Petronella Dorothea Humble

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Præstedatter fra Seest 1747-1837

Var datter af sognepræst i Seest Christen Madsen Humble og hustru Gunder Kirstine/Gunild Christiane Leeh.

Født 1747
Petronella Dorothea Humble blev født d. 12. nov. 1747 i Seest. ("D. 12. Nov om morgenen kl? 8 form? ... fødtes? vor Daatter til Verden og hun blev døbt d. 19? samme Maaned og kaldet Petronella Dorothea. Frue Cammerherinde Bülow bar hende, Prowstinde Buch i Hjarup gik ved, ... Cammerherre Bülow og Hr. Cammerherre von der Licht vare faddere." (kirkebog for 1668-1805, Seest, Anst herred, Ribe amt, opslag 163).
Note: sognepræst Jens Jacobsen Buch i Hjarup var præst der 1732-1759. Han var gift 2. med formandens datter Elisabeth Magd. Pedersdatter Bering. Hendes far Peder Jensen Bering var søn af sin formand Jens Pedersen Welling, gift med Mette Pedersdatter Bering af Ø. Snede. (Wibergs pr.hist. bind I, s. 622-623. Altså flere slægtsbånd her, jf. Hans Pedersen Bering.

Gift april 1784
Petronella Dorothea Humble blev gift d. 27. april 1784 med Laurits Wisbech (1729-1809), kateket og fra 1762 også kordegn & klokker i Kolding. Laurits Wisbech var født o. 30. nov./1. dec. 1729 og var søn af degn & klokker i Kolding, Willum Wisbech & Else Gieskesdtr. Petronella Dorothea Humble havde slægt i Kolding igennem sin mor, født Leeh og født og gift i Kolding. jf. forældrenes personalhistorie.

Familierelationer
Koldings sognepræst fra 1699-1746 var Laurits Christensen Leeh, gift med Elisabeth Randulf. (Wiberg) og han var Petronelle Dorothea Humbles morfars bror.

Laurits Wisbech var gift 2 gange:
Gift 1. gang den 16. april 1766 i Kolding med Anna Wolder, f. ca. 1749, begr. 13. juli 1780 i Kirken. "Min sal. Koun Ane Wolders begravet paa Kirkegaard... (Kilde: Kolding Sct. Nikolaj 1774-1815, Brusk, Vejle, opslag 361). 4 Børn, jf. skiftet og Laurits Wisbech.
Gift 2. gang den 27. april 1784 med Petronella Dorthea Humble f. 1747, begr. 1837. Se skifte nedenfor.

Børn i Humble-Wisbech-ægteskabet
Petronella Dorthea Humble og Laurits Wisbech fik 5 børn, hvor de 4 første var 2 tvillingepar. Ifølge skifte 77 (se nedenfor) var der kun 2 børn levende i 1809:
4) Christen Humble Wisbech, førstefødt og tvilling, stor efterslægt.
5) Laurids Peder Wisbech, ikke tvilling og stor efterslægt.

1. Christen Humble Wisbech (tvilling til Anne), født d. 30. jan. 1785 i Kolding, student 1803, død 18 år gammel d. 26. maj 1811 i Snøde på Langeland.
Tog 1807 teologisk eksamen. Da han døde var han kapellan i Snøde & Stoense, og undervist sognepræst Saxtorps børn i 3½ år. En Humble vendte hermed tilbage til slægtens rødder på Langeland.
(Kilde: "Kolding Studenter indtil 1856")
Skifte: Langelands gods 17. febr. 1812. Skpr. F. 105: "Fuldsøskende: Lars Peter W. i KBH, Else Hele W. i Kolding. Halvsøskende: Anne Sophie W. ~Postm. Limschou i Kolding, Vilhelmine W. ~ Chirurg Simesen i Fredericia. Christiane W. ~forvalter Schiel på Tranekjær. 6 børn. (Kilde: Wads sedler)

2. Anna Humble Wisbech (tvilling til Christen), født 31. jan. 1785 (Kolding), begr. 11. maj 1790 i Kolding, 5 år gammel.

3. Wilhelm Mathias Wisbech (tvilling til Else), født 15. febr. 1789, død 13. maj 1790 i Kolding, kun 1 år gammel.

4. Else Helene Wisbech (tvilling til Vilhelm Mathias), født 15. febr. 1789, død 36 år gl. d. 6. febr. 1825 i Middelfart. Gift d. 29. juni 1815 i Kolding med lærer og klokker i Middelfart Peder Iversen, døbt 31. jan. 1790 i Holevad, død 27. jan. 1867 i Middelfart, søn af husmand i Holevad Ivar Bertelsen og Marie Karup.

