Jørgen Alexander Lohmann 1714-1794

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Lohmann - slægten
Sophie Amalie Lohmanns far hed Jørgen Alexander Lohmann. Han var corporal, vagt- og qvartermester ved det Jyske Kyrasserregiment i Horsens. Sophie Amalies mor var Cathrine Treschow Samuel, født 1730 i Viborg.

Født i Ribe 1714
Jørgen Alexander Lohmann var født i Ribe i 1714 som søn af Sadelmager Alexander Hansen Lohmann og Anne Christine Jørgensdatter.

Ribe A, Ribe H., Ribe Domsogn sogn 1701 -1788. Opsl. 86.
1714. Dåb Nr. 12.  Jørgen,
Alexander Hansen Saddelmagers søn, Døbt d. 24. juni. Susc.: Peter Faarkro (?), Chirsman, Peder Andresen (?) Cristrup (?),Sofie Madtz handskes (?), og Kirstine Margrethe Qristiansdatter Bryger.

Død 1794 i Horsens, 80 år gl.
Jørgen Alexander Lohmann blev begravet den 21. juni 1794 i Horsens købstad,  AO-opslag 231 og opnåede en anselig alder: 80 år.

Kært barn - mange navne
Ved fødslen i 1714 var Jørgen Alexander Lohmann døbt Jørgen, Alexander Hansen Saddelmagers søn, dvs. Jørgen Alexandersen. Denne Sadelmager hed også Alexander Lohmann, jf. Ribes mandtal 1735 - http://dendigitalebyport.byhistorie.dk/1735/?indberetning=108

Ved sin vielse til Karen Hermandsdatter i 1736, benævnes Jørgen Alexander Lohmann som Jørgen Alexandersen.  Ved datteren Anne Kierstines fødsel i 1736 hed han Jørgen Alexander Lohemand. Dette navn brugte han fremover.

Viet 3 gange
1. gift med Karen Hermandsdatter i Ribe d. 28. feb. 1736. Jørgen Alexandersen med Karen Hermandsdatter, 3 børn kendt. Blev begravet i de fattiges jord den 27.9.1748 i Horsens, 2 måneder efter fødslen af et dødfødt drengebarn.
2. gift med Cathrine Mette Hølling den 12.12.1749 i Horsens. 6 børn kendt.
3. gift med Katrine Treschow Samuel i 1765 i Viborg. Begr. 21.12.1798, 67 år gl. og kun 4 år efter sin husbond. 2 børn kendte.

Jørgen Alexander Lohmann var korporal 1748-54 i 3. (indtil 1748 - 5.) i det jyske nationale rytterregiment ( Oberstløjtnant Trapauds kompagni) og boede i Horsens, hvor han i årene 1749-56 fik 6 børn døbt, af hvilken 2 døde spæde. Ved det yngste barns dåb i 1756 kaldes faderen Vagtmester.

1. Gift med Karen Hermandsdatter Ribe 1736
Efter megen forgæves søgen i Horsens og omegn viste det sig, at Jørgen Alexander Lohmann/Jørgen Alexandersen blev trolovet og viet i sin hjemby Ribe:
Ribe A, Ribe H., Ribe Domsogn 1700 - 1786. Opsl. 109.
D. 10. feb. 1736 trolovet Jørgen Alexandersen og Karen Hermandsdatter.

Ribe A, Ribe H., Ribe Domsogn 1700 - 1786. Opsl. 210.
Viet d. 28. feb. 1736. Jørgen Alexandersen med Karen Hermandsdatter.
Desværre er oplysningerne sparsomme her.

Karen Hermandsdatters herkomst vides der pt. intet om. Der er desværre ingen aldersangivelse ved hendes vielse eller begravelse, og hun nævnes ikke ved børnenes fødsel.

Børn
1. Anne Kierstine 1736
2. Alexander 1745
3. Dødfødt drengebarn 1748

... Der er sandsynligvis flere børn i perioden 1737-47

1. Anne Kierstine født foråret 1736 i Ribe

Ribe A, Ribe H., Ribe Domsogn sogn 1701 - 1788. Opslag 222. Nr. 14.
Døbt d. 2. april 1736. Anne Kierstine.
Faddere: Maren Præstis af Væster Bierum, Grete Ørttels?, Sidsel Christians, Jørgen Clemmensen og Niels Gæsten.
Faderens navn: Jørgen Alexander Lohemand
Anne Kierstine har samme navn som sin farmor.

2. Alexander
, dbt. 26.2.1745 (kb side 30) AO opslag 31
Døbt d. 26de Febr. qvartirmester Loumand en søn døbt Alexander baaret af Madm. Adolphina Sophia Møller, Tt. (=Testes?) Grev Tramp, Leunant (!) Giersen, Leutnant GietteK (?) gt. Sophia Davids, Mons. Høstmann.
Alexander har samme navn som sin farfar.

