Mette Charlotte Skeel 1812-1889

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Vilhelm Samuel Skeels biografi af søsteren Mette Charlotte Skeel
"Mette Charlotte Skeel. Datter af Holger Frederik Skeel og Ida Elisabeth Høhling, er født d. 18de Juni 1812 [Slagelse Købstad, http://finnholbek.dk], gift d. 5te August 1842 med nuværende Professor Carl Ferdinand Wessel-Brown, tidligere Lærer ved det Kongelige Landcadetacademi. Han er Cand. phil & polyt. Og har Universitetets Guldmedaille for en mathematisk Afhandling. Han er født d. 9de Juli 1810.

Deres Portraiter haves i deres Hjem o. fl. St. (Note 2: Om Familien Wessel-Brown som en Linie af Tordenskjolds Familie, cfr. Moe’s Tidsskr. For den norske Personalhist. I, 232-144.)"

Bror: Vilhelm Samuel Skeel
Søster: Caroline Sophie Skeel

Skeel-aneslægten i oversigt

Kilde: Oplysningerne stammer fra Vilhelm Samuel Skeel: optegnelser om familien Skeel, Kjøbenhavn 1871, Louis Kleins Bogtrykkeri. Børnene side 335-337.

1845 - Graabrødre Torv No 104, Første Sal, København
København (Staden), Frimand Kvarter, Graabrødre Torv No 104, Første Sal, 1, FT-1845, C2733
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Carl Ferdinand Wessel Brown 35 Gift Cand. philos. et polytechnius, Lærer i Mathematik og Physik ved det Kongelige .. Brenderup Sogn Assens Amt
Mette Charlotte Skeel 33 Gift Hans Kone Slagelse

Juliane Andersen 32 Ugift Tjenestepige Roeskilde

Død 1889

Mette Charlotte Skeel døde d. 10. nov. 1889 i København. Kilde: http://finnholbek.dk


Skeel-slægtens våbenskjold
(Kilde:
http://finnholbek.dk)

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Roskilde Kloster 2011


Salen, Roskilde Kloster


Holger Frederik Skeel


Vilhelm Matthias Skeel
Holger Fr. Skeels far


Vilhelm Matthias Skeel
Fotos LKJ 2011