5. Laurits Peter Wisbech, født 30. sept. 1790, død 47 år gl. d. 24. august 1837 i Kolding, 47 år gl., kontorist og ekstrapostfører. Lars Peter Wisbech gift med Marie Elise/Elisabet Nyeboe.
Om deres efterslægt, se Dolleris, Danmarks Boghandlere 1912.
Børn: Kilde: Pers. Hist. Tids, årgang 104, 1984:1, og Regelsen, slaegtogdata.dk
FT 1834:
Lars Peter Wisbak [Wisbech] 44 år
Marie Elisabeth Nyeboe, 43 år
Laurits Andreas, 15 år, f. o. 1819
Johannes Lundsgård [Wisbech], 13 år, f. 31. mart 1821 i Kolding Sct. Nicolai sogn, Brusk herred, Vejle amt, kb for 1815-1839, opslag 35. Hjdbt. 2. april og i kirken 1. juli. Faddere: Madme. Simmesen, Jfr. M. Bülow, Jfr. F. Thrane, ... Estrup, M. P. Lund og Fuldmægtig Schøth i Colding. Død 66 år gl. i Kjøbenhavn den 10. marts 1887, begr. 17.marts 1887, gift Kjbhvn, Skifteretsattest 10.5. (Kjbhvn dødsattest 10.5. (2. A., 41-114), Kilde: kb for 1878-1891, Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle amt, opslag 63. (Margrethe Hansine Madsen f. 22. okt. 1842 i Horsens iflg. nk-nyeboe.dk) Flere børn, bl.a. Wilhelm Humble Wisbech, der tog til USA.
Christen Humblet [Wisbech], 11 år, f. 25. juni 1823, hjdbt. 27. juni, i kirken d. 14. sept. Faddere; Jfr. Chr. Limschou, Jfr. C.C. Jacobsen, Postfører Hansen, Postfører Seest og ... Dahl i Colding. Kolding opslag 48.
Dorthea Elisabeth [Wisbech], 7 år, f. o. 1727
Peternelle Dorthea Humble, 87 år, enke, husfaderens mor
Tjenestepige Elisabeth Margrethe Nyeboe, 20 år, ugift. f. o. 1814
Discipel Christian Andreas Tryntegall Gellert Iversen, 19 år, ugift, søn af skolelærer Iversen.

Døde i Kolding 1809
"Cathechet og Klokker Lauritz Wisbeck" blev begr. 5. eller 6.  oktober 1809 og var "død 30 September. 4 Rd Jord. 79 Aar. 10 Ma. gl." (Kolding Sct. Nicolaj, Brusk, Vejle kb. 1774-1815, opslag 428). Dvs. * o. 1.12.1729.
NOTE: Lauritz Wisbeck skrev sidste gang i kirkebogens begravelser for d. 23. dec. 1808 (opslag 425). Ægteviede sidste indførelse d. 16.11.1808. (Opslag 349). Den allersidste indførelse i kirkebogen var om uægte børn den 17.6.1809 (opslag 461), 3½ måned senere.


Døde i Kolding 1837
Petronella Dorothea Humble Wisbech
boede hos sin søn Laurits Peter Wisbech som enke i 1834, døde d. 19. maj 1837 i Kolding, 89½ år gl. (Nygaards sedler)

Noter
Viborg, Nørlyng, Viborg Købstad, Wiborg Kjøbstad, Vestergade, 388, FT-1845, C0551

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Poul Buch 33 Gift Farvermester ??Rodenbye Vejle amt
Johansine 33 Gift Hans kone Colding
Jens Michael 2 Ugift Deres søn Viborg
Christian Wisbech 22 Ugift Farversvend Colding

Viborg, Nørlyng, Viborg Købstad, 8de Qvarteer, Westergade, 389-F1, FT-1850, D3025
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Pauel Buch 38 Gift Farvermester, Husfader Stoubye Sogn, Weile Amt
Johansine Laurentine Udsen 38 Gift hans Kone Colding
Jens Micael Buch 7 deres Søn Wiborg
Christine Anine Buch 5 deres Datter Wiborg
Ane Jensine Kirstine Buch!! 25 Ugift i Besøg, ?? deres stadige Ophold eller H? i Radel pr Weile Almind Sogn, Weile Amt
Paulline Kierstine Seidelin!! 26 Ugift i Besøg, ?? deres stadige Ophold eller H? i Radel pr Weile Pederstrup, Weile Amt
Christen Humplet Wisbech 24 Ugift Farversvend Colding

