Ane Sommer og Thomas Viderik Jensen med efterslægt

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Efterslægt i Ørum, Hedensted og Sdr. Aldum
Ane Sommer, datter af Gert Andreas Sommer og Karen Pedersdatter, var gift med Thomas Viderik[sen] Jensen, og deres børn blev født i Ørum Mark, Hedensted og Sdr. Aldum ved Stenderup, Vejle amt. Familien boede også i Hornsyld o. 1880.

Nogle af efterkommerne tog efternavnet Sommer i 1905 ved navnebevilling.

Husfader Thomas Viderik/Videriksen Jensen var husmand, høker og fiskehandler.
Note: En høker solgte fortrinsvis fødevarer, en slags kræmmer. En rigtig høker var tilsluttet et af de oprindelige kræmmerlaug.

Ane Sommer 1837-1908
Ane Sommer blev født en søndag i 1837. Hun var yngste barn ud af en børneflok på tre og havde to halvbrødre fra faderens 1. ægteskab. Da hun blev født var moderen 38 år gammel. (Kilde/foto: KM)

Blev født den 2. april 1837 i Ørum Mark i Ørum sogn, Vejle Amt, Bjerre Herred, Ørum sogn. 1815-1863. AO opslag 76. No. 3. Datter af Gert Andreas Sommer, snedker og huusmand på Ørum mark og Karen Pedersdatter.

Døbt 5. november 1837 Ørum Mark i Ørum/Daugård sogn, Bjerre herred, Vejle amt.  Frembaaren af Gmd. Søren Christensens Kone Øllegaard Pedersdatter af Hyrup m.m. Alm. jevn. reg. 228.
Anmærkninger. Vaccineret den 8. august 1842 Mikkelsdag.
Datter af 64/23 husmand og snedker Gert Andreas Sommer og hans 2. hustru Karen Pedersdatter på Ørum Mark.
Frembaaren af Gmd. Søren Christensens Kone Øllegaard Pedersdatter af Hyrup m.m.

Vielse : 7-10-1859 Ørum, Bjerre, Vejle
Kilde : Ørum, Bjerre, Vejle 1831-1863. AO-opslag 49.
Ægteviede 7. Oktober 1859.
No. 5. Ungkarl, Husmand 'Thomas Viderik Jensen paa Ørum Mark. 30 Aar gl. og Pigen Ane Sommer paa Ørum Mark. 22 1/2 Aar.
Forlovere: Jens Christensen og G.A. Sommer
Anm.: [Brudgom] Født 21. December 1829, Grove, Daugaard. Søn af Jens Christensen. Vacc. 12. Mai 1833.
[Bruden] Født 2. April 1837 paa Ørum Mark. Vacc. 8. August 1842.

Ane Sommer i folketællingerne 1840-1880
FT-1840
Vejle, Bjerre, Ørum, Ørum Sogn, Ørum Mark, 1 Huus,
Gert Andreas Sommer 42 Gift Huusmand, Snedker
Karen Pedersdatter 43 Gift hans Kone
Johan Henrik Sommer 13 Gift deres Børn
Marie Sophie Sommer 7 Ugift deres Børn
Peder Sommer 5 Ugift deres Børn
Ane Sommer 3 Ugift deres Børn

FT-1845 Vejle, Bjerre, Ørum, Ørum Bye, et Huus,
Gert Andreas Sommer 48 Gift Huusmand, Snedker Horsens
Karen Pedersdatter 49 Gift Hans Kone Barrit Weile A
Marie Sophie Sommer 12 - deres Børn Her i Sognet
Peder Sommer 10 - deres Børn Her i Sognet
Ane Sommer 7 - deres Børn Her i Sognet

FT-1850 Vejle, Bjerre, Ørum, Ørum Mark, et Huus,
Gert Andreas Sommer 52 Gift Huusmand, Snedker, Huusfader Horsens
Karen Pedersdatter 52 Gift hans Kone Barrit Sogn, Veile Amt
Ane Sommer 13 Ugift deres Datter Her i Sognet

FT-1855 Vejle, Bjerre, Ørum, Ørum Mark, Huus,
Gert Andreas Sommer 57 Gift Horsens
Karen Pedersdatter 57 Gift hans Kone Barrit S. Veile A.
Ane Sommer 18 Ugift deres Datter Ørum S.

