Johanne Christensen Wedbye 1822-e.1885

 

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Johanne Chr. Wedbye født i København, men hvornår?
Kirkebøgerne er uenige.
1?) Blev Johanne født den 27. november 1822 og Hjemmedøbt, døbt i kirken? den 13. april 1823? i København Vor Frue sogn iflg. Hovedministeriale-bog 1813-1825, opslag 440, dåb nr. 42.
2?) eller blev Johanne født d. 13. febr. 1823? og døbt søndag d. 13. april 1823? iflg.  København Vor Frue sogn, Kontraministerial-bog 1822-1832, opslag 256, dåb nr. 42 (i kirken).

Hun var datter af Anders Christensen Wedbye, bryggerkarl, og Anna Maria Larsdatter [Valentin]. Ved Johannes fødsel boede familien i St. Larsbjørns-stræde 271, København.
Faddere var Johanne Larsdatter, Frederik Fridzen og Brygger Jakobsen.
Johanne Larsdatter er muligvis moderens søster.

Navnet Wedbye/Vedby staves på flere forskellige måder i kilderne.

Søskende

  • Ansine født 18. aug. 1825, Vor Frue sogn, opslag 300. Dåben står under 1827. I 1840 arbejdede den 15-årige Ansine hos en praktiserende læge i Ballerup By, Københavns amt, Smørum herred, Ballerup sogn, Ballerup By, Et huus, 57, ifølge folketællingen for 1840: William G. J. Kietz 39 år, praktiserende læge, og hans kone Jane Marie Meding 35, deres to små børn på 2 og 4 år, mandens mor på 64, Ane Mag. Olsdatter 22 Ugift Tjenestefolk og Ansine C. Wedbye 15 Ugift Tjenestefolk. I 1845 arbejdede Ansine Christensen Wedbye, 20 år, som ugift tjenestepige i København (Staden), Vester Kvarter, Vestervold 64, Stuen, ifølge folketællingen for 1845 for gæstgiver Christian Heinrich Hermann Meyer 39 og hans familie.
    2 år efter blev pige Ansine gift med Johannes Heinrich Schumann den 2. juli 1847 i Vor Frelsers kirke,  Sankt Annæ Gade, Christianshavn i København. Hun var 22 år gl. - og vaccineret. De boede ved vielsen i Overgaden neden Vandet 165 på Christianshavn.
    Navnet Schumann skrives også Schümann eller Schymann i div. kilder.  
    Børn på 8, 6, 4, 2 år: Ane Elisabeth Magdalene, Alfrida Vilhelmine, Peter Frederik Heinrich og Christian Vilhelm som den sidste. Se Ansines og Johannes Heinrichs familie og efterkommere. Slægtstavle af Jan Lohmann, 2018.
  • Christian Anders Ferdinand Wedbye, født 4. april 1829 i Vor Frue sogn, KBH, opslag 100. døbt 21. juni. Forældre Anders Christensen Wedbye, arbjdsmand, boende Kattesundet 108, Moderen Ane Marie Larsdatter. Faddere: Forældrene og Pige Johanne Larsdatter. Johanne er muligvis moderens søster. Hjemmedøbt af hr. Smith. Sønnen blev siden drejer på Langeland ifølge folketællingen for 1880, hvor han boede med sin familie. Sin jævnaldrende kone Else Cathrine Bay, født d. 14. dec. 1829 i Marstal, og børnene Lars på 16 og maskinlærling, Johanne på 12, Anne på 10. De boede i Rudkjøbing. Ifølge efterkommer Frans Bay fik de 8 børn. Læs mere om denne families efterkommere.
  • Juliane Marie født 22. december 1832 Vor Frue sogn, opslag 426. Familien boede i Larsbjørnsstræde 181. Forældrene og jordemoderen var faddere.

Johanne Christensen Wedebys voksenliv
Ifølge folketælling for 1845 boede 23-årige Johanne Christensen (Wedebye) i Teglgaardstr. 200, 1. sal hos sin mor Ane Christensen.
Johanne Christensen udførte hørspinderarbejde:
FT 1845. København, København (Staden), Nørre Kvarter, Nørre Kvarter I, Teglgaardstr. Nr. 200, Første Sal, F2, 1546, FT-1845, C2839
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ane Christensen 51 Enke Wadsk Høsterkjøb Sogn, Hirschsholms Amt (Hørsholm, red.LKJ)
Ane Christensen 24 Ugift Syning Kjøbenh.
Johanne Christensen 23 Ugift Hørspinderarbeid Kjøbenh.
Julliane Christensen 14 Ugift Hendes Datter Kjøbenh.
Ferdenanddine Mogensen 1 Ugift Pleiebarn Kjøbenh.

