Peder Humble Øgler 1680-1772

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Præstesønnen, der blev skolemand og klokker i Slagelse

Peder Humble Øgler var født december 1680 i Hesselager, jf. hans begravelse i Slagelse Skt. Peder den 4. marts 1772, "circa 91 Aar og 4 Maaneder gl."

Forældrene i Hesselager
Hans forældre var Bernt Bendixen Øgler, f. 1644 i Odense, student i Roskilde 1164, ordineret 6.6.1674 til Hesselager, provst 1699, magister 1700, død 3.5.1704 i Hesselager, Gudme herred, Svendborg amt iflg. Wiberg og *) og Hilleborg Rasmusdatter. Moderen var af Humble-slægt, da hun var datter af Valborg Barfod og Rasmus Rasmussen Herrested. Valborg Barfod var datter af Laurits Clausen Barfod og Mette Nielsdatter Foss).

Barndommens Humble-epitafie i Hesselager kirke
Da mormoderen var halvsøster til Maren Pedersdatter Humble fra Hesselager præstegård, og da oldemoderens og mormoderens stedfader Peder Christensen Humbles epitafie fra 1668 med hele familien hængte i Hesselager kirke, havde Peder Humble Øgler mulighed for at studere det, hver dag, når han kom i kirken, hvor faderen Bernt Bendixen Øgler var sognepræst fra 1629-1701, se Præstetavlen herunder.  Da jeg så epitafiet i 2004, havde det eksisteret i 336 år og var på Nationalmuseets liste over Danmarks kulturarv og så medtaget at det var ved at forsvinde for altid. Se på fynhistorie.dk/node/6291 om hvordan det gik provst Peder Chr. Humbles eftermæle: "Hesselagers Humble-epitafie i fare." Læs historien om redningen af provst Peder Christensen Humbles epitafie i Hesselager kirke, 2004-2011.

Søskende
Peder Humble Øgler havde 1 søster og 2 brødre:
1. Anna Berntsdatter Øgler
af Hesselager (o.1680-1728) var (iflg. Erhard Qvistgaards "Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wiberg"  gift 1716 med sognepræsten i sogn nr. 300,12. Dette sogn var Gadstrup sogn, hvor Jens Maltesen Radier var sognepræst fra 3.7.1716. Jens Maltesen Radier blev senere præst fra 10.2.1731 i Sørbymagle-Kirkeby. (Wiberg.)

Wibergs præstehistorie nævner ikke nogen hustru ved navn Anna Berntsdtr. Øgler (gift 1716, død 1728) hos Jens Maltesen Radier i Gadstrup, men kun at han i Sørbymagle-Kirkeby var gift 2 gange: første gang den 15.2.1729 med Ingeborg Andersdatter Wind af Ousted-A. født Borup 11.4.1692, død 8.5.1749, uden børn; anden gang med Ingeborg Hansdtr. Lemvig af Ørsted-D. f. 1706, død 1780, uden børn.

Men Gadstrup kirkebog viser, at Jens Maltesen Radier var gift 3 gange. Første gang med Anna Berntsdtr. Øgler, "Præstens Hustru", døde 4. sept. 1728, Ætat: 48 Aar (dvs. f. o. 1680), og at hendes begravelse var den 10. september 1728 (kirkebog for 1717-1762 Gadstrup, Ramsø herred, Roskilde amt, s. 54, AO opslag 100.)


Begravelse af "præstens hustru" Anna Berntsdatter Øgler i 1728 i Gadstrup

"Efter en længer Sygdom"
Jens Maltesen Radier døde 22.5.1768 (Pindsemorgen, søndag) i Sørbymagle og Kirkerup, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt.
"1768, d. 30. maj... Hr. Jens Mathiesen Radier, fød 1689, Siæle Sørger for Gadstrup og Syv menigheder 1716; Sognepræst for Sørbymagle og Kirkerup Menigheder 1732 + død Pindse Morgen kl. 8 efter en længer Sygdom; bliver begravet i Kirkerup Kirke for Alter-foeden." (Kirkeb. 1753-1814, Sørbymagle, Vester Flakkebjerg h., Sorø amt, AO opslag 94.)

2. Bendix Berendsen Øgler, prokurator i Ålborg o. 1718, "ingen kone, børn, tydende" iflg. Nygaards sedler og Skattemandtal 1718 pag. 19. R.A.)
Han er muligvis død e. 1729.

