Ane Cathrine Sommer, f. Hansdtr.

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning  

Ane Cathrine Hansdatter (1816-1899)
Anton Siegfred Sommers kone, Ane Cathrine Hansdatter, blev født den 15. juli 1816 i Kirke Sonnerup sogn ved Roskilde, hjemmedøbt den 16. juli og i kirken den 11. august 1816.
Forældrene var husmand Hans Jensen i Sonnerup ved Roskilde og hustru Sidse Jens Datter. Datteren blev båret af Ane Margrethe Jeppesdatter. Faddere var Ole Nielsen gårdmand i Ulstrup, Espen Pedersen indsidder i Ænglerup, Peder Søren[sen] i Kirke Sonnerup. (Kilde: Kirkebogen for Kirke Sonnerup ved Roskilde, opslag 78).
Moderen blev introduceret den 11. august.

Ane Cathrine mistede sin mor 6 år gammel. Moderen, Sidse Jens Datter døde kun 41 år gammel den 8. maj 1822 af en ”unavngiven sygdom” og blev begravet den 12. maj. (Kirke Sonnerup sogn, opslag 232).

Konfirmeret 1831 i Rye kirke
Ane Cathrine blev konfirmeret (opslag 129) den 1ste søndag 1831 i Rye kirke iflg. kirkebogen for Kirke Sonnerup sogn, Voldborg herred, Roskilde amt for årene 1825-32, side 154.
Rye kirke (foto: http://www.bramsnaeskirkerne.dk)

Tjenestepige 1834
Ane Cathrine Hansdatter var måske den tjenestepige fra folketællingen i februar 1834, (Roskilde, Voldborg, Sonnerup, Sonnerup, Et Huus, FT-1834), der arbejdede hos:
Niels Eilersen 31 Gift Huusmand, smed
Johanne M. Frederiksdatter 38 Gift Hans Kone
Eiler Nielsen 9 Ugift Deres Børn
Anne Nielsdatter 3 Ugift Deres Børn
Anne K. Hansdatter 18 Ugift Tjenestepige

Kirkebogens afgangsliste fortæller, at hun var tjenestepige og fra/i Ordrup, der lå i Sonnerup sogn, og hun rejste 3 måneder senere, angiveligt til Roskilde omkring den 1. maj 1834 med vidnesbyrdet ”Meget god”.

Tjenestepige 1840
Muligvis er det Ane Cathrine, der i 1840 var tjenestepige i København (Staden), Rosenborg Kvarter, Hauserplads 197, 1ste Sal, 1221, FT-1840, hos familien Larsen:
Joh. E. Larsen 41 Gift Professor i Lovkyndigheden
Caroline Hvem 29 Gift Hans Kone
Knud Sophus J. Larsen 2 Ugift Deres Barn
Marie Hvem 67 Enke Pensionistinde
Ane Cathrine Hansdatter 23 Ugift Tjenestepige

Det var på Frederiksberg - det var i 1845
Ane Cathrine Hansdatter arbejdede på det Wærnske Institut omkring 1845. Det Wærnske Institut blev oprettet i 1814 og havde i over 70 år fast adresse på Allégade 6. Familien Sommer boede på dette tidspunkt på Allégade 7, altså lige overfor. Det er muligt, at Ane Cathrine Hansdatter og Anton Siegfred Sommer har mødt hinanden her. Læs mere om Det Wærnske Institut.

Billede tv.: Det Wærnske Institut,  Møllmanns gamle landsted, bag Allegade 6, Frederiksberg. Foto ca. 1900. Tak til: www.frederiksbergbilleder.dk

 

Billede tv.: Det Wærnske Institut lå 1845 i Allegade 6, Frederiksberg.  Møllmanns gamle landsted. Foto 1910. Tak til: www.frederiksbergbilleder.dk

Instituttet flyttede i 1887 til Kastanievej 2, Frederiksberg.