FT 1850
Den næste folketælling 1850 oplyser, at Johanne er blevet gift med arbejdsmand Peter Jensen Borre, 29 år gl. Men han er fraværende, da han er indkaldt til krigstjeneste.
De bor i Christianshavns kvarter, i Dronningensgade 210, 1. sal, sammen med Johannes mor Ane Marie Fallentin, der er enke. Der er 2 drenge:
Julius Thorvald på 3 år og Peter August på 1 år.
FT-1850, København (Staden), Christianshavn Kvarter, Christianshavn kvarter II, Dronningensgade 210, 1ste sal, 1501,
Peter Jensen Borre 39 Gift arbeidsmand, huusfader, frawærende indk. til krigstieneste, f. Möen
Johanne Jensen 27 Gift hans kone f. Kiöbenhavn
Ane Marie Fallentin 55 Enke konens moder f. Hösterkiöbing
Julius Thorvald 3 Ugift deres börn f. Kiöbenhavn
Peter August 1 Ugift deres börn f. Dito

 


Garnisons kirke. Foto: Ib Rasmussen 2006, Wikipedia.
 

Johanne Wedbye blev gift i 1848 med Peter Jensen Borre, underofficer i treårskrigen
Pigen Johanne Christensen Wedebye, 25 år blev gift den 9. juni 1848 i Garnisons kirke i København med underofficer ved 1ste R? 7 b? Peter Jensen Borre (streg under begge efternavne), 29 år, fra Møn, Præstø. Forlovere var kommandersergent Jensen og sergent Bugge. Kilde: Garnisons sogn, Staden København, Hovedministerialbogen 1847-1856, vielse nr. 133, opslag 17).
Hvis man ser i kontraministerialbogen for 1844-1848 for Garnisons sogn, opslag 172, vielse 135, oplyses der lidt flere oplysninger om ungkarl Peter Jensen Borre, af Præstø amt, underofficer ved 1ste R[egiment?] 7. B[atallion?], 29 år gammel, viet 9. juni 1848 med pigen Johanne Christensen Vedebye [sic], her af Staden, 25 år gammel. Forlovere var kommandersergent Jensen 1ste R[egiment] 7. B? og sergent Bugge 1ste R[egiment?] 7. B?. Parret havde fået kongebrev den 7. juni dette år.
-
Så det kan betale sig at kigge i begge kirkebopgs-versioner.

Hvad blev der af underofficer Peter Jensen Borre i krigen?
Treårskrigen rasede og underofficer Peder Jensen Borre vendte ikke tilbage fra krigen, så Johanne Wedbye blev tidligt enke. Peder Jensen Borre ses ikke i senere folketællinger. Han ses heller ikke i tabslister over faldne som f.eks. denne: "Register over faldne i de slesvigske krige 1848-1864", samlet og bearbejdet af Holger A. Frisenette 3. januar 2010.

Det så en overgang ud til at være en håbløs opgave at eftersøge Peter Jensen Borre,  underofficer ved 1ste R[egiment?] 7. B[atallion?] i krigen 1848-50.
Men jeg stødte på en nyere database: www.grifo.dk/slaegt_database.php af Jørgen Green og Michael Green Schmidt.
Det var ikke så mange i denne krig, der bar navnet Peter Jensen Borre, og efter flere gange at have søgt på navnet dukkede denne interessante oplysning op:
Peter Jensen Borre "Trompeter. (Mil) Spillemand/hornblæser ved rytteriet og artilleriet. Kan være af underkorporals- eller korporalsgrad."
(NOTE: "Kommandersergent, (Mill) Tidligere anvendt underofficersgrad." og "Underofficerer - overofficer. Underofficerer var befalingsmænd med rang som korporal, fourer, sergent eller kommandosergent. ..." )

Der var desværre ikke oplysninger om, hvorfor Peter Jensen Borre ikke kom hjem til København igen, men heldigvis har www.grifo.dk en anvisning på at søge efter flere oplysninger i "Krigshospitalskassen (1745-1850), enke- og pensionskassen, Kvæsthuskassen", der kan bestilles hos Rigsarkivet. Forlaget Grifo oplyser nærmere, hvad man skal gøre.
Kilde: www.grifo.dk/slaegt_db.php?id=915 

Krigsenke og alenemor o. 1850
Johanne var alenemor med ikke kun 1 barn men 2 børn i 1850, og det var lidt af en vanskelig situation med husfaderen i krig eller måske faldet. Det ses af folketællingernes oplysninger, at Johannes mor, Ane Marie "Fallentin" har været en god hjælper for datteren Johanne og hendes børn.

