Otthe Jørgen (Laursen) Baggesen Suur/Humble 1700-1783

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Fra Ålborg til Bergen

Otthe-Jørgen (Laursen) Baggesen (1700-1783) var født i 1700 i Ålborg Budolfi sogn og er den Otto Jørgen Humble, der døde i 1783 i Bergen, Norge, 83 år gammel.

Otthe-Jørgen (Laursen) Baggesen/Humble var søn af købmand i Ålborg Laurs Baggesen og Giertrud Katrine Christensdatter Humble, datter af Christen Rudbecksen Humble og Karen Christensdtr. Vinther.
Ålborg Budolfi Domkirke
Foto: aalborgdomkirke.dk

Otthe Jørgen (Laursen) Baggesen/Humble blev døbt 17. juli 1700 i Ålborg Budolfi sogn, s. 77, AO opslag 81. Faddere var Ingeborg Winther, Anne Humble Rosenbergs, Hans Schlüff, Christen Givrup.

Forældre var "Laurs Baggesen og Giertrud Kathrine Humble", og sønnen blev kaldt Otthe Jørgen. Kirkebogen bruger romerske tal: MDCC for år 1700 osv. jf. www.duda.dk 


 

Note: Ingeborg Winther var gift med Christen Bering og fik en datter Anne døbt i 1690, Ålborg Budolfi sogn.

Familiebaggrund og navneopkald
Købmand i Ålborg Laurs Baggesen var søn af Bagge Lauridsen Suhr, der var født ca. 1631. Bagge Lauridsen var søn af rådmand (nr 83 i kilden) L. Lauridsen og Else Baggesdatter. Læs mere på http://familien.agerbaek.pagesperso-orange.fr/html/lauridsen_laurids1615.html og http://familien.agerbaek.pagesperso-orange.fr/html/suur_laurids1564.html 

Bagge Lauridsen Suhr blev rådmand den 8.6.1666. Han boede i Frue sogn, hvor han drev handel I Frue sogn var 1708 en gyde kaldet "Bagge Larsens Gyde". 1674 søgte rådmændene (da 9 i tallet) "kgl. ordre for at være frie eller [?ikke] ansvarlige for, hvad der var passeret, før de kom i Embedet" (Rådstue-protoc. folio 279). Død 8.6.1678.
Gift 1. gang med Margrethe Carstensdatter
, der døde 1660, skifte blev holdt den 26.7.1660.
Børn:
1. Else, født 1657 i København, hvor forældrene da opholdt sig på grund af krigsuroligheder. Død 14.5.1716. Gift 29.9.1673 med Hans Mortensen Friis, provst og sognepræst i Vilslev og H., død 1708. Der var 12 sønner og 5 døtre.
2. Ida, født ca. 1658. Gift med Anders Stephensen Brandt, død 1699, provst og sognepræst for Veien og L.
Gift 2. gang den 10.de søndag efter Trinit. 1660 med Jacobe Schytte,
født 1634, datter af dr. med. Christen Schytte i Ålborg (pract. læge nr. 1) og Margrethe Grubbe.
Børn:
1. Laurids Baggesen, købmand i Ålborg. Falleret og rejst bort 1720. Gift med Gjertrud Cathrine Humble. Ingen børn. Jo, der var sønnen Otte Jørgen, der blev født i 1700 i Ålborg.
2. Johanne Baggesdatter, død 27.10.1717. Gift med købmand Svend Mortensen, død 1738. 1 søn, Bagge Svendsen, født 1702 (v. rådmand nr. 131) og 3 døtre. Slægten lever endnu her i byen.
Tv. 3. og 4.: Hedvig Baggesdatter og Margrethe Grubbe Baggesdatter, Gift 1ste gang 1690 med Peder Lauridsen Thes, sognepræst til V. og Ø. Hassin, død 1696. Gift 2. gang 1697 med Otto Jørgensen Steenløse, sognepræst ibid., død 1699. (Kilde: Personalhistoriske notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg i fortid og nutid, af Emmanuel Tauber.)