 

Billede tv.: Det Wærnske Instituts nordre sidelænge til Møllmanns gamle landsted (th. i billedet) bag Allegade 6, Frederiksberg. Foto ca. 1910. Tak til: www.frederiksbergbilleder.dk

 

Gift 1850 på Kastellet
Vielsesprotokol, Kastellet. Foto: Lis Klarskov Jensen 2008

Ane Cathrine Hansdatter blev gift den 31. Marts 1850 i Citadels kirke på Kastellet Frederikshavn i København, 34 år gammel med Anton Siegfred Sommer, der var overjæger ved 1. reserve jægercorps. Forlovere var Frederich Andreas Jørgen Ulrich, og Ernst Andreas Thomsen. (Kirkebogen, Citadel sogn, Sokkelund herred, KBH amt, AO-opslag 97.)

Fire dage forinden, den 27. marts 1850, havde brudgommen betalt 4 Rbs (Rigsbankskilling) for vielsen ifølge “Copulationsprotokol for vielsesafgift 1843-1853, København” side 357, 12. Afsnit. Han var da "Overjæger i Sognet", dvs. Citadels sogn og fæstningen Kastellet. Der var lysning i kirken den 3 januar.

Anton Siegfred Sommer har sandsynligvis deltaget som overjæger og sergent i Jægerkorpset, som var en special-gruppe i hæren, dengang som nu. Korpset deltog i den 1. slesvigske krig i 1848-50.

Datteren Antonette Sigfride Sommer (1850-1922)

Ane Cathrine Hansdatter og Anton Siegfred Sommer fik et barn i ægteskabet. Det blev datteren Antonette Sigferdig Sommer, døbt "Antoinette Sigfride Sommer".
Hun blev født den 14. november 1850 og døbt den 25. april 1851 i Vor Frue sogn, AO opslag 191. Moderen var fadder, ingen andre nævnes.

Faderen Anton Siegfred Sommer var sandsynligvis stadig med i krigen i 1. Reserve Jægerkorps:

  • To af kompagnierne sendtes til Tønder, de to andre kompagnier dækkede de danske batteriers stilling ved hovedvejen til Slesvig i Istedslaget [1850].
  • Fra 26. juli [1850] til krigens ophør stod korpset i Danevirke-stillingen i nærheden af Ellingsted.
  • Den 1. Februar 1851 kom det til Frederiksstad.
  • 1. November s. å. til Frederiksort og Femern.

Det har været en rystende tur.

1850 i København
Ved datterens fødsel den 14. november 1850 og dåb den 25. april 1851 boede hans kone Ane Cathrine Hansdatter/Sommer i Store Larsbjørnsstræde 179 iflg. kirkebogen (Københavns Nørre Kvarter), der ikke ligger ret langt fra Kastellet.

Folketællingen for februar 1850 viser ikke noget, så hun må være flyttet ind i tiden efter 1. februar - inden november 1850. I februar 5 år senere boede Antonette sammen med sin mors søster, Sidse Kirstine Hansdatter, der var 41 år, og hendes familie som nævnt ovenfor, i Store Larsbjørnsstræde 179, 3. sal tv. Har ikke fundet spor af hendes opholdssted.

Datteren Antonette/Antoinette Sigferdig Sommer døde 71 år gammel og boede i Gyldenløvesgade 12,4 den 26. januar 1922 i København. Hun blev begravet den 1. februar 1922 på Frederiksberg kirkegård. Førhen boede hun i Svanemosegaardsvej 2 B, 1, der ligger på Frederiksberg som en sidevej til Åboulevarden, parallelt med H.C. Ørstedsvej. Her findes hun ikke i FT 1916. Hun var handskesyerske. Anton Siegfred Sommers datter giftede sig aldrig.

Ane Cathrine Hansdatters alderdom

Vartov Hospital, København. Foto: Wikipedia
Vartov Hospital (Foto: Wikipedia)

Lemme-stue i Vartov hospital. Foto: Wikipedia
En stue i Vartov Hospital omkring 1900 (Wikipedia)

Boede Vesterbrogade 12 i København 1880
Ane Cathrine Sommer boede i 1880 sammen med sin søster Karen Marie på 69 år og hendes mand, værtshusholder Peder Madsen, 70 år, født i Voldtofte på Fyn. Sammen med en 19-årig tjenestepige fra Fårevejle boede de i Vesterbrogade 12, Vestervold Kvarter matr. nr. 6 i forhusets kælder. Folketællingen oplyser, at Marie Madsen er født Sommer. Denne fejlagtige oplysning kan vist kun stamme fra manden eller optælleren, da søstrene er født Hansdatter.

