Cathrine Mette Hølling 1723-?

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Seidelin-anelinien
1. Michel Seidel o. 1550-1616

2. Lisbeth Michelsdatter (Seidel) ca. 1595-1659
3. Jørgen Hansen Seidelin 1633-1688
4. Dorethe Jørgensdatter Seidelin 16xx-1709
5. Ide Lisbeth Schøller/Schøllen o. 1700-1732?
6. Cathrine Mette Hølling 1723-?

Cathrine Mette Hølling var datter af Adam Levin Hølling og Ide Lisbeth Schøller/Schøllen. Læs her om hendes søskende.

Dåben i Hylke
"Født 1723, døbt den 3. maj i Hylke, baaret af sin moders kusine, Ide Seidelin, Palle Møllers hustru; hendes fire Faddere var alle Slægtninge af hendes Moder (S.239).

Cathrine Mette Hølling opholdt sig i 1737 - ifølge Skiftet efter hendes Moders Moster Mette Seidelin (S.148) i Borbjerg Præstegaard ved Holstebro hos sin Moders Kusine Berte Kirstine Seidelin og dennes Mand Sognepræst Søren Seemann (S.273 f.)."


Udsigt fra Hylke mod NV. Foto: Karin Andersen. Se stort billede.

Cathrine Mette Hølling viet i Horsens 1749
"Derudover vides intet om hende, før hun den 12. November 1749 i Horsens blev trolovet med Korporal Jørgen Alexander Lohmann. Trolovelsen fandt sted "udi Corporalens Qvarter ved Stranden" og foretoges ligesom Vielsen en Maaned senere af Sognepræsten, Magister Jesper Norup." (Kilde: Sjette slægtled. Premierløjtnant Adam Levin Høllings børn i "Den Seidelinske Slægtsbog II, af Mogens Seidelin, s. 548)

Note: Jørgen Alexander Lohmanns 1. kone, Karen Hermandsdatter, var død efter barsel 1748.

Gift 1749 i Horsens
Vielsen med Jørgen Alexander Lohmann fandt sted i Skt. Ibs kirke i Horsens den 12. december 1749:

Skanderborg A., Nim H., Horsens, kirkebogen for 1743 - 1786, AO-opslag 499. Vielse No. 17.
"D. 12 Dbr: [1749] copulerted Jeg udi S[ankt] Ibs Kirke Corpo. Jørgen Alexander Louman og Mette Hölling. Vide pl. Dates Desponsatis p: 415 no 12." Den latinske tekst betyder "se mere om trolovelsesdato på side 415 nummer 12".

Trolovelsen kan også ses på kirkebogens side 415, nr. 12, AO-opslag 416:
"D. 12. Nov. troloved Jeg Corporal Jørgen Alexander Louman og Cathrine Metthe Hølling (her er y overskrevet med ö) udi Corporalens Qvarter ved Skanderborg. Hand fæste sin Copulations Vidne fra Obriste Leutn: 1: Trapaud af Dato 31. Octobr. 1749".

Jørgen Alexander Lohmanns og Cathrine Mette Høllings børn:

 

1. Hans Christian Lohmann. Døbt d. 25. aug. 1749 i Horsens. Uægte barn af Catrine Margrethe Hylling og udlagt fader corporal Lohmann (kb. side 74, 1743-1786 Horsens Vor Frelser sogn, Nim herred, Skanderborg amt, dåb nr. 52, opslag 75. Faddere nævnt.
2. Catrina Elisabeth
, dbt 12.2.1751 (kb side 85) AO opslag 86 (begr. 22.5.1752 10 uger gl. AO opslag 236). 7. Måske den samme Catrina Elisabeth fra DDDs Folketælling 1769 Horsens, hvor hun er 8 år. Folketællingen kan ikke ses på AO pt.
3. Adam Levin, dbt. 21.7.1752 (kb side 97) AO opslag 98, begr. 26.4.1753 (kb side 243)
4. Adam Levin, dbt. 21.6.1754 (kb side 113) AO opslag 114
5.? Datter begravet den 2.8.1754 (Nygårds sedler: "Ohngefær 9 år") (kirkebogen side 249. AO opslag 250)
6. Tvillingerne Gerhart Andreas og
7. Alexander
, dbt. 24.10.1756 (kb side 139) AO opslag 140
8.? Catrina Elisabeth født i 1761? jf. Folketælling 1769 Horsens