Vejle, Brusk, Kolding Købstad, Kolding Købstad, Østergade 307 Forhuus Stuen, 1, FT-1880, D4487
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Johannes Lundegaard Wisbech 58 Gift Boghandler Husfader Kolding
Magrethe Hansine Wisbech 38 Gift Hans Kone Horsens
Maren Elisabeth Wisbech 12 Ugift Datter Kolding
Johannes Lauritz Wisbech 9 Ugift Søn Kolding
Thora Magrethe Wisbech 8 Ugift Datter Kolding
Jens Peter Wisbech 6 Ugift Søn Kolding
Christian Wilhelm Wicbech 5 Ugift Søn Kolding
Helene Emma Wisbech 3 Ugift Datter Kolding
Haldur Emilie Wisbech under 1 Aar Ugift Datter Kolding
Christian H. Wisbech 56 Ugift Hans Broder Boghandler Kolding
 

454 Højesterets dom 1876
I Sagen Nr. iVVe*)* Advokat Levinsen Aktor
contra
Johannes Lundsgaard Wisbech og
Christen Humblet Wisbech (Def. Adv. Halkier).
forandredes under d. 14 December 1876 Viborg Landsoverrets i U. f. R. 1876. 1038 meddelte Dom ved saalydende Højesterets Dom.

Den i den indankede Dom nærmere beskrevne Præmiefordeling, til hvilken man ved at kjøbe et Exemplar af den af de Tiltalte, Brødrene Wisbech, forlagte Almanak tillige erhvervede en paa Omslaget af samme trykt Lod-seddel, findes at maatte betragtes som et under Forbudet i Loven af 6 Marts 1869 om Klasselotteriets Ordning ro. m. § 2 henhørende Lottospil, uanset at Præmiernes Fordeling ikke skete ved Hjælp af nogen egentlig Lod-trækning. De Tiltalte ville derfor være at anse efter den * nævnte § med en Statskassen tilfaldende Bøde, der findes at kunne bestemmes til 200 Kroner, hvorhos de ville have at tilsvare Sagens Omkostninger.

Thi kjendes for Ret:
Johannes Lundsgaards Wisbech og Christen Humblet Wisbech bør En for Begge og begge for En bøde 200 Kr. til Statskassen og udrede denne Sags Omkostninger, derunder de ved Landsoverrettens Dom bestemte Salarier og i Salarium til Advokaterne Levinsen og Halkier for Højesteret 30 Kr. til hver.
•) H. R. T. 1876-77 p. 523.
(Kilde: http://www.archive.org/stream/ugeskriftforret00unkngoog/)

Skifter
Brusk herred, Gejstlig skifteprotokol 1767-1802, C 37G-2
45 Anne Wolder i Kolding. 18.8.1780, fol.175.
E: Laurids Wisbech, kateket i Kolding.
Bevilling til uskiftet bo af 18.8.1780.

Brusk herred, Gejstlig skifteprotokol 1767-1802, C 37G-2
50 Else Gedskesdatter i Kolding. 24.5.1783, fol.221, 258B.
Enke efter Vilhelm Wisbech, kordegn og klokker i Kolding. B:
1) Laurids Wisbech, kateket, klokker og kordegn i Kolding
2) Christian Wisbech, amtskirurg i Bergen i Norge
3) Mette Wisbech g.m. Christian von Lange, major i Randers
4) Sofie Wisbech, død, var g.m. Anders Andersen, købmand i Fredericia. 2B:
a Andreas Andersen
b Ditlev Andersen.

Brusk herred, Gejstlig skifteprotokol 1802-1812, C 37G-3
77 Laurids Wisbech, kateket i Kolding. 30.9.1809, fol.31B, 33B, 39B, 43B.
E: Petronelle Dorthe [Humble]. B:
4) Christen Humble Wisbech
5) Laurids Peder Wisbech.
Første ægteskab med [Anne Wolder, skifte 18.8.1780 lbnr.45]. B:
1) Anne Sofie Wisbech g.m. Limeskov, postmester i Kolding
2) Christiane Wisbech g.m. [Albert] Scheel, forvalter [på Tranekær] på Langeland.
3) Else Helene Wisbech g.m. Simonsen, kirurg.
 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Seest kirke


Seest kirkes alter


Seest prædikestol
Fotos: seestkirke.dk
 


Kolding Sct. Nikolai kirke
Foto: S. Juhl 2008,
WikipediaAlter 1589
Foto: S. Juhl 2008,
WikipediaKolding Sct. Nikolai kirke
Foto: S. Juhl 2008,
Wikipedia