3. Dødfødt drengebarn 1748 Horsens
Skanderborg A., Nim H., Horsens 1743-1786, opslag 222, begravelse nr. 70.
"D[en] 20. Julÿ kasted jeg jord paa Corporal Loumanns Lidet dødfødte Drengebarn, blef giwet fri jord dato 19. July die! (?) af Borgmester Møller".

Karen Hermandsdatter død efter barsel 1748
Fødslen blev fatal for moderen. Kun 2 måneder efter fødslen af sit dødfødte barn blev Karen Hermandsdatter selv begravet:
Skanderborg A., Nim H., Horsens 1743-1786, opsl. 222.
"No. 80. Den 27. sept. 1748 kasted jeg jord på Karen, Corporal Loumands Koun blef giwet fattiges Jord." Denne begravelse skete i de fattiges jord, mens sønnen blev begravet i fri jord, givet af borgmesteren.

2. Gift med Cathrine Mette Hølling 1749
Året efter blev Jørgen Aleksandersen igen gift. Han blev skrevet ind i kirkebogen som Jørgen Alexander Louman. Vielsen mellem Jørgen Alexander Lohmann og Cathrine Mette Hølling fandt sted i Skt. Ibs kirke i Horsens den 12. december 1749:
Skanderborg A., Nim H., Horsens, kirkebogen for 1743 - 1786, AO-opslag 499. Vielse No. 17.
"D. 12 Dbr: [1749] copulerted Jeg udi S[ankt] Ibs Kirke Corpo. Jørgen Alexander Louman og Mette Hölling. Vide [latin for at se] pl. [måske latinske plus: dvs. mere, endvidere] Dates Desponsatis [latin for dato for trolovede] p: [latin for pagina: dvs. side] 415 no 12."

Trolovelsen findes på kirkebogens side 415, nr 12, AO-opslag 416:
"D. 12. Nov. troloved Jeg Corporal Jørgen Alexander Louman og Cathrine Metthe Hølling (her er y overskrevet med ö) udi Corporalens Qvarter ved Skanderborg. Hand fæste sin Copulations Vidne fra Obriste Leutn: 1: Trapaud af Dato 31. Octobr. 1749".

Børn
1. Hans Christian Lohmann
. Døbt d. 25. aug. 1749 i Horsens. Uægte barn af Catrine Margrethe Hylling [Hølling] og udlagt fader corporal Lohmann [Jørgen Alexander Lohmann]  (kb. side 74, 1743-1786 Horsens Vor Frelser sogn, Nim herred, Skanderborg amt, dåb nr. 52, opslag 75. Faddere nævnt.
2. Catrina Elisabeth
, dbt 12.2.1751 (kb side 85) AO opslag 86 (begr. 22.5.1752 10 uger gl. AO opslag 236). 7. Måske den samme Catrina Elisabeth fra DDDs Folketælling 1769 Horsens, hvor hun er 8 år. Folketællingen kan ikke ses på AO pt.
3. Adam Levin, dbt. 21.7.1752 (kb side 97) AO opslag 98, begr. 26.4.1753 (kb side 243)
4. Adam Levin, dbt. 21.6.1754 (kb side 113) AO opslag 114
5.? Datter begravet den 2.8.1754 (Nygårds sedler: "Ohngefær 9 år") (kirkebogen side 249. AO opslag 250)
6. Tvillingerne Gerhart Andreas og
7. Alexander
, dbt. 24.10.1756 (kb side 139) AO opslag 140
8.? Catrina Elisabeth født i 1761? jf. Folketælling 1769 Horsens

1. Hans Christian Lohmann. Døbt d. 25. aug. 1749 i Horsens. Uægte barn af Catrine Margrethe Hylling og udlagt fader corporal Lohmann (kb. side 74, 1743-1786 Horsens Vor Frelser sogn, Nim herred, Skanderborg amt, dåb nr. 52, opslag 75. Faddere nævnt. Toldinspektør i Rønne på Bornholm. Død i 20. febr. 1820 på Bornholm, Knudsker. Gift med Anne Cathrine From, født 17.9.1758 St. Clemen, død 19.11.1823. Jf. www.smidths.dk
Løjt. af infant. og toldinspektør på Bornholm på 3. år. Har haft militærtjeneste i 18 år. Den 26. maj 1787 ansøgte han om amtsforfalertjenesten på Bornholm, og hvis kongen ønskede det, ville han beholde toldinspektørtjenesten og forrette den gratis, hvorved kongens kasse vinder 400 rdl. (RK: Embedsansøgninger).
Kirkebogen for Knudsker 1819-1828 side 37. 1820 begr. nr. 4 på siden. Død 19. febr. begravet 24. febr. Hans Kristian Lohmann, 70½ år gl.
Læs mere om efterslægten

2. Catrina Elisabeth
Skanderborg A, Nim H., Horsens ( 1743-1786) . Opsl. 86. (kb side 85)
Pige 11. D. 12. feb. 1751 blev Corporal Lohmands barn døbt og kaldet Catrina Elisabeth, båret af Mikkel Mikkelsens, xxx Lassens pige, Jens Bering, Eldrup, Svejstrup.