Lem i Vartov Hospital 1885
Ifølge kirkebogen for Vartov hospitals sogn i København boede Ane Cathrine Hansdatter i 1885 i Vartov hospitals 6. opgang ifølge folketællingen for 1885. Hun var da 68 år, enke og ”lem i væsentlig grad af understøttelse”. Jeg ved ikke, hvornår hun flyttede ind. Skal nok søges i Københavns Stadsarkiv. (Vester Kvarter, Vor Frue sogn, Københavns amt).

Ane Cathrine noteredes i Vartovs kirkebog som enke efter sergent Anton Siegfried (bemærk at fornavnet nu staves “forkert”) Sommer. Hun havde da været enke i 24 år.

Men sporene peger mod, at Anton Siegfred Sommer og Ane Cathrine Hansdatter ikke boede sammen siden datterens fødsel, og de nævnes ikke sammen i kilderne. Folketællinger viser, at de boede hver for sig.

Enkefruen død 1899
”Enkefru Ane Cathrine Sommer”, f. Hansdatter, døde den 3. maj 1899 og blev begravet 7. maj 1899 på Frederiksberg gl. kirkegård, 23 år før datteren. Begravelsen blev forrettet af W F Hoff. Hun blev 82 år gammel og døde af senil demens (Debilitas senilis), Chr. Fenger.

Dermed havde Ane Cathrine Hansdatter/Sommer boet i Vartov i over 14 år, og hun havde været enke i o. 38 år.

Vartovs kirkebog oplyser, at Ane Cathrine Hansdatter var født den 15. juli 1816 i (Kirke) Sonnerup sogn.

Familiegravstedet på Frederiksberg
I Frederiksbergs begravelsesprotokol på Frederiksberg Stadsarkiv, Frb. Rådhus kan man se, at Ane Cathrine Hansdatter og hendes søster Sidse Andkjær, født Hansdatter, og hendes datter Antonette S Sommer alle er begravet i samme gravsted.

Det kunne se ud til, at gravstedet er et familiegravsted for den Hansen’ske familie i København, for det er startet i 1886 af værtshusholder J. Madsen, der døde den 3.11.1886. Her ligger også hans hustru, Ane Cathrines søster Karen Marie, der døde den 4.11 1894, Sidses ugifte datter Anne Marie Cecilie Andkiær på 54 år, død 5.11.1904 samt Ane Cathrines datter Antoinette på 71 år, død den 26.1922. Deres alder er anført ude til højre i protokollen. Der er også anmærkninger, der angiver hvor begravelsen er foregået: dyb grav, alm. grav og højre/venstre - formodentlig til graverens brug. 6 personer er registreret i dette familiegravsted.

Frederiksberg gamle kirkegård
Ane Cathrine Hansdatter blev begravet den 7. maj 1899 på Frederiksberg gl. kirkegård og hviler nu på den gamle kirkegårds 3 gl (?)-1, gravsted nr. 100. Kilde: Frederiksberg Stadsarkiv, Frb. Rådhus, kælderen.

På sammen kirkegård ligger svigermoderen Ane Cathrine Sommer, født Nielsen, begravet 1858 i fri jord på Frederiksberg Gl. kirkegårds 3. afdeling, gravsted 278. Svigerfaderen Jørgen Alexander døde i 1831 og hviler i sin grav i afdeling 2, nr. 170 på samme kirkegård.

Ved skæbnens ironi kom Anton Siegfred Sommers mor og kone til at hedde det samme: Ane Cathrine Sommer.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Rye kirke. Foto: Lis Klarskov Jensen 2005
Rye Kirke 2005

Kirke Sonnerup sogn

Se stort billede

Rye kirkes alter. Foto: Lis Klarskov Jensen 2005
Rye kirkes alter
Se stort billede


Rye kirkes alter. Foto: Lis Klarskov Jensen 2005

Rye kirkes opland. Foto: Lis Klarskov Jensen 2005
Udsigt fra Rye kirke over kirkegården april 2005

Frederiksberg kirke. Foto: Lis Klarskov Jensen 2008
Frederiksberg Kirke 2008

Begravelsesprotokol for Ane Cathrine Hansdatters familie-gravsted. Foto: Lis Klarskov Jensen 2008
Protokol med Ane Cathrine Hansdatters familie-gravsted. Se stort billede