Luis Anton Siegfred Sommer

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

København 1855-1901
Luis Anton Siegfred Sommer blev født den 22 juli 1855 i Vor Frelser sogn, Sokkelund herred, Københavns amt.

Han var søn af Johanne Christensen Wedebye/enke Johanne Borre Jensen, og Anton Siegfred Sommer, der var sergent ved 1ste Reserve Jægerkorps.

Faddere ved dåben den 28. oktober 1855 var barnets moder (der bar barnet) og ”Bedstemoder Byggerk[arl]l Vedbyes Enke Marie”, der boede Overgaden neden Vandet 260 i Kjelderen og M??? Schumann Sammesteds. En familie Schumann boede i nr. 160, forhuset i kælderen, opslag 26, men der er ikke nogen enke Marie Vedby i folketællingen for februar 1855) (jf. kirkebogen for vor Frelser sogn, www.arkivalieronline.dk opslag 115).
Note: Overgaden neden vandet ligger i Christianshavn (kvarter), Vor frelsers sogn.

”Bedstemoder Byggerk[arl]l Vedbyes Enke Marie” var Anna Maria Larsdatter Valentin, født i Høsterkøb.

Konfirmeret 1870
Luis Anton Siegfred Sommer blev konfirmeret foråret 1870 i Garnison sogn (PC-opslag 87), hvor han ifølge kirkebogen boede Amagergade 5, på Christianshavn, en gade parallelt med Prinsessegade. Luis A S Sommer blev vaccineret af Hansen.
Note: Amagergade er en lille gade på Christianshavn på Amager mellem Prinsessegade og Christianshavns Voldgade og ud mod den store Torvegade, der løber mellem Knippelsbro og Christmas Møllers Plads. Jf. bastionerne, lige udenfor Elefantens Bastion, også Panterens Bastion og Ravelinen, Løvens Bastion.

Viet 1883 København
Luis Anton Siegfred Sommer og Christine Nielsen blev gift den 15. april 1883 i Trinitatis kirke i København, som det oplyses i kirkebogen for Trinitatis kirke, Trinitatis Sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, indført som nr. 35 for året 1883. Forlovere er N. O. Nielsen og P. J. Ljungberg.

Deres børn
1. Luis Anton Sommer
født o. 1878-79, hvor?
2. Siegfred Vilhelm Sommer, blev født den 17. april 1880. Barnet døde 2 år gammel den 12. april 1882 på Kommunehospitalet iflg. kirkebogen for St. Paul. I Kommunehospitalets bog (AO opslag 109) står han opført som nr. 116 (208), død den 8. april 1882, begravet 15 april?
3. Ingeborg Jensine Marie Sommer født den 9. juli 1882, opslag 379
4. August Oscar Sommer blev født den 4. oktober 1884
5. Sofie Vilhelmine Sommer blev født den 12.10.1886
6. Ingeborg Sidonna Kristine Sommer blev født den 3. marts 1891, opslag 460.

Luis Sommer var det første barn ifølge folketællingen fra februar 1880, hvor han var 1 år gammel, dvs. født o. 1879. Moderen var 20 år (dvs. født omkring 1860) og husholderske, født i København, og faderen var 24 år og arbejdsmand, også født i København. De var ikke gift. Familien boede i Helsingørgade 10, matrikel nr. 325, der lå i Sankt Annæ Vester Kvarter, Trinitatis Nordre sogn i København og hørte ind under Gothersgades Rode.
Siegfred Vilhelm Sommer, blev født den 17. april 1880 i St. Pauls Sogn. Han var ikke døbt ifølge kirkebogen. Forældrene var stadig ugifte og boede ved anmeldelsen i Helsingørsgade 10. Adressen er overstreget og Borgergade 109 skrevet ind. Familien var iflg. en note ”Flyttet til Trinitatis sogn, Adelgade 37, 2. o. g.” Barnet døde 2 år gammel den 12. april 1882 på Kommunehospitalet iflg. kirkebogen for St. Pauls. I Kommunehospitalets bog (AO opslag 109) står han opført som nr. 116 (208), død den 8. april 1882, begr. 15 april?. Hans forældres navn er ikke nævnt, der står kun arbejdsmand og et O. Et check af dødsattester vil måske kunne give dødsårsagen.

