Ane Cathrine Nielsen 1791?-1858

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Døbt o. 1791
Ane Cathrine Nielsen blev født i København omkring 1791.

Viet 1817
Hun giftede sig den 12. nov. 1817 i Ganison sogn (opslag 392) med Jørgen Alexander Sommer, der var født i Horsens, Jylland.
Forlovere var Shjøning og Olsen, begge fra Kastellet i København.
Parret flyttede til Frederiksberg og levede resten af deres liv der.

Ane Cathrine Nielsen arbejdede bl.a. i Frederiksberg gl. kirke, syede, fødte 4 børn og fik supplerende fattighjælp, da hun blev enke med ansvar for 4 umyndige børn. Det ældste var ved faderens død 13 år og det yngste 6 år gammel.

Deres børn
Jørgen Alexander Sommer, og Ane Kathrine Nielsdatter fik 4 børn. Det første barn blev født i Trinitatis sogn i København, de andre var født på Frederiksberg:

1. Anthon Siegfred Sommer blev født den 16. marts 1818, døbt 15. maj 1818 i Trinitatis sogn, København og konfirmeret i 1832 på Frederiksberg. Gift 1850 i Citadels kirke med Ane Cathrine Hansdatter og fik datteren Antoinette Siegfride. Fik i 1855 og 1860 en søn Luis Siegfred Anton Sommer og en datter med Johanne Christensen Wedebye, enken Johanne Borre Jensen. Anton S. Sommer døde den 20. januar 1861 på Christianshavn og blev begravet den 28. januar i Kbh. Vor Frelser sogn. Efterslægt i København.

2. Johan Heinric Ernst Sommer blev født den 28. nov. 1820 på Frederiksberg og var menig ved 11. lette Infant. 28 år. Gift den 14. oktober 1849 med pige Johanne Nielsen, 26 år. De fik sammen datteren Ane Catrine Sommer f. 13. nov. 1849 i Gentofte sogn, senere gift med Christian Rasmussen d. 30. juni 1872 i Gentofte. Deres efterslægt findes i Asminderød sogn, Frederiksborg amt. Johan Henrik Ernst Sommer døde den 24/25 juli 1850 i slaget ved Isted i slutningen af den 1. slesvigske krig. Efterslægt.

Istedløven foran Tøjhusmuseet og Det Kgl. Bibliotek. Foto: JEK 2009, Wikipedia

Læs den dramatiske historie om Istedløven, sat over de faldne ved Isted, 24. - 25. juli 1850.

3. Ane Sophie Magdalene Sommer, født den 5. juli 1823 på Frederiksberg, opslag 220. Døbt den 23. september i kirken, Kbh. Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg 1817-1834, opslag 220. No. 24. Datter af Kirkebud Jørgen Alexander Sommer og Anne Cathrine Nielsen på Frederiksberg. Ane Sophie Magdalene blev gift 29 år gammel den 23. oktober 1852 på Frederiksberg med Niels Pedersen 33 år, "leietjener" af København, opslag 109. Hun blev enke efter kort tids ægteskab, da Niels Pedersen må være død mellem 1852 og 1855, jf. folketællingen af 1855. Muligvis døde han i kolera-epidemien i 1853. Note: Koleraen brød ud den 11. juni 1853 (i Vor Frelser den 6. juli, på Frederiksberg angiver kirkebogen den 30. juni) og i løbet af fire måneder døde 4.742 mennesker, svarende til 2/3 af de anmeldte tilfælde. Byen havde ca. 130.000 indbyggere. Epidemien ebbede ud i oktober 1853.
Ane Sophie Magdalene døde kun 34 år gammel den 30. september 1857 på Frederiksberg, opslag 168, og blev begravet den 5. oktober. Skifte 1.10. Hun boede ved sin død Allégade 13, Frederiksberg. Dødsårsagen var ”gastrisk feber” eller tyfus. Note: En gastrisk krise var anfaldsvise, heftige smerter i abdomen ledsaget af opkastninger ved tabes dorsalis. (Kilde: www.psykisk-institut.dk/psykologi/diagnose/ga.php). Dehydrering ved bl.a. opkastninger er det farlige i denne sammenhæng, fordi den syge dør af vandmangel.
Datter og moder boede sammen på Allégade 13. Året efter døde moderen.

