Maren Kirstine Larsdatter (1836-1915)

© Lis Klarskov Jensens aner

Enkemand og gårdmand Peder Hansen blev gift den 4. februar 1860 med pigen Maren Kirstine Larsdatter i Kornerup kirke. Maren var bondedatter fra Kornerup.

En folketælling fra den 1. Februar 1860 viser den unge familie Peder Hansen og Maren Kirst. Larsdatter:
 Peder Hansen, 36 år, husfader - lever af sin jord
 Maren Kirstine Larsdatter, 24 år, hans kone
 Hans, 6 år, barn af mandens første ægteskab
 Jens, 2 år, barn af mandens første ægteskab
 Niels Nielsen, 51 år, aftægtsmand, forsørges af familien (forstanden berøvet på et senere tidspunkt)
 Sidse Jensen, 22 år, tjenestepige

Folketællingen er fra den 1. Februar, men blev først underskrevet den 3. Februar, dvs. dagen før brylluppet.

Peder Hansen drev gården med kun 4 voksnes arbejdskraft, selvom der var 2 småbørn.

Toftegården
Toftegården matr. Nr. 20 lå midt i landsbyfællesskabet, lige over for smeden på den anden side af gadekæret. En gård på 36 tønder land. Matrikelkortet fra 1800 viser, at der lå en firlænget gård samme sted. De nuværende bygninger blev opført ca. 1859 ifølge “Danske Landmænd og deres indsats", side 255.

Stuehuset
En brandforsikringsvurdering fra den 20. Juni 1919 fortæller, at stuehuset var på 16 fag og var 37 ¾ meter (?) langt og 10 ¾ dybt med ydermur af sten og ler, opført af fyr og eg under tømmer. Set fra øst var der 4 fag med vaskehus og pigekammer, 10 fag til stuer. Loft overalt og bræddegulv.

Lo og stald
Der var også en lo og en stald på 11 fag, der var 10 ¼ meter dyb, opført af sten og ler med stråtag. Bindingsværk var af blandet tømmer og indrettet fra nord med 4 fag vognport, 3 fag lo og 4 fag hestestald.

Kostald og roehus
Endnu en bygning var bygget på samme måde. Det var 10 fag, der indeholdt (regnet fra nord) 2 fag brændehus, 3 fag vognport, 2 fag roehus og 3 fag kostald. Bygningen var 25 meter lang og 10 ¼ dyb.

Svinehus
Selvfølgelig var der også et svinehus i hele på 5 fag på 13 ½ meter lang, 10 ¼ dybde.

Nyttehaven
Og nyttehaven bag stuehuset har været dyrket til mindste bid. Der lå måske også hønsegården, som den gør i 2005, og dueslaget og kaninburene, kartoffelrækkerne, persillen og gulerødderne. Her kunne man jo have herlighederne i fred for køer, geder og heste, når de skulle ud af stalden på den anden side af stuehuset og ned til gadekæret.

Gården lå beskyttet af store egetræer ned mod gadekæret og foran kostalden og porten op mod gården. Kreaturerne havde fri adgang til lidt morgenvand og et nip grønt græs på turen ud mod marken og til lidt aftenvand og et nip grønt græs på vejen ind til malkning i stalden. Ingen hast - ingen forandringer.

Maren Kirstine Larsdatter (1836-1915)
Peder Hansen sad som enkemand med et par små børn, Hans på 6 år og Jens på 2 år, i Sæby i 1860. En uholdbar situation i det lange løb. Men hvor finder man den rigtige kone? Eller måske var det konen, der fandt manden?