Folketællingen for 1885
København, København (Staden), Helsingørsgade (Lige numre), Kjøbenhavn St. Annæ Vester Kvarter, Helsingørsgade 10, matr. 325 Baghus 3.Sal, 7, FT-1885
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Luis Anton Sommer 29 Gift Husfader Kjøbenhavn
Christine Sommer 24 Gift Husmoder Kjøbenhavn
Luis Anton Sommer 6 Ugift Søn Kjøbenhavn
Ingeborg Sommer 3 Ugift Datter Kjøbenhavn
August Sommer under 1 Aar Ugift Søn Kjøbenhavn


Familiedåb 1887
Den 11.11.1887 blev lille Sofie på 1 år døbt i Skt. Pauls kirke, der ligger Sankt Pauls Plads, 1314 København K. Skt. Pauls sogn. Samme dag blev Sofies storesøster Ingeborg Jensine Marie Sommer på 5½ år, og den 3-årige storebror August Oscar Sommer også døbt. Lillesøster Ingeborg Sidonna Kristine Sommer blev først døbt i Hadsten kirke (ikke fundet), 14 år gammel.
Faddere i 1887 var mormoderen enke Mariane Nielsen, arbejdsmand Vilh. Eggert og moderen Christine Vilhelmine Nielsen.
Ingeborg Jensine Marie Sommer
Side 376 i kirkebogen står storesøsteren Ingeborg Jensine Marie Sommer indført som født den 9. juli 1882. og døbt den 11.11.1887 som ovenfor. Familien boede på det tidspunkt i Adelgade 99, København.
August Oscar Sommer
Storebroderen August Oscar Sommer blev født den 4. oktober 1884 og blev døbt samme dag som Sofie og Ingeborg i Skt. Pauls kirke. Familien boede stadig i 1884 i Adelgade 99, København.
Ingeborg Sidonna Kristine Sommer
Lillesøster Ingeborg Sidonna Kristine Sommer blev født den 3. marts 1891. Jeg har ikke indtil videre fundet flere søskende. Hvorfor der findes 2 piger af samme navn ved jeg ikke, for jeg har søgt i kirkebogens afsnit for døde uden resultat. Familien boede i 1891 i Prinsensgade 9, København. Ingeborg Sidonna er iflg. kirkebogen blev døbt som 14-årig i Hadsten kirke (Århus Amt, Sabro Herred, Hadsten sogn), men er fundet i Hadsten kirkebog.

Begravet 1901 på Vestre kirkegård i København
Luis Anton Siegfred Sommer døde kun 46 år gammel den 5. Oktober 1901 på Kommunehospitalet og blev begravet den 10 oktober på Vestre Kirkegaard, Trinitatis sogn. Det var præsten G. Rasmussen, der forrettede begravelsen. (Ao-opslag 128). Dødsårsagen blev ikke angivet i kirkebogen, og kan ikke ses af dødsattesten, der blot angiver at han blev bragt ind død. Luis Anton Siegfred Sommer var arbejdsmand. 

Familien boede 1901 i Lille Brøndstræde 1, KBH. Gaden ligger i Rosenborg Kvarter, og hørte til Trinitatis kirke-sogn. Lille Brøndstræde lå ved lille Kongensgade.

Skiftet 1901
Enken, Kristine Vilhelmine Sommer, var i skifteretten og anmeldte boet: ingenting ud over hans gangklæder til en værdi af 20 kr.

Skifteprotokollen for 1901, 3. Afd. K., protokol 3A. Landsret samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekomission, har noteret side 165:

“Nr. 327. Sk.[ifterettens] [afd.] K‘ lokale efter Arbejdsmand Louis Anton Siegfrid Sommer, som den 5 ds. + [døde] paa Kom[mune] Hospit[alet]. M[ødt] v[ar] afds. Enke Christine Vilhelmine, f. Nielsen, Lille Brøndstræde 1, 4 sal, som forkl[arede] at Fællesboet kun ejer nogle ubet[ydelige] Eff[ekter] og Afds. [Afdødes] Gangklæder til værdi højst 20 kr., som udl. [udleveres] Enken til erstat. [erstatning] for B[egravelses] U[dgifter], som hun uden Ligkonehjælp afh. [afhenter?] med større Beløb.”

Skiftet er underskrevet af to embedsmænd, læselig er A. Nørregaard, der har nedskrevet skiftet. Enken har underskrevet med egen hånd: ”K. Sommer.” Det ses her, at hun stavede sit navn med K.

Billede tv: Christine Vilhelmine Nielsen, gift Sommer, fotograferet sammen med barnebarnet Tove o. 1923.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Sofie Vilhelmine Sommer med søstre, mor Christine Nielsen, 2 døtre og puddelhunden Krølle. o.1923.

Se stort billede


Sofie Vilhelmine Sommer
o. 1901
Se stort billede