FT-1860 Vejle, Bjerre, Ørum, Ørum Mark,
Thomas Viderik Jensen 31 Gift Huusmand med Jord, Huusfader Daugaard S. Veile A.
Ane Sommer 28 Gift hans Kone Ørum S.
Geert Andreas Sommer 61 Enkemand Aftægtsmand, Snedker Horsens [bor hos sin Datter].

FT-1880 Vejle, Bjerre, Nebsager, Hornsyld,
Tomas Vidrik Jensen 50 Gift Husfader Inderste Fiskehandel Daugaard Sogn, Veile Amt
Ane Sommer 43 Gift hans Kone Daugaard Sogn, Veile Amt
Kristine Jensen 10 Ugift deres Børn Hedensted Sogn, Vejle Amt
Peder Jensen 8 Ugift deres Børn Stendrup Sogn, Veile Amt
Kristian Juul Jensen 6 Ugift deres Børn Stendrup Sogn, Veile Amt
Maren Jensen 3 Ugift deres Børn Stendrup Sogn, Veile Amt

FT 1890. Hornsyld, Nebsager, Bjerre, Vejle AO-opsl. 043. Hus 1. Nr. 53-55.
Tomas Vidrik Jensen, 60 år. Født Daugaard Mark. Husfader, Fiskehandler
Ane Jensen, 52 år. Ørum Mark. Husmoder
Maren Jensen, 13 år. Stenderup. Barn

FT 1901. Hornsyld, Nebsager, Bjerre, Vejle. AO-318. Husliste no. 93. Matr. 22b. Ejerens navn: Johannes Madsen
Thomas Viderik Jensen, 21. december 1829, Daugaard. Sidste bopæl før tilflytningen 1878, Stenderup Sogn.
Husfader. Forh.værende Fiskehandler. Alderdomsunderstøttelse.
Ane Jensen, 2. april 1837, Ørum.
Gift 1859. 8 levende Børn i Ægteskabet.

Peder Jensen, 6. november 1871. Født i Stenderup Sogn. Egentlig opholdssted Kjøbenhavn. (Deres søn)

FT 1906 Ingen spor af Ane og Thomas Jensen i Nebsager Sogn.

Ane Sommer døde 71 år gammel d. 4. november 1908, Horsens Vor Frelser, Nim, Skanderborg, og blev begravet d. 10. november 1908, Horsens Vor Frelser, Nim, Skanderborg amt. Enke efter Arb. Thomas Videriksen Jensen Sommer. Bopæl: Thonbogade 6. Kilde : Horsens Vor Frelser, Nim, Skanderborg (10) 1902-1909 AO-opslag 247.  No. 58. (Østre kirkegård i Horsens?)

Thomas Viderik Jensen 1829-1908
Født
: 21. december 1829 i Grobe på Daugård Mark i Daugård sogn, Hatting herred, Vejle amt. Blev født Thomas Videriksen Jensen den 21. december 1829 iflg. dåbs-fortegnelsen, opslag 24. Søn af Jens Kristensen Hm. i Grobe og Ane Pedersdatter. Døbt 17. januar 1830 i Daugård kirke. Båret af Pigen Karen Videriksdatter.
Foto: KM
Faddere: Gmd.  Hans Sørensen, gmd. Erik Knudsen, ungkarl ?Alfred Pedersen, ungkarl Jørgen Pedersen og Thomas Frederiksens kone, Ingeborg Kristoffersdatter, medfulgte; alle af Daugård sogn. (Foto: KM)

Konfirmation: Thomas Videriksen Jensen konfirmeret 1844 i Daugaard, Hatting herred, Vejle amt, kirkebogs-opslag 8, konfirmand nr. 5. vacc. 12. mai 1833.

"Thomas Videriksen (Viderik) Jensen var gårdmandssøn og blev født mandag den 21.12.1829 i udflytterdistriktet Grobe på Daugård Mark. Han var ud af en børneflok på mindst 4, som faderen fik med sin første hustru Ane Pedersdatter. Herudover havde han en halvbroder fra faderens 2. ægteskab med Maren Jørgensdatter." (Kilde: KM).

