Cathrine Marie Samuel 1718-1779

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Født i Randers 1718
Cathrine Marie Samuel var døbt i Randers d. 10.4.1718 (KB side 67) og var datter af Viborg-sognepræsten Ernst Pedersen Samuel og Eva Marie Rhodia/Rhodius, der var af Viborg-præsteslægt. Hun var søster til Katrine Treschow Samuel.

Døbt i Randers Sankt Morten sogn, Støvring herred, Randers amt.
KB. 1705-1778, AO opslag 137:
xxxx Palmesøndag som var den 10. april 1718 blev hr. Ernst Samuels datter Catharina Maria døbt, båret af Mette Sophia Krebs fra Wiborrig, holdte? med Maren Michelsdatter xxxxxxxx.
Faddere: Mag. Claus Krebs fra N. Krogstrup? hr. xxx<+ Corvius? xxxxxxxx Else Marie Rhodia.

Viet 2 gange
Gift 1. gang:
ifølge Nygaards sedler blev Cathrine Marie Samuel gift 1. gang med Jesper (Andersen) Roesteen, (f. o. 1728) der var kateket, kordegn og klokker i Vejle. Vielsen den 22. nov. 1759 (Vejle KB side 185) Nygaards sedler. Den 12. okt. 1759 fik Jesper Roesteen og Katrine Marie Samuel Kgl. bevilling på at blive viet hjemme af uvedkommende præst. (se Jyske Reg. 37. 364, nr. 267).
Den 29. nov. 1754 blev stud. Jesper Andersen Roesteen beskikket af kongen til kateket samt kordegn og klokker i Vejle efter afdøde Thomas Lindved. (se Jy. Reg. 35. 637, nr. 307).
Jesper Roesteen blev begravet den 24. juli 1764, kun 36 år gammel (Vejle KB side 202). Han blev efterfulgt af Hans Busk.

Gift 2. gang med Jakob Peter Bojsen,  ("mad. Katrine Marie Bojsen") i 13 år. Hun blev gift den 4. september 1767 ifølge Nygaards sedler og der var ingen børn i ægteskabet. Jakob Peter Bojsen blev gift 2. gang med Elisabeth Klagenborg, enke efter N. Baj. De var gift i 34 år og havde 1 søn og 2 døtre. Jakob Peter Bojsen døde den 27. maj 1814, 78 år 6 måneder. Jakob Peter Bojsen var degn i Vorbasse og var født i Manstrup præstegård d. 15. nov. 1735, søn af hr. Georg Bojesen, præst der, og Anna Kathrine Højer. 1767 kaldet til degn for Vorbasse Grene, forflyttet hertil 1775 iflg. Nygaard. 1782 blev han degn i Torstrup Herred og boede i Vig, gift med Elisabeth Klagenborg. De fik sønnen Lars Harlev (f. 5. aug. 1781) og datteren Katrine Marie Boysen (f. 12. juni 1784) og datteren Anna Kristiane Marie (f. 1. sept. 1786, begr. samme år). 1787 var han degn og skoleholder i Ovenbøl, Torstrup. Han var 52 år i 1787 og E. Klagenborg var 29 år.

Død 1779
Begravet d. 21. september 1779, Mad. Cathrine Marie Boysen, 60 år gammel. Blev syg (?). (Horne, Øster Horne herred, Ribe amt 1775-1814, Thorstrup KB side 320, opslag 285).

Hendes nærmeste slægtninge er nævnt i skiftet efter hende:

Ribe amt gejstlige skifteuddrag
Øster Horne herred.
Gejstlig provsteprotokol 1745-1812
Heri: Gejstlig skifteprotokol
1745-1809
C 43D-2
38 Cathrine Marie Boysen i Sig degnebolig i Torstrup sogn. 11.10.1779, fol.78.
E: Jacob Peder Boysen, degn i Torstrup og Horne.
A:
0) forældre [Ernst Pedersen Samuel, præst i Viborg Gråbrødre og Eva Marie Mortensdatter Rhodius]
1) bror Martin Samuel, degn [i Øster Ulslev på Lolland].
Af børn nævnes B:
a [Else Margrethe Samuel] g.m. Emil Eliassen Strange på Sædingegård [i Sædinge sogn] på Lolland.
b [Diderikke Samuel] g.m. Jacob Olufsen, degn i Godsted på Lolland
2) bror Peder Samuel, død. Uvist om børn
3) bror Hans Samuel i Hobro
4) søster Mette Marie Samuel, enke i Vejle
5) søster Cathrine Tresnau Samuel g.m. Jørgen Andreasen Liemann i Horsens.
Sakset fra http://www.brejl.dk/ribegejst.htm
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Bibelen
Foto: Lis K Jensen