FT. 1860
Johanne Jensen boede på kvisten i Sophiegade nr. 20, matr. nr. 341, Christianshavn, sammen med Julius Thorvald  på 14 år, og Peter Lauritz Jensen på 11 år, Anton Siegfred Sommer på 40 år. Kilde: familysearch.org.
Anton Siegfred Sommer døde året efter.

BØRN
1) Julius Thorvald Johannes Fischer født den 10. januar 1846
og hjemmedøbt 12. april 1846, døbt i Vor Frelser kirke den 10. maj 1850. Kirkebogen oplyser, at moderen var ugifte Johanne Christensen, Dronningensgade matr. nr. 217, København. Udlagt far var possementsvend Carl Julius Fischer, Aabenraa nr. 247, 1. sal. Kilde: Vor Frelser k., 1845-1850.

I 1846 ved Julius' fødsel boede familien i Dronningensgade matr. nr. 217, og i FT 1850 var drengene Julius Thorvald 3 år og Peter August 1 år og boede stadig Dronningensgade, nu i nr.  210, 1ste sal. Familien bestod af mor Johanne, mormor Ane Marie og de 2 drenge:
FT-1850, København (Staden), Christianshavn Kvarter, Christianshavn kvarter II, Dronningensgade 210, 1ste sal, 1501,
Peter Jensen Borre 39 Gift arbeidsmand, huusfader, frawærende indk. til krigstieneste, f. Möen
Johanne Jensen 27 Gift hans kone f. Kiöbenhavn
Ane Marie Fallentin 55 Enke konens moder f. Hösterkiöbing
Julius Thorvald 3 Ugift deres börn f. Kiöbenhavn
Peter August 1 Ugift deres börn f. Dito

Carl Julius Fischers altergang 2. juledag 1853
Faderen Carl Julius Fischers navn dukker op i kirkebogen for Stadens Civile Arresthus (Præsteembedet) eller Domhuscapellet 2. juledag i 1853. Han er registreret 2. juledag i 1853, hvor han gik til alters.

Smalhals. Almisse protokollen i tidsrummet 1853-1856
Protokollen oplyser bl.a.: "Johanne Jensen Borre, forladt kone, 32 år, bopæl Amagergade no. 321". Børn: 1) Julius Thorvald Fischer f. 10.1.1846... 2) Peter August Lauritz Jensen Borre f. 8.11.1849. Moderen er 32 år, Julius er 7½ år og lillebroder Peder er 4 år. Bopæle har været Amagergade, Blågårdsvej?, St. Kongensgade, ???, Amagergade...
"Arbejdsførlighed og hvorved hovedpersonerne af familien ernærer sig: "Mådeligt. Enke."
Børnene er vaccineret... Har gået i skole: xxx... "Anden offentlig eller privat understøttelse: 23.12.1853. Indskreven i almisse: fra 25.12.1853 til 25.12.1856." I den tid har Johanne Jensen Borre modtaget "Ugentlig 2 brød og husleje halvårligt: 7 Skilling?". "Overført i den ny protokol nr. 1286. Anmærkninger: Moderen har .... må arbejde for hyrekusk Petersen på Christianshavn og er tilpligtet at bidrage 3 skilling? ugl. til familiens underhold, hvorved xxxxx? er meddelt underretning?.
Fra 1.11.1854 begge børnene i xxxx xxx xxx xxxx.
Laut?, c 25.10.1853, c 27.6.1856."

Konfirmation 1861
Julius Thorvald Johannes Fischer blev konfirmeret i Garnisons kirke den 14. april 1861 af præsten Fibiger. Kirkeministerialbog 1858-1865, opslag 28.