Gift
Otthe Jørgen (Laursen) Baggesen/Humble blev gift med Anna Margaretha Christiansdtr. Om parret blev viet i Danmark eller i Norge, ved jeg ikke. Jeg har ikke set vielsen i Bergens Domkirke eller Korskirke i Norge. Heller ikke fundet i Ålborg Budolfi. Jeg har fundet børn i tidsrummet 1725-1735, så vielsen skal nok søges o. 1725.

Spor i Tangen, Drammen 1725?
Det første spor i Norge efter Otthe Jørgen (Laursen) Baggesen/Humble er muligvis en søn Lars Humbles dåb den 24. november 1725 i Tangen kirke, Buskerud, Drammen. Dennes fader Otte Humble fra København boede i Tangen hos Jens Smidt. Se børn.

Spor i København efter branden 1728?
En "Otto Humble Skriver Karl fra Norge" blev opregnet i "Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728", side 157. Det er sandsynligvis Otthe Jørgen (Laursen) Baggesen, der logerede i Hummergade, Københavns Øster Kvarter bag Holmens gade. I originalen logerede han i huset på Hummergade hos Skipper og Øltapper Hans Hellesen. I en senere udgave af Kjøbenhavns Huse og Indvaanere... står der Store Stræde(?), Holmens sogn.
(En medlogerende var Erich Walman, Skriver Karl fra Trundheim (Norge). En anden medlogerende var Johan Feifer, Student og Informator hos Grev Laurvig! Der er nævnt flere fra Norge i nabohuse.)
Vielsen er ikke fundet i Holmen i perioden 1728-1731. (Kilde: www.hist.uib.no/kbh1728 ).

Spor 1731 Bergen
Otto Jørgen Homble var fadder ved dåben af Anders Olsens og Rebeche Simonsdatters søn Simon den 30. november 1731 i Bergen.

Døtrene Christiana og Giertrud fik begge sønner, som blev døbt Otto Jørgen Humle/Humble.

Børn
Otto Jørgen Humble og Anna Margaretha Christiansdtr. blev forældre til:

1.? Muligvis Lars Humble, dbt 24.11.1725 i Tangen kirke/sogn i Strømsø prestegjeld, Tangen sokn (Buskerud, Drammen). Far Otte Humble, hos Jens Smidt. "Faren Otte Humble var fra Kiøbenhaufn værende hos Jens Smidt". (Moderen er ikke nævnt i kirkebogen). Faddere: Mad: Smittes Maren, Mad: Jan Jeremisens Cassi, Monsr Ole Knudsen Schiold , Monsr Brunstorft. (Døypte i Tangen sokn i Skoger Prestegjeld 1725-1737, side 3 th. Arkivverket/Digitalpensjonatet, Digitalarkivet.no)
(Note: Jens Smith/Smidt var skipper og borger med bevaret borgerbrev 1720. Skipper/førte et skib fra Drammen, lignet 1729 til rd 0-1. Boede på Tangen 1720-1722, i Baggaden 1729. Ejede skibet de Hant Gottes sammen med to andre redere (Jens Madtsen Wiel og Anders Søfrensen), 64 læster, som han selv førte. Kilde: www.vigerust.net/by/stroemsoefornavn.html)

2. Susanne Lovise Ottosdatter Humble, født i 1728 i Bragernes, Norge, den 1.(?) maj 1728. (www.arkivverket.no, Bragernes Kirkebok, 3, 1706-1734, side 305): fadder: Dorthe Lerches, Malene Kølner, Captain Rossing (?), Tolder Nordale, Trugels Andersen (T.A. også nævnt 1729 i byen skattemandtal, er kramboehandling 1722, har borgerskabsattest fra 14.11.1693. Morten Lerche var præst her. Kruse og Hans Søfrensen Lemmiche var rejst til KBH 1720)

Susanne Lovise Ottosdatter Humble blev gift med klokker Lars Kruse 3 uger efter påske, "onsdag den 9. maj 1753 uden klocker paa Landet" i Nykirken, Bergen.