3. Rasmus Berntsen Øgler
, f. 20. marts 1683 i Hesselager, student Odense 1702, skibspræst 1710, nederste kapellan og sognepræst v. Roskilde Frue kirke 1712, øverste kapellan v. Domkirken 1721. Han blev gift 1. den 14. juni 1713 med Anna Sophie Sørensdatter Lyngbye, f. o. 1675 i Roskilde Domsogn og begr. 1 juni 1747 samme sted. Gift 2. dér 3. juli 1748 med Margrethe Sørensdatter Jonæsen, dbt. 7. maj 1701 i Roskilde Domkirke, død 1. dec. 1772 ssts, datter af sognepræst v. Domkirken Søren Jonæssen (1656-1717) og Ellen Esaiasen Fleischer.  Rasmus Berntsen Øgler døde 29. marts 1752 i Roskilde Domsogn og nok begr. i Domkirken (øverste kapellan). Kilde til dette afsnit: Wiberg og  *)
 

Peder Humble Øglers farfar og farmor var Bendix Lauritsen Øgler, købmand i Odense, og Anna Berntsdatter, død 17.5.1698 i Hesselager.

Sognepræster i Hesselager


Hesselager kirkes præstetavle. Foto LKJ 2004

Uddannelse
Klokker til St. Peders Kirke i Slagelse (Kilde: 1771-1816, Slagelse Skt. Peder sogn, Slagelse h., Sorø amt, s. 278, opsl. 137.)


Ejendom i København 1728

Peder Humble Øgler var en nygift mand på 48 år, da han mistede sin bindingsværks-ejendom i Københavns store brand i 1728. Måske en arv. Ejendommen lå i Løvstræde, Frimands kvarter, et par minutters gang fra Københavns Universitet på Vor Frue Plads, der også brændte.

Huset i Løvstræde var udlejet til Öltapper Zacharias Muus. Huset var 10, 1, 2 (alen-qter-tomme) bred foran, 25, -,  4 lang samt 9, 1, 3 bred bag til. Huset var belånt med 932 Rdre: 2 (mark?) til Kieldermand Morten Iörgensön. (Kilde: Frode Ulvund: Beboere i København etter bybrannen 1728, Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://www.hist.uib.no/kbh1728/)

Løvstræde ligger mellem Skindergade og Walkendorfsgade og munder ud i både Købmagergade og Niels Hemmingsensgade.
 


Joachim Hassings kort over brændte bygninger (gule) i KBH 1728, Wikipedia

Branden i 1728
"var den største brand i KBHs historie og rasede ca. 60 timer fra onsdag aften den 20. oktober 1728 til lørsdag morgen den 23. oktober og fortærede ca. 28% af byen (eller 47% af matrikelnumre i den centrale middelalderlige del af byen)".  Branden brød ud på matriklen Vester Kvarter 146 efter matriklen fra 1699, i dag hvor Frederiksberggade (beg. af Strøget) munder ud i Rådhuspladsen. Ilden brød ud på loftet hos en af lejerne af huset, en marketender/restauratør Peder Rasmussen og hustru Anne Iversdatter. Med sydvest- og vestvinden nåede ilden hurtigt til Studiestræde. (Kilde: Wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavns_brand_1728)

Gift 2 gange
Gift 1. gang i 1728 - Karen Nielsdatter Bøgh
Vielse d. 27.4.1728 i Kildebrønde, Tune herred, Roskilde amt: ... efter Kongl. Allerværdigste Tilladelses viede Kiøge Kroe {Velfornemme Seyr. Peder Homble Øgler og Dyde... Matrone Karen Nielsd. Bøÿ Sl. Jørgen Rasmussens enke i Kiøye Kroe. Forlovere for ham var hans Broder velædle? Hr. Rasmus Berntsen Øgler fra Roeskild. For hende hendes Broder velædle? Hr. ... fra Kiøbenhavn" Teksten utydelig. (opslag 202)
Vielsen blev sandsynligvis foretaget af sognepræsten i Skt. Peders kirke 1707-1729, magister Foch Albertsen With, der var gift med Anna Cathrine Benedicte Randulph. (Efterfølger i embedet: Christian Sørensen Ørsted 1730-1761, gift med Barbara Albertine With.). Slægtsforbindelser til Leeh, Thura, With, Humble.


Vielsen Øgler/Bøÿ 1728, Kildebrønde 1645-1760, Tune, Roskilde, opsl. 202.

Peder Humble Øgler var ridefoged på Gjeddesdal gods, Gjeddesdalsvej 76, 2670 Greve, der ligger nord for Gammel Greve Landsby. (Kilde: Greve og Kildebrønde sognes historie). Gjeddesdal var i 1728 ejet af Peder Benzon, oprettet 1672 af Holger Vind og Margrethe Gjedde. 
(Karen Nielsdatter Bøys første mand, Jørgen Rasmussen døde 26.3.1727 "ved særdelis? tieniste? begravet velfornemme Jørgen Rasmussen, Gæstgiver i Kiøge Kroe 46 Aar gl.", kb for 1645-1760 Kildebrønde sogn, Tune herred, Roskilde amt, s. 245, AO opslag 241.) Kiøge Kroe lå ved den gamle vej fra København til Køge, Kildebrønde sogn. Det er nu en gård med navnet "Gl. Køge Krogård".