"I 1845 finder vi en Thomas Jensen på 16 år på en gård i Ørum by. Det er antagelig jeres 2 x tipoldefar. Han tjente da hos cand. juris. Mouritz With og hans kone Lowise Bintzer. Moritz With var 31 år gammel, gårdejer og fuldmægtig. Han var født i København. og i sin tjeneste havde han en husjomfru på 32 år, en skriver på 16 år, 3 ugifte tjenestepiger og 2 tjenestekarle, hvoraf Thomas var den ene. Hvor Thomas tjente i de følgende år ved vi ikke, men i 1855 kom han som 26-årig tjenestekarl fra Stouby sogn til Stovnbjerg Mølle i Urlev sogn." (Kilde: KM).

Viet: 07.10.1859 i Ørum kirke, Ørum/Daugård sogn, 30 år gammel med Ane Sommer 22½ år gammel. Forloverne var Jens Christensen og G. A. Sommer (han er antagelig Thomas Viderik Jensens svigerfader, Gert Andreas Sommer). Forlovelsen blev anmeldt for præsten den 02.07.1859.
Anm.: [Brudgom] Født 21. December 1829, Grove, Daugaard. Søn af Jens Christensen. Vacc. 12. Mai 1833.
[Bruden] Født 2. April 1837 paa Ørum Mark. Vacc. 8. August 1842.


Husmand og Høker
"Da Thomas [Thomas Videriksen Jensen] blev viet i 1859 i Ørum kirke, var han ungkarl og husmand. I 1869 flyttede familien fra Dalby sogn til Sdr. Aldum i Urlev/Stenderup sogn. Da hans datter Maren blev født der i 1876, blev han indført i kirkebogen som husmand og høker.
Antagelig har han på et tidspunkt besluttet sig for at supplere sin indtægt fra husmandsbruget med høkervirksomheden, for i 1856 vedtog man høkerloven som frigav handlen på landet. Loven var til bøndernes og husmændenes fordel, for nu kunne man overalt i landet drive handel uden særlig bevilling. Dog med den undtagelse at frem til 1920 havde købstæderne eneret på handel inden for en mils omkreds fra byens centrum. Om Thomas [Thomas Videriksen Jensen] på det tidspunkt havde butik hvor han boede, ved vi ikke - men fisk solgte han." (Kilde: KM)
Læs om finhvalen på Barritskov strand.

Vedr. efternavnet Sommer: se navnebevilling den 18. november 1905

Død i Horsens Vor Frelser, Nim, Skanderborg d. 6. October 1908. Begravet 10. October 1908 på Østre kirkegård (Kilde: slægtsforsker KM). Thomas Videriksen Jensen Sommer. Arbejdsmand, gift med Ane f. Sommer. 78 år. 1902-1909 AO-125. No. 81.

Deres børn

De 7 børn af de 8 vi kender ses herover på et fotografi, som antagelig er taget i Horsens i 1908, da begge forældre døde med knap en måneds mellemrum. Det er Christian Juel Jensen der mangler. Han døde den 15.01.1906 i Horsens. Foto: KM

  1. Andreas Jensen 29-2-1860
  2. Ane Sophie Jensen 27-2-1862
  3. Jens Carl Jensen [Sommer] 24-5-1864
  4. Marie Jensen [Sommer] 1866
  5. Øllegaard Christine Jensen født d. 11.04.1869
  6. Peder Jensen 6-11-1871
  7. Christian Juel Jensen 23-12-1873
  8. Maren Jensen 18-5-1876
    Vedr. efternavnet Sommer: se navnebevilling den 18. november 1905

1. Andreas Jensen [Sommer] 1860
Født : 29-02-1860 Ørum Mark
Døbt : 28-05-1860 Ørum, Bjerre, Vejle
Kilde : Ørum, Bjerre, Vejle 1815-1863. AO-opslag 51. Fødte Mandekøn.
No. 2. Ægte. 29. Februar 1860. Andreas Jensen. Foto: KM

Dåb i Kirken 2den Pinsedag, 28. Mai 1860.
Forældre: Hmd. paa Ørum Mark Thomas Viderik Jensen og Hustru Ane Sommer. 23 Aar.
Faddere: bar Barnet Pigen Stine Christiansen, Sønder Mølle
Pigen Stine Carlsen, Hostrup
Ungkarl Jørgen Jensen i Urlev
Ungkarl Anders Jensen Ny Ørum
Ungkarl Ole Peter Hansen, Hostrup

