Adam Levin Hølling

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Premierløjtnant ved Det nordenfjælske hvervede Regiment
Om Adam Levin Hølling og hans slægt er der kun få oplysninger i Mogens Seidelins slægtsbog:

Familie
"Hans Forældre samt hans Fødested og -tid kendes ikke. En Broder til ham, Poul Hølling, var Proviantforvalter paa Hitler Skanse i Sydslesvig."

Broderen Poul Hølling "ansattes 1708 som Proviantforvalter paa Hitler Skanse og døde 8. December 1716. Hans enke søgte 14. November 1717 om Pension "i sin Høje alder"." (Mogens Seidelin, II side 844)

Det er sandsynligt, at slægten Hølling har slesvigske rødder.

Viet ca. 1722 til Ide Lisbeth Schøller/Schøllen
Heller ikke Adam Levin Høllings vielse til Ide Lisbeth Schøller kendes helt bestemt. Ifølge Mogens Seidelin fandt den sted før november 1722. Det ser ud til, at brudens medgift blev brugt til brudgommens militære stilling og ekvipage, foruden til bryllupsudgifterne og brudeudstyr. (Se mere i Slægtsbogen I, side 240) Bruden har været i begyndelsen af tyverne ved sit bryllup.

1718
"Adam Levin Hølling var fra 7. Februar 1718 til Regimentets Nedlæggelse 1730 Løjtnant ved "Jydske og fynske nationale Dragonregiment", Skanderborg Eskadron. Regimentet, der var oprettet 1717, nedlagdes 30. Oktober 1730. I 1722 vides han at have boet i Hylke lige Syd for Skanderborg, - idet Fruering-Vitved Kirkebog beretter, at "Ide Skøller Leutnants Hyllings af Hylke" den 22. November 1722 holdt et Barn over Daaben, - og 1723 fik Hølling selv et Barn døbt i Hylke og næste Aar et Barn begravet samme Sted..." (Mogens Seidelin I, side 239).

"Ved dåben i 1723 var alle fadderne slægtninge til hans hustru: hendes 2 morbrødres hustruer: magister Nichel Seidelins hustru Cathrine Luxdorph fra Skanderborg og sognepræst Hans Seidelins hustru Anna Faber fra Sneptrup; sidstnævntes søn Jørgen Seidelin, kapellan i Skanderborg; samt hendes kusine Ide Seidelin og dennes mand Palle Møller "fra Holgård" Med kusinen Ide Seidelin og Palle Møller har Høllings åbenbart haft en del forbindelse, thi løjtnant Hølling træffes som fadder til 3 af Palle Møllers børn - 1723 i Skanderborg og 1729 og 1731 i Bryrup."

Premierløjtnant 1732
"11 juni 1732 blev Hølling karakt. premierløjtnant ved "Det nordenfjælske hvervede Regiment tilfods" som 1730-42 stod i Kristiania, og hvis chef 1730-33 var generalmajor Johan v. Øtken, fra 8. juni 1733 Generalmajor Johan Frederik Frøhlich."

Ide Lisbeth Schøller død i 1732?
Ide Lisbeth Schøller/Schøllen blev begravet "vistnok i 1732". Det er ikke angivet, hvor hun er død og begravet. Men Amtsforvalter Hans Justesen kunne i 1737 skrive, at han erfarede, at løjtnant Høllings "Frue, som boede i et andet Amt [end Skanderborg Amt], alt for nogle Aar siden i slet Tilstand er bortdøet" og "Aaret efter omkom Løjtnanten selv ved Drukning." (Mogens Seidelin "Den Seidelinske Slægtsbog", bind I, 1963)

Ide Lisbeth Schøller har været i begyndelsen af trediverne ved sin død.

Adam Levin Hølling druknet på rejse 1733
"Den 25. juli 1733 fik Hølling 6 Måneders Permission "udi egne Affaires til Danmark". Den 16. September 1733 druknede han på Rejsen fra Norge til Danmark med en Galiot fra Horsens, ført af Skipper Ole Dahl; han "skal udi det samme Dato [16. september] vaarne stærke uvejr være forulykket og bortebleven". Om hans Død beretter et Brev fra Generalmajor Johan Frederik Frølich, dat. Tønsberg 30. december 1733, til Kongen (Rigsarkivet, KBH, Krigskancelliet: Refererede sager 20 januar 1734, §5."

Ifølge amtsforvalter Hans Justesen var Adam Levin Hølling allerede blevet enkemand året før.

Deres børn
Der blev født mindst 6 børn, hvoraf de 5 levede i 1737:

1. Povel Hølling, f. ca. 1720?
2. Anne Dorthe Hølling, f. ca. 1721, død 1724
3. Cathrine Mette Hølling, f. 1723, Hylke, død e. 1756
4. Samuel Christopher Hølling, f. 1725, død 1808
5. Nicolai Hølling, f. ca. 1727, død e. 1770
6. Christian Hølling, f. ?

(Mogens Seidelins Slægtsbog II, "Sjette Slægtsled", s. 547 og 902)

www.familysearch.org
Oplysningerne er ikke checket i kirkebøgerne, jf. Seidelins oplysninger ovenfor:

1. Povel Hølling
Birth: 1720 Fruering, Skanderborg,Denmark
Spouse: KIRSTEN NIELSDR
Marriage: 20 OCT 1759 Snejbjerg, Ringkobing, Denmark

2. Anne Dorthe Hølling
Birth: 1721 Fruering, Skanderborg, Denmark
Death: 1724 Hylke, Skanderborg, Denmark
Burial: 28 Mar 1724 Hylke, Skanderborg, Denmark

3. Cathrine Mette Hølling
Birth: 1723 Fruering, Skanderborg, Denmark
Christening: 3 May 1723 Hylke, Skanderborg, Denmark
Spouse: Jørgen Alexander Lohmann
Marriage: 12 Dec 1749 Horsens, Vejle, Denmark

4. Samuel Christopher Hølling
Birth: 25 Aug 1725, Denmark
Death: 2 Dec 1808 København, Denmark
Burial: 6 Dec 1808 København, Denmark
Spouse: Else Christiane (Qvisten\Orteman Quist
Marriage: 27 Nov 1761, Kobenhavn, Denmark

5. Christian Hølling
Death: aft 1738 Holstebro, Ringkøbing, Denmark

6. Nicolai Hølling
Birth: 1727, Denmark
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Sønderjylland. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Sønderjylland 2009

Udsigt fra vindue i Kommandørgården, Sønderjylland. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
  Kommandørgården 2009
på Rømø