Anne Sophie Charlotte Jessen 1823

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Cathrine Mette Marie Sommers datter
Stamfader Johan Heinrich Ernst Sommers datter Cathrine Mette Marie blev gift med malermester Johan Friderich Jessen på 34 år i Helsingørs Skt. Mariæ kirke den 24. august 1819. (Helsingør sogn, opslag 159). Deres datter var Anne Sophie Charlotte, der blev faderløs som 4-årig.

Dåben i Helsingør 1823
Anne Sophie Charlotte
blev døbt i Fredensborg A., Lynge-Kronborg H. Helsingør, Sct. Olai, 1821-1839. Opslag 214. No. 107.
Døbt den 10. maj 1823, Anne Sophie Charlotte Jessen, døbt den 14. december 1823. Datter af Maler Johan Frederik Jessen og hustru Caharine Mette Marie Sommer.
Faddere: Madam Allerup, Jomfru Cronval, Maler Cronval, Bødker Mittelsted, Muursvend Anders Jensen og Buntmager Weimer. Anført i alm. lev. reg. 1909.

Helsingør 1845
Sophia Amalia Scharlotte boede i Sct. Annagade hos en tømmermand og hans familie og nogle jægersoldater ved 2. jægerkorps:
Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Helsingør Købstad, , Nr. 79 og 80 Sct. Annagade, 142 F2, FT-1845 Hans Henrik Dons 31 Gift Tømmermand. Odense.
Marie Krantz 28 Gift Kone. Hellebæk.
Et barn - Udøbt
Sophie Jessen 22 Ugift Pige. Helsg.
Peter Hansen 30 Ugift Tjenestekarl. Odsherred.
Johan Møller 26 Ugift Sergeant 2. Jægerkorps. København.
Carl Moberg 22 Ugift Overjæger ved 2.Jægerkorps. Helsg.
Hans Jensen 24 Ugift Jæger - 2. Jægerkorps Lolland.
Niels Jørgensen 24 Ugift Overjæger ved 2.Jægerkorps Roskilde.
Børge Nielsen 23 Ugift Overjæger ved 2.Jægerkorps. Frederiksborg amt Marquardt Johnsen 23 Ugift Overjæger ved 2.Jægerkorps. Langeland

Anne Sophie Charlotte giftede sig 1850
Anne Sophie Charlotte flyttede til København og blev gift med den 3 år ældre enkemand Carl Adolph Nielsen den 14. juni 1850. Brudgommen boede i Nyboder, bruden i Farvergade (en sidegade til Vester Voldgade). Brudgommens bror og ven var forlovere:

Københavns amt, Sokkelund herred, Holmens sogn, 1842 - 1852. Bryllup No. 62. AO-opslag 320:
Carl Adolph Nielsen, Grovsmedsv[end], 3 Bataljon?, 2 D[eling], 4 Cp. [Compagni], No. 83.
Enkemand, Svanegaden No. 7.
Vacc[ineret] 1824 af Stiebichs. Indskr[evet] d. 24de.
Ane Sophie Charlotte Jessen, 27 Aar,
Pige. Farvergaden.
Vacc[ineret] 1837 af Stadsfys[ikus] Klem i Helsingør.
Forlovere:
1. Jørgen Nielsen
, Formand, 2 D[eling], 4 Cp [Compagni], No. 13. Brudgoms Broder
2. Niels Lorentzen, Smedesv[end], 2 D[eling], 4 Cp [Compagni], No. 61.
Vielsen den 14. juni. 1850 foregik i kirken, foretaget af Hr. Gram. Anmærkning: At Pigens Moder/Enke/ billiger Ægteskabet. Brudens.
J. Nielsen og N. Lorentzen (underskrifter)
Mandens 2. ægteskab.

Det nævnes ikke i kirkebogen, at brudeparret havde en 2 måneder gammel datter, Johanne Caroline Andrea.

Børn
1. Johanne Caroline Andrea Nielsen 1850
Familien boede i 1850 i Svanegade 7 i København, Sokkelund herred, Holmens sogn, 1842 - 1857 (den anden kirkebog for 1842-57). AO opslag 197.
No. 92. Født. d. 27. april 1850, Johanne Caroline Andrea Nielsen. Døbt. d. 26. juli af Hr. Gram.
Forældre var Carl Adolph Nielsen, Smedesv[end],  3. Bataljon?, 2 D[eling], 4 Cp. [Compagni], No. 83. og Ane Sophie Charlotte Jessen, Svanegaden 7. [Nyboder].
Faddere: Forældrene, Jfr. F. Petersen, L. Kongensgade, og  Gmd. Nielsen.
Alm. Lev. April d. A [dette Aar].

2. Carl Rasmus Nielsen 1852
Familien boede stadig i Nyboders Svanegaden 7 i København, Sokkelund, Holmens sogn, 1842 - 1857 (den første kirkebog for 1842-57).  AO opslag 267.
No. 114. Født. d. 12. juni 1852, Carl Rasmus Nielsen. Døbt. d. 1. aug. af Hr. Mynster.
Forældre: Carl Adolph Nielsen, Smedesv., 2 B, 7?, 4. [Nr.] 75. og Ane Sophie [Frederikke er overstreget] Charlotte Jessen, 28 Aar, Svanegaden 7.
Faddere: Svigerinde Christiane Jessen paa militære hospits?
Muuresvend Ret? Larsen og Faderen samt  Gdm. Thorstensen.
Der er i den næste dåb den 20 august (Jens Albrecht Kruse) en fadder Frederikke Nielsen, Adelgade, og en gmd. Thorstensen. Navne, der også ses i dåben af Carl Rasmus Nielsen.