Konfir.: 12-04-1874 Stenderup, Hatting, Vejle
Kilde : Stenderup, Hatting, Vejle 1850-1877. AO-opslag 141. 1ste Søndag efter Paaske, 12. april 1874.
No. 1. Andreas Jensen
Født i Ørum Sogn 29. Februar 1860. Kundskab og Opførsel: meget god. Vacc. 4. Marts 1862 af Klein.
Husmand Høker Thomas Vidrik Jensen og Hustru Ane Sommer i S. Aldum.
Læs mere om Andreas Jensen Sommer

2. Ane Sophie Jensen [Sommer] 1862
"Ane Sofie Jensen (Sommer) blev døbt den 25.05.1862. Moderen var da 26 år gammel og fadderne var: Husmand Jørgen Nielsens hustru, gårdmand Ole Jensens hustru, Else Marie, gårdmand Jørgen Thomsen Christiansen i Daugård, husmand Jens Carl Christiansen og Niels Pedersen. Foto: KM
Ane Sofie blev diakonisse og levede herefter resten af sit liv på diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Hun blev ikke gift og huskes af søsterens barnebarn Birthe Max Hansen som en elskelig og rar gammel dame."

Født : 27-02-1862 Ørum Mark
Døbt : 25-05-1862 Ørum, Bjerre, Vejle
Kilde : Ørum, Bjerre, Vejle 1815-1863. AO-opslag 102. Fødte Kvindekøn.
No. 1 Ægte. 27. Februar 1862. Ane Sophie Jensen. Dåb i Kirken 5. søndag efter Paaske, 25. mai 1862.
Forældre: Hmd. paa Ørum Mark Thomas Viderik Jensen og Hustru Ane Sommer. 26 Aar.
Faddere: bar Barnet Hmd. Jørgen Nielsens Hustru, Mette
Gmd. Ole Jensens Hustru, Else Marie
Gmd. Jørgen Thomsen Christiansen i Daugaard
Hmd. Jens Carl Christiansen
Hmd. Niels Pedersen

Konfir.: 23-04-1876 Stenderup, Hatting, Vejle
Kilde : Stenderup, Hatting, Vejle 1850-1877. AO-opslag 158. 1ste Søndag efter Paaske, 23. April 1876 confirmerede i Urlev Kirke.
No. 1. Ane Sophie Jensen, hjemme
Født i Ørum sogn 27. Februar 1862. Kundskab og Opførsel: meget god. Vacc. 20. Juli 1866.
Husmand Thomas Vidrik Jensen og Hustru Ane Sommer i S. Aldum.

Billedet tv.: "Ane Sofie Jensen Sommer fotograferet som ung af fotograf Chr. Hanghøi, Mathiasgade 31, Viborg." Kilde KM.

"Da ... Ib og hans bror Otto Harald blev konfirmeret, fik de begge en salmebog af Ane Sofie i konfirmationsgave. Da Otto efter nogle år så hende igen, hentede han sin salmebog og viste hende den stolt og spurgte, om hun ikke syntes, at den stadig var fin? Hun klappede ham da blidt på hovedet og svarede "ja, ja! lille Otto, det havde nu været bedre, om den havde været slidt"."

"Den 1.oktober 1933 skrev hun den strofe I ser her ved siden af i Ibs salmebog. Der står:

"Herren er den bedste Lods
Når han står ved Styret!
Han vil lydes; han vil troes,
Hvor han fører Ordet. –
Sine venner hjælper han
Over Tidens Vande
Hjem til Livets skønne Land
hist bag Himmelstrande.”


Farmor har stadig Ibs salmebog. Den er i en stand så man ikke kan se, at den nogensinde har været brugt, endsige slået op. Måske var det i virkeligheden Ib, hun sagde det til. Han har måske været lidt flov over den historie og gav derfor sin storebroder skylden."
Læs mere om Ane Sophie Jensens livshistorie.

