Siger Jensen

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Siger Jensen, gårdmand i Herslev, født 1629. Angives i Matr. 1682 at bebo gård No.9. Første gang gift med Mette Samuelsdatter, som døde i begyndelsen af året 1677. I dette ægteskab havde han børnene Samuel, Jens, Anders og Boel. Men allerede 18/11.1677 blev han viet til Malene eller Magdalene Hansdatter, sandsynligt datter af gmd. Hans Pedersen. (1682 Matr. No. 10).

Siger Jensen døde og blev begravet i Herslev 5/1.1692, og som følge af de mange levende børn blev han stamfader til en meget talrig slægt, som ikke alene lever her på egnen, men også er spredt viden om. Ved hans død var de fire forannævntes alder 30, 28, 20 og 24 år, og derefter i andet ægteskab Hans 12 år, Mette 10, Anne 9 og Inger 5 år.

Gift med Malene eller Magdalene Hanstatter.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Arbejdsvogn. Frilandsmuseet. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Arbejdsvogn. Frilandsmuseet