Deres 8 børn blev alle født i Eid:  
a. Dorothea Lemmechen Larsdtr. Kruse, gift Wittrup
f. 26.3.1754, dbt. 31.3.1754 i Eid, død efter 1801, 47 år gl. Navngivet efter farmor.
Faddere: Hr. Capit Hess, Jeg Ole Werdal, min hustru Elisabeth Christine Bang, Anne Abelone KRUSE (farens søster), Christina HOMLE (morsøster?). Hun giftede sig med Christen Hansen Wittrup 27.9.1786. Chr. Wittrup født o. 1743 (søn af Hans Christensen Wittrup og Kirsten Larsdatter), død efter 1801, Skrædder?, Lensmann i Eid. Christen: "Har idke huus, er lensmand og bruger skrædder arbejde"
Børn:
i. Susanne Lovise Christensdatter Wittrup, født 4.6.1788 i Innvik?, død efter
1812. Søn Christen Wittrup Larsen f. 22.8, dbt. 27.8.1812, KK (moderen kalder sig her bare Lovise Wittrup). Hun giftede sig med Jens Larsen o. 1810, født ca. 1780, død efter 1812, Skarpskytte.
ii. Dorothea Hansina Christensdatter Wittrup født 14.10.1789 i Innvik?, død efter 1829.
Faddere: Lutenant Severin Luzmann, Hendrich Taaning, Mette S. Leganger. Hun giftede sig med Jens Aagesen 28.9.1818 i KK, født ca 1752 i Nordfjord ??, død 21.9.1845, gravlagt 26.9.1845 i KK. Jens er nævnt som Tømmermand 1786, Kvartermester på Bradbenken, brandofficer 1801, Materialskriver Bradbenken 1819.
Børn:
i. Edvard Christopher Aagesen, født 17.6.1819, dbt. 30.6.1819 i KK, død
6.7.1819, "20 dager" gammel, gravlagt 12.7.1819 i KK.
ii. Jensine Amalie Aagesen, født 26.3.1823, dbt. 18.4.1823 i KK.
iii. Chrestina Moldt Aagesen, født 14.3.1825, dbt. 31.3.1825 i KK.
iv. Jens Aagesen, født 10.8.1829, dbt. 10.8.1829 i KK.

iii. Laurentze Elisabeth Christensd. Wittrup, født 24.9.1791 i Innvik?, død efter 1801.

b. Anne Margrethe Larsdtr. Kruse, gift Wichsteen,
f. 11.1.1756, dbt. 16.1.1756 i Eid, død efter 1794. ~ Jens Peter Wichsteen, farver i Bergen.
Faddere: Sr. Ole Honningdal, Mons. Søren Seehuus, Mad. Michaelsen, Mad.
Honningdal, min datter Anne Cath. Werdal.

c. Susanne Lovise Larsdtr. Kruse
f. 10.7.1758, dbt. 15.7.1758 i Eid, død
8.8.1758 i "15d" (25?), gravlagt 13.8.1758. Faddere: David Middelthun, Anders Uri, min datter Elis. Christ. Werdal, Dorthe Hans Bersvendsens, Malene Uri.
Død: "13.08 Eid Avdød Susanne Lovise Kruse 15 d 1758".

