Rudbeck Christensen Humble 1616

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

"Er Gud med os, hvo kan da være imod os" (1616-1673)

Rudbeck Christensen Humble var søn af Christen Pedersen Humble, sognepræst og provst i Langelands sønder herred og Maren Gregersdatter fra Bøstrup præstegård. Navnet Rudbeck er muligvis kommet fra Rudbeck Pors til Skovsgaard.

Uddannelse
Som barn blev han undervist hjemme i Humble præstegård, hvor faderen havde ansat en privatlærer til børnene. K.U. 1638.

Rudbeck Christensen mistede sin mor i 1618, da han kun var 2 år gammel, og han blev forældreløs 8 år gammel, da hans fader Christen Pedersen Humble døde i 1624, men der var alligevel råd til, at han blev student fra Odense 1638 (Wibergs præstehistorie, bd. III, s. 634) og kom på Københavns Universitet 1638. Det sørgede hans storebror Christen Christensen Humble for. Storebror Christen blev faderens efterfølger som sognepræst ved Humble kirke og blev værge for sine yngre søskende efter forældrenes død.

Embeder
Han blev taget i ed 1642 (ordineret), se "Edsbog for Fyns stift", side 133 : " Rudbecus Christiani Humblius, eccl. Flemmeløs com-minister, 28. Septbr. 1642, æt 26". (Kilde: Kirkehistoriske Samlinger 3. række bind V, siderne 119, 122, 127, 133.)

Blev 23.9.1642 sognepræst i Flemløse Sogn, Fyn. (Wiberg)
Sognepræst i Vrejlev 1645. Provst 1670 (Wiberg)


Vrejlev kirkes gamle præstetavle

Gift sommeren 1649
Gift med Anne Pedersdatter Holm på 9. søndag efter Trinitatis 1649 i Ålborg, Budolfi kirke (søndag d. 22 juli 1649), død 31. Juli 1677 i Saxager, Vrejlev sogn. 3 sønner og 3 døtre. Datter af mag. Peder (Jacobsen) Holm (o.1585-o.1638), sognepræst i Aaby-Biersted i Aalborg stift, (Wiberg) og Gjertrud Nielsdatter Ferslev f. o. 1606, Aalborg.
Læs om slægtsforbindelser tilbage til middelalderen (?)

Deres børn
1. Ide/Ida
Rudbecksdatter Humble f. o. 1650, død e. 1701? Gift med Laurids Nielsen Bech 8. juni 1670, Vrejlev sogn, Vendsyssel. Datter: Helvig Lauridsdatter Bech, f. o. 1677, Ålborg, død 30. juli 1761 i Solbjerg, Mors. (familie?: Lars/Laurids Pedersen, født 1687, død 7. maj 1745?, Solbjerg, Mors. Kb for 1719-1805 Sundby, Morsø Nørre herred, Thisted amt, opslag 73, 58 år gammel)
Laurids Nielsen Bech var forpagter på Kærsgaard i Tornby sogn. Født o. 1646 i Hjørring, død 1712 i Ydby sogn, Thy: "D. 18. september blev begravet Lauridz Nielssøn Bæch, natus 66 Mens. ... D. 5" (kb 1669-1734, Ydby, Refs, thisted amt, opslag 120). Søn af Niels Lauridsen Beck og Helvig Gertsdatter von Acken. (Kilde: Eia Broustbo, eia snbela broustbo.dk)
2. Peder Rudbecksen Humble f. o. 1651, død 9 Nov. 1700, Larvik. Ingen børn. Gift med Idde Elisabet Reyersdatter, hendes 3. ægteskab. Se skifte i Norge.
3. Christen Rudbecksen Humble f. 1. Okt. 1653, Vrejlev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt;  Student Ålborg 1670. (Wibergs præstehistorie, bd. III, s. 634). Død 39 år gl. 9. Dec. 1691, Vrejlev. (Wibergs præstehistorie, bd. III, s. 634) Kirkebogen 1667-1713, opslag 56, side 57: CRH blev "38 år, 3 mdr. og 4 uger" gl. Sognepræst 1673-1691 i Vrejlev-Hæstrup. Gift 26. april 1674 i Ålborg med Karen Christensdatter Winther, f. o. 1653, begr. på Budolphi Kirkegaard 89 år gl. af Mag. Sechman den 24.3.1742 i Ålborg (Budolfi 1719-1764, AO opslag 391), datter af Købmand i Ålborg, Christen Jensen Winther og hustru Anna Nielsdatter. 2 sønner og 4 døtre (Wiberg).
4. Iver/Ifver Rudbecksen Humble f. 1658; død 27. Marts 1696, Hjørring, 38 år gl. Begr. 4. april 1696 Sct. Olai sogn, Vennebjerg, Hjørring, kirkebog 1693-1726, AO opslag 44. Gift med Johanne Madsdatter. Forpagter af Aas  herregård i Taars. Købmand i Hjørring.
5. Anna Marie Rudbecksdatter Humble, døbt 3. juni 1659 (C. Klitgaard: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier, 1945), død e. 1722 Hunstrup-Østerild. Gift 1. med sognepræst i Jelstrup, død 1672, Ole Jacobsen Jelstrup eller Meier af Jelstrup. Børn. Gift 2. 1685 med Christen/Christian Pedersen Øland Aggerholm (CPØA begr. Hundstrup d. 3. aug. 1722, AO opslag 12 og 13, Kbog 1720-1783 "min gode og elskelige Hgl. Fader", (eftermæle skrevet af sønnen og eftf. Rudbech Christensen Humble Aggerholm (1687-1743), også kaldet "Consistorial Raad og Proust Rudbech Humble", (kaldet sådan ved begravelsen i Hundstrup kb. opslag 216), eller er kaldet Rudbeckius [Christensen] Homble 1687-1743, Hunstrup) i Thestrups latinske visitats-notat i Hundstrup d. 1. august 1728, se kb. opslag 4, øverst i Hundstrup kb.) - se Aggerholm slægt (Word-dokument)
6. Bodil Rebekka Rudbecksdatter Humble f. 1664; død 2. Maj 1700 i Jylland. 36 år gl. (se Ålborg Bisp, Geistligt skiftebreve, Pakke I 1671-1679, C 1.427 www.brejl.dk/aalborgstift.htm )

