Dorethe Jørgensdatter Seidelin

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Seidelin-anelinien
1. Michel Seidel o. 1550-1616

2. Lisbeth Michelsdatter (Seidel) ca. 1595-1659
3. Jørgen Hansen Seidelin 1633-1688
4. Dorethe Jørgensdatter Seidelin 16xx-1709
5. Ide Lisbeth Schøller/Schøllen o. 1700-1732?
6. Cathrine Mette Hølling 1723-?

Dorethe Jørgensdatter Seidelin 16??-1709
Dorethe Jørgensdatter Seidelin var datter af Jørgen Hansen Seidelin og Ide Nikkelsdatter Kock.

Gift 1. gang 1697
Var gift 1. gang den 4. maj 1697 i Dallerup sogn med Peder Eilersen Schøllen. Peder Eilersen Schøllen var født o. 1663, død 1705, ejer af hovedgården Slumstrup i Sæding sogn ved Skjern, skødet dateret Viborg 17. marts 1697, tinglæst 27. s. M. på Viborg Landsting. Begravet 18. marts 1705 i Sæding, 41 år gl. (Seidelin I, side 139).

Deres børn
Dorethe Jørgensdatter Seidelin og 1. ægtemand Peder Eilersen Schøllen boede på Slumstrup gård, Sæding:

1. et barn antagelig født mellem 1699 og 1799, død mellem dec. 1705 og 1737.
2. Ide Lisbeth Schøller født antagelig mellem 1699 og 1703, død inden 1737, vistnok i 1732. Hun hed Schøller selvom faderen - og søsteren Mette Sophie - hed Schøllen, jf. "Viborg Landsting: Kopier af protokollerede Breve, 1697 A. 27. marts 1697. I landsarkivet i KBH. Ligeledes Trap. Danmark, kaldes Datteren Ide Lisbeth Schøller (Randers Skifteprotokol 1737, s. 286, Skifte efter Mette Jørgensdatter Seidelin. Fruering-Vitved Kirkebog, Daab 22. November 1722)" Note stammer fra Seidelins Slægtsbog I, side 239.
3. Mette Sophie Pedersdatter Schøllen, hjemmedøbt på Slumstrup, 20. juli 1704 fremstillet i Sæding kirke. Død s.A., begravet 1. august i Sæding.

Født i 2. ægteskab
4. Peder Sørensen Schandorph (?), hjemmedøbt 21. dec. 1708 på Slumstrup i Sæding, fader 2. ægteskab med Søren Poulsen Schanderup?.)

Død 1709

Dorethe Jørgensdatter Seidelin døde 1709, begravet 29. januar i Sæding, Ringkøbing Amt.

Fejlagtige anetavler oplyser at...
Fejlagtige anetavler nævnes af Mogens Seidelin i hans slægtsbog I:

"Om Dorethe Jørgensdatter Seidelin og hendes første Mand Peder Eilersen Schøllen har der i tidligere Stamtavler været meddelt fejlagtige Oplysninger. Hendes navn er blevet angivet "Sophia Jørgensen Seidelin", og som hendes Mand er nævnt Højesteretsjustitiarius, Gehejmeraad Caspar Schøllers Søn Christen Casparsen Schøller (1678-1698), (der utvivlsomt er død ugift, 19½ år gammel - Indskriften på hans kisteplade i Lellinge kirke nævner således intet om hans Hustru). Denne forkerte Angivelse findes i Giessings "Jubel-Lærere" (1783, "Seidelinernes Slægtsregister"), Lengncisks "Familien Schøller" (i 1830'erne), F.E. Seidelins "Stamtavle over Familien Seidelin" (1877, s. 92) samt i "Slægten Schøller" i Personalhistorisk Tidsskrift 1890. Ingen af disse Steder har "Sophia" Seidelins anden Mand været nævnt, og kun eet af hendes Børn er omtalt, nemlig "Ide Elisabeth Schøller", gift med Løjtnant Adam Levin Hølling (se S. 239) - Der er ingen som helst Grund til at tro, at Peder Eilersen Schøllen har tilhørt Adelsslægten Schøller. Der vides intet om hans Slægt, heller ikke om eventuelt Slægtskab med den Sophie Eilersdatter Schølen eller Schiøler i Skelskør og Sorø, hvis Datter var gift med Sognepræst Frants Blichfeld i Vitten, Haldum og Hadsten."

Kilde: Mogens Seidelins "Den Seidelinske Slægtsbog", bind I, 1963.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Spejl fra Hørsholm slot.
Foto Lis Klarskov Jensen 2009