d. Ottho Homble Larsen Kruse
f. 20.9.1759, dbt. 25.9.1759 i Eid. Faddere: Sr Poul Glad, Lensmand Hans Bersvendsen, Peder Nordbreche, Frue Gerner, Mad. Glad.
Konfirmeret 1775 i Eid, (kirkebog for Eid prestegjeld 1770-1805.
Gift 28.2.1786 ungkarl Othe Humble Kruse med Grethe M. Bruvig "Othe Humble Kruse Grethe M. Bruvig ungkarl mæsterskoemager enke tirsdag Feb 09 Feb 28 1786 NK", jf. kirkebog for Nykirken prestegjeld 1776-1814. Flere børn.
FT-1801: "Otte Kruse Huusfader 43 1. ægteskab Skoemager, Grethe Magdalena Bruwig, Hans kone 47, 2. ægteskab, Lovisa Kruse Fælleds datter 13 , Agnethe Kruse Fælleds datter 9".
Død 19.10.1850 i Bergen, 92 år gl. Begravet 28.10.1850 i Bergen. Skomagermester. (Korskirken prestegjeld 1848-1862, Bergen). Bosted Rode 21-52 i Bergen.

e. Lars Larsen Kruse
f.9.6.1762 Eid, dbt. 14.6.1762 i Eid, faddere: Ole Alsager, Hans Skorhaug, Knud Alsager, Gertrud OUSNES, Mari Møchlebust.
Gift med Anne ?datter, en bygdejente. Børn?
Død efter 1773. Skomager på Osnes.

f. Susanne Lovise Larsdatter Kruse
f. 21.9.1764 i Eid, dbt. 26.9.1764 i Eid. Faddere: Hans Bang, Werdal, Sr. Didrich Didrichsen, Jfr Marie Gerner, Gertrud Nibe, Abigail Leganger.
Død 4.12.1764?, gravlagt 9.12.1764 i Eid: "09.12 Eid Avdød Susanne Lovise Kruse 14 d 1764".

g.? Jens Hess Kruse
f. 1765 på Eid, men død bare 1 time gammel, gravlagt den 22.12.1765 (måske opkaldt efter Jens Hess på Faleide. Denne Hessgren havde Kruse-faddere til deres børn iflg. Ole G).

h. Christen Larsen Kruse
f. 1.1.1767 i Eid, dbt. 4.1.1767 i Eid, faddere: Lieut. Synnestvedt, Christen Wittrup, Ole Olsen OUS, Mad. Stub, Jfr. Anne
Marie Stub.
Død 1812, 45 åt gl. Gift med Anne Paulsdtr. Stårheim.

i. Laurentze Lovise Larsdatter Kruse
f. 5.7.1770 i Eid. Dbt. 10.7.1770 i Eid, faddere: Jeg (Samuel Bugge Leganger), Mons. Giert Rue, Min kone (Ane Laurentze Nagel), Jomfru E. S. Wærdhal, Jomfru Sophia Stub.
Død 1831, 70 år gl. Gift med klokker Ingebrigt Hoel.
(Kilde vedr. børnene: O. Guntara Taraldset, Norge.)


Susanne Lovise Ottosdatter Humble døde i januar 1773, Osnes gården i Eid bygd/kommunecenter (Nordfjordeid), Nordfjord, SF (Sogn og Fjordane Fylke) og blev begravet 17. januar 1773 i Eid, Nordfjord, SF. "Klokkeren Krusses kone 45 aar gammel." (Kilde: Skannet kirkebog for 1773, døde i Eid. Skiftet blev afsluttet den 22.4.1773. Kilde: www.nermo.org/slekt/d0023/g0000063.html.
~ Lars Larsen Kruse (o. 1718-1801) søn af Lars Knudsen Kruse og Susanne Absalonsdatter Lemmichen, var klokker i Eid, Nordfjord, født der og død samme sted 1801, gravlagt 24.5.1801 i Eid. Skifte i levende live d. 13.9.1793 (1794?) med 2 sønner og 3 døtre. (www.nermo.org/slekt/d0042/g0000043.html)
Skiftet i 1793/94: Lars Kruse boede på Osnes, Eid. Arvinger: Otto H. Kruse, Dorthea Kruse, Anna Margrethe Kruse og Laurenze Kruse, iflg. O. Guntara Taraldset, Norge.
Eid ligger i Sogn og Fjordane Fylke i Norge. Se også www.fylkesarkiv.no.

