Riegelsen-slægt

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Catharine Andreasdatter Riegelsen (1723-1779)

C. A. Riegels (Riegelsen) var datter af den rige købmand, kornhandler, skibsreder & kirkeværge i Nakskov, Andreas Riegels (ca. 1666-1732) og hustru Karen Pedersdatter Holm (1690-1760).

Døbt 1723 i Nakskov
Født 1723 i Nakskov, døbt den 9.maj 1723.


Nakskov kirke 2004. Foto: Jacob Behrens

Gift i sin moders hus
Catharine Andreasdatter Riegelsen blev gift den 20.2.1743 i sin moders
(Karen Holms) hus i Nakskov. Brudgommen var Friderich Green, der først var skriverkarl hos Peter Neve, da denne var ansat i Dansk Kancelli,
derefter hans fuldmægtig, både medens han 1735-37 var stiftamtmand for Lolland-Falster og derefter over Aggerhus stift i Norge. 1736 fik Neve ham ansat som medhjælper hos hospitalsforstanderen i Nykøbing F., der tillige var borgmester. Efter dennes død 1739 efterfulgte Green ham i begge
stillinger, og han blev 1745 tillige byfoged og var enemagistrat fra den sidste rådmands død i 1757.

Han var en dygtig borgmester og udrettede især meget som hospitalsforstander, hvilken stilling han besad til sin død 1775.

8 søskende
Der blev født 8 børn i ægteskabet Riegelsen/Holm:

  • Margrethe Riegels(en), 1709-63, ~ 1728 med Frantz Thestrup
  • Peter Holm Riegels(en), 1710 - død som barn
  • Hans Riegels(en), 1712-70, 1742-46 vicelandsdommer på Lolland-Falster, ~ Bodil Birgitte Flindt
  • Niels Riegels(en), 1714- død som barn
  • Peder Holm Riegels(en), 1715- død som barn
  • Anna Riegels(en), 1717-86, ~ 1.g. med Rasmus Jensen, 2.g. med Poul Moth Thestrup
  • Catharina Riegels(en), 1723-79, ~ Friderich Green, vicelandsdommer, justitsråd

Død i Nykøbing Falster 1779
Catharine Andreasdatter Riegelsen døde 7.6.1779 i Nyk. F. Hun blev begravet 15. juni 1779 "Hr. Justitsrådens Greens Lig nedsat i sin begravelse, Kapellet paa Rosengården, 56 Aar." (Nyk. F. kirkeb. 1771-1815 opslag 110)

Catharine Andreasdatter Riegelsens forældre
Faderen Andreas Riegels blev født ca. 1666, døde 1732 og blev begravet 7.8. 1732 i Nakskov kirke, o. 60 år gammel. Andreas Riegelsen fik borgerskab 1708, enken kornhandler, skat 351 rdl., søn af købmand i Stege Hans Riegelsen, skifte 1678, begravet i Nakskov 7.8.1732, gift samme sted 21.6.1708 med Karen Holm. (Kilde: Pers. Hist. Tidsskr. 1981-1, Købmændende på Lolland-Falster ved midten af 1770-årene. Jf. slaegtogdata.dk, Regelsen)

Moderen Karen Pedersdatter Holm blev født 28.12.1690, ~ 21.6.1708, og døde 27.8.1760, begravet 4.9. 1760 i Nakskov kirke, 70 år gammel. Legatstifter & kirkeværge i Nakskov, 1736-41 ejer af Søllestedgård.
Kilde: Regelsen, slaegtogdata.dk, 2011.

Regelsen-slægt i Helsingør?
Riegelsen-slægten ovenfor var muligvis i familie med rådmand i Helsingør, Rasmus Regelsen (1605-1662), der var gift med Margrethe Jacobsdatter. Rasmus Regelsen var søn af borger i Malmø, Regel Rasmussen. (Læs mere: Regelsen: #175 på
http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,10666.150.html )

Rasmus Regelsen i Helsingør "opførte i 1639 den smukke bindingsværksgård Stengade nr. 50". Der findes et epitafie af købmand Rasmus Regelsen i Helsingør Domkirke. (Kilde: Skt. Olai kirke, Restaureringen af Helsingør Domkirke 2000-2001, Helsingør 2001, side 60).
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Nakskov kirke 2004


Epitafie over Else Mule og Mag. Frantz Thestrup
præst v. kirken 1684-1698


Epitafie fra 1686 over
den ældst kendte kirkeværge
ved Nakskov kirke
gennem 20 år:
Hans Rasmussøn Holm
borger og handelsmand


Fotos: Jacob Behrens
www.sanktnikolaikirke.dk