Ide Lisbeth Schøller 1700?- 1733

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Seidelin-anelinien
1. Michel Seidel o. 1550-1616

2. Lisbeth Michelsdatter (Seidel) ca. 1595-1659
3. Jørgen Hansen Seidelin 1633-1688
4. Dorethe Jørgensdatter Seidelin 16xx-1709
5. Ide Lisbeth Schøller/Schøllen o. 1700-1732?
6. Cathrine Mette Hølling 1723-?

Hjemmedøbt omkring 1700?
Ifølge Mogens Seidelin blev Ide Lisbeth Schøller født mellem 1699 og 1703. Forældre var Dorethe Jørgensdatter Seidelin og Peder Eilersen Schøllen. Muligvis blev datteren hjemmedøbt på Slumstrup gård, Sæding, ligesom søsteren Mette Sophie.

Viet 1722?
Heller ikke Ide Lisbeth Schøllers vielse til Adam Levin Hølling kendes helt bestemt. Ifølge Mogens Seidelin fandt den sted før november 1722. Det ser ud til, at brudens medgift blev brugt til brudgommens militære stilling og ekvipage (militær-udstyr), foruden til bryllupsudgifterne og brudeudstyr. (Se mere i Slægtsbogen I, side 240)

Ægtemanden Adam Levin Hølling
Er der ikke mange oplysninger om Ide Elisabeth Schøllers liv i Mogens Seidelins slægtsbog, er der heller ikke meget om hendes mand, Adam Levin Hølling: "Hans Forældre samt hans Fødested og -tid kendes ikke. En Broder til ham, Poul Hølling, var Proviantforvalter paa Hitler Skanse i Sydslesvig."

"Adam Levin Hølling var fra 7. Februar 1718 til Regimentets Nedlæggelse 1730 Løjtnant ved "Jydske og fynske nationale Dragonregiment", Skanderborg Eskadron. Regimentet, der var oprettet 1717, nedlagdes 30. Oktober 1730. I 1722 vides han at have boet i Hylke lige Syd for Skanderborg, - idet Fruering-Vitved Kirkebog beretter, at "Ide Skøller Leutnants Hyllings af Hylke" den 22. November 1722 holdt et Barn over Daaben, - og 1723 fik Hølling selv et Barn døbt i Hylke og næste Aar et Barn begravet samme Sted..." (Mogens Seidelin I, side 239).

Den 11. juni 1732 var Adam Levin Hølling premierløjtnant ved "Det nordenfjældske hvervede Regiment tilfods", der lå i Kristiania 1730-42. Chef var generalmajor Johan v. Øtken og fra 8. juni 1733 generalmajor  Johan Frederik Frøhlich.

Adam Levin Hølling druknet på rejse 1733
Den 25. juli 1733 tog Adam Levin Hølling fri et ½ år for at rejse hjem og ordne private "Affaires" i Danmark. Han druknede på rejsen fra Norge til Danmark med en galiot fra Horsens, ført af skipper Ole Dahl, der også var "forulykket og bortebleven". Ifølge amtsforvalter Hans Justesen var Adam Levin Hølling allerede blevet enkemand året før.

Deres børn
Der blev født mindst 6 børn, hvoraf de 5 levede i 1737:

1. Povel Hølling, f. ca. 1720?
2. Anne Dorthe Hølling, f. ca. 1721, død 1724
3. Cathrine Mette Hølling, f. 1723, Hylke, død e. 1756
4. Samuel Christopher Hølling, f. 1725, død 1808
5. Nicolai Hølling, f. ca. 1727, død e. 1770
6. Christian Hølling, f. ?
(Mogens Seidelins Slægtsbog II, "Sjette Slægtsled", s. 547 og 902)

www.familysearch.org
Oplysningerne er ikke checket i kirkebøgerne, jf. Seidelins oplysninger ovenfor:

1. Povel Hølling
Birth: 1720 Fruering, Skanderborg,Denmark
Spouse: KIRSTEN NIELSDR
Marriage: 20 OCT 1759 Snejbjerg, Ringkobing, Denmark

2. Anne Dorthe Hølling
Birth: 1721 Fruering, Skanderborg, Denmark
Death: 1724 Hylke, Skanderborg, Denmark
Burial: 28 Mar 1724 Hylke, Skanderborg, Denmark

3. Cathrine Mette Hølling
Birth: 1723 Fruering, Skanderborg, Denmark
Christening: 3 May 1723 Hylke, Skanderborg, Denmark
Spouse: Jørgen Alexander Lohmann
Marriage: 12 Dec 1749 Horsens, Vejle, Denmark

4. Samuel Christopher Hølling
Birth: 25 Aug 1725, Denmark
Death: 2 Dec 1808 København, Denmark
Burial: 6 Dec 1808 København, Denmark
Spouse: Else Christiane (Qvisten\Orteman Quist
Marriage: 27 Nov 1761, Kobenhavn, Denmark

5. Christian Hølling
Skanderborg H, Tyrsting H., Føvling sogn. 1692 - 1735. Opsl. 290.
15. dec. 1729. Hiemmedøbt Leutenant Hüllings søn af Vaabenskolen. N. Christian.
Skanderborg H, Tyrsting H., Føvling sogn. 1692 - 1735. Opsl. 291.
"Dom. Sexagesima. (12. feb.) 1730 .XXX Leutenant Hÿllings barn, nafnlig Christian, frembaaren af Jomfrue Blÿkkers af Hansted, Mand-Fadder Leutenantens broder (intet navn!), begge Palle Møllers Sønner af Velling. Kvind-fadder Jomfrue Trappou, Captajn Koppeløws Frue af Underup."