3. Jens Carl Jensen [Sommer] 1864
Født : 24-05-1864 Ørum Mark
Døbt : 08-06-1864 Ørum, Bjerre, Vejle
Kilde : Ørum, Bjerre, Vejle 1864-1888. AO-opslag 6. Fødte Mandekøn.
No. 6. 24. Mai 1864. Jens Carl Jensen Sommer. Dåb i Kirken 8. Juni 1864. Foto: KM

Forældre: Huusmand paa Ørum Mark Thomas Viderik Jensen Sommer og Hustru Ane Sommer, over 28 Aar.
Faddere: bar Barnet Hmd. Niels Pedersens Hustru Ane af Gammelby
Hmd. Niels Petersens Hustru Mette
Snedker Sommer
Hmd. Niels Jørgen Rasmussen
Indsidder Jørgen Peter Christensen
Anm.: Moderens Kirkegang 7. S. efter Trin. d. 10. Juli 1864. Ifølge Kgl. Navnebevilling af 18. November 1905 er "Sommer" at tilføje Daabsnavnet.

Konfir.: 14-04-1878 Stenderup, Hatting, Vejle
Kilde : Stenderup, Hatting, Vejle 1878-1891. Palmesøndag 14. April 1878 confirmerede i Urlev Kirke.
No. 1. Jens Carl Jensen.
Født i Ørum Sogn 24. Mai 1864. Kundskab og Opførsel: meget god.
Vacc. 8. Juli 1870 af Meijer.
Forældre: Høker Thomas Vidrik Jensen og Hustru Ane Sommer i Sønder Aldum.

Stilling : Maler

FT-1880 Vejle, Bjerre, Klakring, Vesterager, 29, D2983
Hans Jørgen Petersen 39 Gift Husfader, Maler, Klakring Sogn
Marthine Olufine Petersen 29 Gift hans Kone, Birkerød Sogn, Frederiksborg Amt
Martha Maria Petersen 5 Ugift Deres Barn, Klakring Sogn
Jens Carl Jensen 15 Ugift Lærling Ørum Sogn, Veile Amt

4. Marie Jensen [Sommer] 1866
Født : 31-12-1866 Ørum Mark
Døbt : 08-03-1867 Ørum, Bjerre, Vejle
Kilde : Ørum, Bjerre, Vejle 1864-1888. AO-opslag 35. Fødte Kvindekøn.
No. 9. 31. december. Marie Jensen Sommer. Hjemmedøbt 8. marts 1867. Fremstillet i Daugd. Kirke d. 14. April 1867. Foto: KM
Forældre: Huusmand paa Ørum Mark Thomas Viderik Jensen Sommer og Hustru Ane Sommer, fred.? 30 Aar.
Faddere: bar Barnet Ole Jensens Koun Else Marie, Daugd. Mark,  Niels Jørgen Rasmussens Koun, Ane Kirstine, Ør. Mk. Gdmd. Jørgen ??? Qristiansen, Daugd. Mk., Gdmd. Jørgen Jensen, Daugd. Mk. og Peter Jensen, Stouby Mark?.
Anm.: Moderens kirkegang 2 Sønd. i Fasten, d. 17. Marts 67. Ifølge Kgl. Navnebevilling af 18. November 1905 er "Sommer" at tilføje Daabsnavnet.

FT-1880, Vejle, Bjerre, Nebsager, Hornsyld, 38,
Hans Holst Jørgensen 36 Gift Huusfader Gaardeier Stenderup Sogn, Weile Amt
Bergitte Kristine Jensen 36 Gift Huusmoder Raarup Sogn, Weile Amt
Marius Johan Petersen Holst 11 deres Børn Barrit Sogn, Weile Amt
Janus Jørgen Raarup Holst 7 deres Børn Nebsager Sogn
Jens Jørgen Holst 5 deres Børn Nebsager Sogn
Maren Mathilde Holst 3 deres Børn Nebsager Sogn
Walborg Kjerstine Holst under 1 Aar deres Børn Nebsager Sogn
Maria Jensen 13 Ugift Tjenestefolk Ørum Sogn, Weile Amt
Kjerstine Rasmussen 27 Ugift Tjenestefolk Glud Sogn, Weile Amt
Kjerstine Julianne Kleiner 20 Ugift Tjenestefolk, Lærerinde Kjøbenhavn
Jens Jørgen Sørensen 21 Ugift Tjenestefolk Stenderup Sogn, Weile Amt
Rasmus Peter Østergaard 16 Ugift Tjenestefolk Barrit Sogn, Weile Amt

Konfir.: 02-10-1881 Nebsager, Bjerre, Vejle
Kilde : Nebsager, Bjerre, Vejle 1868-1882. AO-opslag 76. Confirmerede 1ste Søndag efter Michaelis, 2den October 1881
No. 1. Marie Jensen, Hornsyld
Forældre: Fiskehandler Thomas Vidrik Jensen og Hustru Ane Sommer paa Hornsyld Mark.
Født paa Ørum Mark 31. December 1866. Dåb i Daggaard Kirke 11. April s.A.
Kundskab: mg+ Opførsel: rosværdig.
Vacc. 14. Juli 1870 af Meyer.