3. Adam Levin (den første)
Skanderborg A, Nim H., Horsens ( 1743-1786) . Opsl. 98. (kb side 97)
Dreng 41. D. 21. juli 1752, Corporal Lohman ved Inft? Lieutnant Trappsoes Compagnie en søn døbt Adam Levin båret af Jomfru Edel Svendstrup,
Test: Jomfrue Grethe Arensberg, xxx Monsiur Jørgen Corup, Monsiur Sitmar?, Monsiur Dilgast.

4. Adam Levin (den anden)
Skanderborg A, Nim H., Horsens ( 1743-1786) . Opsl. 114. (kb side 113)
Dreng 29. Fredagen d. 21. juni 1754 Corporal Loeman en søn døbt - kaldet Adam Levin. Båret af Jomfru Lous?,
Test: Jomfru Busk, Mons. Harenstrup

5. (?) Datter begravet den 2.8.1754 (Nygårds sedler: "Ohngefær 9 år") (kirkebogen side 249. AO opslag 250)

6. og 7. Tvillingerne Gerhart Andreas og Alexander
Skanderborg A, Nim H., Horsens ( 1743-1786) . Opsl. 140. (kb side 139)
Dreng 58. Søndagen d. 24. okt. 1756 Vagtmester Loumann 2 sønner døbt ved navn kaldet Gerhart Andreas båret af Ritmester Hofmans Frue.
Test: Jomfru Othesen, Mons? Gr. Etats Raad Lichtenberg. Hr. Leiutnant Rodenborg og Hr. Leiutnant Pols?, Den anden kaldet Alexander, båret af leiutnant Corses?? Frue,
Test. Jomfru Hulbech, Monds. Leiutnant Knudt, xx Doctor Sehester? og Monsr. Fog.
8.? Catrina Elisabeth født i 1761? jf. Folketælling 1769 Horsens.

3. Gift med Cathrine Treschow Samuel
Vielse på godset Rodsteenseje i Odder sogn 1765

Katrine Treschow Samuel (eller Cathrine Træschoe i Horsens FT 1769) blev Jørgen Alexander Lohmanns 3. kone:
Aarhus A., Hads H., Odder sogn. 1655 – 1837. Opsl. 370.
1765 Lówerdagen der efter (= d. 13. april) Mons. Loumand og Chatharina Treschou wed Rodstenseje. Odder sogns Kb side 378.

Børn
1. Sofie Amalie, døbt d. 29.1.1767 Horsens
2. Ernst, døbt d. 22. sept.1769 Horsens

1. Sophie Amalie 1767
Skanderborg A., Nim H, Horsens 1743-1786. dån nr. 10 (kb side 573) AO opslag 576.
Døbt torsdag (Bauers kalender) d. 29 jan. 1767. Vagtmester Louhmand et barn til dåben og kaldet Sophie Amalie, båret af fru Sørensen.
Test.: Jomfru Catharina Olufsen, Monds. Leutnand Badballe (?), Gregorius Jacobi, og Caspar Dich.

2. Ernst 1769
blev døbt i Skanderborg A., Nim H, Horsens 1743-1786. (kb side 590) AO opslag 593. Dåb nr. 51. fredagen d. 22. sept. 1769 havde Lohmann et Barn til Dåben kaldet Erentz, båren af Madame Foghs. Test.: Jomfru Karen Sørensen Widns (?) Regimentfeltskær Sørensen, Mons. von Harn og Mons. Tønder.
Barnet blev sandsynligvis opkaldt efter sin morfar Ernst Samuel.
Ernst døde
3 år gammel. Begravet d. 6.8.1772, 3 år i Horsens Vor Frelser sogn (kb side 318) AO opslag 319.
Begravelse nr. 43. "Kastede jord paa Wagtmester Lohmans Liden Søn Ernst som døde af Meslinger 3 Aar gammel, nedsat uden Følge Klokken 12."