Ifølge Søren Larsens slægtshistorie kom ægteskabet mellem Peder Hansen og Maren Kirstine Larsdatter i stand som ved som mange andre ægteskaber - ved venners og families mellemkomst:
“Maren Kirstine, Lars Christensens datter var i modsætning til hendes to yngre søstre umådelig køn, så selv herrerne fra herregårdene, som ellers ikke regnede med bønderpigerne, sværmede for hende. Men hun rejste som 23-årig ind til Sæby som kone hos en enkemand. Hun var ked af at være hjemme og gå og trække frem og tilbage på landevejen med mælkevognen. Køerne stod vist så godt som hele sommeren på Hallis, så det var frem og tilbage næsten hele dagen. Da så en pige fra Kornerup, Emilie, havde tjent i Sæby og kendte Peder Hansen, som lige var blevet enkemand, fik hun forbindelsen i stand, og de blev viet i Kornerup kirke 4/2.1860. Forlover på Peder Hansens side var Jens Hartvig, forlover på Maren Kirstines side Lars Christensen.”

Maren Kirstine, født den 6.9.1836 i Kornerup, var datter af Lars Christensen, (født den 23.12.1808 i Daastrup sogn), der blev gift den 2.6.1832, 23 år gammel med Maren Rasmusdatter, (født 1813), 18 år gammel. Faderen Lars Christensen var uden anden kapital end sin store dygtighed, bl.a. til at bygge bindingsværkshuse og spille violin - og såmænd også til at spille kort. Han døde den 3.10.1884. “Han var blevet syg, og det var galt med afføringen, og da der vel ikke dengang var hjælp at få, og smerterne blev ham uudholdelige, tog han selv sit liv, hvilket jo kan undskyldes under slige omstændigheder.”, meddeler Søren Larsens slægtshistorie, side 6-9. Dengang kom hjemmesygeplejersken ikke og gav morfin-indsprøjtninger. Kirkebogen meddeler kort og godt, at Lars Christensen hængte sig.

Hallis var et engområde, der hørte til Lars Christensens gård, der lå mellem Kornerup og Gevninge, bag ved det nuværende Lindenborgvej 108, ifølge Asger Olsen, Sæby.

Kirkebogen for Kornerup sogn, Sømme herred, Roskilde amt for 1829-1878 viser, at Maren Kirstine Larsen blev døbt den 1ste November i kirken, datter af gårdmand Lars Christensen og hustru Maren Rasmusdatter. Pigen Ane Catrine Rasmusdatter fra Herslev bar barnet. Faddere var gårdejer Ole Mogensen, Grdmd. Niels Conradsen, Møller Wie…?, alle i Kornerup. Moderen var indskrevet i kirken den 1. November. Se mere om Marens familie i Søren Klarskov Larsens slægtshistorie.

Brylluppet i Kornerup
Kirkebogen for Kornerup sogn 1829-1878 har side 71 noteret Peder Hansens og Maren Kirstines bryllup som det første i 1860: Den 4. Februar blev Copulerede gårdmand og enkemand Peder Hansen af Sæby, 37 år gl., vaccineret 1823, skifteattest 27. April 1858, og pigen Maren Kirstine Larsdatter af Kornerup, 23 år gl., vaccineret 1837 af Larsen (?). Her optrådte stedfaderen Jens Hartvig som forlover for brudgommen og Lars Christensen som forlover for bruden som ovenfor nævnt. Jeg kan ikke helt læse anmærkningen, men muligvis står der, at der er lyst første gang den 3die søndag efter Trinitatis 1859?

Peder Hansens og Maren Kirstine Larsdatters børn
Foruden de 2 børn af første ægteskab, Hans og Jens, fik Peder Hansen 7 børn i sit andet ægteskab:

1. Ellen Marie Pedersen, født den 8de februar 1861 i Sæby, hjemmedøbt den 15. Februar, døbt den 15. April i kirken. Faddere var pigen Karen Marie Frederiksen, gårdmand Hans Henrick Jørgensen, do. Hans Peter Olsen, do. Hans Hansen, alle Sæby. Konen introduceret 15. april. Blev gift med mølleren på Viby Mølle, Anders Nielsen og fik 10 børn.