3. Christiana Catharina Humble, gift Schaar
Christiana (døbenavnet) blev døbt d. 4. april 1731 i Domkirken i Bergen, af forældre Otto Humle og Anna Margaretha Christiansdtr.
Faddere: Cassi Andersdatter Giertt, Dorthe Catrine Hofman, Anna Catrina Gerner, Jacob Reimer, Johan Casper Rhode [blev gift i Korskirken 1722], Bendix Brodersen, Sammedags (?) Barnets xxxx var Barnet Hiemmedbt af faderen Otto Humle og var da xxx xxx Dorthe Catrine Hofman og Kerstine Falck. (Kilde: www.arkivverket.no, Bergen Domkirke 1718-1732, side 196.)

Christiania Cathrine Humble blev gift med Johan Daniel Schaar, "u. skoleholder" den 3. december 1758 i Bergen, (Nykirken prestegjeld kirkebog 1719-1781). De fik flere børn fra 1759 og fremefter. Christiania Cathrine Humble døde i 1779, kun 49 år gammel og blev begravet d. 9. september 1779 i Korskirken. (Leif Salicath, Norge)
 


Domkirken i Bergen. Foto: Nina Aldin Thune, Wikipedia

Børn døbt i Domkirken i Bergen

 • 5. okt. 1759 i Domkirken, fødte, Otto Jørgen
  far Johan Daniel Schaar skoleholder, mor Christiana Cathrine Humble. (Digitalarkivet, Døypte i Bergen 1668-1815) Faddere: Postmester David Brøcher, Jan Nielsen Weinwich, Otto Jørgen Humble, Engel Paasche, Margrethe Schaar. (Terje E. Skrolsvik: Fadrar til dåp i Domkirken i Bergen 1719-1780, Digitalpensjonatet, Digitalarkivet). Otto Jørgen Schaar blev siden købmand, fik en datter Christiane Schaar 1802, begr. 8 år gl. i 1810, St. Martini Korskirken, Bergen (Korskirken 1786-1832, døde og begravede)
 • 23. nov. 1760 i Domkirken, fødte, side 34, Johan Daniel
  forældre Johan Daniel Schaar skoleholder og Christiana Cathrine Humble, faddere: Didrich Nielsen Weinwich, Jan Stoltz, Erich Dedechen, Anna Beata Beehechen, Sara Erpecom. www.arkivverket.no
 • 11. dec. 1761 i Domkirken, fødte, side 46, Johan Daniel
  forældre skoleholder Johan Daniel Schaar og Christine Cathrine Humble. Faddere: apoteker Dunner, Jan Svane, Jørgen Blyth, Cathrine Claus Wolfs, Hanne Weinwich www.arkivverket.no
 • 4. mar. 1763 i Domkirken, fødte, side 62, Jørgen Christopher
  af forældre Johan Daniel Schaar Skoleholder og Christine Cathrine Humble, faddere Jacob de Lange, Otto Humble, Søren Rosenquist, Agnete Stolts, Elisabeth Weinwich (kilder: Terje E. Skrolsvik: Fadrar til dåp i Domkirken i Bergen 1719-1780, arkivverket.no) eller kirkebogen for Bergen, Domkirken 1758-1789, side 62-63. www.arkivverket.no)
 • 25. jan. 1765 i Domkirken, fødte, side 84, Ingeborg Margrethe
  af forældre Johan Daniel Schaar skoleholder og Christine Cathrine Humble. Faddere: Mad. Jan Nielsen Weinwichs, Mad. Kröpelin, Mad. Cappe, Oberwrager Jan Paasche, Anders Dischingthun. (Kilde: Terje E. Skrolsvik: Fadrar til dåp i Domkirken i Bergen 1719-1780, digitalarkivet.no)
 • 5. nov. 1766 i Domkirken, fødte, side 106, Didrich Nielsen
  af forældre Johan Daniel Schaar Skoleholder og Christine Cathrine Humble, faddere Mad. Paasche, Jfr. Elisabeth Weinwich, Jacob Fröchen, Wollert Krohn, Jørgen Weinwich. (kilde. Bergen, Domkirken 1758-1789, side 106-107, www.arkivverket.no)
 • 14. apr. 1769 i Domkirken, fødte, side 132, Johan Christian
  af forældre Johan Daniel Schaar Skoleholder og Christiene Cathrine Humble, faddere Ingeborg Benedicte Krohn née Danchersen, Engel Svane, Michael Olrich, Hans Krohn, Hans Jørgen Schaar. (kilde. Bergen, Domkirken 1758-1789, side 132-133. www.arkivverket.no)
 • 16 jan. 1771 i Domkirken Jørgen Christopher, tvilling,
  far Johan Daniel Schaar skoleholder, mor Christiana Cathrine Humble. Faddere: Mad Obervrager Paasches, Karen Kröger, Jochim Hynnemør, Peter Baade, Claus Svane. (Kilde: Terje E. Skrolsvik: Fadrar til dåp i Domkirken i Bergen 1719-1780, digitalarkivet.no )
 • 16. jan.1771 i Domkirken Ingeborg Margrethe, tvilling,
  far Johan Daniel Schaar skoleholder, mor Christiana Cathrine Humble, (Kilde: Døypte i Bergen 1668-1815, digitalarkivet.no). Faddere: Ingeborg Benedicta Krohns, Cathrine Hynnemør, Apotheker de Besche, Didrich Lampe, Henrich Weinwich. (Kilde: Terje E. Skrolsvik: Fadrar til dåp i Domkirken i Bergen 1719-1780. digitalarkivet.no)
   