Sygeplejerske i København
"Maria Jensen (Sommer) blev uddannet som sygeplejerske på professor Tschernings klinik i København, og var en kort tid privat sygeplejerske. Hun var 4 år på Middelfart sygehus og kom på et tidspunkt derefter til sygehuset i Ringe, hvor hun blev oversygeplejerske og forstanderinde."

"Ved hendes 25 års jubilæum blev ”frøken Sommer” nævnt i en avisomtale med billedet her til venstre. Om hende siges det, at hun er opofrende, og at hun venligt men bestemt har varetaget sin ansvarsfulde gerning i årene, der er gået på sygehuset i Ringe. ”Trofast har hun bistået sygehuslæge dr. med. Schultz ved mange vanskelige operationer under de ret primitive forhold, som desværre endnu er rådende der - og fornuftigt har hun ledet sygehusets økonomi. Hun var i lige grad afholdt af over- og underordnede og af patienterne”."

"... Marie blev aldrig gift og døde vist nok lige efter 2. Verdenskrig og blev begravet på Mariebjerg kirkegård i Gentofte."


Billede tv.: "Maria og søsteren Øllegaard Kristine som er på besøg i Ringe. Det er Maria der står bag bænken til venstre.
Dårlig kopi af fotografi taget af fotograf Hansine Mortensen i Ringe." Foto: KM


 

 


 


5. Øllegaard Christine Jensen
Foto: KM

Født
d. 11.04.1869 i Store Dalby/Hedensted sogn. Opslag 43. Ikke Sommer-efternavn.
Nebsager, Bjerre, Vejle
1883-1892. AO-028. Konfirmerede 1883 1.ste Søndag e. Paaske 1. April
Øllegaard Kristine Jensen, Hornsyld Mark
Inds. Thomas Viderik Jensen og Hustru Ane. f. Sommer
Født på Store Dalby Mark 11. april 1869.
Døbt
i Nebsager Kirke 27. Juni s.A.
Kundskab oh Opførsel: Mg
 

"Øllegaard Christine Jensen blev konfirmeret 1883 i Nebsager sogn viet i 1896 med overhovmester på Skandinavien-Amerikalinien SS Frederik VIII, Poul Winther Anton Pedersen † 30.09.1950. De boede først i Lipkesgade, Classensgade og Willemoesgade, men flyttede omkring 1930 til Charlottenlund for at få noget lys og luft. Her boede de til Øllegaard døde 04.05.1931. Hun led af gigt og fik guldkuren, som og ikke gjorde hende rigere, men i stedet blev hendes død." Foto: KM

Billederne: "Øllegaard som ung og Poul Winther Anton Pedersen da han var i sine velmagtsdage. Originalfoto findes hos barnebarnet Birthe Max Hansen"

Billede tv: "Efter Øllegaards død flyttede Poul til Gentofte, hvor han byggede han et nyt hus i Fasanhaven. Her levede han som enkemand i 19 år og boede en tid sammen med sine døtre." Foto: KM
 

Billede tv: "SS Frederik VIII blev søsat den 27.05.1913 og taget ud af drift i 1935, da linien blev lukket." Foto: KM


 

Øllegaard og Poul fik tre børn
1. Alex Winther Pedersen
* 17.04.1897
2. Elisabeth Winther Pedersen
† 07.08.1973 og
3. Elly Winther Pedersen

Billede tv.: Øllegaard Christine Jensen Sommers og Poul Winther Anton Pedersens tre børn.
Fra venstre Elisabeth, Alex og Elly. Foto: KM


"Sønnen, Alex, blev lærer på Efterslægtens skole og var en fremragende pædagog. Ifølge museumsinspektør Erik Kjærsgaard var han en elskeligt og afholdt lærer, der også elskede sin kone."