2. Christian Hartvig Pedersen, født i Sæby den 18. Juni 1864, døbt den 7. August / 11. Søndag efter Trinitatis i Sæby kirke. Moderen var da 24 år. Faddere var pigen Maren Kirstine Hansdatter, gårdmand Hans Hansen, do. Jens Hartvig Rasmussen, do. Hans Henrick Jørgensen, alle Sæby. Konen introduceret 7. August.
Rejste til Amerika i 1890. Boede i Chicago, blev gift og fik 5 børn. Sendte foto af hustru og 5 børn: 2 piger, 2 drenge og en baby. Seneste foto er fra oktober 1920, 56 år gl. Herefter høres ikke mere nyt. (Kilde: Asger Olsen)

Navn: Pedersen, Hartvig. Stilling: Gårdbestyrer
Alder: 25 Bestemmelsessted: Chikago
Kontrakt nr.: 195000 Forevisningsdato: 3/26/1890
Fødested: ? Fødesogn: ?
Sidste oph.sogn: Sæby Sidste oph. amt: København
Sidste oph.sted: Sæby, Roskilde Bestemmelses land: USA
Bestemmelses by: Chicago Bestemmelses stat: Illinois
Skibsnavn: Indirekte
IDkode: I8990P5411
Kilde: http://ddd.dda.dk/


3. Peder Laurits Pedersen, født 20. Juni 1867 i Sæby, døbt den 9. August i kirken. Moderen var 30 år gl. Som faddere er gmd. J. Hartvig Sæby, gmd. H. Hansen Sæby, gmd. Lars Christensen, Kornerup. Købmand (stavet med Kj-) Jensens (?) hustru i Sæby bar barnet. Konen introduceret samme dag. Blev tømrer og vendte hjem og overtog driften af gården, da Christian Hartvig rejste til Amerika. Viet til pige Karen Marie Jensen søndag den 3. Juni 1899 i Gadstrup kirke. Peder Laurits døde pludseligt tirsdag den 2. Februar 1932 og blev begravet på Sæby kirkegård den 6. februar, 65 år gammel.

4. Maren Hansine Christine Pedersen blev født den 22. Januar 1870 i Sæby og døbt den 15. April 1870 i kirken. Faddere var gårdmand Hans Hansens datter Marie, gmd. Jens Hartvig Rasmussen, gmd. Hans Hansen, ungkarl Søren Christian Olsen, alle af Sæby. Ingen oplysning om introducering af moderen. Blev gift med mejeribestyrer Viggo Jensen fra Bornholm, der døde tidligt af tuberkulose. Fik børnene Hans, der døde som barn, og Frithiof. Frithiof skriver om broderens sygdom: " Han blev smittet med Skarlagensfeber, der slog sig på nyrerne, så de standsede, og dengang havde lægen ingen midler derimod, så han døde 8½ år gammel." Frithiof var en kvik dreng, der tog sine eksaminer og blev overlærer i Hellerup, til han blev pensioneret og historisk interesseret slægtsforsker. Frithiof boede sammen med moderen indtil hendes død i 1946. Frithiof selv er begravet på Hellerup kirkegård ved siden af moderen Maren Hansine Christine. Gravstedet er nu udløbet. Læs mere i sønnen Frithiofs beretning.

5. Sophie Frederikke Pedersen, født den 6. Juni 1871, døbt den 3die september 1871. Moderen var 35 år. Faddere: Barnets moder, der står først som fadder og sikkert bar barnet, gmd. Jens Hartvig Rasmussen, gmd. Søren Christian Olsen, gmd. Hans Hansen, alle af Sæby. Ingen oplysning om introducering af moderen. Blev gift med fodermester på Vemmetofte, Erik Bruun.

6. Søren Klarskov Pedersen, født den 16. Maj 1873 og døbt den 3. August 1873. Moderen var 36 år. Faddere var barnets moder, som nok også bar barnet, gmd. Jens Hartvig Rasmussen, gmd. Søren Chr. Olsen , gmd. Hans Hansen, alle af Sæby. Ingen oplysning om introducering af moderen. Desværre døde Søren den 4. Marts 1874, næsten 9 måneder og 18 dage gl., begravet den 20. marts 1874. Kun faderen er opført.