4. Christen Humble, dbt. 12.1.1734 i NK kirke og sogn, Bergen, Far Otto Homble, Mor Anna Margretha. Faddere: Berent Formans kone, Henning Irgens kone, Susanna Goltz, Hendrichsen Fasmer, Jørgen Weinwich, Deichman. (Døypte i Bergen 1668-1815, Digitalarkivet.no eller Nykirken prestegjeld, 1717-1764, side 140)

5. Giertrud Cathrine Homble, gift Malmøe
Giertrud Cathrine Homble blev døbt den 19.6.1735 i NK Nykirken, Bergen. Far Otto Homble, Mor Anne Magrethe Christensdtr. (Døypte i Bergen 1668-1815, Digitalarkivet.no). Faddere; Margrethe Sante, Giertrud Joni, Grethe Formans, Jan Frøchen, Axel Nepstad, Danchert Fasmer.

Ungk. matros p. Peder Malmøe og Giertrud Cathrine Humble blev gift
d. 5. nov. 1762 i Huuset (kb. Bergen Fylke, Domkirken prestegeld og sogn 1725-1826, opslag 78-79, bryllup nr. 41. www.arkivverket.no )

Peder Malmøe blev begravet d. 20. jul. 1773, 38 år gammel politibetjent, jf. nr. 23463 http://digitalarkivet.uib.no - Hordaland kommune, 1201 Bergen, Database: Døde i Bergen 1668-1815. (Kilde: Leif Salicath, Norge)

