Ernst Petersen Samuel 1684?-1732

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Samuel-slægt
Katrine Treschov/Trescov/Treschow Samuel blev født i 1730 i Viborg Gråbrødre sogn. (opslag 311) og døbt 8.7.1730 som datter af Viborg-sognepræsten Ernst Pedersen Samuel og Eva Marie Rhodia/Rhodius, der var af Viborg-præsteslægt.

Ernst Pedersen Samuel
Ernst Petersen Samuel blev født o. 1688 i Nykøbing, Maribo amt af forældrene Peter Samuel og Karen Nielsen Skytte fra Nykøbing Falster. Karen Nielsen Skytte døde den 27. april 1706, og der var skifte over hende den 21. maj 1706 i Nykøbing.
Foruden Ernst Petersen Samuel var også sønnen Jan Petersen Samuel, f. 1682, der var 2. lektiehører i latinskolen i Nykøbing og privatlærer for biskop Müllers sønner, i 1710 biskoppens svigersøn.
Der var en tredje søn Nicolai Petersen Samuel, der var barberer-svend. Begge myndige ifølge skiftet, og Ernst Petersen Samuel var discipel ibidem (altså Nykøbing skole), på sit 18.de år gl., dvs. født o. 1688. 
(kilde: http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_skifter#
> skifte den 21. maj 1706 i Nykøbing, Maribo Byfoged, Nykøbing Falster Byfoged, skifteprotokol 1705-1719: skiftearkivalier/data/SkifteMatr/M04946/A01010/M4946_0730.Jpg
på side 68. Opslag 70.) Skiftet blev underskrevet i Nykøbing d. 17. maj 1706 af Nicolaj Samuel og Jan Samuel og deres stedfader Hans Holst.

Ernst Petersen Samuel blev begravet 8.12.1732 i Viborg Grbr. sogn, opslag 471. Sognepræst i 6 år, kapellan i 10 år. (Kilde Nyggards sedler.)

Forældre
Faderen var (iflg. Wibergs Alm. Præstehistorie) købmand og borgmester Peder Samuel. Ifølge familysearch.org var faderen Peter Samuel f. o. 1657 Nykøbing, Maribo.  Død 4. april 1690, Nykøbing, Maribo, og moderen var Karen Nielsen Skytte, født o. 1661, Nykøbing, Maribo, begr. 27. april 1706, Nykøbing, Maribo, skifte se ovenfor. Ældste datter af Niels Skytte og Else Gregersen Humble, Nykøbing, Maribo. (NB. Oplysningerne er checket i moderens skifte af 3. maj 1706 i Nykøbing.)

Else Gregersdatter Humble født o. 1629-1633 i Kirkeby på Falster.
Hun blev gift 2 gange og fik børn i begge ægteskaber.
1. gang gift med Niels Skytte:
Deres ældste datter var Karen Nielsdatter Skytte, som var "rådmand Hans Holstes hustru her i Nyekøbing" i 1706 ved sin død. Karen Nielsdatter Skytte døde dagen før sin mor, nemlig den 27. april 1706 i Nykøbing Falster. Der blev holdt skifte efter Karen Skytte den 21. maj 1706 og Jacob Dannefer var byskriver! Se skiftet efter Karen Nielsdatter Skytte på http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_skifter# - Maribo Byfoged, Nykøbing Falser byfoged, skifteprotokol 1705-1719, opslag 70-71-72.
2. gang gift med Ernst Brun: I 1664 ses hun gift Brun (ved ikke hvornår hun blev viet), havde forbindelse til Bogø og dens kirke, og hendes mand levede i 1664. Hun boede ved sin død i Slotsgade i Nykøbing Falster.
(Spor? Iflg en tidl. webside (brugernesdatabase.dk) var Ernst Brun f. o. 1630 i Mecklenburg-Schwerin, Tyskland, bgr. 5. marts 1686 i Nykøbing F.)