?Karen Nielsdatter Bøy muligvis begravet 19.2.1747, Køge Kro - ikke fundet i Kildebrønde kirkebog, Tune, Roskilde.

Gift 2. gang - Anna Magdalene Holst 1749
Peder Humble Øgler og Anna Magdalena Holst blev trolovede i foråret 1749: "Fredagen, d. 28. Martii blev Klokkeren ved St. Peders Kirke, Seigr. Peder Humble Øgler, Enkemand, og Anna Magdalena Holst, den forrige Klokkers Enke, Trolovede, Deres Forlovere vare Wohnsen og Bruun."


Peder Humble Øglers og Anna Magdalena Holsts trolovelsde og vielse 1749
(Forlovere: Wohnsen: borgmesteren, Bruun : muligvis musicant Niels Bruun eller rådmand Bruun eller Johan Bruun borger i Slagelse)

Vielsen foregik den 25. pril 1749 i Skt. Peders kirke, Slagelse h., Sorø amt. "Fredagen, d. 25 Apr. blev ovenbenævnte Seigr. Øgler, Klokker ved St. Peders Kirke og den forrige Klokkers Enke, Anne Magdalene Holst, copulerede. (kb. for 1718-1772 Slagelse Skt. Peder, side 133, højre side, højre spalte, opslag 133)

Humble/With/Randulf/Ørsted-slægt: Sognepræst 1730-1761 i Slagelse Christian Sørensen Ørsted har viet parret. CS Ørsted var født i Æreskøbing den 2.5.1695, død 8.5.1761 i Slagelse, student fra Slagelse i 1714 og gift 1.8.1743 med formanden Foch Albertsen Withs og Anna Cathrine Benedicte Nielsdatter Randulfs datter Barbara Albertine Fochsdatter With, dbt. 28.6.1717. (Wibergs pr.hist. III, s. 126), død 4.5.1793, 76 år gl., begravet i det nordre kapel under skolens sang og alle byens klokkers ringning. (kb for 1771-1816 Slagelse Skt. Peder, Slagelse, Sorø, s. 310, AO opslag 152). De blev forældre til Søren Christian Ørsted, døbt 9. sept. 1750, opslag 58 (1750-1822), gift med Karen Hermansen, og dette ægtepars søn var Hans Christian Ørsted (1777-1851). (Kilde: Carl Langholz, "Anetavler for berømte danskere" O-25.)

Signatur
Peder Homble Øgler
har været forlover i 1750 ved Jochum Lund og Anna Catharina Hettings copulation (s. kb. opslag 134):


Peder Homble Øglers underskrift i kirkebogen, der er ført af ham selv. 1750.


Anna Magdalene Holst blev enke efter Jens Christensen Munch (f. o. 1665), i 1745:
"Mandagen d. 26de April [1745] blev Jens Christiansen Munch, Klokker til St. Peders Kirke begravet, da hand var 80 Aar og 2 Maaneder gammel og blev ringet over hans Liig." (kb for 1718-1772, Slagelse Skt. Peder, Sorø amt, side 97, højre side, venstre spalte, opslag 97).

Døde i december 1772
Anna Magdalene Holst, Madame Øgler, døde onsdag 23.12.1772 i Slagelse Skt. Peder: "Madame Øgler, Sal. Øglers efterladte Enke blev begravet paa St. Peders Kirke under Sang af hans Skole og af St. Peders Klokkers Ringen, Onsdag d. 23.Xbris." [1772]. (1771-1816 Slagelse Skt. Peder, Sorø, side 179, opslag 137.)


Madame Øgler døde onsdag den 23. december 1772 i Slagelse St. Peder.

?Var Anna Magdalene Holst i familie med Johan Henrich Holst, bagersvend på Ørnegaard? fadder 1. januar anno 1750. Januarius.
Anna Magdalene Øgler fadder d. 27.2.1750 og den 17. oktober 1751 (kb for 1718-1772, Slagelse Skt. Peder, Slagelse, Sorø, opslag 57).

Børn?
Har ikke fundet spor af Peder Humble Øglers evt. efterslægt.