Børn døbt i Domkirken og i Korskirken, Bergen

 • 16. feb. 1763 i Domkirken døpt Birthe Margrethe
  far Peder Malmøe, mor Giertrud Cathrine Humble. Fadder Hans Blyth, Ottho Humble, Peter Meyer, Mad. Dedechen, Jfr Ahlida Beyer. 
  (Barnet død 1 år gl.) (Kilde: Terje E. Skrolsvik: Fadrar til dåp i Domkirken i Bergen 1719-1780. digitalarkivet.no)
 • 28. apr. 1765 i Domkirken døpt Otto Jørgen Humble
  far matros Peder Malmøe, mor Giertrud Cathrine Humble. Faddere: Frue Urselia Catharina Holst, Ahlida Maria Minclers, assessor Brøcher, fenrik Jørgen Andreas Tausan, raadmand Abraham Schultz. (barnet død 11 uger gl.)
  (http://digitalarkivet.no/kb/dp/person/pd00000005895191)
 • 30. nov. 1766 i Domkirken døpt Birthe Margrethe
  far politibetjent Peder Malmøe, mor Giertrud Cathrine Humble, fadder Nille sal Tornebyes, Marie de Lange, Didrich Gierding, Abraham Forman, Johan Munckler. (Kilde: Terje E. Skrolsvik: Fadrar til dåp i Domkirken i Bergen 1719-1780, digitalarkivet.no)
 • 7. december 1770 i Korskirken i Bergen, dåb nr. 49 døbt Sussanna Mallene f. 2. december, af forældre politibetjent Peder Larsen Malmøe og Catharina Humble (Kilde: Bergen, Korskirken 1751-1789, døbte, www.arkivverket.no) Faddere: Hr. Raadmand Hoest, Jfr. Christensen, Cancellie Raad Holst, Regimentsoldat (?) Himpel. Sr. Michel Bees. (Død 9 mdr. gl.)

Begravede børn

 • Peder Malmøes pige begr. 26. jan. 1764 på Domkirkens kirkegård, 1 år gl.
 • Peder Malmøes dreng begr. 1. jul. 1765 på Domkirkens kirkegård, 11 uker gl.
 • ??? Politibetjent Malmøes pige begr. 11. okt. 1771 i Korskirken 9 mdr. gl.
 • Note: Skipper Malmøes dødf. dreng begr. 8. sep. 1750 i Nykirken (skipperen er trolig far eller bror til Peder) (Kilde: Leif Salicath, Norge) 


Otto Jørgen Humble døde 1783 i Bergen
Kirkebogen for Domkirke (sogn) i Bergen (fylke) (1776-1821) oplyser, at "Otto Jørgen Humble af Kaaes Stiftelse blev begravet d. 19. april 1783 på Domkirkegården, 83 år gammel. (Domkirkegården, kb 1776-1821, (1783 (016-17) kirkebogens opslag 6.) (Kilde: Leif Salicath, Norge)

Ifølge Stiftamtmanden i Bergen indkom der i 1769 til Sander Kaaes Stiftelse 11 personer som lemmer, heriblandt Otto Humble, Agnete Schrøder/Petter Hiorthes enke, Wilhelm Meyer, Dischingthuns enke Gedsche (fadder-forbindelse, se ovenfor) m.fl. Det betyder, at Otto Jørgen Humble flyttede ind som en af de første og boede i stiftelsen i Bergen sine sidste 14 år. (Kilde: digitalarkivet.no)

(Kaaes Stiftelse, dvs. Zander Kaaes stiftelse i Bergen, Norge, ligger i Kong Oscars gate 67 iflg. Wikipedia.org. Bygningen blev opført i 1769-1770. Den "milde stiftelse" blev oprettet af købmand og legatstifter Zander/Alexander Kaae (1712-1765) for ældre trængende. Bygningen husede oprindeligt 14 mennesker. Senbarokbygningen har en hovedbygning og 2 sidefløje. Blev sat til salg juni 2011 som privatbolig.)
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Vrejlev kirke


Vrejlev kirkes prædikestol
Fotos: vrejlev-haestrup-sogne.dk


Ålborg Budolfi Domkirke
Foto: aalborgdomkirke.dk
 


Bergens Domkirke
Foto: Morten Dreier
Wikipedia


Langs Sognefjorden 1961


Sognefjorden, sejltur 1961


Sognefjorden 1961


Sognefjorden 1961

Dias: LKJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kaaes Stiftelse o. 1770
Foto: Wikipedia


Kaaes Stiftelse o. 2011
Foto: Wikipedia