Lorents Caspersen Buchholt(z)

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Lorents Caspersen Buchholtz var sognepræst i Almind sogn, Viborg amt, ordineret 3.9.1680? Han doktorerede ifølge Wibergs præstehistorie.

Den 3.12.1679 blev han beskikket til kapellan hos hr. Povl Kristensen Basse i Almind sogn og til hans efterfølger (Jyske Registre 16. 586, nr. 90).

Viet
Lorents Caspersen Buchholtz blev gift med sin formands datter Anna Poulsdatter Basse, datter af Poul Christensen Basse (død 1689 i Almind).

Børn
1. Povl
: Født o. 1688 i Almind sogn, Viborg amt, faderens eftermand i embedet som præst i Almind og Sjørslev. Død 1738 Almind.
2. Henrik: Født 1694. Buchholtz, Henrik Lorensen, præst i Hvorslev. Død i Hvorslev sogn i 1763 69 år gammel.
Medtjener i ordet til Gråbrødre kirke i Viborg. 1723 13/8 kaldsbrev. Blev præst til Højbjerg sogn. http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=60169&sort=f
Børn (ikke medtaget i navneregister)
2 a. Lorens,
begr. 19/9 1740, 17 år. Frekventerede katedralskolen i Viborg, 5. lektie. Kom svag hjem og døde (42)
Klavs 2 b., konfirm. 1742 (44)
http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=60163&sort=e

Pension
I 1718 af stod Lorents Buchholt præsteembedet i Almind til sin søn, Povl Buchholt. 

Død 1720
Lorents Buchholt blev begravet i 1720 - Wiberg opgiver 1718.
"mandagen d. 9. September [1720] blef Hæderlig Hr. Lorentz Buchholtz begravet. (kirkebog for Almind sogn, Lysgård herred, Viborg amt 1695-1738) AO opslag 46)
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Viborg Domkirkes
Dias 1970