Rasmus Pedersen Bregnemose

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Rasmus Pedersen Bregnemose, præst i Herrested ca. 1579, var født i Assens 1537. Han var i 12 år cappelan i Ringe hos Thomas Simonsen, og endelig præst i Herrested, hvor han giftede sig med formandens enke Marine Otteoniensis, Poul Overskærs søster, som med sin første mand Claus Juul havde 6 børn og med hr. Rasmus 10. Af de første levede 4, af de sidste 7 piger og 1 dreng. Ifølge visitatsbemærkninger 21/3.1589 var denne, der hed Hans i Nyborg skole. Om præsten, der var 52 år, bemærkes, at han var en god bas og rød under ansigtet. Der var 50 tiendeydere. Kirken tornet (med tårn) med et spir på enden af coret tækket med bly på nørre side med holsten (skal være holts, d.v.s. spån). På søndre side var koret og runddelen bagyed med bly, det andet også med holts, tårnet med vingesten, meget hugget kamp i coret. Runddelen altertavlen krucifiks smukt på fløjene med de 12 apostle. Forrest ved højre side neden for coret prædikestolen, for coret højt ved hvælvningen i forgylt lidet statelig monstrans af kobber, alle bøger, nye stole af fyr kostede alle 90 Daler. Prædikestolen kostede 32½ Daler, klæder gode, 2 messinglysestager. Kirkegård neden udi en dal. Kirken på et højt bjerg, kirkegårdsmuren god, 11 træer, kirkeladen ved magt. Marine Ottesdatter blev gift med eftermanden og levede endnu 26/9.1598.

Navnet Bregnemose må stamme fra landsbyen af samme navn i Verninge sogn i Odense amt.

En søn af R. P. Bregnemose, Claus, blev præst i Vester Skerninge - Ullebølle 1613 til sin død 1626. Vistnok student fra Odense skole 1589, var gift 3 gange og havde 17 børn, og ved visetats i præstegården læste disse om aftenen for biskoppen og sang overmåde smukt, så hr. Claus er udgået
fra barndomshjemmet med fromme indtryk.

Kilder: Vibergs præstehistorie, Fyns historie og topografi.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Dåbsfad i Køge Kirke
skænket  1635 af
Hans Christensen Humble og Karen Hansdatter