7. Søren Klarskov Pedersen, født den 19. Juni 1874 i Sæby, hjemmedøbt 25. August 1874 og døbt den 6. September 1874 i Sæby kirke. Faddere: barnets moder, gårdmand Jens Hartvig Rasmussen, gårdmand Hans Hansen og gårdejer Søren Chr. Olsen. Søren blev konfirmeret i Sæby kirke i 1888. Udskrevet af skolen den 25.9.1888. Blev bagermester og gift første gang med Dora Andersen, gift anden gang med Sofie Sommer, født 1886 i København. Flyttede til KBH, byggede villa Nebbegårdsbakken 26 i Søborg, Brønshøj. Fik børn i begge ægteskaber.

Faddere
Ved at kigge på fadderne, er Jens Hartvig og Hans Hansen med til familiens barnedåb hver gang, og Søren Christian Olsen er med ved de sidste 4 børns dåb. Moderens far, Lars Christensen, var kun med ved det 3. Barns dåb i 1867.

Klarskov-navnet
Søren Klarskov Pedersen var den eneste af børneflokken, der fik moderens familienavn Klarskov ved dåben, et navn der stammer fra moderens familie helt tilbage til gården Klarskov ved Marslev på Fyn i 1700-tallet. Søren var også et familienavn i moderens familie. Jf. Frithiof Bohners og Søren Klarskov Larsens slægtsforskning.

Peder Hansen død 1879
Maren Kirstine Larsdatter lagde to familiemedlemmer i graven i 1879: Peder Hansens stedfader, Jens Hartvig Rasmussen, døde den 22. Juni, omtrent 78 år gammel. Og næsten 4 måneder efter døde Peder Hansen den 10.10.1879, kun 57 år gammel.
Peder Hansens begravelse foregik den 17. Oktober 1879 i Sæby kirke. Kirkebogen skriver, at Peder Hansen var “Ægtemand, Gårdejer i Sæby. Han var en søn af Gaardfæster Hans Jensen i Sæby og født det Sted den 28. Marts 1822. 57 Aar.” Kirkebogen angiver også, at der findes en skifteretsprotokol den 13/10 79 - Brix. Og en dødsattest 13/10-79 af ligsynsmand P. Andersen & Fischer.

Folketællingen fra 1880, et halvt år efter begravelsen, oplyser at Peder Hansens enke, Maren Kirstine Larsen, der nu var 43 år, født i Kornerup Bye, Svogerslev sogn, Kjøbenhavn amt, overtog fæstet på gården. Hun havde en tjenestekarl Hans Petersen på 25 år til at hjælpe sig. Han var født i Ordrup sogn, Frederiksborg amt, og var altså ikke Peder Hansens søn af første ægteskab.
Hun fik også hjælp af de hjemmeboende børn:

 Ellen Marie på 18 år
 Christian Hartvig på 15 år
 [Maren] Hansine Christine på 10 år
 Sophie Frederikke på 8 år
 Søren Klarskov på 5 år
Sønnen Peder Laurits på 13 år ses ikke i folketællingen. Måske var han ude at tjene?

Det har ikke været nemt at få tingene til at hænge sammen med kun én tjenestekarl, en datter og en søn over 15 og 3 mindreårige børn, der måtte hjælpe til, så godt de kunne.

I Folketællingen for 1890 står der, at familien nu består af
 Maren Kirstine Hansen, 53 år og enke, husmoder og gårdejer, født i Kornerup
 Christian Hartvig Petersen, 25 år, barn og gårdbestyrer, født i Sæby
 [Maren] Sophie Frederikke Petersen, 18 år, barn og født i Sæby
 Hans Christian Ammonsen, 15 år, tjenestedreng født i Kyndby
Søren arbejder på Viby Mølle i 1890.

Maren Kirstine Larsdatter døde på gården den 10. Marts 1915 i Sæby, 79 år gammel, og blev begravet den 16. marts af sognepræsten. Hun ligger begravet på Sæby kirkegård.