Børn i ægteskabet Humble/Brun
Der var iflg. skiftet 3. maj 1706 i Nykøbing, opslag 72, bogens side 70 en datter, Marie Ernstsdatter Brun, f. o. 1663 i Nykøb. F. Sdr. herred, Maribo amt, begr. 15. oktober 1716, Nykøb. F. kirkegård.) gift med Bertel Schmidtz, fordum borger og våbenhandler i Nykøbing.
Datteren Catrina Elisabeth Ernstdatter Brun, var gift med den højagtbare borger og velfornemme mand, boger og priviligeret våbenhandler i Nykøbing, Johan Naur.
Dyderige Sybilla Ernstdatter Brun var gift med Jean? Blomsofs?, Kgl. Maj. Regiments feldskier udi Christiania i Norge.
Sal. Olene Catrina Ernstdatter Brun hendes efterladte søn Charles Marquart ca. 6 år gl.

Se også oplysninger om Else Gregersdatter Humble i Humble-slægten.
Note: Else Gregersen Humble kom fra Humble-præsteslægten, der stammer fra Langeland helt tilbage til 1500-tallet (mine aner).

Viet 1714 i Viborg
Ernst Pedersen Samuel og Eva Marie Rhodia/Rhodius blev gift d. 1. maj 1714 i Viborg (KB side 17):

Viborg Amt, Nørlyngs herred, Viborg Gråbrødre sogn, 1685-1757, AO opslag 26.
"Anno 1714 den 1. maj. Her. Ernst Samuel og Eva Maria Rhodia Copulerede Hemme udi Mag. Martini Rhodi Huus af Mag. Claus Krebs. Efter Hans Kongel. Majts. Bref Datered Kiòbenhavn d. 20. Februarÿ Ao. 1714 Copulations Seddel Dat: F."

Ernst Pedersen Samuels og Eva Marie Rhodia/Rhodius børn
blev født i Randers Sct. Morten, bortset fra vores Katrine Treschow, der blev født i Viborg.
1. Katrine Marie
, døbt 10.4.1718 (KB side 67) - 1. g.m. Jesper Roesteen 1759 (Nygaards sedler), 2. gift m. Jakob Peter Bojsen, mad. Katrine Marie Bojsen Begr, 1779 21/9, 60 år. (Torstrup KB 320)
2. Mette Marie, døbt 28.1.1720 (KB side 76)
3. Mette Sofie, døbt 16.1.1722 (KB side 88), begravet d. 17.3.1727 (KB side 259)
4. Peter, døbt 23.11.1723 (KB side 99)
5. Hans, døbt 17.3.1726 (KB side 114)
6. Katrine Treschow, døbt 8.7.1730 (KB side 183), opslag 311, Viborg Grbr. Sogn. Død i Horsens Vor Frelser sogn, opslag 235. Begravelse nr. 89: d. 21.12.1798: Afgh (?) Wagtmest. Lohmanns enke, 67 Aar.

Branden i Viborg 1726
De brandstødte ved Viborgs brand i 1726: Sl. magister Claus Krebs enkes gård: hr. Ernst Samuel, blandt mange andre. ialt 265 familier, og ialt 863 rdl. (Kilde: Tak til www.sorenbogh.dk)

Tin- og kandestøbere i Viborg før branden i 1726. "Claus Knudsen, f. ca. 1649, Tinstøber og kandestøber i Vestergade 20 (matr. 254), i Viborg Nørre og Barbara Christensdatter Juel, boede sidst til leje i Ernst Samuels gård i Sct. Mogens Gade". (Kilde: Tak til www.sorenbogh.dk)

Ernst Pedersen Samuel død 1732
Begravet 8.12.1732 i Viborg Grbr. sogn, opslag 471

Lohmann ~ Samuel: militær og præsteskab
Med ægteskabet Jørgen Alexander Lohmann/Katrine Treschow Samuel føres militær-livet og præste-livet sammen. Dette har været datteren Sophie Amalie Lohmanns familiebaggrund, som hun bragte med sig i sit ægteskab med (eskadrons) felskær/kirurg Johan Henrich Ernst i det Slesvigske Rytter Regiment, senere kaldt det Slesvigske Kavalleri Regiment.
 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Bibelen
Foto: Lis K Jensen


Viborg Domkirkes gl. lysestage. Dias 1970


Viborg Domkirkes alter
Dias 1970


Viborg Domkirke
Dias 1970


Viborg kirkebog Grbr. sogn 1685-1757


Viborg kirkebog Grbr. sogn 1685-1757