"En af hans tidligere elever har fortalt i en klumme - Hvilket menneske gjorde stort indtryk på dig i din barndom? - af Rie Krarup, fortalt at det var (Åge) Winther Pedersen, der altid havde totalt ro i klassen uden at tale ondt til eleverne, dele lussinger eller eftersidninger ud. Engang var en af hans klassekammerater ved at drukne, og Alex svømmede ud og reddede knægten, hvad der gjorde et uudsletteligt indtryk på ham som 11-årig skoledreng. Alex døde den 29.12.1973."
 

6. Peder Jensen [Sommer] 1871
"Peder Jensen (Sommer) blev født i Sdr. Aldum og døbt i Stenderup kirke den 07.01.1872. Moderen var 33 år gammel. Han blev uddannet som maler og blev gift med Vilhelmine Hansen. De boede sidst i Charlottenlund og fik 4 børn: Thorkild Herluf Sommer Jensen * 07.08.1903; Volmer Heinrich Sommer Jensen * 12.11.1904, blev kontorchef; Ingeborg Sommer Jensen og Knud Sommer Jensen. Alle fik efternavnet Jensen Sommer." Foto: KM

Født : 06-11-1871 Sønder Aldum
Døbt : 07-01-1872 Stenderup, Hatting, Vejle
Kilde : Stenderup, Hatting, Vejle 1850-1877. AO-opslag 49. Fødte Mandekøn.
No. 14. 6. November 1871. Dåb i Kirken 7. Januar 1872. Peder Jensen
Forældre: Husmand Høker Thomas Vidrik Jensen og Hustru Ane Sommer, 33 Aar gl.  - af Sønder Aldum.
Faddere: Pigerne Stine Berentsen og Karen M. Jensen af S. Aldum, ??? Anders ???, ibid., Christian Laustsen af Skander? og ? Petersen af Smidstrup?.
Amn.: Moderen introduceret: 17 Decbr. 1871.

Konfir.: 04-10-1885 Nebsager, Bjerre, Vejle
Kilde : Nebsager, Bjerre, Vejle 1883-1892. AO-opslag 023. Confirmerede 18de Søndag efter Trinitatis, 4. October 1885 i Bjerre Kirke.
No. 4. Peder Jensen, Hornsyld Mark.
Forældre: Indsidder på Hornsyld Mark (før Hmd og Høker i Stenderup) Thomas Viderik Jensen og Hustru Ane f. Sommer
Født i Stenderup 6. November 1871. Dåbt i Stenderup Kirke 26. December s.A.
Kundskab og Opførsel: mg.

Det ser ud til, at Peder Jensen tog til København som voksen (FT 1901. Hornsyld, Nebsager, Bjerre, Vejle amt. AO-318).

7. Christian Juel Jensen
Født : 23-12-1873 Sønder Aldum
Døbt : Hjemmedøbt 15. Februar 1874. Dåben publiceret i kirken 7. Juni 1874 Stenderup, Hatting, Vejle.
Kilde : Stenderup, Hatting, Vejle 1850-1877. AO-opslag 53. Fødte Mandekøn.
No. 9. 23. December 1873. Christian Juel Jensen. 
Forældre: Huusmand Høker Thomas Vidrik Jensen og Hustru Ane Sommer, 35 Aar gl. - af Sønder Aldum.
Faddere:  Barnets Forældre og Broder Andreas Jensen af Sønder Aldum.
Anm.: Moderen introduceret d. 8. Februar 1874.

Konfir.: 08-08-1888 Nebsager, Bjerre, Vejle
Kilde : Nebsager, Bjerre, Vejle 1883-1892. AO-opslag 25. Confirmerede 1ste Søndag efter Paaske 8. April 1888 i Nebsager Kirke.
No. 2. Christian Juel Jensen, Hornsyld Mark
Forældre: Fiskehandler paa Hornsyld Mark Thomas Vidrik Jensen og Hustru Ane f. Sommer.
Født i Sønder Aldum 23.12.173. Fremstillet i Stenderup Kirke 7. Juni s.A.
Kundskab og Opførsel: mg.

FT 1890 1. februar Hornsyld, Nebsager, Bjerre, Vejle. AO-opslag 47.
Christian Juel Jensen, 16 år, f. i Stenderup.
Tj.tyende paa Gaard no. 30.

