christen Humble, præst i Seest, formedelst alder og svaghed - Kgl. konfirmation på at være kapellan pro pers. dér. (DR. 2. dep. åb. breve 9, (nr. 18.) jf. Nygaards sedler).

Gift? Børn?
 

Matthias Christensen Humble død 1784
Døde 13 år før faderen Christen Madsen Humble. Mathias Christensen Humble døde natten mellem 24. og 25. januar 1784, 45 år gl. og faderen Christen Madsen Humble indskrev "min søn"s død og begravelse den 2. februar 1784 på kirkegården i Kirkebogen 2 steder: Kirkebogen for Seest, Anst, Ribe amt, 1668-1805 side 118, opslag 238 - side 118 og i Kirkebogen for Seest, side 117A, opslag 236.)

(MCH blev efterfulgt i embedet af Niels Grunnet  d. 18.2.1784, ord. 1788)
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Seest kirke


Seest kirkes alter


Seest prædikestol
Fotos: seestkirke.dk