Christian Hølling

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Christian I og II?
Var der to børn med navnet Christian, sønner af Adam Levin Hølling og Ide Lisbeth Schøller? Der er oplysninger i kirkebogen om, at der blev født en søn Christian i 1729, der døde et par måneder senere, mens Mogens Seidelin har oplysninger om en Christian, der levede i 1737.

Christian født 1729 i Føvling
Skanderborg H, Tyrsting H., Føvling sogn. 1692 - 1735. Opsl. 290.
15. dec. 1729. Hiemmedøbt Leutenant Hüllings søn af Vaabenskolen. N. Christian.
Skanderborg H, Tyrsting H., Føvling sogn. 1692 - 1735. Opsl. 291.
"Dom. Sexagesima. (12. feb.) 1730 .XXX Leutenant Hÿllings barn, nafnlig Christian, frembaaren af Jomfrue Blÿkkers af Hansted, Mand-Fadder Leutenantens broder (intet navn!), begge Palle Møllers Sønner af Velling. Kvind-fadder Jomfrue Trappou, Captajn Koppeløws Frue af Underup."

Christian I blev kun et par måneder gammel
Skanderborg H, Tyrsting H., Føvling sogn. 1692 - 1735. Opsl. 291.
D. 7. jun. begravet Leutenant Hÿllings barn af Vaabensholm, navnlig.
(Note i Nygaards sedler: "Våbensholm: 1775 under stamhuset Mattrup, beboet af en fæstebonde Peder Hansen.")

Christian II ? i 1737
Christian Hølling var søn af af Adam Levin Hølling og Ide Lisbeth Schøller.

Han "... opholdt sig i 1737 sammen med Broderen Povel hos sin Moders Kusine Ide Seidelin og dennes Mand Palle Møller i Bryrup Sogn. Den 26. Juni 1738 overtog de to Brødres Morbroder Peder Sørensen Schandorph i Holstebro Formynderskabet for dem.
Derefter vides intet om Christian Hølling. (Muligvis har han været Gehejmereferendar og er død i Neisse." Mogens Seidelins slægtsbog II, s. 549.

Død efter 1738 i Holstebro, Ringkøbing, Denmark iflg. familysearch.org

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Sønderjylland. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Sønderjylland 2009

Udsigt fra vindue i Kommandørgården, Sønderjylland. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
  Kommandørgården 2009
på Rømø