Vielse : 21-07-1899 Nebsager, Bjerre, Vejle
Kilde : Nebsager, Bjerre, Vejle 1892-1907. AO-opslag 97. Ægteviede 21. Juli 1899 i Nebsager Kirke
No. 5. Ungkarl Kristian Juel Jensen, Født 23. December 1873. i Sønder Aldum, hjemmedøbt 15. Februar 1874. Fremstillet i Stenderup Kirke 7. Juni s.A.
Søn af Husmand Thomas Vidrik Jensen og Hustru Ane. f. Sommer.
Ophold. Thyrsted.
- og Pige Karoline Sørensen, Født i Sejr, Linaa sogn. 31. December 1877. Døbt i Silkeborg Kirke 18. April 1878.
Datter af Arbmd. Lars Peder Sørensen og Hustru Johanne Sørensen.
Ophold paa Hornsyld Mark.
Forlovere: Indsidder Thomas Vidrik Jensen, Hornsyld Mark. og Indsidder Oluf Larsen, Thinghusene.

Deres 2 børn
1. Aksel Thomas Jensen Sommer 1899
Født : 20-08-1899 Hornsyld Mark
Døbt : 24-09-1899 Nebsager, Bjerre, Vejle
Kilde : Nebsager, Bjerre, Vejle 1892-1907. AO-opslag 11. Fødte Mandekøn.
20. August 1899. Hornsyld Mark. Aksel Thomas Jensen Sommer. Dåb 24. September 1899.
Forældre: Arb.md. Kristian Juel Jensen og Hustru Karoline f. Sørensen, 21 Aar. Hornsyld Mark.
Faddere: Moderen bærer Barnet. Hmd. Rasmus Jensens Hustru, Thinghusene. Ungkarl Jens Jensen, Bjerre. Faderen.

2. Astrid Jensen Sommer 1902
Født : 04-12-1902 Hornsyld Stationsby
Døbt : 25-01-1903 Nebsager, Bjerre, Vejle
Kilde : Nebsager, Bjerre, Vejle 1892-1907. AO-opslag 41. Fødte Kvindekøn.
4. December 1902. Hornsyld Stationsby. Astrid Jensen Sommer. Dåb 25. Januar 1903.
Forældre: Indsidder Kristian Juel Jensen (Sommer) og Hustru Karoline f. Sørensen. 24 Aar. Hornsyld Stationsby.
Faddere: Moderen bærer Barnet.
Pige Maren Jensen, Horsens (Faster)
Ungkarl Jens Jensen, Braae (Farbror ?)
Faderen.
Læs mere om Christian Juel Jensen og hans efterslægt.

8. Maren Jensen [Sommer] 1876

Født : 18-05-1876 Sønder Aldum
Døbt : 09-07-1876 Stenderup, Hatting, Vejle
Kilde : Stenderup, Hatting, Vejle 1850-1877. AO-opslag 112. Fødte Kvindekøn.
18. Mai 1876. Dåb i Kirken 9. Juli 1876. Maren Jensen
Forældre: Huusmand; Høker Thomas Vidrik Jensen og Hustru Ane Sommer. 40 aar gl. i Sønder Aldum Foto: KM


Konfirmeret 1890

Nebsager, Bjerre, Vejle
1883-1892. AO-opsl. 32. Confirmerede Piger 19. Søndag e. Trinitatis 12. October 1890.
No. 3. Maren Jensen, Hornsyld Mark.
Født i Sønder-Aldum 18. Maj 1876, døbt i Stenderup Kirke 9. Juli s.A.
Indsidder Thomas Viderik Jensen og H. Ane f. Sommer, Hornsyld Mark.
Kundskab. mg+ Opførsel: mg.

Billede tv.: udsnit af stort søskende-billede.
Maren Jensen Sommer o. 1908. Foto: KM

 

 

 

(Forskning på denne side suppleret med oplysninger "..." meddelt af "KM")

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Arbejdsvogn
Frilandsmuseet KBH 2004


Møbler og inventar
Frilandsmuseet KBH 2004  Fotos:
Lis Klarskov Jensen


Ørum kirke
Foto: Kirsten Ellekjær 2010


Ørum kirke 2002
Foto Torben Sørensen
DIS-DanmarkThomas Videriksen Jensen Sommer og hans hustru Ane Sommer sammen med deres yngste barn, Maren. Fotograferet af Kihlstrøm, København. Sandsynligvis omk. 1890. (Kilde: KM)

 
Thonbogade 6 i Horsens
Foto: KM 1991 


Thonbogade 7 i Horsens
Foto: KM 1991