Carl Rasmus Nielsen konfirmeret 1866
Familien boede i Nyboders Krokodillegade i 1866 ved sønnens konfirmation, der foregik i Holmens kirke. Konfirmeret den 30. september 1866 i Holmens sogn, kirkebog 1848-1868. AO opslag 81. Konfirmation nr. 20 Carl Rasmus Nielsen, Krokodillegade nr. 16. Søn af Smed i Marinen Carl Adolph Nielsen og Hustru Ane Sophie Charlotte Jessen. Født 12. juni 1852, døbt 11. august 1852 i Holmens kirke.

3. Johanne Caroline Sophie Nielsen 1854
Familien var flyttet fra Nyboders Svanegaden til Crokodillegaden i København, Sokkelund herred, Holmens sogn, 1842 - 1857 (den anden kirkebog for 1842-57). AO opslag 327.
No. 71. Født. den 21. november 1854, Johanne Caroline Sophie Nielsen. Døbt den 10. maj 1855. Døbt af Hr. Mynster.
Forældre: Carl Adolph Nielsen, Smedesv., 1 Co., 2., 4., [nr.?] 16. og
Ane Sophie Charlotte Jessen, Crokodillegd. 19.
Faddere: Forældrene og Gmd. Thorstensen.
Anmærkning: (meget utydelig) 1 Moderens Familienavn er Jessen. Vide [latin: se] 1854, pag[ina] 315, No. 192.
Henvisningen til kirkebogens side 315 (AO opslag 316) viser bl.a., at barnet Johanne C S Nielsen blev født den 21. november 1954 og døbt den 6. maj 1855 af ???.

Familien i København 1855
Far og mor og 3 børn boede stadig i Nyboder, nu i Crocodilgaden 19 i København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, St A:Wester, Crocodilgaden 19 salen til gaden, Nyboder, FT-1855,
Carl Adolph Nielsen 35 Gift smedeformand, Huusfader, Kjøbenhavn
Ane Sophie Charlotte 30 Gift Hans kone, Helsingör
Carl Rasmus Nielsen 3 Ugift Deres börn, Kjøbenhavn
Udöbt Datter ?? Ugift Deres börn, Kjøbenhavn ( Hun døbes 6 eller 10. maj 1855 Johanne Caroline Sophie Nielsen).

Sønnen i København 1880
Carl Rasmus Nielsen, deres søn, blev politibetjent i København (Staden):
Baggesensgade, Todesgade 1, 4. Sal, 27, FT-1880:
Carl Rasmus Nielsen 27 Gift Politibetjent Kjøbenhavn
Benedikta Gøransdatter 29 Gift Hustru Sverrig
Carl Adolph Nielsen 2 Ugift Barn Kjøbenhavn
Heinrich Vilhelm Olsen 23 Gift Cigararbeider Helsingør
Anna Johanne Ingeborg Olsen født Jensen 23 Gift Hustru Helsingør
Heinrich Johannes Olsen 3 Ugift Barn Helsingør
Caroline Fransiska Vilhelmine Olsen 1 Ugift Barn Kjøbenhavn
Udøbt Drengebarn 1 Ugift Barn Kjøbenhavn
Mads Petersen 35 Gift Arbeidsmand, Husfader Stangerup
Johanne Petersen 39 Gift Hustru Stenløse
Anders Olsen 25 Ugift Slægtning, Arbeidskarl Skovshoed
Pauline Jussico 17 Ugift Tjenestepige Skovshoed

Familien i København 1885
30 år efter bor familien Nielsen i Stengade 20 i København (Staden). Sønnen Carl Rasmus Nielsen er blevet enkemand og bor hos sine forældre med sønnen Carl Adolph Nielsen, opkaldt efter farfaderen:

Stengade (Lige numre), Kjøbenhavn Udenbys Klædebo Kvarter, Stengade 20, matr.369, Forhus 3. Sal, 13, FT-1885,
Carl Adolph Nielsen 67 Gift Husfader Pangsjonist, Kjøbenhavn
Ane Sophie Nielsen 62 Gift Husmoder, Kjøbenhavn
Carl Rasmus Nielsen 32 Enkemand Søn Politibetjent, Kjøbenhavn
Johane Kaveliene Nielsen 30 Ugift Datter Syerske, Kjøbenhavn (hun er døbt Johanne Caroline Sophie).
Carl Adolph Nielsen 7 Ugift Søn Kjøbenhavn.
Note: Stengade 20 ligger mellem Nørrebrogade og Korsgade. Husene er fra nyere tid.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 Skt. Olai kirke i Helsingør. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Skt. Olai kirke, Helsingør
Se stort billede


Hjørnet af Krokodillegade og Vildandegade i Nyboder.
Foto: Wikipedia, Hans Andersen 2005.