Borregade i Horsens 1769
I 1869 boede Jørgen Alexander Lohmann i Borregade sammen med sin kone Cathrine Treschow Samuel og to børn, Sophie Amalie på 2½ år og Cathrin Elisabeth 8 år (og fru Lohmann ventede sønnen Ernst). Det var  i samme gade, hvor datteren Sophie Amalie som gift kom til at bo. Ikke så underligt endda, fordi der var stor indkvartering af militær-personer på denne gades nordre side. (Se Horsens Historie indtil 1837, af Svend Aage Bay, Horsens 1982)
Skanderborg, Nim, Horsens Købstad, Nørregades roede, Borre Gade, N255, FT-1769,
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jørgen Alexander Loemand 55 - - vagtmæster, pensionist
Cathrine Træschoe 40 - koene [Jørgen Alexander Loemand] -
Cathrin Elisabeth 8 - 1 datter [Jørgen Alexander Loemand og Cathrine Træschoe] -
Sophie Amalia 2,5 - 1 datter [Jørgen Alexander Loemand og Cathrine Træschoe] -
Ellen 28,5 Gift - 1 pig [hos vagtmæster og pensionist Jørgen Alexander Loemand]

Denne folketælling er ikke mulig at checke på AO endnu (2010), så det er ikke muligt at se, om datteren Cathrin Elisabeth er 8 år eller måske 18, jf. datteren af samme navn født 1751.

Borregade i Horsens 1787
8 år senere boede Jørgen Alexander Lohmann stadig i Borregade:
Skanderborg, Nim, Horsens Købstad, Horsens, Borre Gadens nordre side, fam 1, , FT-1787,
Christen Munch 29 Gift husbonde murmester
Anne Marie ? 25 Gift hans kone
Anne Chathrine Munch 1 Ugift deres barn
Jochum Phitzler 39 Gift husbonde maler
Karen Christoffersdatter 45 Gift hans kone
Jørgen Alexander Loemann 73 Gift husbonde forhen vagt- og kvartermester ved det 3. jyske kyrasser-regiment, men afgaaet aarlig pension
Anne Christine Samuelsdatter 49 Gift hans kone

Fejl i DDD-folketællingen fra Horsens 1787
PÅ DDD oplyses en folketælling, der imidlertid er fejlagtig:
Skanderborg, Nim, Horsens Købstad, Horsens, Borre Gadens nordre side, fam 1, , FT-1787,
Christen Munch 29 Gift husbonde murmester
Anne Marie ? 25 Gift hans kone
Anne Chathrine Munch 1 Ugift deres barn
Jochum Phitzler 39 Gift husbonde maler
Karen Christoffersdatter 45 Gift hans kone

Jørgen Alexander Loemann 73 Gift husbonde forhen vagt- og kvartermester ved det 3. jyske kyrasser-regiment, men afgaaet aarlig pension
Anne Christine Samuelsdatter 49 Gift hans kone (FEJL)

Det rigtige navn er: Cathrine Treschow Samuel
DDDs folketælling 1787 har desuden sprunget nogle navne over i hus nr. 18 og der er sat nogle personer sammen, som om de boede i samme hus. Christen Munch boede i nr. 17 og Loemanns boede i nr. 19.

Den rigtige folketælling fra Horsens 1787
I 1787 folketællingens original for Horsens Købstad, opslag 79, står der for
Horsens Nørregade nr. 19:
Jørgen Alexander Loemann 73 år Gift husbonde forhen vagt- og kvartermester ved det 3. jyske kyrasser-regiment, men afgaaet aarlig pension - og et ord jeg ikke kan læse.
Der står også, at Jørgen Alexander Lohmann var gift for 3. gang.
3-tallet er lidt utydeligt på midten.

Cathrine Samuelsdatters alder står opgivet som 49 år, men hun var 57 år. Det var hendes første ægteskab. Hendes navn er rigtigt i originalteksten og kan ikke læses som Anne Christine.

Den unge generation boede hos den ældre i Nørregade
FT-1787 i original viser også en overraskelse, for folketællingen viser, at der boede 2 familier i nr. 19: far, stedmoder, svigersøn og datter!
I Nørregade nr. 19 boede Jørgen Alexander Loemann og Cathrine sammen med svigersønnen Johan Sommer på 30 år og datteren Sophie Amalie Loemann på 21 år.

Feltskær Johan Heinric Ernst Sommer indgik ægteskab i Horsens med Sophia Amalia Lohmann ved et hjemmebryllup den 25. februar 1784 hos - Justitsraad og regiments feltskærer Carl Friderich Læderer  De blev gift med Kongebrev, for bruden var endnu ikke fyldt 18 år. Vielsens data kan ses i kirkebogen for Horsens sogn, Skanderborg amt 1743-1786, opslag 477.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Sønderjylland. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Marsken
Sønderjylland 2009

Udsigt fra vindue i Kommandørgården, Sønderjylland. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
  Kommandørgården 2009
på Rømø


1. vielse
Ribe Domkirke 2009
Fotos: Lis Klarskov Jensen

Horsens Vor Frelser Kirke. Foto: Wikipedia, Hubertus45
2. vielse

Horsens Vor Frelser Kirke
Se stort billede


3. vielse
Rodsteenseje 2006,
Foto: Wikipedia
Herregård ved Odder