1870 - fattigdom og lovens lange og tunge arm
Folketællingen for 1870 oplyser, at Julius Thorvald Johannes Fischer var straffefange nr. 368, stamrulle 2849, Vridsløselille, dvs. Statsfængslet Vridsløselille. *)
Han var 24 år, arbejdsmand, ugift, værnepligtig og havde medbragt legitimations dokumenter osv. Han blev dømt for mindre tyveri. Indsat 19. januar - løsladt d. 19. juli 1870.

NOTE *)
Vridsløselille fængsel var et statsfængsel.  "I 1859 blev Forbedringshuset på Vridsløselille Mark taget i brug efter det såkaldte 'Philadelphia-system'. Dette indebar en total isolation af fangerne døgnet rundt med det formål, at de skulle have tid og mulighed for at angre deres synder og forlige sig med Gud.
Al tid blev dermed tilbragt i fængselscellen - både arbejds- og fritid. Hvis fangen så skulle færdes uden for cellen, skulle han bære en maske, der beskyttede ham mod at blive genkendt af de andre fanger. Denne masketvang blev opretholdt til 1924, hvorefter det blev frivilligt, om man ville bære maske eller ej.
Enhver samtale og kontakt fangerne imellem var forbudt.
Fangerne i skolen og i kirken blev placeret i små båse, hvorfra de kunne se lærerne eller præsten - men ikke hinanden.
Isolationsprincippet blev bevaret et godt stykke ind i 1900-tallet."
Kilde:
https://da.wikipedia.org/wiki/Vridsløselille_Fængsel

Julius Th. Johannes Isolationsfængsel og hård masketvang 1870
Under afsoningen i 1870 blev Julius Thorvald Johannes Fischer idømt en forseelse for at være "Urolig i kirken" dvs. fængselskirken. Straffen for det var 3 dage på V & B (vand og brød). Foruden isolation og masketvang.

1866 og 1867
Julius Thorvald
havde 2 tidligere domme for tyveri: d. 8.12.1866 (2x5 dage m. vand og brød) og d. 12.8.1867 (4x5 dage m. vand og brød.)

I samme tidsrum 1866/1867 fik moderen 1 brød og 8 sk. til halvårlig husleje i almisse/fattighjælp.

2) Peter August Lauritz Jensen Borre født den 8. november 1849 og hjemmedøbt d. 18. nov. 1849, dåb konfirmeret i kirken 1. april 1850 i Vor Frelsers sogn, Sokkelund herred i Københavns amt. Kilde: Staden København (amt), København Vor Frelsers sogn, HM-bogen 1813-1916, derefter hovedministerialbog fødte 1845-1850, ops. 100, dåb nr. 158).
Kirkebogen oplyser, at forældre var "underofficer Peter Jensen Borre [sic] og hustru Johanne Christensen Vedebye [sic], Dronningensgade 210, 1. sal". Sønnen blev "hjemmedøbt den 18. november 1849 af pastor Holstein" og "påfølgende i kirken c. i April 1850". Faddere: forældrenes jordemoder?
Faderen var indkaldt, jf. FT 1850.
NB: Kirkens kontraministerialbog for 1843FJ-1862FJ, opslag 10, side 18: Her nævnes kun faderens navn og stilling: Borre, Peter Jensen, underofficer, barnets navn og køn: Peter August Lauritz Jensen Borre, søn, og hans dåbs nr. i hovedministerialbogen: nr. 158. Moderen ikke nævnt her.