Humble-forbindelser i Slagelse
Peder Humble Øgler må have kendt købmand Augustinus Tack i Slagelse (Degne og Skoleholdere s. 143) og dermed sin slægtning i Rønninge, Peder Sørensen Humble, hvis 2. hustru Anne Frandsdatter Tack var søster til Augustinus Tack. Han nævnes 1750 i kirkebogen for Slagelse 1718-1772 "Kirkegangskoner", side 178, opslag 208, på venstre sides højre spalte.
 

Døde i marts 1772
Peder Humble Øgler, "Klokker til St. Peders Kirke i Slagelse, circa 91 Aar og 4 Maaneder gl. blev begravet paa St. Peders Kirkeg. under Sang af hans Skole og Ringen af Byens Klokker, Onsdagen d. 4. Martii [1772]"


Kb. 1771-1816, Slagelse Skt. Peder, Slagelse h., Sorø amt, s.278, opsl. 137

Slægtninge
Mette Nielsdatter Foss børn af 1. ægteskab (ikke alt checket)

 • Peder Larsen Barfod, f. o. 1626, død december 1678, begr. 4. januar 1679 i Åkirkeby, landstingsskriver. Gift med Margrethe Andersdatter, død 1. juli 1712.
  Efterslægt: 5 børn: Sidsel, Hans, Kirsten, Ane og Bartha.
 • Valborg Lauritsdatter Barfod, f. o. 1627, død o. 1684, gift 1. med Rasmus Rasmussen Herrested, f. o. 1620 i Herrested, død 1663, søn af sognepræst Rasmus Lauridsen, Student fra Odense. Teologisk kandidat fra Københavns Universitet. Ordineret 4.11.1646, sognepræst i Herrested 1646-1663. (Wiberg, Crone). Barn Hilleborg Rasmusdatter, der var gift med Bernt Bendixen Øgler, f. o. 1644 i Odense.
  Efterslægt, 3 børn: Peder Humble Øgler, f. før 1682, Bendix Berendsen Øgler og Rasmus Berntsen Øgler f. 17. marts 1683 i Hesselager. Valborg Barfod gift 2. i 1663 med Jørgen Henriksen Randers (han f. o. 1633 i Randers, død 7. april 1684), student fra Viborg, ordineret 6.3.1663 (KH Saml. 5.rk.3.bd., s.739) (www.nyborgbibliotek.dk), 2 børn: Birte Jørgensdatter, f. 1660, d. 1669 og Christen Jørgensen Herrested, f. 1671.
 • Claus Lauritsen Barfod, f. o. 1632. Han blev gift i 1661 og var 36 år gammel i 1668, da Humble-familiens epitafiet blev sat op i Hesselager kirke. Død 26.12.1697 i Fraugde sogn, Åsum herred, Odense amt. (Familien Barfods slægtsbog nævner kun én søn, Claus Lauritsen Barfod, der blev gift med Karen Christensdatter Braad. LKJ note).
  Efterslægt: CLB havde 2 børn med KCB: Christen Clausen Barfod, f. 6. januar 1665, død 24. marts 1707, 1698 præst i Fraugde, gift med Karen Winding 1698, 2 børn, og Edel Dorothea Clausdatter Barfod, f. o. 1660/1669, død 1694, gift med Hans Hansen Bolting i 1687.
  (Kilde: Michael Eneriis, http://worldconnect.rootsweb.ancestry.com)

*) Flemming Aagaard Winther: Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie, 2008, s. 33.

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Hesselager kirke 2004
 


Hesselager prædikestol
 


Peder Christensen Humbles  epitafie i Hesselager kirke efter restaurering i 2010
Foto: Hans NørgaardPeder Christensen Humbles epitafie fra 1668 i Hesselager kirke. o. 59 år gl.
Foto: LKJ 2010
 


Mette Nielsdatter Foss
Hesselager epitafie 1668
o. 66 år gl.
1602-1681 Hesselager
 


Valborg Barfod t.v. og
Maren Pedersdtr. Humble th.
Hesselager epitafie 1668
 


Hesselagers Humble-epitafie i fare
Læs historien om redningen af provst Peder Christensen Humbles epitafie
i Hesselager kirke
2004-2011
 


Humble-epitafiet i Hesselager kirkes kapel 2004
Se stort billede

 


Se stort billede


Johann Friis, kansler
Hesselager kirke


Humble kirke, Langeland 2004. Foto Lis Klarskov Jensen
Humble kirke,
Langeland 2004
 


Hans Christensen Humble?
Køge o. 1640
 


Marcus Christensen Humble
Stavanger 1661
 


Erik Christensen Humble
Tryggelev 1673

Fotos: LKJ 2004
 


Sct. Peders Kirke fra nordøst
Foto: Ib Rasmussen 2008

 


Sct. Peders Kirke fra sydvest
Foto: Ib Rasmussen 2008