Toftegården indtil 2008
På Bramsnæs Arkiv i Sæby har slægtsforsker Asger Olsen indleveret noget materiale om Toftegården, der var på 36 Tdr. land. Dette materiale bruger jeg i det følgende.
Desværre er slægtsforsker Asger Olsens oplysning om, at børnene Hans og Jens skulle være Maren Kirstines medbragte før-ægteskabelige børn ikke rigtig. Hans og Jens var børn af Peder Hansens første ægteskab og var henholdsvis 6 og 2 år gamle i 1860.

Første generation på gården
Toftegårdens bygninger blev opført ca. 1859, dvs. det år Peder Hansen blev forlovet med den unge pige Maren Kirstine Larsdatter fra Kornerup. Måske har hendes far, Lars Christensen, hjulpet den kommende svigersøn. Svigerfar var efter sigende dygtig til at bygge bindingsværkshuse. Der har ligget en gård på stedet før, men den blev åbenbart revet ned med den nye ejer/fæster, Peder Hansen. Jorden lå under Krabbesholm gods.

Enken Maren Kirstine Larsdatter drev gården videre og købte gården ifølge tinglysning den 14. Juni 1887 ifølge salgskontakten i 1898, da hun solgte til sønnen Peder Laurits. De andre børn fik hver 500 kr. ved salget.

Af salgskontrakten fremgår det også, at enken bl.a. fik udbetalt 1000 kr. kontant og 400 kr. i årlig aftægt, “fri lægehjælp, medicin og pasning i sygdomstilfælde“. Desuden skulle Peder Laurits sørge for moderens ildebrændsel, fri hjemkørsel og “yde mig befordring til rejser 6 gange årlig, når jeg ønsker det, dog ikke i den travle så- og høsttid. Også min hæderlige begravelse efter egnens skik og brug…” Moderens aftægtsbolig skulle bestå “af den såkaldte mellemstue og gæsteværelse, samt 1 fag af øvrerstuen, hvilken indrettes til stue, køkken og spisekammer.” i tilfælde af, at moderen skulle flytte bortfalder alle andre ydelser, men aftægtsboligen skal stå disponibel til enhver tid. Det fremgår af regnskabet, at indretningen af aftægtsboligen kostede 50 kr., og at begravelsen ville kunne koste 200 kr. Kontrakten blev underskrevet i Roskilde den 17. Juni 1899. Moderen underskrev sig Maren K-j-erstine Larsen og Peder Laurits underskrev sig Laurits Petersen med t.

Anden generation på gården
Peder Hansens enke Maren Kirstine Larsdatter solgte gården til sin søn Peder Laurits i 1899 og sad på aftægt på gården indtil sin død i 1915.

Toftegården ejedes af Peder Laurits Pedersen, Søren Klarskov Pedersens bror, fra 1899-1932, hvor han døde. Hans enke, Karen Marie Jensen, førte gården videre fra 1932 til 1940, hvor sønnen Arno Laurits Pedersen overtog og drev gården fra 1940 indtil sin død i 1997. Arnos mor, Karen Marie Jensen, boede på aftægt på gården indtil sin død i 1952, ifølge Asger Olsen. Arnos hustru Alma Edel Jensen, født 10. Marts 1919 i Lellinge, fraflyttede gården den 29. Januar 1998.

Tredje generation på gården
Arno Laurits Pedersen blev tredje og sidste generation på Toftegården i Sæby, som dermed kunne kaldes en slægtsgård. Og dermed var gården ude af Klarskov-slægtens eje.

Note: Gården blev solgt i 1997 til forpagteren af jorden, Jørgen Larsen, der samme år solgte gården med o. 3 Tdr. land til Jan Børge og Betina Gregersen, der foretog en større renovering af stuehuset. (Kilde: Asger Olsen, Sæby)

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Maren Kirstine Larsdatter

(Kilde: Frithiof Bohner)


Maren Kirstine Larsdatter
(Kilde: Mors familiebilleder)


Maren Kirstine Larsdatter
(Kilde: Lise/Asger Olsen)


Peder Hansens gård,
Toftegården i Sæby,
Bramsnæs


Datteren Maren Hansine Christine med børnene
Hans og Frithiof


Datteren Frederikke, gift med Erik Bruun. Ses med nevøen
Frithiof, der er på ferie