Peter August Lauritz Jensen Borre gik også militærvejen
Folketællingen fra 1880 for Citadellet/Kastellet viser, at sønnen Peter fulgte i både faderens og stedfader Sommers fodspor og gik militærvejen på Citadellet. Folketællingen for 1880 viser, at Peter August Lauritz Jensen Borre, 30 år gammel, var sergent ved 15. Bataillon, 2. kompagni. Han var gift med Sophie Frederikke Sørensen på 22 år, og havde 4 børn, Charles August Borre*), 4 år, Thora Sophie Marie Borre **) på 3 år, Siegfred Adolph Valdemar Borre på 1 år og lille Marie Johanne Magdalene Borre under 1 år. Sønnen Siegfred er nok opkaldt efter stedfaderen Anton Siegfred Sommer. Familien boede i 1880 Citadellet, Stjernestok nr. 6, 1.etage, Citadellet sogn, Staden København.
Folketælling 1885: Peter August (Lauritz) Borre boede i 1885 med familien i København Staden i Balsamgade nr. 14, mtr. nr. 463 B, 4. sal
Husfaderen var 35 år, sergent og gift med Sophie Frederikke Borre, 28. år. der var kommet 2 børn til siden 1880: Rasmus Christian Borre, 5 år, født i Maaløv og Anne Francois Borre 1 år. født i København ligesom resten af familien.
*)Den ældste søn Charles August Borre født o. 1876 er ikke nævnt i 1885. Han døde d. 22. januar 1885, 9 år gammel, begr. d. 28. januar. søn af sergent Borre, Balsamgade 14. (Kilde: Garnisons sogn, kontraministerialbog, opslag 152, side 146, begr. 12.
**) Thora Sophie Marie Borre var tyende i 1892, født 9.12.1876 og var ugift i 1892, hvor hun boede den 1.5. i Skjoldsgade 3, 2. sal. Boede den 1.11. samme år i Østerfarimagsgade 59. stuen. (Pol.reg.blad 1892-1896). I 1898 var hun gift med snedkermester Jens Christian Jensen, født i Utterslev 10.10.1871. Bopælsadresser nævnt. (Pol.reg.blad 1899-1908).

Peter August Lauritz Jensen Borre døde 1920, 71 år gl.
Politiets Registerblad (bopæls reg.) oplyser, at Peter August Lauritz Jensen Borre døde den 5. maj 1920. Han var ligesom sin far Peter Jensen Borre underofficer og som sin stedfar Anton Siegfred Sommer sergent som sin identitet resten af livet.
Hans Kone Sofie/Sophie Frederikke var født d. 23. april 1857 (1. søndag efter [trekant] i København 245 Aabenraa, Trinitatis sogn, (hovedministerialbog side 296, opslag 393). Hun var datter af Klemmen Sørensen f. o.1810 i Huusby, Thisted amt, arbejdsmand og hustru Marie Jørgensen f.o. 1823 i Haarløv. Sophie Frederikke Sørensen 3 år boede i 1860 i Aabenraa, baghuset 4. sal A, Rosenborg kvarter, Staden København. Moderens 2. ægteskab. Kilde: Folketælling for 1860.
Levende børn i 1920:
Sigfred Adolph Valdemar Borre, født d. xx.xx.1879 (13 år)
Romarius Oluf Christian Borre, født xx.xx1882
Anna Francais [sic] Francois Borre. født 7.4.1883
Charles August Borre (den anden) født 26.3.1885
Marry Meta Frederikke Borre født 12.12.1888
Astrid Borre født 2.1.1891
Svend Aage Borre født 13.7.1894 [død 4.11.1921, g. Ebba Johanne, f. 23.2.1896, pol.reg.]
Rigmor Borre født 4.3.1897
Adresser:
1.5.1892, Hinrichsensgade 5 A, 4. sal (der står 'stuen' på sedlen)
1,5,1905, Holsteinsgade 8,3
1.11.1914, Classensgade 35, 4.
Kilde: www.politietsregisterblade.dk "Borre Peter August Lauritz Jensen"

Sofie Frederikke Borre blev enke d. 5.5.1920 og indregistrerede sig d. 21.1920 med adresse på Classensgade 35, 4. sal fra d. 1.11.1914.
Kilde: www.politietsregisterblade.dk 

Slægten og Peter Jensen Borre fra Torpe by, Elmelunde


Enhjørning. Kalkmaleri i Elmelunde kirke, den ældste stenkirke på Møn.
Foto: Allie Caulfield 2008. Wikipedia.
1774 oprettedes godset Nordfeld, der samtidig overtog kirken, der i 1820 overgik til Klintholm gods.

Peter Jensen Borre blev født den 16. sept. 1819 i Torpe by, Elmelunde sogn, Mønbo herred, Præstø sogn. Døbt 31. oktober i Elmelunde kirke. Han var søn af bødker på Nordfeld Jens Johansen og hustru Mette Pedersdatter. Faddere var gartner ved Nordfeld Ole Christensens hustru, gårdmand i Torpe by lille Jørgen Chrestens datter Ane Margarethe, tømmermand på Nordfeld Niels Christensen, murmester Schült? og skovfoged Lars Jocumsen. Kilde: Hoved Minist. Bog 1814-1891, Elmelunde i Elmelunde sogn på Møn, Præstø amt, opslag 168 ned.                             

