Michel Seidel - stamfader

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Seidelin-anelinien
1. Michel Seidel o. 1550-1616

2. Lisbeth Michelsdatter (Seidel) ca. 1595-1659
3. Jørgen Hansen Seidelin 1633-1688
4. Dorethe Jørgensdatter Seidelin 16xx-1709
5. Ide Lisbeth Schøller/Schøllen o. 1700-1732?
6. Cathrine Mette Hølling 1723-?

Michel Seidel/Seidell o. 1550-1616
Der er i Seidelin-slægtsbogen hele 17 sider (i A4 format + margen) om stamfaderen til Seidelin-slægten, Michel Seidel. Her er et lille udpluk af oplysningerne:

Født i købstaden Verder i Pommern eller Østpreussen
Født o. midten af det 16. århundrede. "Ifølge Helsingør Tingbog (15. juli 1605) (se S. 14) er Michel Seidel "barnefødt udi Kiøbstaden Verder, udi en Ægte-Seng, af gode, fine og ærlige Forældre, som hans Geburtsbrev klarlig og vidtløftig indeholder."

"Antagelig er hans Fødeby en af de tyske Byer Werder i Pommeren eller Østpreussen, men Undersøgelser, der i dette Øjemed er foretaget paa Universitetsbiblioteket i Greifswald, har desværre været uden Resultat. Undersøgelse af Michel Seidels Herkomst vanskelliggøres i høj Grad af, at kun faa Arkivalier er bevaret fra Tiden før Trediveaarskrigen, samt deraf at Seidel var et meget almindeligt forekommende Navn."

"Michel Seidel kom til Helsingør omtrent paa den Tid, da Christian IV blev Konge, eller maaske snarere nogle Aar før Frederik II's Død. Helsingør havde paa dette Tidspunkt ca. 5000 Indbyggere."

Handelsmand, senere rådmand og byfoged i Helsingør
"Første gang Michel Seidels Navn træffes, er den 4. august 1589, da han faar skøde fra Jens Christensen, skriver i Køge, paa en gaard..." i Helsingør, hvor han var handelsmand, senere kæmner, rådmand og byfoged:

- 9. dec. 1594 udnævnt til byens kæmner for 1595 (byens regnskaber)
- Den 8. nov. 1596 rådmand
- 12. juli 1602 - aug./okt. 1611 byfoged i Helsingør
- 21. okt. 1611 atter rådmand

"Undertiden kaldes han Michel Greve, hvilken betegnelse - Greve = Foged - hidrører fra hans byfogedvirksomhed. Michel Seidels eneste søn antog Navnet Greve som slægtsnavn." Jacob Greve efterlod sig ingen børn.

Michel Seidel var gift 2 gange
1. gang gift
med stammoder Margrethe Baltzersdatter o. 1590 (se mere om hendes slægt i bogen) og 2. gang med Trine (Karen) Reinholdtsdatter (ingen børn).

Der var 8 børn af 1. ægteskab:
1. Anne Michelsdatter, født ca. 1590, død før 1660
2. Maren Michelsdatter, født i beg. 1590'erne, antagelig død 5. sept. 1654 Helsingør
3. Lisbeth Michelsdatter, født midt i 1590'erne, begravet 21. jan. 1659 Helsingør
4. Jacob Michelsen Greve, født o. 1600, død 1656, begr. Fulltofta kirke
5. Karine Michelsdatter, født kort efter 1600, død mellem 1616 og 1619 Helsingør
6. Margrethe Michelsdatter, født mellem 1602 og 1610, begr. 28. jan. 1672 den danske kirkegård i Helsingør
7. Dorethe Michelsdatter, født mellem 1604 og 1611, begr. 5. juli 1629 Helsingør
8. Else Michelsdatter, født mellem 1604 og 1611, hendes senere identitet noget uvis.

Der står meget interessant om disse børn og deres familier.

Første hustru død 1611
"Efter c. 20 Aars Ægteskab døde Michel Seidels første Hustru Margrethe Baltzersdatter 1611 og blev begravet den 26. Marts, da alle St. Olai Kirkes klokker "ringedes for Margrethe Michell Greffuis"". Michel Seidel blev også kaldt "Greve" (dvs. byfoged) som tilnavn. Og den 11. september 1611 skiftede han med sine børn. (Mogens Seidel, bind 1, s. 21).

Gift 2. gang med Trine Reinholdtsdatter
Michel Seidel indgik ægteskab med Trine (Karen) Reinholdtsdatter (Gertsdatter), der var enke efter rådmand i Helsingør Claus Ruhoft. Hun havde 3 børn, men ingen i ægteskabet med Michel Seidel. Hun overlevede sin 2. ægtemand.

Død 1616
Michel Seidel døde i august 1616 i Helsingør.  "Dødsdatoen kendes ikke, men ligger mellem hans Enke Trine Reinholdtsdatter og hans efterladte 8 Børn af Første Ægteskab..." (MS slægtsbog, bind I, side 19). Boet beløb sig til i alt 7.000 Rd. Gældsposterne udgjorde tilsammen ca. 5.900 Rd (det må være penge, andre skyldte den afdøde). Der blev ca. 1000 Rigsdaler til overs til deling mellem arvingerne.

Kilder
Oplysninger om Seidelin-slægten er hentet i Mogens Seidelins slægtsbog, bind I, 1943. Der står utroligt mange interessante historier og begivenheder om slægten i denne første bog, så den kan varmt anbefales.

Jeg kan også anbefale en "stambog" af Claus Seidelin, apoteker i Nyk. S. hvis farfar var Hans Seidelin, provst i Holmens kirke. Bogen hedder "Apotheker Claus Seidelins Optegnelser om sit Levned 1702-1782", Gyldendalske Boghandel, KBH. 1915, 268 sider + personregister.

Kilde: Mogens Seidelins "Den Seidelinske Slægtsbog", bind I, 1963.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Helsingørs byvåben


Provst Jørgen Hansen Seidelin 1633-1688
Se stort billede
Portræt fra Mogens Seidelins slægtsbog III

Skt. Olai kirke i Helsingør. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Skt. Olai kirke, Helsingør
Se stort billede

Skt. Olai domkirkes hovedskib med præstestol og alter. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Skt. Olai domkirkes hovedskib Se stort billede

Skt. Olai Domkirkes indgang med omliggende huse. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Skt. Olai indgang med omliggende huse

Alle fotos Lis Klarskov Jensen 2009