Istedløven

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Den dramatiske historie om Istedløven i Flensborg til minde om de faldne 1850
Mindesmærket over de faldne i slaget ved Isted i 1850 har haft en dramatisk historie, her kopieret fra Wikipedia 2010:

"Istedløven (på tysk kaldet Flensburger Löwe) er en skulptur forestillende en siddende løve. Den er skabt af den danske billedhugger H.W. Bissen i 1859-60 til minde om Slaget på Isted Hede i 1850.

Den blev opstillet på kirkegården i Flensborg 1862, men blev efter nederlaget i 1864 som krigsbytte ført til Berlin, hvor den opstilledes ved det preussiske kadetakademi i Berlin-Lichterfelde.

Efter et initiativ af Henrik V. Ringsted, korrespondent for Politiken, blev statuen i 1945 tilbagegivet til Danmark af det amerikanske militær, der transporterede statuen til København, hvor den blev overgivet til Christian 10. Statuen har siden været placeret uden for Tøjhusmuseets gård."

Indvielsen i Flensborg
"Løven blev afsløret på den 12. årsdag for Slaget ved Isted, den 25. juli 1862. Pengene dertil var indkommet ved en landsindsamling.

Mindesmærket rejstes nord for den store gravhøj, der kort forinden var opkastet på det sted på kirkegården, hvor mange af de faldne krigere var stedt til hvile.

Hovedtalen ved mindesmærkets afsløring holdtes af Professor H.N. Clausen og Studenter-Sangforeningen fra København afsang flere sange.


Se stort billede

På granitsokkelens sider var fæstet 4 portrætmedailloner af generalerne: Helgesen, Schleppegrell, Krogh og Læssøe.

Forsiden af den bar indskriften: Isted / Den 25. Juli 1850 / Det danske Folk rejste dette Minde.

På bagsiden af fodstykket fandtes Carl Plougs vers:
"Trofaste Kæmper i Farens Stund / mandigt har værget vor Odelsgrund. / Troskab skal Vagt ved Graven være, / Manddom skal skærme Arv og Ære."

Løvens fald
I vinteren 1864, efter preussiske troppers indmarch i Flensborg under den 2. slesvigske krig, blev løven forsøgt væltet ned af sin sokkel af slesvig-holstenere. Det skete den 28. februar. Løven blev stærkt beskadiget, og hovedet faldt helt af.

Preussiske tropper forhindrede yderligere skader og transporterede 1867 løven til Berlin, hvor den 9. februar 1868 blev opstillet i Zeughaus (Tøjhuset) og april 1878 blev flyttet til kadetakademiet i Berlin-Lichterfelde.

Kopi i Berlin
I 1874 blev der taget en zinkafstøbning af Istedløven. Denne kopis plint fik påsat en medaljon af Frederik Karl af Preussen, der således erstattede de originale medaljoner af danske generaler og omvendte monumentets betydning. Medaljonen af prinsen forsvandt ved tyveri 1919. Den berlinske kopi findes endnu og står i Heckeshorn ved Grosser Wannsee.

Tilbageførelse
I tidens løb har der været mange diskussioner om at få Istedløven tilbage til Flensborg. [note: Schlaber, Gerrit Liebig: Kontroverse um ein Denkmal. Der Idstedt-Löwe zwischen Provokation und Provosorium, i: Grenzfriedenshefte 4 (2002)]

I 2009 besluttede et næsten enstemmigt flertal i Flensborg byråd endelig at rette henvendelse til den danske stat med et ønske om, at Istedløven føres tilbage til sin oprindelige plads på Flensborg Gamle Kirkegård, [Kulturministeriet: Istedløven vender hjem] - hvad den danske stat indvilligede i. [TV Syd: Sundhedstjek til Istedløven]

Flensborg Byråd besluttede 18. februar 2010 at tilbageførsel og afsløring skal finde sted 12. september 2010. Løven skal igen stå på Den gamle Kirkegård i Flensborg. Samtidig åbnes på museet en dansk-tysk udstilling om løvens vej gennem historien. [Flensborg Avis 19. februar 2010]

Istedløven flyttet
Fredag 26. marts 2010 blev Istedløven flyttet til Tøjhusmuseets gård, hvor den restaureres inden den endelige flytning til Flensborg."
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Istedløven foran Det Kgl. Bibliotek, København.
Foto: Ib Rasmussen 2007, Wikipedia


Istedløven foran Tøjhusmuseet og Det Kgl. Bibliotek. Foto: JEK 2009, Wikipedia


Kopi af Istedløven i Berlin-Wannsee, Tyskland.
Foto: Lienhard Schulz 2005. Wikipedia.


Istedløven i Flensborg 1864
Foto: Slesvigsk fotograf Friedrich Brandt (1823-91)