1. Hans Christian Lohmann. Døbt d. 25. aug. 1749 i Horsens. Uægte barn af Catrine Margrethe Hylling [Hølling] og udlagt fader corporal Lohmann [Jørgen Alexander Lohmann] (kb. side 74, 1743-1786 Horsens Vor Frelser sogn, Nim herred, Skanderborg amt, dåb nr. 52, opslag 75. Faddere nævnt. Toldinspektør i Rønne på Bornholm. Død i 20. febr. 1820 på Bornholm, Knudsker. Gift med Anne Cathrine From, født 17.9.1758 St. Clemen, død 19.11.1823. Jf. www.smidths.dk
Løjt. af infant. og toldinspektør på Bornholm på 3. år. Har haft militærtjeneste i 18 år. Den 26. maj 1787 ansøgte han om amtsforfalertjenesten på Bornholm, og hvis kongen ønskede det, ville han beholde toldinspektørtjenesten og forrette den gratis, hvorved kongens kasse vinder 400 rdl. (RK: Embedsansøgninger).
Kirkebogen for Knudsker 1819-1828 side 37. 1820 begr. nr. 4 på siden. Død 19. febr. begravet 24. febr. Hans Kristian Lohmann, 70½ år gl.
Læs mere om efterslægten

2. Catrina Elisabeth
Skanderborg A, Nim H., Horsens ( 1743-1786) . Opsl. 86. (kb side 85)
Pige 11. D. 12. feb. 1751 blev Corporal Lohmands barn døbt og kaldet Catrina Elisabeth, båret af Mikkel Mikkelsens, xxx Lassens pige, Jens Bering, Eldrup, Svejstrup.

3. Adam Levin (den første)
Skanderborg A, Nim H., Horsens ( 1743-1786) . Opsl. 98. (kb side 97)
Dreng 41. D. 21. juli 1752, Corporal Lohman ved Inft? Lieutnant Trappsoes Compagnie en søn døbt Adam Levin båret af Jomfru Edel Svendstrup,
Test: Jomfrue Grethe Arensberg, xxx Monsiur Jørgen Corup, Monsiur Sitmar?, Monsiur Dilgast.

4. Adam Levin (den anden)
Skanderborg A, Nim H., Horsens ( 1743-1786) . Opsl. 114. (kb side 113)
Dreng 29. Fredagen d. 21. juni 1754 Corporal Loeman en søn døbt - kaldet Adam Levin. Båret af Jomfru Lous?,
Test: Jomfru Busk, Mons. Harenstrup

5. (?) Datter begravet den 2.8.1754 (Nygårds sedler: "Ohngefær 9 år") (kirkebogen side 249. AO opslag 250)

6. og 7. Tvillingerne Gerhart Andreas og Alexander
Skanderborg A, Nim H., Horsens ( 1743-1786) . Opsl. 140. (kb side 139)
Dreng 58. Søndagen d. 24. okt. 1756 Vagtmester Loumann 2 sønner døbt ved navn kaldet Gerhart Andreas båret af Ritmester Hofmans Frue.
Test: Jomfru Othesen, Mons? Gr. Etats Raad Lichtenberg. Hr. Leiutnant Rodenborg og Hr. Leiutnant Pols?, Den anden kaldet Alexander, båret af leiutnant Corses?? Frue,
Test. Jomfru Hulbech, Monds. Leiutnant Knudt, xx Doctor Sehester? og Monsr. Fog.
8.? Catrina Elisabeth født i 1761? jf. Folketælling 1769 Horsens.

Cathrine Mette Hølling død mellem 1756 og 1765
Mogens Seidelin har ikke oplysninger om Cathrine Mette Høllings død, men angiver kun "efter 1756" i navneregister til 2. bind.

Cathrine Mette Høllings begravelse er ikke fundet  i kirkebogen for Horsens. Heller ikke i Viborg. Var Vagtmesteren udstationeret et andet sted i dette tidsrum?

Muligvis findes der et skifte, som kan kaste lys over det.

Død 1794 i Horsens, 80 år gl.
Jørgen Alexander Lohmann blev begravet den 21. juni 1794 i Horsens købstad,  AO-opslag 231 og opnåede en anselig alder: 80 år.

Læs mere om Hølling-slægten.

Kilde: Mogens Seidelins "Den Seidelinske Slægtsbog", Bind II, 1963.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Dåne i Hylke kirke
Foto: Karin Andersen

Horsens Vor Frelser Kirke. Foto: Wikipedia, Hubertus45
Horsens Vor Frelser Kirke
Se stort billede