Christian blev kun et par måneder gammel
Skanderborg H, Tyrsting H., Føvling sogn. 1692 - 1735. Opsl. 291.
D. 7. jun. begravet Leutenant Hÿllings barn af Vaabensholm, navnlig.
(Note i Nygaards sedler: "Våbensholm: 1775 under stamhuset Mattrup, beboet af en fæstebonde Peder Hansen.")

6. Nicolai Hølling
Birth: 1727, Denmark

Schøller eller Schøllen?
Da Ide Lisbeth Schøllers fader hed SCHØLLEN til efternavn og den 1 år yngre søster Mette Sophie også hed Schøllen, burde Ide Elisabeth også hedde Schøllen og ikke Schøller.

Slægtsforskeren Mogens Seidelin har et notat i sin slægtsbog bind I, side 239:
"Medens Faderen hed Schøllen (Viborg Landsting: Kopier af protokollerede Breve, 1697 A. 27. Marts 1697. I Landsarkivet i København. - Ligeledes i Trap: Danmark), kaldes Datteren Ide Lisbeth Schøller (Randers Skifteprotokol 1737, S. 286, Skifte efter Mette Jørgensdatter Seidelin. - Fruering-Vitved Kirkebog, Daab 22. November 1722".
Jeg læser det sådan, at navnet Schøller kan ses i et skifte og i en kirkebog. Der er ikke - endnu - fundet noget dokument, der viser, at navnet skal være Schøllen. Det ser heller ikke ud til, at der er fundet dokumentation af hendes vielse, død eller begravelse.

Ide Lisbeth Schøller døde i Kjørup 1733
Mogens Seidelin oplyser i sin monumentale slægtsbog, at Ide Lisbeth Schøller/Schøllen blev begravet "vistnok i 1732". Det er ikke angivet, hvor hun er død og begravet. Men Amtsforvalter Hans Justesen kunne i 1737 skrive, at han erfarede, at løjtnant Høllings "Frue, som boede i et andet Amt [end Skanderborg Amt], alt for nogle Aar siden i slet Tilstand er bortdøet" og "Aaret efter omkom Løjtnanten selv ved Drukning." Kilde: Mogens Seidelins "Den Seidelinske Slægtsbog", bind I, 1963.

Fru Hølling døde i Kjørup by, Tamdrup sogn 1733
og blev begravet søndag 1. marts 1733.
kanderborg A., Nim H., Tamdrup sogn. 1727 – 1742. AO oslag 120.
1733. 6 Tamdr. Begravet Liùtnant Hÿllings Frue af Kiòrup.

Note: Kirkebogen for Tamdrup sogn 1727-1742, opslag 120, nævner "6 Tamdr:", og det betyder "sjette begravelse i Tamdrup", for sognekapellanen Hans Jacob Axelsen Weile havde flere sogne at holde styr på (Hvirring, Hornborg og Tamdrup), og nummerede hver dåb, begravelse og trolovelse i et navngivet sogn (nogle gange forkortet).
"Dom. reminis." angiver måneden i kirkeåret:  søndag 1. marts 1733 - den 2. søndag i Fasten, Reminiscere, ifølge Bauers kalender - se også kirkeårets tider på http://www.ligeher.dk/aner/kirkeaaret/kirkeaar.asp 

Præsten samme sted hed Ole Severin Didriksen Bresting iflg. S V Wibergs Alm Præstehistorie. Præsten boede selv i Kjørup!

Slægtsforskeren Mogens Seidelins "Den Seidelinske Slægtsbog", bind I, 1963, noterer, at Ide Lisbeth Schøller/Schøllen blev begravet "vistnok i 1732". Det er ikke angivet, hvor hun er død og begravet. Men Amtsforvalter Hans Justesen kunne i 1737 skrive, at han erfarede, at løjtnant Høllings "Frue, som boede i et andet Amt [end Skanderborg Amt], alt for nogle Aar siden i slet Tilstand er bortdøet" og "Aaret efter omkom Løjtnanten selv ved Drukning."

- ja, Hans Justesen huskede noget.

Se mere om Tamdrup sogn og stift i Wibergs Alm. Præstehistorie.

Heller ikke vielsen til Adam Levin Hølling kendes helt bestemt. Ifølge Mogens Seidelin fandt den sted før november 1722. Det ser ud til, at brudens medgift blev brugt til brudgommens militære stilling og ekvipage, foruden til bryllupsudgifterne og brudeudstyr. (Se mere i Slægtsbogen I, side 240)

Den 11. juni 1732 var Adam Levin Hølling premierløjtnant ved "Det nordenfjældske hvervede Regiment tilfods", der lå i Kristiania 1730-42. Chef var generalmajor Johan v. Øtken og fra 8. juni 1733 generalmajor Johan Frederik Frøhlich.

Omkring orloven
Da Adam Levin Høllings kone Ide Lisbeth Schøller/Schøllen blev begravet d. 1. marts 1733 i Kjørup, er det negentlig hurtigt, at enkemanden den 25. juli 1733 fik fri et ½ år for at rejse hjem og ordne private "Affaires" i Danmark. Han druknede på rejsen fra Norge til Danmark med en galiot fra Horsens, ført af skipper Ole Dahl, "forulykket og bortebleven". Ifølge amtsforvalter Hans Justesen var Adam Levin Hølling allerede blevet enkemand året før. Det var så i virkeligheden kun lidt over 3 måneder!

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Sønderjylland. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Sønderjylland 2009

Udsigt fra vindue i Kommandørgården, Sønderjylland. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
  Kommandørgården 2009
på Rømø