Jan Petersen Samuel 1682-1736

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Et liv Nykøbing Falster
Ernst Petersen Samuel, præst i Viborg, havde en bror - Jan Pedersen Samuel - der var hører/lærer i Nykøbing.

Jan Samuel er beskrevet i "Den falsterske Personalhistorie, ved Immanuel Barfod", theologisk kandidat, I og II del Nykøbing paa Falster, 1851. Side 104-105:

Hørere og Adjunkter ved Latin-skolen. Nr. 47:
Jan Pedersen Samuel, født 2. aug. 1682.

"Faderen Peder Samuel var købmand i Nykøbing, moderen Karen Nilsdatter Schytte (f. 1660, begr. 27. april 1706) ægtede siden rådmand Hans Holst.

Han blev 1701 student fra Nykøbing skole. Allerede i januar 1705 nævnes han i kirkebogen "studiosus philos. theol. samt collega scholæ", hvilket er besynderligt, da skolen dengang foruden rektor Maschwedel og regnemesteren Greve havde de fastsatte tre hørere: Bindeløv, Bødker og Schytte. Det må derfor antages, at han var været konstitueret under Bindeløvs sygdom, og først efter hans død er bleven ansat (note 1: hermed stemmer Bl. Ms. Overens, hvor det hedder, at Samuel "af rektor Fischer blev beskikket til hører i Nykøbing skole" - thi Fischer blev først rektor i april 1706, kort efter Bindeløvs død.)

Han viste som hører en sådan flid og duelighed, at biskoppen Kr. R. Müller betroede ham sine to sønner til undervisning.

I foråret 1709 blev han af gehejmerådinde Brandt kaldet til sognepræst i Vesterborg, tog siden magister-graden, og døde 23. februar 1736.

Han blev første gang gift 12. nov. 1710 med Charlotte Sofie Müller, død 28. juni 1726, en datter af ovennævnte biskop. Med hende havde han 7 sønner og 6 døtre, af hvilke kun 1 søn og 4 døtre overlevede ham.

Han ægtede derefter 7. maj 1727 Birgitte Liudorf (død 1728), enke efter hr. Frans Støedt, sognepræst i Horslunde."

Samuel, Schytte og Maschwedel er af Humble-præsteslægt. På denne måde har jeg pudsigt nok dobbelt anesammenfald tilbage i 1500-tallet med Humble-præsterne gennem min mors Klarskov-slægt og gennem min mors Sommer-slægt.
 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Biblens ord
Foto: Lis K Jensen