Peter Jensen Borres begravelse er ikke fundet, men den sidst fundne dokumentation er indtil videre FT 1950 (jf. ovenfor).

Peter Jensen Borres slægt
Folketællingen 1834 oplyser, at Jens Johansen, bødker og husmand, var 40 år og gift med Mette Pedersdatter på 40 år. De havde 4 hjemmeboende børn:
Maren Jensdatter på 12, Hemming Jensen på 10, Karen på 6 og Ane på 2 år.
FT: 1840: Jens Johansen var nu 46 år gl. og stadig bødker, og hans kone Mette Pedersdatter var 48? år gl. De havde nu kun 2 hjemmeboende børn: Ane Jensdatter på 8 og Anders Jensen på 3 år.

FT: 1845: Husmand og Bødker Jens Johansen var nu 50 år, men hans kone Mette Pedersdatter var død, og han var nu gift med Ane Johannesdatter på 41 år, født i Elmelunde sogn, Præstø amt. Hans 2 børn Ane og Anders på 13 og 10 år havde et plejebarn Karen Kirstine Hendriksdatter, der var 6 år.  Jens Johansen var født i Stege sogn, Præstø amt. Hans 2 børn og hans nye kone var alle født i Elmelunde sogn.

FT 1850; Jens Johansen på 59 år var stadig husmand og bødker og boede stadig i Torpe by med sin kone Ane Kirstine Johansdatter på 47 år. Anders Jensen var 15 år og født i Torpe, steddatter Karen Frederichsdatter på 10 år var født i Kjeldby. Ægteparret fik en søn Johannes Jensen på 4 år, født i Torpe.

FT 1860: Jens Johansen var 64 år (f. ca. 1796), bødker og husfader. Han var født i Stege. Hans kone Ane Kirstine Johansdatter var 57 år og var født i Elmelunde sogn, Mønbo herred, Præstø amt. De boede i et hus i Torpe by, Hjertebjerg Skoledistrikt, Elmelunde sogn, Møns herred, Præstø amt, 1. februar 1860.
Original kilde: Præstø amt, Mønbo, Elmelunde, 1860, opslag 12: www.ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=8609&side=12

Forældrene Jens Johansen og hustru Mette Pedersdatter
Peter Jensen Borres
fader Jens Johansen blev født d. 10. nov. og døbt d. 17. nov. 1797 i Stege sogn, Mønbo herred, Præstø amt. Han blev døbt og fik navnet Jens Johansen.

Jens Johansens forældre var Anders Jensen Franck og hustru Ane Marie Hemmingsdatter i Stege sogn. Barnet blev holdt over dåben af Kirstine Jensdatter. Hos gik Ane Mortensdatter. Faddere var Christen/Christian Pedersen, Christian Harkier-sen, Jens Christensen. Moderen blev introduceret den 8. december 1797. Kilde: Enesteministerialbog 1792-1816, opslag 36, nr. 63.
Vedr. navnet: Jens Johansen blev døbt med dette navn, som han brugte i andre sammenhænge undtagen ved sit bryllup den 30. juli 1819 i Elmelunde. hvor han kaldtes "Jens Johan Andersen" (uden Franck), bødker i Nordfeld, 22 år. Bruden var "pigen Mette Pedersdatter, gmd. Peder Albertsens Datter i Torpe, 24 år".  Forlovere var Ole Christensen, gartner ved Nordfeld og Peder Albertsen, grdm. i Torpe. (Kilde: HMbog 1814-1853, ops. 232).
Det var ikke usædvanligt, at kirkebøger stavede navne eller benævnede personer forskelligt, trak noget fra eller lagde noget til. Men det viste sig, at han senere kaldte sig Jens Johansen, uden navnene Andersen og Franck efter sin far, som ville være forventeligt. Men det er ikke usædvanligt.
Jens Johansen døde før 1880 - har ikke fundet begravelsen i kirkebogen for Elmelunde sogn.

Jens Johansen var gift 2 gange.