Børnene var alle født i Vrejlev, Børglum Herred, Hjørring Amt. (Kirkebog 1667-1716, Wiberg 3. bind side 634, opslag 319, http://da2.uib.no)

Udgav ligprædiken over fru Ide Giøe til Vregloff [Vrejlev] 1656
Rudbeck Humble skrev i 1655 en ligprædiken "Zions Glæde ofver sin aandelig Prydelse, i en Lij-Prædiken aff Prophetens Esaiæ 61. Cap. ofver Fru Ide Giøe til Vregloff, Sal. Jens Juels til Lindberg, efterlefverske, den hendis Liigs sørgelig... Domkircken i Viborg d. 8. Jan. 1655". Tykt i København 1656. 278 sider. Forfatter: Rubeck Christensøn. Findes på det Kgl. Bibliotek, jf. REX.

Død 1673
Døde fredag d. 31. januar 1673 kl. 6 om morgenen i Lund præstegård, Vrejlev og Hæstrup sogne, Hjørring. Lund præstegård findes ikke mere. Den lå i nærheden af Vrejlev kirke. Se skifte efter Rudbeck Humble  19.6.1673, nr. 4.

Eftermælet
"En ypperlig lærer" (Wibergs præstehistorie, bd. III, s. 634).
Rudbeck Christensen Humbles valgsprog var "Er Gud med os, hvo kan da være imod os". 

Enke gift igen
Anne  Pedersdatter Holm giftede sig igen (o. 1674?), denne gang med Peder Pedersen Hosbond/Husbond, præst i Vrå-Emb-Serridslev i Børglun Herred, Hjørring amt, der selv var blevet enkemand i 1673 efter sin kone nr. 2, Lene Sørensdatter Galskyt. Se skifte 30.3.1674. Nr.5.
Anne  Pedersdatter Holm overlevede sin første mand i 4 år og sin anden mand i 3 år. Hun døde 31. juli 1677, Vrå, Emb og Serridslev sogn i Børglum herred, Hjørring amt, Ålborg stift. (Wiberg præstehistorie, bd. 3 side 631, Digitalarkivet-opslag 317.) Se skifter for Peder Pedersen Husbond og Anne Pedersdatter Holm. 1674. Nr.6. og 7.9.1677. Nr.13.

 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Humble kirke, Langeland 2004. Foto Lis Klarskov Jensen
Humble kirke,
Langeland 2004

Humble kirkes indgang 2004. Foto: Lis Klarskov Jensen
Humble kirkes indgang

BRØDRENE:
Marcus Christensen Humble
Stavanger 1661


Peder Christensen Humble
Hesselager 1668


Erik Christensen Humble
Tryggelev 1673


Hans Christensen Humble?
Køge o. 1640

Fotos LKJ


Vrejlev kirke


Vrejlev kirkes gamle præstetavle


Vrejlev kirkes
prædikestol


Vrejlev døbefont med døbefad, Giøe1639

Fotos: vrejlev-haestrup-sogne.dk