Ane Cathrine Hansdatter FT 1845

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Det Wærnske Institut, FT 1845. Frederiksberg
Ane Cathrine Hansdatter arbejdede på Det Wærnske Institut på Frederiksberg i 1845. Det Wærnske Institut blev oprettet i 1814 og havde i over 70 år fast adresse på Allégade 6 - jf. www.frederiksbergbilleder.dk Familien Sommer boede på dette tidspunkt på Allégade 7, altså lige overfor. Det er muligt, at Ane Cathrine Hansdatter og Anton Siegfred Sommer har mødt hinanden her.

Seidelin-slægten og Gjertrud Wærn
Pudsigt nok har Sommer-slægten familieforbindelser til stifteren af Det Wærnske Institut, Martha Wærn (1741-1812), da Giertrud Wærn (1721-1805) var gift med Hans Seidelin Møller (1725-1800), og boede på Møllersdal, Bryrup sogn i Jylland. (Mogens Seidelins slægtsbog II, s. 474, s. 476 - broderen Rasmus Wærn, s. 479 Giertrud Marie Wærns familieforhold)
 

Billede tv.: Det Wærnske Institut,  Møllmanns gamle landsted, bag Allegade 6, Frederiksberg. Foto ca. 1900. Tak til: www.frederiksbergbilleder.dkBillede tv.: Det Wærnske Institut lå 1845 i Allegade 6, Frederiksberg.  Møllmanns gamle landsted. Foto 1910. Tak til: www.frederiksbergbilleder.dk

Instituttet flyttede i 1887 til Kastanievej 2, Frederiksberg.
 

 
Billede tv.: Det Wærnske Instituts nordre sidelænge til Møllmanns gamle landsted (th. i billedet) bag Allegade 6, Frederiksberg. Foto ca. 1910. Tak til: www.frederiksbergbilleder.dk


 

Institut og kostskole
Instituttet var en mindre kostskole for piger af borgerstanden, der her blev uddannet til duelige husmødre. Det var også et opdragelses- og undervisningsinstitut for fattige og faderløse borgerdøtre. Se også nedenfor på siden.

Man kan se kildemateriale på Landsarkivet for Sjælland.

Det Wærnske Institut i folketællingen for 1845
På adressen boede der en husbestyrerinde, tjenestefolk, 18 elever og en gartner med karl og andre logerende som en teologisk professor med familie og en kanceliråd med familie m.fl. I alt 40 mennesker.

En Maren Pedersdatter 31 Ugift Tjenestepige Kirke Sonnerup, Roskilde Amt, boede også Allegade 6, og hun har nok været en bekendt af Ane Cathrine Hansdatter, gift Sommer, der også var fra Kirke Sonnerup.

København, Sokkelund, Frederiksberg, Frederiksberg, Heelgaard, værnske Institut, 11, FT-1845, B6459
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Mette Hagerup 64 Enkemand Huusbestyrerinde Laurvig
Elisabeth Egede 44 Ugift Lærerinde Nexø
Haagen Pedersen 46 Ugift Tjenestekarl Ballerup, Kbh. Amt
Ane Jørgensen 49 Ugift Tjenestepige København
Ane Hansdatter 28 Ugift Tjenestepige Kirke Sonnerup, Holbæk Amt

Elever:
Henriette Wedege 17 Ugift Elev København
Caroline Ørsted 16 Ugift Elev København
Augusta Bache 17 Ugift Elev København
Margrethe Friis 15 Ugift Elev Thisted
Sophie Schmidt 16 Ugift Elev København
Petræa Petersen 16 Ugift Elev Slagelse
Julie Bash 15 Ugift Elev København
Sophie Lohse 17 Ugift Elev Fortunen
Dorothea Sørensen 16 Ugift Elev København
Ida Møller 13 Ugift Elev København
Margrethe Torkelin 16 Ugift Elev Helsingør
Anne Møller 14 Ugift Elev Roskilde
Alvilde Jensen 12 Ugift Elev Horsens
Mette Mygdahl 12 Ugift Elev København
Henriette Næser 12 Ugift Elev Ostindien
Magdalene Storm 10 Ugift Elev Ved Ringsted
Julie Agier 11 Ugift Elev Viborg
Christiane Sivitzer 16 Ugift Elev Fyn

Andet personale og logerende
Jacob Hermansen 51 Enkemand Gartner Helsingør
Anders Larsen 29 Ugift Hans karl Tørslev, Frederiksborg Amt

Hagen Hohlenberg 48 Gift Dr. Theol. Prof. ved Univ. København
Hanne Malling 48 Gift Hans kone København
Johannes Hohlenberg 12 Ugift Deres søn København
Ove Hohlenberg 10 Ugift Deres søn København
Vilhelm Hohlenberg 9 Ugift Deres søn Frederiksberg
Hans Hohlenberg 7 Ugift Deres søn Frederiksberg
Elise Hohlenberg 13 Ugift Deres datter København
Christiane Hohlenberg 10 Ugift Deres datter København

Julie Malling 42 Ugift Pensionist Vesterbro
Magdalene Gorring 27 Ugift Ernæres af huusfader Nøragergaard
Niels Jensen 37 Enkemand Tjenestekarl Hvidovre, Kbh. Amt
Maren Pedersdatter 31 Ugift Tjenestepige Kirke Sonnerup, Roskilde Amt
Johanne Hansen 18 Ugift Tjenestepige København

Bent Grønberg 53 Gift Kanceliråd og kasserer ved Postkassen København
Marie Raffenberg 36 Gift Hans kone København
Marie Grønberg 23 Ugift Deres datter Vesterbro
Sophie Christensen 31 Ugift Tjenestepige Præstø
(Kilde: DDD DDA)

Stifteren
Martha Wærn (1741-1812) oprettede "et testamente, hvori hun bestemte, at størstedelen af hendes formue skulle gå til oprettelse af et opdragelses- og undervisningsinstitut for fattige og faderløse borgerdøtre. Formålet med instituttet var at give dem en opdragelse, så de, når de kom til skelsår og alder, kunne varetage opgaven som hustru og moder eller, hvis ikke de blev gift, ernære sig selv på en for deres stand passende måde. MW bestemte at instituttet skulle bære navnet Det Wærnske Institut, og hun udarbejdede en detaljeret plan med omhyggelige overvejelser om pigernes opdragelse og oplæring. Det var gudsfrygt og god moral, arbejdsomhed, renlighed og orden samt praktiske og teoretiske færdigheder inden for husholdning og håndarbejde, der skulle indpodes i pigerne, så de ville kunne varetage deres senere opgaver som “duelige Huusholdersker”. Dette formål faldt i tråd såvel med tidens pædagogiske debat og samfundets behov for en forbedret pigeopdragelse som med den private velgørenhed, der var borgerskabets forsøg på at løse samfundets sociale problemer. At gavne det offentlige var da også et erklæret mål for MW, der testamenterede midler til Almindelig Hospital, Nicolai Sogns Arbejdshus, Skt. Hans Hospital og Herlufsholm Skole."
Citat fra:

http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1702/origin/170/
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Allégade 13, Frederiksberg

ca. 1916, Varieté Billighedens traktørhave
www.frederiksbergbilleder.dk
Se stort billede