Jesper (Andersen) Roesteen

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Gift ind i Samuel-slægten
Jesper (Andersen) Roesteen, (1729-1764), der var kateket, kordegn og klokker i Vejle, var gift med Cathrine Marie Samuel, søster til Cathrine Treschow Samuel.

Født 1729 i Vejle
Jesper Andersen Roesteen var dbt. 10. juni 1729, Vejle kb. Side 54.
og var søn af Anders Jespersen Roesteen, der var hører (lærer) i Vejle 1727. ses i Vejle kirkebog og Nygaards sedler.

Dåben stod i Vejle Sct. Nicolai kirke, se kirkebog 1714-1785, side 54, AO opslag 105. Her er Susc. er skoleleder Brandtes Mag. ? Michel Rodes. Test.: Hr. Jesper Roesteen, Hr. Falch ? Boy?. Christen Aagaard, xxxxxx Stegman Hansen og Jes fæeder ?.

Kateket - ordineret 1754
Den 29. nov. 1754 blev stud. Jesper Andersen Roesteen beskikket af kongen til kateket samt kordegn og klokker i Vejle efter afdøde Thomas Lindved. (se Jy. Reg. 35. 637, nr. 307).

Viet 1759
Den 12. okt. 1759 fik Jesper Roesteen og Jomfr. Katrine Marie Samuel Kgl. bevilling på at blive copuleret hjemme af uvedkommende præst. (se Jyske Reg. 37. 364, nr. 267). Kilde: Nygaards sedler.

Vielsen den 22. nov. 1759 (Vejle KB side 185). AO opslag 365. "d. 22. Novenbr. Cop. efter Kongelig Tilladelse Catechet Jesper Roesteen og Jomfr. Cathrine Marie Samue"

Begravet 1764
Jesper Roesteen blev begravet den 24. juli 1764, kun 36 år gammel (Vejle KB side 202, AO opslag 400). Han blev efterfulgt af Hans Busk. Vejle Sct. Nicolai kirke.

J A Roesteens formand i embedet
Roesteen efterfulgte Thomas Lindved (kateket), der havde sønnen Anders Roesteen f. 24. sept. 1757 Vejle kb side 167, der blev prokurator i Vejle.
og datteren Tobie 15. nov. 1754 i Vejle kb side 172. Lindved var Jesper A. Roesteens svoger.

Thomas Lindved - formand og svoger
Thomas Lindved blev gift med Jesper Roesteens søster Marie Kirstine Roesteen den 9. sept. 1751 (Vejle kb side 166, opslag 327) med kongelig tilladelse copulerede af præsten Vinther. (3. sidste vielsen på siden).

Katechet Thomas Lindved blev begr. 27. sept. 1754 Vejle kb side 173, AO opslag 341.
Marie Kirstine Roesteen blev begr. 12. juni 1786, Vejle kb side 13, dbt. 2. maj 1727, Vejle kb side 46.

Anders Jespersen Roesteen (?-1751)
Jesper Andersen Roesteen og hans søster Marie Kirstine Roesteen var børn af Anders Jespersen Roesteen, der var hører/lærer i Vejle 1727. ses i Vejle kirkebog og Nygaards sedler:

1690 - hører
Anders Jespersen Roesteen hører ved Vejle skole. 1690 d. 30. august fik han kgl. Konf. På at han 16. aug. Samme år af bispen i Ribe stift meddelt kaldsbrev som rektor i Vejle eft. Afg. Hr. Peder Oldenborg (Jyske Registre 19.172. nr. 85.)

1743 - trætte
Anders Jespersen Roesteen havde 1743 trætte med Andr. Myklenstedt.

1751 - begravet
Anders Jespersen Roesteen begravet 7. febr. 1751, Vejle kb. Side 165. Hans kone (Anders Jespersen Roesteen ? gift med Abelone Marie ?) begr. 83 år gl. d. 6. dec. 1782, Vejle kb. Side 264.

Nygaards sedler - navneforvirring?
Er mon Jesper Andersen Rosten/Rodsteen/Roesteen den samme som Anders Jespersen Roesteen? Nygaards sedler har følgende oplysninger:

Jesper Andersen Rosten (sic), d. 25. sept. 1690 aflagde han ed som rektor. Kilde: Ribe stifts edsbog.
Jesper Andersen Roesteen, hører i Vejle, 30. august 1690 (j. reg. 85) konf. At være Rec. Schol. I Vejle (da rek. Peder Oldenborg er død) eft. Bisp Chr. Lodberg bestall. Af 16 s.m. (Rigsark. Seddelapp. Danske Cancelli).
Jesper Rodsteen, Rektor i Vejle, 1732 afløst af Oluf Bager.
Jesper Roesteen rektor i Vejle osv. 1741 nød han pension (se G. Holst)
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Biblens ord
Foto: Lis K Jensen