Gift 1.gang med Mette Pedersdatter den 30. juli 1819, Elmelunde sogn, Hovedministerialbog 1814-1853, opslag 232. Ungkarl Jens Johan Andersen, bødker ved Nordfeld, 22 år. og pigen Mette Pedersdatter, gmd. Peder Albertsens datter i Torpe, 24 år. Forlovere: Ole Christensen, gartner ved Nordfeld. Peder Albertsen, gårdmand i Torpe.
Hun var født 12. okt. 1795 i Torpe By, Elmelunde sogn, døbt 21. søndag efter Trinitatis, dvs. søndag d. 25. okt. 1795. Forældre var gmd. Peder Albertsen og hustru Karen Larsdatter. Kilde: Enesteministerialbog for Elmelunde sogn, side 159, opslag 161.
Hun døde den 29. december 1843, kun 48 år gammel, begravet 5. januar 1844 i Torpe by, Elmelunde sogn, Præstø. Bødker i Torpe Jens Johansens Hustru. Kilde: Elmelunde sogn, Hovedministerialbog, opslag 387, side 248.

Børn: alle født i Torpe by, Elmelunde sogn, Mønbo herred, Præstø sogn.:

Peder Jensen Borre født d. 16.9.1819. dbt. i kirken d. 31 okt. Fader bødker paa Nordfeld Jens Johansen og hustru Mette Peders datter. Faddere nævnt. Kirkebogen side 108, opslag 168. Død o. 1850, ca. 31 år)

Maren Kirstine Jensdatter født d. 30. maj 1822, dbt. i kirken d. 23 juni 1822, forældre husmand og bødker Jens Johansen og hustru Mette Pedersd. i Torpe. Faddere nævnt. Opslag 86.
Hun blev konfirmeret i 1837, Elmelunde kirke. Boede i Torpe hos forældrene Jens Johansen og Mette Pedersdatter. Kilde: hovedministerialbog for 1822-1853, opslag 215. Vac. af doctor Mackeprang d. 25. juli 1822.

Hemming Christian Jensen  født d. 10.dec. 1824, dbt. i kirken d. 16. januar 1825. opslag 3. Forældre Husmand/bødker Jens Johansen i Torpe, hustru Mette Pedersdatter. Faddere nævnt.

Karen Cathrine Jensdatter født 31. okt. 1827, dbt. i kirken d.9. dec. 1827, opslag 97. Forældre Bødker i Torpe husmand Jens Johanisen og hustru Mette Pedersdatter. Faddere nævnt.
Død 7. nov. 1835, begr. 12. nov. 1835. 8 år gl., husmand Jens Johansens datter i Torpe, opslag 382.

Ane Margrethe Jensdatter født 13. sept. 1832, dbt. i kirken d. 11. nov. 1832. opslag 109. Forældre Husmand Jens Johansen og hustru Mette Pedersdatter i Torpe. Faddere nævnt.

Anders Jensen født d. 11. dec. 1835, dbt. i kirken d. 15. eller 17. januar 1836, opslag 32. forældre Jens Johansen husmand i Torpe og hustruen Mette Pedersdatter. Faddere nævnt.

Gift 2. gang med Ane (Anne) Kirstine Johannesdatter, født 9 sept. 1805 og hjemmedøbt, døbt i kirken d. 3. nov. i Elmelunde by og sogn, Mønbo herred, Præstø amt. Kilde: EM 1796-1814, opslag 34. Forældre var gårdmand Johannes Nielsen og hustru Karen Hansdatter.
Død
2. maj 1885, begr. 8. maj 1885, 81 år gl. Fattiglem i Raabylille. "Død af alderdom". Enke efter afd. bødker Jens Johansen i Torpe. Opslag 66, Elmelunde by og sogn, Mønbo herred, Præstø amt.
En søn:
Johannes Jensen født 25. maj 1845, døbt i kirken d. 13. juli 1845. Forældre var Jens Johansen i Torpe og hustru Ane Kirstine Johannesdatter, faddere nævnt. Kilde: Elmelunde sogn, Mønbo herred, Præstø sogn. KMbog 1822-1853, opslag 57.

