Henrik Krebs o. 1641-1715

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Købmand og rådmand i Viborg
Henrik Krebs var købmand og blev 1680 rådmand i Viborg.

Han var født o. 1641.

Gift 1677
Henrik Krebs blev den 2. oktober 1677 viet til Cathrine Clausdatter Sidenborg (Nygaards sedler). Viborg Sortebrødre sogn, kb side 214. Jf. Sidenborg-slægt i Viborg.

Børn
1. Claus Krebs, døbt II tr. (d. 11. august) 1678. Viborg Srtbr. kb side 220.
2. Jacob Krebs, døbt d. 29.4. 1685. Viborg Srtbr. kb side 270.

Liv og levned
Oplysninger indhentet fra "Viborg Købstads Historie", 1941:

Henrik Krebs måtte sammen med Jochum Lassen rejse til Skanderborg den 21. maj 1686 om den hårde indkvartering i Viborg. Kilde: Læs mere i bind I side 209 om regiment-indkvartering.

Henrik Krebs var rådmand i årene 1680-1715. Han blev rådmand i Viborg den 20.4.1680. konf. 13.12.1682.
Begravet 14.1.1715, 74 år gl. (Graabrødre kirkebog)
Gift 2.10.1678 (Sdr. sogns kirkebog, desuden Hundrup og slægter af navnet Krebs.) med Catharine Clausdatter Sidenborg, begr. 31.7.1719, 74 år gl. Datter af rådmand i Viborg Claus Sidenborg og Anna Villadsdatter (Gråbrødre kirkebog). Kilde: Bind III side 827 (rådmænd).

"Rådmand Henrik Krebs, der var svigersøn til den store og velstående købmand Claus Sidenborg, havde lidt tab ved studehandel, han havde efterhånden måttet sælge sine ejendomme i Byen og havde tilsidst kun indtægterne af et lidet landbrug at leve af: om de afgifter, der kunne falde ved dødsfald skrev han, at de var meget små, "eftersom denne by er fast forarmet: hvis nogen dør er der lidet eller slet intet at bekomme; hvis der opfalder noget, nyder en rådmand ej mere end den 7. part"; da han døde i 1715, sad han i stor gæld og enken måtte søge til sin søn, Claus Krebs, der var sognepræst til Sortebrødre kirke og selv sad i ringe kår." Kilde: Bind I side 346.

Død 1715 i Viborg
Begravet d. 14. januar 1715, 74 år gammel. (Viborg Grbr. sogn, kirkebog side 251)

1718 - Enken sad i armod (Viborg Kopskattemandtal 1718, nr. 282) og måtte søge støtte hos sønnen Claus Krebs og svigerdatteren Mette Sophie Mortensdatter Rhodius, datter af Morten Rhodius.

 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Viborg Domkirke
Dias 1970