4. Peter Alexander Sommer blev født den 23. september 1825 i
Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg 1817-1834 opslag 77.
No. 12, døbt d. 15. april 1826, forældre Jørgen Alexander Sommer, Graverkarl, og hustru Ane Cathrine, født Nielsen, Alleegade no. 17. Her er også faddere og henvisning til Alm. Jæv. Reg.
Peter Alexander kom i lære som grovsmededreng og blev grovsmed inden 1855 (jf. folketællingen). Jeg kender ikke noget til hans historie efter 1858.

Peter på Frederiksberg 1834
Ægtemanden Jørgen Alexander Sommer døde i 1831. 3 år senere viser en folketælling, at børnene Henrich på 14, Ane på 11 år og Peter på 9 år stadig boede hjemme, mens Anton Siegfred var ude og tjene. Moderen klarede sig med arbejde og supplerende fattighjælp. De boede på en gård kaldet Håbet - et traktørsted - og det ser ud til, at ægtemanden Jørgen Alexander Sommers job som skole- og fattigvæsensbud blev overtaget af Ole Knudsen på 46 år, der boede samme sted som familien Sommer:

Billede tv. Allégade 7 på Frederiksberg, den 26. juli 1874. Traktør Lars Mathiesen, 1778-1852. Studenter på vej til Lars Mathiesens traktørsted Håbet i Allégade. Foran er grøften og gangbroen.

Med tilladelse fra
www.frederiksbergbilleder.dk

 

Billede tv. Tracteur Lars Mathiesen Drev traktørstedet Håbet, Allégade 7, i årene 1804-52. Billedet er fra
www.frederiksbergbilleder.dk

Gården ”Håbet”, Allégade 7, traktørsted fra 1804-52: Nr. 5 er fra 1860, nr. 7-9 fra 1700-tallet, senere ombygget. Indeholder det gamle Lorry med TV 2, Riddersalen, Lorry, Jytte Abildstrøms Teater og Cafe Grock. ( Wikipedia) Ifølge DDD/DDA var der også fattighus på Alleegaden No 7.


FT 1834

Kbh, Sokkelund, Frederiksberg, En Gaard, Haabet, Frederiksberg, 23, FT-1834:
Lars Mathiesen, 65 , Gift, , Tracteur,
Hanne Petrine Hansen, 39 , Gift, , hans Kone,
Hanne Larsine Engel, 8 , Ugift, , Pleiebarn,
Jørgen Jensen, 34 , Ugift, , Tienestefolk,
Christian Jacobsen, 18 , Ugift, , Tienestefolk,
Marie Hansen, 53 , Ugift, , Tienestefolk,
Emilie Charlotte Molander, 29 , Fraskilt, , Tienestefolk,
Ole Knudsen, 46 , Gift, Skole og Fattigvæsensbud,
Ellen Cathrine Mørch, 49 , Gift, , hans Kone,
Peter Knudsen, 11 , Ugift, , deres Barn,
Marie, 15 , Ugift, deres Barn,
Christian, 13 , Ugift, deres Barn,
Sophie, 5 , Ugift, deres Barn,
Ane Cathrine Nielsen, 43 , Enke, tildeels af Fattigvæsenet,
Heinrich Sommer, 14 , Ugift, hendes Barn,
Peter, 9 , Ugift, hendes Barn,
Ane, 11 , Ugift, hendes Barn,

Ane Birgitte Thorbjørn, 65 , Enke, , Avisbud,

Peter på Frederiksberg 1840
Ane Cathrine Sommer, 49 år gammel, havde i 1840 to hjemmeboende børn: Peter Sommer, 15 år, og Ane Sommer, 17 år. Begge var ugifte. Ane Cathrine ernærede sig ved “Haandgjerning”. Hun boede da i et hus med 24 personer, hvor "tracteur" Lars Mathiesen stadig stod i spidsen for husholdet, ligesom i 1834:

København, Sokkelund, Frederiksberg, Et Hus, 12, FT-1840,
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Lars Mathiesen 71 Gift Tracteur
Johanne Hansen 49 Gift Hans Kone
Hanne Mathiesen 14 Ugift Plejebarn, i Datters sted
Marie Fuglesang 47 Ugift En liden formue
Ole Hansen 16 Ugift Tjenestefolk
Christiane Jacobsen 23 Ugift Tjenestefolk
Ane Birgitte Franck 71 Enke Avisbud
Jens Nielsen Balle 79 Gift Pensionist
Ane Sophie Jørgensen 59 Gift Hans Kone
Constance Petersen 2 Ugift Datterdatter, i Barns Sted
Johanne Marie Olsen 16 Ugift Tjenestepige
Niels Jensen 43 Gift Daglejer
Maren Kirstine Christensen 37 Gift Hans Kone
Thora Jensen 8 Ugift Deres Datter
Ane Jensen 4 Ugift Deres Datter
Udøbt Pigebarn 1 Ugift Deres Datter
Marthe Christensen 67 Enke Svigermoder, der underholdes af Huusfader
Ane Cathrine Jacobine Voigt 48 Enke Haandgjerning
Nicolai Voigt 15 Ugift Hendes Søn
Marie Voigt 12 Ugift Hendes Datter
Ane Cathrine Sommer 49 Enke Haandgjerning
Peter Sommer 15 Ugift Hendes Søn
Ane Sommer 17 Ugift Hendes Datter


Peter på Frederiksberg 1845
(og 1850) var Peder Alexander Sommer ikke hjemmeboende, men boede i København, (Staden), Udenbys Vester Kvarter, DDA Odense, Udenbys Vester Kvarter 12 Stue, 39, FT-1845 hos sin smedemester, Hans Christensen Voigt, der muligvis var i familie med den enke Ane Cathrine Jacobine Voigt, der ses i folketællingen ovenfor.

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans ?Christensen? Voigt 55 Gift Smedemester Frederiksberg sogn, Kjøbenhavns amt
Charlotte Amalie Schalz 51 Gift Hans Kone Frederiksberg sogn,
Kjøbenhavns amt
Ane kestine Jensdatter 22 Ugift Tjenestepige Brokiob, Holbæk amt
Adolph Poulsen 26 Ugift Grovsmedesvend Kjøbenhavn
Peter Alexander Sommer 20 Ugift Grovsmededreng, Frederiksberg sogn, Kjøbenhavns amt
Gustav Felsenmeyer 25 Gift Kunst og Skoleberider Breslau
Wilhelmine Bobka 19 Gift Hans Kone Ostrava i Polen

Peter på Frederiksberg 1850
Peder Alexander Sommer flyttede igen hjem til moderen, der stadig i 1850 boede i Lars Mathiesens tracteursted:
København, Sokkelund, Frederiksberg, , Tracteursted, 12, FT-1850
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Mathiesen, 81 Gift Tracteur Magleby
Hanne Hansen, 55 Gift hans Kone [Lars Mathiesen] Kbhvn
Marie Fuglsang, 57 Ugift Haandarbeide [Lars M. og Hanne H.] Ringkjøbing
Peder Nielsen, 21 Ugift Tjenestefolk [Lars M. og Hanne H.] Møen
Lars Jensen, 25 Ugift Tjenestefolk [Lars M. og Hanne H.] Horne, Frdborg A.
Caroline Petersen, 20 Ugift Tjenestefolk [Lars M. og Hanne H.] Snertinge, Holbech A.
Cecilie Bloch, 21 Ugift Tjenestefolk [Lars M. og Hanne H.] Kbhvn
Cathrine Olsen, 15 Ugift Tjenestefolk [Lars M. og Hanne H.] Snirringe, Ringsted A.
Cathrine Sommer, 59 Enke Haandgjerning Kbhvn
Ane Sommer, 27 Ugift Haandarbeide [Cathrine Sommer] h.i.S.
Sophie Balle 69 Enke Pensionist Kbhvn
Constance Petersen,12 - Pleiebarn [Sophie Balle] h.i.S.
Niels Jensen, 53 Gift Avisbud Messeberg, Holbech A.
Maren Christensen, 48 Gift hans Kone [Niels Jensen] Kbhvn
Thora Jensen,18 Ugift deres Børn [Niels Jensen og Maren Christensen], Nørrebro

Peter på Frederiksberg 1855
Det kunne se ud som om Sommerfamilien stadig boede samme sted, men nu angiver folketællingen huset som beliggende Allegade nr. 13. Tracteur Lars Mathiesen og hustru er enten døde eller flyttet, hvorfor den unge Niels Jensen og hustru har overtaget tracteurstedet. Nu var Peder Alexander blevet svend og boede igen sammen med moderen og søsteren:

København, Sokkelund, Frederiksberg, Frederiksberg, Allegaden, Hus nr. 13, FT-1855
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Jensen 39 Gift Husfader Tracteur, Højby, Hjørring Amt
Sophie Cathrine 41 Gift Hans kone Vejle
Johan Christian Jensen 10 Ugift Deres barn København
Niels Jensen 7 Ugift Deres barn København
Lars Mathiesen Jensen 3 Ugift Deres barn København
Ane Kirstine Nielsine
Jensen 8 Ugift Deres barn København
Sophie Cathrine
Jensen 5 Ugift Deres barn København
Josephine Vilhelmine
Jensen 2 Ugift Deres barn København
Carl Frederik
Frederiksen 26 Ugift Tjenestekarl Draaby, Frederiksborg Amt
Caroline Heienge19 Ugift Tjenestepige København
Ane Marie Hansen 25 Ugift Tjenestepige Aalborg
Niels Jensen 58 Gift Avisbud, husfader Thorsted, Holbæk Amt
Maren Christine
Christensen 53 Gift Hans kone København
Thora Elisabeth
Jensen 23 Ugift Deres barn Nørrebro
Anna Birgitte
Jensen 19 Ugift Deres barn København
Ane Cathrine
Sommer 66 Enke Ernærer sig ved Haandarb. husmoder, København
Peter Alexander
Sommer 30 Ugift Smedesvend, hendes søn Frederiksberg
Anna Sophie Magdalene
Sommer 33 Enke Ernærer sig ved Haandarbejde Frederiksberg

Rosine Pouline
Shonigunde Schøne 34 Ugift Ernærer sig ved Haandarbejde København
Maria Christiane
Raben Fuglsang 52 Ugift Ernærer sig ved Haandarbejde Ringkøbing
Lars Petersen 47 Gift Arbejdsmand, husfader L.Vindekilde, Københavns amt
Christiane Margrethe
Jacobsen 39 Gift Hans kone København
Marie Nicoline
Petersen 9 Ugift Deres barn København
Pouline Christiane
Petrea Petersen 7 Ugift Deres barn Vesterbro
Johanne Margrethe
Jacobsen 77 Enke Husfaderens svigermoder, der af ham forsørges, København
Christian Larsen 62 Gift Politibetjent, husfader Hjembæk Sogn, Holbæk Amt
Ane Cathrine Gross 62 Gift Hans kone Nordrup sogn, Sorø Amt

Moderen død 1858 på Frederiksberg
Ane Cathrine Nielsen døde 75 år gammel den 18. maj 1858 og blev begravet 23 maj 1858 på Frederiksberg gamle kirkegård. Kirkebogen nævner, at hun var enke efter Kirkebud Jørgen Alexander Sommer, og at de boede Allegade nr. 13 . Dødsårsagen var alderdoms svaghed. Skifte.

Skifte af 19.5.1858
Skiftet efter Ane Cathrine Sommer viser, at den lille familie var blevet endnu mindre:
"Grovsmedesvend Peder Alexander Sommer, boende i Frederiksberg Allégade n. 13. møder og anmelder, at hans Moder Ane Cathrine Sommer, Enke efter Skolebud Jørgen Alexander Sommer, er død Sammesteds i dag, efterladende sig ikkun tvende myndige sønner, nemlig Comparenten og dennes Broder afskediget Sergeant Anton Siegfried Sommer, boende Sophiegaden på Christianshavn. Efterladenskaber var aldeles utilstrækkelige til at dække Begravelses-omkostningerne. Comparenten på egne Vegne og hans Broders Vegne afgaa skriftlig anmeldelse om, at de intet ejer, saa at ingen Arveafgift kan beregnes."
Skiftet er underskrevet af P. Sommer.
(Kilde: Skifteprotokol for KBH Amts Søndre Birk I, 1855-1861, P+Q. findes på Landsarkivet for Sjælland.)

Skiftet afslører, at Ane Cathrine Sommer havde lagt 2 voksne børn i graven, for i 1858 efterlod hun sig ”ikkun tvende myndige sønner”, nemlig Peder Alexander og tipoldefar Anton Siegfred. 3 år efter var Peder Alexander alene tilbage i familien.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 Frederiksberg kirke. Foto: Lis Klarskov Jensen 2008
Frederiksberg gl. Kirke.
LKJ 2008

Ane Cathrine Sommer, født Nielsen. Begravelsesprotokol. Foto: Lis Klarskov Jensen 2008
Begravelsesprotokol

Ane Cathrine Nielsen 1858
Se stort billede


Allégade 13, Frederiksberg

ca. 1916, Varieté Billighedens traktørhave
www.frederiksbergbilleder.dk
Se stort billede