BØRN af Johanne Wedebye og sergent, overjæger Anton Siegfred Sommer
Folketællingen for 1855 oplyser, at Johannne Chr. Wedebye boede sammen med sergent og overjæger Anton Siegfred Sommer, der ligesom hendes mand Peter Jensen Borre var med i Treårskrigen, bl.a. 1850. Han havde deltaget som overjæger i forsvaret af Fredericia og havde overlevet grusomme bagholdsangreb. Det har sat sine spor. Han døde allerede i 1861.
3) En søn Luis Anton Siegfred Sommer blev født den 22. juli 1855 i Vor Frelser sogn, Sokkelund herred, Københavns amt. Johanne Wedebye var  enlig mor og boede Kongensgade 86, (eller St. Kongensgade 36 ?, Sankt Annæ Vester kvarter) 2 sal, KBH. Faddere ved dåben den 28. oktober 1855 var barnets moder (der bar barnet) og ”Bedstemoder Bryggerk[arl] Vedbyes Enke Marie” *), der boede Overgaden neden Vandet 260 i Kjelderen og M??? Schumann samme sted, (En familie Schumann boede i nr. 160, forhuset i kælderen, opslag 26), men der er ikke nogen enke Marie Vedby*) på adressen i folketællingen for februar 1855) (jf. kirkebogen for Vor Frelser sogn, www.arkivalieronline.dk  opslag 115). Overgaden neden vandet ligger på Christianshavn (kvarter), Vor Frelser sogn. Faderen var Anton Siegfred Sommer, der var sergent (overjæger) ved 1ste Reserve Jægerkorps.
Sønnen Luis Anton Siegfred Sommer blev konfirmeret 1870 i Garnison sogn af pastor Fibiger (konfirmand nr. 41, AO-opslag 87), hvor han ifølge hovedministerialbogen boede Amagergade 5, KBH på Christianshavn. Forældrene var ugift J. Chr. Vedeby og sergent A. S. Sommer. Men folketællingen fra februar 1870 angiver, at Luis boede i Sofiegade 20.
*) Det må være Johanne Wedbys mor Ane Marie Larsdatter (Valentin), der var fadder til Johannes søn Luis Anton Siegfred (Sommer) i 1855.

4) En datter. Johanne Wedebye og Anton Siegfred Sommer blev forældre til endnu et barn 5 år senere, en unavngiven datter, der døde 2 dage gammel den 29. maj 1860 og begravet den 6. juni. Moderens adresse var Sofiegade 20, nr. 341, forhuset, kvisten, hvor faderen, Anton Siegfred Sommer, også boede.
Året efter døde Anton Siegfred Sommer, og han boede også på denne adresse ved sin død.

Johanne Wedebye død efter 1885?
Jeg har ikke fundet Johanne Wedebyes begravelse. Folketællingen fra 1885 viser muligvis et spor af Johanne Jensen, 63 år, husbestyrerinde for Carl Ferdinand Gadesken [Gadecken, red. LKJ] - 64 år,forhv. glarmester, f. i København - og et plejebarn på 20 år. Johanne's erhverv var 'vask'. Bopæl var på Christianshavn, Prinsessegade 16, matr. nr. 300, forhus, 1. sal, i København Staden, (Vor Frelser).

Johanne Christensen Wedebyes forældre
Anders Christensen Wedebye, gift arbejdsmand, døde den 13. juli 1840 på Frederiks hospital og blev begravet den 17. juli. Han blev 50 år. Kilde: Kirkebog for Vor Frue sogn, opslag 48, begravelse nr. 78. Han døde på hospitalet. Kirkebogen for Frederiks Hospital, opslag 11 angiver, at han boede Sankt Peders Stræde 121.

Folketællingen fra 1840 for Sankt Peders Stræde 121b, 1ste sal til Hømsen (?), opslag 223 i Nørre Kvarter, viser en ”Anders Christensen” ('Wedeby' er ikke nævnt), 49 år, arbejdsmand, og det ser ud som om han modtog understøttelse fra fattigvæsenet. Hans kone, Ane Marie Larsdatter Valentin, var 46 år og der var kun 2 hjemmeboende børn: Christian på 11 år og Juliane på 9 år. De hedder Christiansen i folketællingen, fejl for Christensen.
Johanne var ude at tjene på dette tidspunkt, 17 år gammel.
Faderen må være født omkring 1790. Moderen må være født omkring 1794.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Larsbjørnstræde 181
Lokalhistoriker Jan Janssen har skrevet historien om alle kvarterets ejendomme.
Klik her og læs mere om husene i Nørre Kvarter.

 


Garnisons kirke. Foto: Ib Rasmussen 2006, Wikipedia.

 


Elmelunde kirke, Præstø amt.
Foto: Ipigott 2009, Wikipedia
 


 Elmelunde kirkeskib set mod øst. Foto: Hideko Bondesen, Wikipedia.